Adresser og kontaktinformasjon

 
Enhetsleder: R. Victoria Frogner Michelsen
 
Besøksadresse:
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Dovrebygget, 2. etasje
Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby
 
Postadresse:
Rælingen kommune
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Postboks 100
2025 Fjerdingby
 
Åpningstider: Tjenestekontoret for helse og omsorg holder åpent alle hverdager mellom kl. 0800 og kl. 1530
Telefon: 64 80 20 96
 
 

Tildeling/saksbehandling

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester og tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

Ved tildeling av tjenester legges det vekt på at innbyggerne skal være aktive i egne liv. Det fokuseres på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

Du finner vår brosjyre og søknadsskjemaer nederst på denne siden.