Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronavirus: informasjon om testing, smitte, regler og vaksinering

Les mer clear

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme ved stortingsvalget 13. september 2021 må du stå innført i manntallet.

Kommuneplanen 2022-33 samfunnsdelen – offentlig ettersyn

Frist for innspill er 6. september 2021

Kommuneplanens samfunnsdel redegjør for kommunens helhetlige planlegging for utviklingen av Rælingen. Den inneholder visjon, mål og strategier for samfunnsutviklingen. Den legger føringer for tiltak i planer, prioriteringer i økonomiplanen og for utforming av kommuneplanens arealdel.

Ønsker innspill til ny trafikksikkerhetsplan

Rælingen kommune startet arbeidet med temaplan for trafikksikkerhet i januar 2021. Temaplanen skal si noe om hvilke tiltak kommunen skal prioritere i trafikksikkerhetsarbeidet fremover de neste 4 årene.

Med ditt innspill ønsker vi å kartlegge trafikksikkerhetsutfordringer slik at vi kan utarbeide gode tiltak. Tiltakene kan være fysiske eller holdningsskapende.

Du vil ikke motta tilbakemelding på innsendt skjema, men alle innspill vil bli vurdert under arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Information about home quarantine and home isolation in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk -

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.   Lenke til FHIs nettside finner du ved å trykke her
 

Mest lest