HENT AS skal være prosjektutvikler og entreprenør for byggeprosjektet Fjerdingby skole. Fjerdingby skole er en nasjonal pilot og den første skolen i Norge som bygges med Best Value metoden. Det er også det største ordinære byggeprosjektet som er igangsatt med denne metoden per dags dato. Best Value, eller prestasjonsinnkjøp, er en ny prosjektmodell som Digitaliseringsdirektoratet ønsker å fase inn i Norge. Modellen er utviklet for å tilrettelegge for innovasjon og tidlig leverandørinvolvering.

- Rælingen kommune og HENT AS har signert avtale om Rælingens største byggeprosjekt noen gang, sier prosjektleder Nils Øyvind Bø.

Kommunestyret i Rælingen tok stilling til følgende punkter i møtet 19. mai 2020:

  • Ny skole i Fjerdingby krets
  • Kostnadsramme 450 millioner kroner
  • Barneskole og utearealer for inntil 750 elever (1.- 7. trinn)
  • FINE-avdeling for 20 elever med spesielle behov (1.-10. trinn)
  • Flerbrukshall med en spilleflate og tribune langs den ene langsiden.
  • Brønnpark og felles varmesentral for skolen og eksisterende bygg i området (Rælingen rådhus, Rælingen videregående skole og Bjørnholthagan 2)
  • Breeam-Nor sertifisering
  • nZEB – nesten null-utslippsbygg
  • Utslippsfri byggeplass
  • Uteklasserom på taket

Kontraktsigneringen 26. mai var en viktig milepæl. Forprosjekt ny skole i Fjerdingby krets er det neste som nå pågår. Forberedelser for bygging på tomten med rydding av skog og så videre er planlagt i november i år. HENT AS har hovedkontor i Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal og avdeling i Lillestrøm. Se mer: www.hent.no 

Kontaktperson: Prosjektleder Nils Øyvind Bø, avdeling byggeprosjekter, telefon: 970 50 700.

Kontraktsignering kommundirektør Eivind Glemmestad og Hans Magnus Wold Haug HENT AS

Kontraktsignering i skogkanten for ny Fjerdingby skole: Fra venstre: kommunedirektør Eivind Glemmestad og prosjektsjef Hans Magnus Haug HENT AS.

Skisse ny skole i omgivelser HRTB Arkitekter

3D modell skisse Fjerdingby skole HRTB Arkitekter

Skole utendørs skisse HRTB Arkitekter

Skisser og illustrasjoner: HRTB Arkitekter AS.

Ny skole i Fjerdingby krets - artikkel med flere skisser og illustrasjoner, saksfremlegg og vedtak i kommunestyret

Mer om byggeprosjektet:  Ny skole i Fjerdingby krets

Fjerdingby sentrum - Ny skole i Fjerdingby krets, Ravinen kultur- og familiesenter, leiligheter, næringsliv, Marikollen idrettspark er del av sentrumsutviklingen.

 

(Bilde - nederst: - Her kommer Fjerdingby skole - representanter fra kommunestyret, HENT AS og Rælingen kommune. Fra venstre: politiker(Ap)/byggekomiteleder Jan Ole Enlid, ordfører Ståle Grøtte, kommunedirektør Eivind Glemmestad, tilbudsleder Frøydis Aftret, Ass. prosjektleder Aleksander Harstad, prosjekteringsleder Kine Marie Carlsen,prosjektleder Eivind Hestekind, prosjektsjef Hans Magnus Haug, eiendomssjef Terje Dalgård, avdelingsleder Per Hellevik Carlsson og prosjektleder Nils Øyvind Bø.)