Tildeling/saksbehandling

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester og tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

Ved tildeling av tjenester legges det vekt på at innbyggerne skal være aktive i egne liv. Det fokuseres på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

Du finner vår brosjyre og søknadsskjemaer nederst på denne siden.

 

Adresser og kontaktinformasjon

 
Enhetsleder: R. Victoria Frogner Michelsen
 
Besøksadresse:
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Dovrebygget, 2. etasje
Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby
 
Postadresse:
Rælingen kommune
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Postboks 100
2025 Fjerdingby
 
Åpningstid alle hverdager mellom kl. 0800 og kl. 1530
Telefontid: Alle hverdager mellom kl.1200 og kl.1530. Telefonnummer 64 80 20 96
 
Kontaktinformasjon for ansatte i avdeling helse, omsorg og bolig
Avdelingsleder, Grethe Utgaard, telefon 986 46 284
Konsulent helse og omsorg, Karianne Johnsrud, telefon 481 67 534
Konsulent helse og omsorg, Darko Barisa, telefon 481 67 549
Konsulent helse og omsorg, Bodil Halvorsen, telefon 404 02 471
Konsulent psykisk helse og avhengighet, Birte Vian-Solli, telefon 481 67 515
Konsulent helse og omsorg, psykisk helse og avhengighet, Kathe Simensen, telefon 481 67 678
Konsulent, Heidi Waler, telefon 481 67 539
Konsulent og IP-systemansvar, Silje Mørk Gran, telefon 474 66 469
Seniorkunsulent, Anne Merete Husøy, telefon 952 28 880
Konsulent boligsosialt arbeid, Linda Marie Skaug, telefon 948 31 938