Kommunestyremøte 8. november

Kommunestyremøtet med podiet og talerstol 7. desember

Protokoll og film fra møtet redigert etter saker er klar. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028 - fastsetting av plan, Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS 23.11.2017 med behandling av hovedplan og låneramme, Representantskapsmøte i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Felles næringsstrategi for Nedre Romerike, Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler fra 1. januar 2018 og 2. tertial 2017 er saker som behandles.  

Handlingsprogram 2018-21 og forslag til budsjett 2018

Forside HP - bilde

Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett er nå sendt til politisk behandling. Handlingsprogrammet skal behandles i formannskapet 13. og 27. november, og vedtas i kommunestyret 13. desember 2017. Dokumenter med vedlegg er tilgjengelig.

Nesten 80 prosent valgdeltakelse i Rælingen

Valg - logo

79,96 prosent benyttet stemmeretten ved Stortingsvalget 2017 i Rælingen kommune. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet. Valgresultatene for de syv kretsene og for partiene er tilgjengelig.

Web levert av CustomPublish AS