Slik jobber vi

Kjerneoppgaver

Følgende tjenester til målgruppen personer med utviklingshemming eller med medfødt/tidlig ervervet funksjonsnedsettelse :

  • Bo- og miljøarbeidertjenester i heldøgnsbemannede omsorgsboliger (Mer om boligene finner du øverst på siden).

  • Miljøarbeidertjenester i egen bolig

  • Avlastning i bolig

  • Barneboliger

  • Dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper :

Om ansatte

Vi er ca. 160 ansatte og har ca. 104 årsverk. Andel høgskoleutdannede i boligene er over 50 prosent og ansatte får mulighet for kurs og god opplæring/veiledning. Godt utviklede fagadministrative systemer bidrar til informasjonsflyt, som grunnlag for lik praksis og tjenester av god kvalitet. Våre skriftlige rutiner er overprøvbare og dokumenterer hva tjenestetilbudet inneholder. Avdelingene skal gi tjenestemottakerne den omsorg, tilrettelegging, oppfølging og bistand de har behov for, på en forsvarlig måte. Vi legger stor vekt på tjenestemottakers medvirkning og muligheter til å utnytte egne ressurser ved gjennomføring av tjenesten.