Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykologtjeneste for barn og unge i Rælingen

Beskrivelse

Psykologens arbeidsoppgaver er todelt, og det jobbes behandlingsrettet og forebyggende. Barn, unge og foresatte kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjonene eller skolehelsesøster på den enkelte skole for eventuelt henvisning til psykologen.

Brosjyre om psykologtjenesten i Rælingen

Samarbeidspartnere

- ansatte i enhet for familie og helse
- foreldre/foresatte
- skole/barnehage
- sosialavdelingen (NAV)
- psykiatrigruppe for barn og familier i kommunen
- spesialisthelsetjenesten/2. linjetjenesten

 

Målgruppe

Kommunens innbyggere fra 0 - 18 år etter henvisning.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvisning sendes: Rælingen kommune, Forebyggende helsetjenester v/psykolog, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Inntaksteamet består av psykologene, enhetsleder i familie og helse, ledende helsesøster. Målsettingen er å gi svar innen 14. dager.

Tjenesten oppdatert: 14.04.2016 12:55