Skolenes nettsider

Alle skolenes nettsider har Skolerute som eget menypunkt. Tidspunkt for skolestart 20. august varierer, sjekk derfor skolens nettside for informasjon.

 

Relevant artikkel:

Skolestart og trafikksikkerhet