Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Rælingen er tilknyttet interkommunal legevakt ved Romerike helsebygg, tlf 116 117. Fra 1 september 2016 skal som hovedregel også sårskader og mistanke om brudd vurderes av fastlege eller legevakt før viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten for behandling.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 10:58