Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ravinen

3. september kl. 12:00 åpner Ravinen – kommunens nye bygg med familie- og helsetjenester og kulturtilbud. Stor gratiskonsert med Subwoolfer, Stina Talling Kløbbman x Feedbæck, Henrik Nysether og Josefine’s Pearls.Les mer


Stadfesting av vedtatt detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk

Klima- og miljødepartementet har i brev datert 05.09.2022 stadfestet Rælingen kommunes vedtak om detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk. Stadfesting av planen etter markaloven vil si at departementet har vurdert at de tiltak reguleringsplanen legger opp til innenfor Marka kan tillates og er i samsvar med markalovens formål. 

Tilstandsrapport 2022 - Grunnskole

Behandlet i kommunestyret 14.09.2022

Tilstandsrapport for grunnskole 2022 er basert på et bredt analysegrunnlag. Vi ser noen områder som må styrkes og utvikles videre, men er trygge på at vi har valgt de riktige satsingene og tiltakene for å komme videre i arbeidet.

Tilstandsrapporten viser at elever og foreldre er godt fornøyd med opplæringstilbudet og skolefritidsordningen. Disse resultatene har vært stabile over tid, og er på samme nivå som for landsgjennomsnittet. Brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og grunnskolepoeng viser ikke store endringer fra tidligere år, selv om det har vært skoledrift i en pandemi.

Åpne tilstandsrapporten ved å trykke her

Tilstandsrapport for kommunale barnehager - 2022

Behandlet av kommunestyret 14.09.2022

Arbeidet med tilstandsrapporten er basert på et bredt spekter av kilder og informasjon, med utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap. Som eier for de kommunale barnehagene har vi tilgang på mer informasjon enn vi har som barnehagemyndighet for de private barnehagene. I denne tilstandsrapporten vil det være hovedvekt på de barnehagene kommunen eier.

Mest lest