Les mer i ROAF-posten nr. 3/2015  (ROAF.no)

ROAF-posten nr. 3-2015.jpg

ROAF-posten har nyttige tips og informasjon  og kommer til alle husstander - følg med i din postkasse!

 

Les mer om Takk for maten - og sortering av mat i grønne poser (ROAF.no)

Hvordan får du som nyinnflyttet kurv og grønne pose? (tidligere artikkel)

Både matavfallskurv, grønne poser og Rødboks til farlig avfall får du gratis!

 

Hvordan får du flere grønne poser?

Dersom du er en del av en fellesløsning (borettslag/sameie), vil du få utdelt flere ruller med grønne poser "på døra" 1-2 ganger per år. Skulle du likevel gå tom for poser, kan flere ruller hentes på alle våre gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune. Man får også grønne poser hos Miljøbilen (vår og høst).

Dersom du har egen beholder (med to hjul), kan du knyte en grønn pose på restavfallsbeholderen din ute, så vil renovatøren legge igjen en rull med grønne poser ved neste tømming av restavfallet.

Les mer på: Roaf.no   Takk for at du kildesorterer!

Hva er ROAF?