Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommuneoverlegen har sammen med konsulent for miljørettet helsevern og rådgiver helsesøster smittevern, ansvar for saksbehandling, tilsyn og oppfølging av saker innen området miljørettet helsevern.

  Målgruppe

  Grupper og enkeltpersoner som har behov for tjenesten.

  Samarbeidspartnere

  • Enhetsledere i kommunen
  • Aktuelle fastleger

  Pris for tjenesten

  Gratis

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  I miljøvernsaker stiles klagen til fylkesmannen I Oslo og Akershus. Sendes via helseadministrasjonen i Rælingen kommune.

  I smittevernsaker stiles klagen til fylkesmannen I Oslo og Akershus.

  Sendes via kommuneoverlegen.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  • Lov om helsetjenester i kommunene.
  • Forskrifter om miljørettet helsevern
  • Andre forskrifter  vedr. skole, barnehage, badeanlegg, frisør / hudpleie/ hulltakingsvirksomheter, vannforsyning m.m

  Tjenesten oppdatert: 02.07.2014 15:21