Melding om vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Smestad, gnr. 91 bnr. 20 m.fl.Endringen som ble vedtatt i Planutvalget 13. juni 2017, gikk ut på en justering av grensen mellom to felt, som begge er regulert til boligformål.

Saksfremlegg med protokoll kan leses her.

Planutvalgets vedtak ble fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 14 annet ledd.

Klageadgang

Vedtaket i planutvalget kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.

 

 

 

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS