Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leksehjelp i grunnskolen

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Ansvar: Alle barneskolene.  Finn din skole her

  Beskrivelse

  Skoleeier fordeler fritt leksehjelptilbudet på 1.-10. trinn og dette er delegert til rektor i Rælingen. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

  Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

  Kriterier/vilkår

  • Det skal tilbys minimum åtte timer leksehjelp per uke fordelt til elever i grunnskolen
  • De åtte timene fordeles fritt på årstrinnene 1–10, slik kommunen avgjør
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Krav om politiattest gjelder også for ansatte i leksehjelpen
  • Elevgruppen skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.
   
  Se
  Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
  Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 20.08.2017 11:09