Om Rælingen kommuneRælingen kommune er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang til en lang rekke kommunale tjenester, informasjon og velferdsgoder.  Kommunen har en politisk og en administrativ ledelse, henholdsvis ordfører og rådmann. Organisasjonskart viser oversikt over kommunens organisering. Trykk på kartet for å se hver enhet. Vår visjon og verdier og mer informasjon finner du under fakta om Rælingen kommune.

Kjerneoppgaver

Kommunen tilbyr tjenester som skole, barnehage, barnevern, legehjelp, sosialhjelp, sykehjem med mer. Vann, renovasjon, kommunale veier, parker og friluftsområder er også kommunens ansvar. Kommunen forvalter, styrer og planlegger kommunens økonomi og arealer og utvikler kommunen med tanke på bærekraft for fremtiden. Åpenhet om prosesser og tilrettelegging for demokratisk styring er viktige oppgaver for kommunen. I tillegg tilrettelegger kommunen for aktivitet og deltakelse slik at innbyggerne er aktive både fysisk og sosialt i blant annet frivillig aktivitet.

 

 

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS