Vannmåler - installeringI alle nye boliger oppført etter 01.01.2010 er det et krav om vannmåler. Det er ansvarlig rørlegger som installerer måleren og sørger for plombering. Rørlegger må fylle ut skjemaet «vannmålerskjema – plombering av vannmåler»

I alle næringsbygg og driftsbygninger er det også krav om måler.

Ønsker en å installere vannmåler i eldre boliger, tar man kontakt med en autorisert rørleggerbedrift. De har egne målere som kan benyttes. Rørleggeren ordner med alt som skal til for installasjonen samt plombering.

Rælingen kommunen har ikke målere for utlevering.

Det er ikke lenger søknadsplikt vedr. installering av vannmåler.

Boligeieren må sette seg inn i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer» for Rælingen kommune, vedtatt 09.12.2009 av Rælingen kommunestyre (dokumentet finnes til høyre på siden).

Spesielt nevnes § 7: Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler     

Når måleren er installert og plombert, skal rørlegger fylle ut skjemaet «vannmålerskjema – plombering av vannmåler» (skjema ligger til høyre på siden)

Skjemaet returneres til Rælingen kommune.

Måleren skal lese av en gang pr. år. Dette skjer ved hvert årsskifte. Det blir sendt ut avlesningskort i desember hvert år. Avlesningen registreres på leseav.no, SMS eller ved innlevering av svarslipp. Dersom måleren ikke blir avlest blir det stipulert et gjennomsnittsforbruk ut i fra de tre siste årene

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS