Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
26. juni kl. 13:31

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark!! Informasjon på flere språk under

Vi ber alle om å respektere dette! Del gjerne videre så vi når flest mulig.

Pressemelding fra NRBR: "Skogbrannindeksen viser igjen økende skogbrannfare i vårt område. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) ser seg derfor nødt til å nedlegge forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende".  

Trykk for informasjon på følgende språk:    Norsk PDF document ODT document      Engelsk PDF document ODT document       Fransk  PDF document ODT document   Litauisk PDF document ODT document      Nederlandsk PDF document ODT document       Polsk PDF document ODT document      Spansk PDF document ODT document      Tysk PDF document ODT document

Les mer clear

Spesialpedagogisk hjelp til barn

Beskrivelse

Er du bekymret for at barnet ditt ikke utvikler seg som det skal? Ditt barn kan få hjelp i sin utvikling og læring allerede før det starter på skolen og uansett om det går i barnehage eller ikke.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Foreldrerådgivning er en del av tilbudet.

Målgruppe

Foreldre som er bekymret for sitt barns utvikling eller barnehagen eller helsestasjonen.

Noen grunner til bekymring kan være at barnet

 • Har forsinket språkutvikling
 • Har sosiale eller emosjonelle vansker
 • Ikke utvikler seg motorisk eller kognitivt som forventet

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se

Barnehageloven § 19a

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal
 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet
 • vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene, kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året
Som forelder kan du
 • kreve at kommunen undersøker om barnet deres trenger spesialpedagogisk hjelp
 • bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet skal få spesialpedagogisk hjelp
 • få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet får, og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • klage hvis barnet ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen
 

Saksbehandling

Hvis det er du som forelder som har en bekymring, kan du be kommunen om en sakkyndig vurdering av barnet, eller du kan be kommunen om spesialpedagogisk hjelp.

Hvis det er noen andre enn foreldrene, for eksempel ansatte i barnehagen, som melder bekymring til kommunen, må kommunen innhente samtykke fra foreldrene før de kan henvise barnet til en sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten.

Kommunen sender så en henvisning til PP-tjenesten.

PP-tjenesten involverer foreldrene og gjør en utredning som avsluttes med en anbefaling.

Kommunen fatter et enkeltvedtak og sender det til foreldrene.

Klagemulighet

Foreldrene har rett til å klage, både på avslag og på innholdet i vedtaket, saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. Foreldrene skal sende klagen til kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.

Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 17:10