Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykologtjeneste for barn og unge i Rælingen

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Psykologens arbeidsoppgaver er todelt, og det jobbes behandlingsrettet og forebyggende. Barn, unge og foresatte kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjonene eller skolehelsesøster på den enkelte skole for eventuelt henvisning til psykologen.

  Brosjyre om psykologtjenesten i Rælingen

  Samarbeidspartnere

  - ansatte i enhet for familie og helse
  - foreldre/foresatte
  - skole/barnehage
  - sosialavdelingen (NAV)
  - psykiatrigruppe for barn og familier i kommunen
  - spesialisthelsetjenesten/2. linjetjenesten

   

  All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen må ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

   

  Målgruppe

  Kommunens innbyggere fra 0 - 18 år etter henvisning.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvisning sendes: Rælingen kommune, Forebyggende helsetjenester v/psykolog, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

  Inntaksteamet består av psykologene, enhetsleder i familie og helse, ledende helsesøster. Målsettingen er å gi svar innen 14. dager.

  Vedlegg

  Brosjyre om psykologtjenesten

  Oversikt over ulike forebyggende tilbud til barn og unge

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 04.05.2018 14:51