Tertialrapporter

Tertialrapporten tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og er en oppsummering av perioden sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet.

Planer og samfunn

På denne siden finner du informasjon om kommunens planer, handlingsprogram og budsjettårsberetninger, beredskap, natur og miljø, samfunnsprosjekter , byggeprosjekter og næringsliv.

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.

Web levert av CustomPublish AS