Tjenesten gjelder for alle barn som er bosatt i kommunen, unntatt elever som går på videregående skole, da de blir ivaretatt av den fylkeskommunale PP-tjenesten.

Avdelingsleder: Tora Hope.

PPT er avdeling under enhet for familie og helse

 

Mer informasjon om tjenesten:

Fortrinnsvis er PPT en støtteinstans for barnehager og skoler i kommunen. Hver barnehage og skole har sin kontaktperson i PPT, og blir tilbudt jevnlig kontakttid ute på de enkelte enhetene. PPT bidrar med å utrede, veilede og følge opp enkeltbarn. Dessuten bidrar PPT med veiledning og oppfølging på systemnivå for å heve kompetansen til personalet i barnehager og skoler.

 

PPT gir veiledning til foresatte på henviste saker. 

 

Foresatte kan også henvende seg til PPT for å få en uforpliktende samtale når de er bekymret for sitt barns sosiale og/eller kognitive utvikling.

 

PPT utreder henviste barn når det er aktuelt. En utredning kan bestå av testing med ulike verktøy, samtaler med barn, foresatte og personal og gjennom observasjon. En utredning ender som oftest med en sakkyndig vurdering med anbefalte tiltak for barnehage eller skole.

 

Utredningen hos PPT kan danne grunnlag for en videre henvisning til aktuelle instanser.

 

Alle fagpersonene i PPT har pedagogisk/psykologisk mastergrad eller tilsvarende fra universitet.

 

PPT tar også imot alle henvendelser vedrørende behov for logoped.

 

Henvisningsskjema til PPT PDF document ODT document

Pedagogisk rapport for skoler PDF document ODT document

Pedagogisk rapport for barnehager PDF document ODT document

 

Foreldrebrosjyre

Relevant lenke: Dysleksi (Dysleksi Norge)