Stortingsvalget 2017 - bare halvparten av unge under 26 år bruker stemmeretten sin

Valgstyret i Rælingen oppfordrer de unge til stemme ved stortingsvalget

valglogo

Å stemme er å bestemme, alle stemmer teller!
 For å øke fokus på saker de unge spesielt er opptatt av er det viktig at disse også bruker stemmeretten sin. 
Valgstyret i Rælingen distribuerer brevet i sosiale medier og håper på din hjelp til å dele dette videre slik at vi når ut til  innbyggere i aldersgruppen 18-26 år.

Les brevet her:

Nå kan du forhåndsstemme

Fra 10. august kan du forhåndsstemme til stortingsvalget 11. september

valglogo

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Ta med legitimasjon med bilde og gjerne valgkortet du har fått tilsendt når du skal stemme.

 

Rælingen kommune ønsker å øke valgdeltagelsen blant innvandrere og førstegangsvelgere

Styrken i vårt demokrati et at folket velger å delta i det!

valglogo

Valgdeltakelse blant førstegangsvelgerne og innvandrere er ca 20-25 % lavere enn resten av befolkningen. 
Innvandrere er etter defininsjon fra Statsistisk Sentralbyrå en 'person som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre'.

Web levert av CustomPublish AS