Skjema A-ÅHer finner du skjemaer a-å for selvbetjening. De skjemaer som ikke er digitale, men skrivbare, sender du til e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

 Kontakt oss  gjerne. Vi håper du enkelt finner det du leter etter.

 

 

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Altinn
Ansattparkering
Avlastningshjem - Søknad om å bli avlastningshjem

B
Barnehage - Klage på vedtak om barnehageplass
Barnehage - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
Barnehageportalen
Billetter til Marikollen kultursal
Bostøtte - Husbankens bostøtte
Byggesaksblanketter
Byggesøknad

D
Deling av eiendom - Søknad om deling av eiendom

E
Energiportalen

F
Ferievikariat på Fjerdingby og Løvenstad omsorgssenter

G
Gebyrfritak for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Gravemelding

H
Henvendelsesskjema til fysio- og ergoterapitjenesten
Henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste
Historisk arkiv - begjæring om innsyn

I
Ildsted
Informasjonsskjema til billettservice (billettinformasjon)
Informert samtykke
Innsyn i byggesaksdokumentasjon
Innsynsbegjæring

K
Kommunal bolig
Kulturarrangement
Kulturmidler
Kulturpris
Kulturskolen - søk plass
Kulturstipend

L
Lag og foreninger
Ledesagerbevis
Ledige stillinger i Rælingen kommune - Søke

M
Melding om anlegg med fare for legionellaspredning
Min side

O
Omsetningsoppgave for alkohol
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Oppmåling/deling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning/deling av grunneiendom

P
Papirdunker - Renovasjon ROAF: Gratis bytte av ødelagt avfallsbeholder
Parkering - Klageskjema (elektronisk)
Parkering - Klageskjema (papir)
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring - søknad
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Seksjonering - Begjæring om seksjonering
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
SFO - Bestilling av enkeltdager
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
SKOLE - Innmelding barneskole
SKOLE - Innmelding ungdomsskole
SKOLE - Permisjon fra undervisning
Sosialhjelp
Startlån, tilskudd til etablering og tilpasning
Søknad om helse- og omsorgstjenester
Søppel/Renovasjon: Klageskjema ROAF: Behold på ikke tømt ikke trillet tilbake
Søppeldunker - Renovasjon ROAF: Bestilling av større papirbeholdere - gratis

T
Trefelling - søknadsskjema
TT kort - Akershus Fylkeskommune

U
Utleielokaler - Søknad om leie av kommunale lokaler og anlegg
Utleielokaler - Søknad om leie av kommunale lokaler og anlegg (KF-137D)
Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen
Utsettelse av faktura

V
Vannmåler - Avslutte eller bytte av måler
Vannmålerskjema - Plombering av vannmåler (brukes av rørleggere)
Varsling
Veienmin (meld inn saker)
Del artikkelen:
Tips en venn

Tjenestebeskrivelser.

Web levert av CustomPublish AS