Hensikten med avtalen er å fordele ansvaret for å bygge ut offentlig infrastruktur og felles tiltak innenfor områdereguleringsplan for Fjerdingby. Forslag til utbyggingsavtale ble behandlet av planutvalget i møte 30.01.2018 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Merknad sendes innen 14.03.2018 til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Merk brevet med saksnummer 2015/3077.

 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4.

 

Dokumenter:

Saksutredning med vedtak fra planutvalgsmøtet PDF document ODT document

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale

Forslag til plankart områdereguleringsplan Fjerdingby