Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stengt fortau ved miljøgaten mellom Øvre Rælingsveg og Ravinen i uke 20-23

En liten del av gangveien ved miljøgaten mellom Øvre Rælingsveg og Ravinen skal  ferdigstilles og vil være midlertidig stengt. Arbeidsperioden vil starte etter 17. mai i uke 20 og pågå i perioden uke 20 - 23. Se illustrasjoner og informasjon om traseer for fotgjengere i perioden arbeidet pågår.

Kommunestyremøte 11. mai - protokoll og opptak

Følgende saker var til behandling:

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2021

Opprettelse av kommunalt klimafond

Strategi for barnehageeier 2022-2026

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2022-2025

Årlig sommerskole - utredning av ressursbehov og økonomiske prioriteringer

Interpellasjon - jordvern

Eldrerådets årsmeldinger

Samlet oversikt over årsmeldinger fra Rælingen eldreråd

Under følger årsmeldinger som har vært behandlet i eldrerådet.
Årsmeldingene går også som referatsak til kommunestyret.
For 2019 ble det ikke utarbeidet årsmelding.

17. mai-program i Rælingen

Her finner du program for fellesarrangementet og arrangementene som FAU arrangerer på barneskolene i Rælingen kommune 17. mai. 

Vi ønsker alle en fin 17. mai-feiring.

Mest lest

17. mai-program i Rælingen

Her finner du program for fellesarrangementet og arrangementene som FAU arrangerer på barneskolene i Rælingen kommune 17...

Eldrerådets årsmeldinger

Under følger årsmeldinger som har vært behandlet i eldrerådet. Årsmeldingene går også som referatsak til kommunestyret....