Nordby skole
Kl. 08.15: Elever på 2.-7. trinn møter på skolen.
Kl. 10.00: Elever på 1. trinn med foresatte møter på skolen.
Kl. 12.00: Skolen slutter for dagen.

Smestad skole
Kl.08.30: Elever på 2.- 7.trinn møter ved sine klasserom. De slutter kl.14.00.
Kl.09.00: Elever i 1A med foresatte møter i amfiet.
Kl.10.00: Elever i 1B med foresatte møter i amfiet.

Fjerdingby skole
Kl. 09.00: Elever på 2.-6.trinn møter opp ute i skolegården.
Kl.10.00: Elever på 1.trinn møter med foresatte i gymsalen.
7. trinn reiser på leirskole – egen informasjon på trinnsidene.
12.50: 1. og 2. trinn slutter
13.05: 3. og 4. trinn slutter
14.00: 5. og 6 trinn slutter

Rud skole
Kl. 08.30: Elever på 2.-7. trinn møter på skolen.
Kl. 09.30: Elever på 1. trinn med foresatte møter ved hovedinngang i skolegården.
Kl. 12.00: Skolen slutter for dagen.

Løvenstad skole
Kl. 08.15: Elever på 2.-7. trinn møter opp ute i skolegården
Kl. 10.00: Elever på 1. trinn med foresatte møter på skolen.
Kl. 12.30: Skolen slutter for dagen.

Blystadlia skole
Kl. 08.30: Elever på 2.-7. trinn møter ved sine klasserom.
Kl. 09.00: Elever på 1. trinn med foresatte møter ute skolegården.
Kl. 12.00: Skolen slutter for dagen.

Marikollen ungdomsskole
Kl. 08.30: Elever på 8.-10. trinn møter i skolegården.
Kl. 13.00: Skolen slutter for dagen.

Sandbekken ungdomsskole
Kl. 09.00: Elever på 8. trinn møter i skolegården.
Kl. 09.00: 9. og 10. trinn møter i basisrom
Kl. 13.00: Skolen slutter for dagen.

 Alle skoler har oppdatert informasjon på sine hjemmesider.