2017K2

0228 Rælingen

Folketalet 1. januar

17730

 

Fødde

113

 

Døde

53

 

Fødselsoverskot

60

 

Innvandring

66

 

Utvandring

45

 

Innflytting, innalandsk

670

 

Utflytting, innalandsk

594

 

Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring

97

 

Folkevekst

157

 

Folketalet ved utgangen av kvartalet

17887

 

Pr.01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første halvår er på 0,9%, noe som utgjør 157 innbyggere.