Høring av forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028

Planens overordnede målsetting er at Rælingen kommune skal ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Planen er en tematisk kommunedelplan og består av en plandel og en handlingsdel. Frist for merknader og innspill er 22. september 2017.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Her finner du informasjon om kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer.

Web levert av CustomPublish AS