Om du vil ferdes på is over vann, vis varsomhet. Vær forsiktig der det er dypt vann, i nærheten av demninger og der bekker kommer inn eller renner ut i tjern, ved myrdrag og lignende.(Se mer på varsom.no/isvarsling.)

Rælingen kommune har 15 skiløyper, se status for oppkjøring av løyper på markadatabasen.no. (Tips: Nederst på siden, under bildet,  i MarkaVdatabasen fins de 15 løypene i Rælingen).

Du kan også se status for flere skiløyper i Østmarka. (Markadatabasen.no)