Det norske Arbeiderparti
v/Hanne Fjerdingby Olsen, Nedre Rælingsveg 622, 2009 Nordby.
Mobil: 99032482, e-post: hafjer@online.no
Nettside
 

Høyre
v/ John Sebastian Schmidt Slørdahl, Smestadhøgda 10, 2008 FJERDINGBY
Tlf. mobil: 974 13 836, e-post: john.sebastian.schmidt@slordahl.de 
Nettside
 

FrP - Fremskrittspartiet
v/ Mona Baashus, Blomstervegen 33 C, 2005 RÆLINGEN
Tlf. mob: 918 34 694, e-post: baas-m@online.no 
Nettside
 

SV - Sosialistisk Venstreparti
v/ Lene Haanshus, Linjevegen 12, 2005 RÆLINGEN
Tlf. mob  913 99 849,  e-post: lene.haanshus@getmail.no 
Nettside
 

Krf - Kristelig Folkeparti
v/ Hans Chr. Hektner,Nedre Rælingsveg 516, 2008 FJERDINGBY
Tlf. mobil: 905 00 925 e-post: hch@hektner.no 
Nettside
 

Senterpartiet
v/ Hans Otto Tomter, Nedre Rælingsv. 744, 2009 NORDBY
Mobil: 415 65 800,  e-post: htomter@hotmail.com
Nettside
 

Venstre
v/ John Chr. Nordeng, Øvre Rælingsveg 65, 2005 Rælingen
Tlf.,mobil:  901 76 646,  e-post: jnordeng@gmail.com    
Nettside

 

MDG- Miljøpartiet De Grønne
v/ Ellen Skjold Kvåle, Solvegen 18 c, 2005 Rælingen
Tlf.,mobil:  920 95 703,  e-post: ralingen@mdg.no
Nettside
 

Rødt
v/ Gerhard Prøsch, Nylandsvegen 32, 2008 Fjerdingby
Tlf.,mobil:  905 74 701,  e-post: gerhard@prosch.no 
Nettside

Sist korrigert 18.11.13