Etternavn Fornavn Tittel Telefon E-post
Veisten Jorunn konsulent jorunn.veisten@oikt.no
Borge Finn Hejø Leder finn.borge@oikt.no
Bekkeng Morten Leder/fagleder 62782990 morten.bekkeng@oikt.no
Halasy Balazs Leder/fagleder 63835128 balazs.halasy@oikt.no
Jahr Anders konsulent anders.jahr@oikt.no
Halvardsson Anette konsulent anette.halvardsson@oikt.no
Wiborg Roy Kenneth konsulent 63835126 roy.wiborg@oikt.no
Westervik Erlend konsulent erlend.westervik@oikt.no
Christiansen Knut Thorbjørn konsulent knut.thorbjorn.christiansen@oikt.no
Lund Andreas konsulent 62782986 andreas.lund@oikt.no
Hope Tora Leder/fagleder tora.hope@ralingen.kommune.no
Sommerstedt Christine Finnemyhr Rådgiver christine.sommerstedt@ralingen.kommune.no
Evjen Knut Rådgiver knut.evjen@ralingen.kommune.no
Schrumpf Kjetil Rådgiver kjetil.schrumpf@ralingen.kommune.no
Vorkinslien Anita Tverrfagl. Spes.Utd. Hs anita.vorkinslien@ralingen.kommune.no
Farstadvoll Marianne Leder/fagleder 63835152 marianne.farstadvoll@ralingen.kommune.no
Bergman Mette Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835235 mette.bergman@ralingen.kommune.no
Vik Mette Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835236 mette.vik@ralingen.kommune.no
Børresen Torni Elisabeth Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835151 torni.elisabeth.borresen@ralingen.kommune.no
Moe Cecilie Sosionom 63835144 cecilie.moe@ralingen.kommune.no
Belsom Brynhild Leder 63835156 brynhild.belsom@ralingen.kommune.no
Tsesmetsis Kari Eide Førstesekretær 63835237 kari.eide@ralingen.kommune.no
Lensnes Ann Cathrin Lysell Ergoterapeut 64802427 ann.lysell.lensnes@ralingen.kommune.no
Christensen Mette Fagarbeider mette.christensen@ralingen.kommune.no
Christiansen Åse-Gro Fysioterapeut 63835408 ase-gro.christiansen@ralingen.kommune.no
Steenberg Hege Kristin Fysioterapeut 64802434 hege.steenberg@ralingen.kommune.no
Pakkanen Liisa Marjatta Spesialfysioterapeut 64802432 liisa.pakkanen@ralingen.kommune.no
Tosinovic Dragana Psykolog 64802005 dragana.tosinovic@ralingen.kommune.no
Alizadeh Abardeh Effat Miljøterapeut effat.alizadeh.abardeh@ralingen.kommune.no
Purser Rannveig Withbro Førstesekretær 63835260 rannveig.purser@ralingen.kommune.no
Rønning Sigrid Erlandsen konsulent 63835155 sigrid.ronning@ralingen.kommune.no
Kristiansen Sigrid Fodstad Psykolog sigrid.fodstad.kristiansen@ralingen.kommune.no
Gahrmaker Siv Leder/fagleder 63835257 siv.gahrmaker@ralingen.kommune.no
Samseth Jorunn Åsa Jørgensen Helsesøster jorunn.samseth@ralingen.kommune.no
Strand Monika Helsesøster monika.strand@ralingen.kommune.no
Havik Kristin Sofie Brenna Helsesøster 63835262 kristin.havik@ralingen.kommune.no
Husøy Anne Merete Rådgiver 64802076 anne.merete.husoy@ralingen.kommune.no
Waler Heidi Rådgiver 64802095 heidi.waler@ralingen.kommune.no
Bjerke Mona Roscei konsulent 63835143 mona.bjerke@ralingen.kommune.no
Stevenson Siv Marit Feie Leder 63835141 siv.stevenson@ralingen.kommune.no
Larsen Espen konsulent 63835286 espen.larsen@oikt.no
Rustad Wenche Freitag konsulent 63835188 wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no
Ghezai Beraki Woldeselasse beraki.ghezai@ralingen.kommune.no
Veka Bernt Kristian bernt.veka@ralingen.kommune.no
Førland Camilla Flaten Lege camilla.flaten.forland@ralingen.kommune.no
Aune Elny Lise elny.aune@ralingen.kommune.no
Strandos Harald Lege harald.strandos@ralingen.kommune.no
Edvardsson Jane Gro jane.gro.edvardsson@ralingen.kommune.no
Glasø Morten morten.glaso@ralingen.kommune.no
Mansilla-Tinoco Rocio rocio.mansilla.tinoco@ralingen.kommune.no
Bakken Anne-Grethe Helsesøster 63835277 anne.grete.bakken@ralingen.kommune.no
Raknes Elisabeth Wiig Førstesekretær 64802420 elisabeth.wiig.raknes@ralingen.kommune.no
Elstad Ingrid Huus Helsesøster 63835263 ingrid.huus.elstad@ralingen.kommune.no
Skjemstad Aine Miljøterapeut aine.skjemstad@ralingen.kommune.no
Larsen Anita Vernepleier anita.larsen@ralingen.kommune.no
Johnsen Birgit Miljøterapeut birgit.johnsen@ralingen.kommune.no
Le Nga Thi Miljøterapeut nga.le@ralingen.kommune.no
Ng Chi Wan Vernepleier chi.wan.ng@ralingen.kommune.no
Sveine Christine Fjellestad Hjelpepleier christine.fjellestad.sveine@ralingen.kommune.no
Borgen Dan Henie Tekniker dan.borgen@ralingen.kommune.no
Dragerengen Pål Miljøterapeut pal.dragerengen@ralingen.kommune.no
Kulblik Rachel Harviken Leder/fagleder rachel.harviken.kulblik@ralingen.kommune.no
Olsen Elin Vernepleier elin.olsen@ralingen.kommune.no
Larsen Reidun Elfrida Assistent reidun.larsen@ralingen.kommune.no
Dela Torre Adrian Richard Bautista Assistent adrian.delatorre@ralingen.kommune.no
Drange Roger Fagarbeider roger.drange@ralingen.kommune.no
Holm Sveinung Assistent sveinung.holm@ralingen.kommune.no
Filtvedt Tone Tillitsvalgt (lønnet) 63835181 tone.filtvedt@ralingen.kommune.no
Aalberg Brit Elise Fagarbeider brit.elise.aalberg@ralingen.kommune.no
Hovet Annie Marie Hjelpepleier annie.hovet@ralingen.kommune.no
Gill Anett Assistent anett.gill@ralingen.kommune.no
Dahl Christoffer Assistent christoffer.dahl@ralingen.kommune.no
Nymoen Aud Vernepleier aud.nymoen@ralingen.kommune.no
Afuzi Gjiltene Miljøterapeut gjiltene.afuzi@ralingen.kommune.no
Meisund Dan Michael Assistent dan-michael.meisund@ralingen.kommune.no
Schelander Hilde Fagarbeider hilde.schelander@ralingen.kommune.no
Eng Hege Torgersen Vernepleier hege.torgerseneng@ralingen.kommune.no
Melbye Inge Jarle Juvik Hjelpepleier Inge.Jarle.Melby@ralingen.kommune.no
Bakken Maria Katharina Vernepleier maria.katharina.bakken@ralingen.kommune.no
Skjelbek Jan Tore Assistent jan.tore.skjelbek@ralingen.kommune.no
Bunes Mette Lill Assistent mettelill.bunes@ralingen.kommune.no
Nymoen Kari Lajla Bergskaug Assistent kari.nymoen@ralingen.kommune.no
Svendsen Harriet harriet.svendsen@ralingen.kommune.no
Fjellestad Randi Assistent randi.fjellestad@ralingen.kommune.no
Pedersen Tine Skogli Hjelpepleier tine.skoglipedersen@ralingen.kommune.no
Aas Erik Miljøterapeut erik.aas@ralingen.kommune.no
Linnerud Heidi Miljøterapeut heidi.linnerud@ralingen.kommune.no
Krogstad Gunn Tillitsvalgt (lønnet) gunn.krogstad@ralingen.kommune.no
Hansen Helene Vernepleier helene.hansen@ralingen.kommune.no
Bakken Linda Christin Assistent linda.bakken@ralingen.kommune.no
Nesvik Trude Kristine Miljøterapeut trude.nesvik@ralingen.kommune.no
Gamlem Margrethe Miljøterapeut margrethe.gamlem@ralingen.kommune.no
Langfjord Cathrine Kværnø Miljøterapeut cathrine.langfjord@ralingen.kommune.no
Frøvik Irene Leder/fagleder 63835091 irene.frovik@ralingen.kommune.no
Meisund Barbro Helen Hjelpepleier barbro.meisund@ralingen.kommune.no
Handeland Knut Assistent knut.handeland@ralingen.kommune.no
Bekkensten Monica Trixie-Ann Skovly Miljøterapeut monica.bekkensten@ralingen.kommune.no
Lund Martin Assistent martin.lund@ralingen.kommune.no
Hvalstrand Solfrid Vernepleier solfrid.hvalstrand@ralingen.kommune.no
Eidhagen Marte Kristine Harvil Leder/fagleder 63835481 marte.eidhagen@ralingen.kommune.no
Hammersgård Tommy Vernepleier tommy.hammersgard@ralingen.kommune.no
Bose Washington Amos Vernepleier washington.amos.bose@ralingen.kommune.no
Kaasbøll Mette Assistent mette.kaasboll@ralingen.kommune.no
Nicolaysen Wibeche Fagarbeider wibeche.nicolaysen@ralingen.kommune.no
Tangen Eva Assistent eva.tangen@ralingen.kommune.no
Ask Morten Embretsen Miljøterapeut morten.ask@ralingen.kommune.no
Bonsak Linda Gjermstad Assisterende leder linda.bonsak@ralingen.kommune.no
Solvang Hanne Adolfsen Rådgiver 63835119 hanne.solvang@ralingen.kommune.no
Haugslien Karoline Sikkerbøl Hjelpepleier karoline.haugslien@ralingen.kommune.no
Nygård Elisabeth Ranvik Vernepleier elisabeth.nygard@ralingen.kommune.no
Lunde Kari Wenche Falao kari.lunde@ralingen.kommune.no
Nybø Mari-Anne Adjunkt m. Tillegg mari-anne.nybo@ralingen.kommune.no
Austad Merete Sundeng Hjelpepleier merethe.austad@ralingen.kommune.no
Amin Nina Hjelpepleier nina.amin@ralingen.kommune.no
Michelsen Ragnhild Victoria Frogner Leder 64802081 Victoria.Frogner@ralingen.kommune.no
Elvegård Synøve Leder/fagleder 64804392 synove.elvegard@ralingen.kommune.no
Aravinthan Anne Pushparany Fagarbeider anne.aranvinthan@ralingen.kommune.no
Blindheim Carita Dombek Fagarbeider carita.dombek.spiel@ralingen.kommune.no
Harstad Solfrid Miljøterapeut solfrid.harstad@ralingen.kommune.no
Lindberg Monica Christina Fagarbeider christina.lindberg@ralingen.kommune.no
Johansen Trine Assistent trine.johansen@ralingen.kommune.no
Brandal Margaret Hjelpepleier margaret.brandal@ralingen.kommune.no
Solberg Lena Marie Fagarbeider lena.marie.solberg@ralingen.kommune.no
Berger Camilla Fagarbeider camilla.berger@ralingen.kommune.no
Myrvold Anne Margrethe Folkevalgt 63835189 anne.myrvold@ralingen.kommune.no
Eriksen Laila Evy Hjelpepleier laila.eriksen@ralingen.kommune.no
Gran Aud Margrete margrete.gran@ralingen.kommune.no
Vestli Hilde Westermann Hjelpepleier hilde.vestli@ralingen.kommune.no
Fjeld Åse Anita Hjelpepleier ase.fjeld@ralingen.kommune.no
Thoresen Eva Elisabeth Leder/fagleder 64802079 eva.thoresen@ralingen.kommune.no
Strømberg Kristin Kommedal Sykepleier kristin.kommedal.stromberg@ralingen.kommune.no
Folstad Elin Hjelpepleier elin.folstad@ralingen.kommune.no
Hornberg Randi Sykepleier randi.hornberg@ralingen.kommune.no
Hansen May Helen Fagarbeider 64802001 may.hansen@ralingen.kommune.no
Larsen Anne Lise Smuk Hjelpepleier anne.lise.larsen@ralingen.kommune.no
Johansen Lise Leder/fagleder 64802416 lise.johansen@ralingen.kommune.no
Strandbakken Nina Pleiemedarbeider nina.strandbakken@ralingen.kommune.no
Stokkebekk Kristine Hjelpepleier kristine.stokkebekk@ralingen.kommune.no
Poor Suleiman Mostapha Spesialhjelpepleier suleiman.poor@ralingen.kommune.no
Grønlie Elin Røhne Hjelpepleier elin.rohne@ralingen.kommune.no
Stein Ester konsulent 64802088 ester.stein@ralingen.kommune.no
Storsveen Elin Smestad Fagarbeider elin.smestad@ralingen.kommune.no
Svensen Linda Mari Delerud Spesialhjelpepleier linda.svensen@ralingen.kommune.no
Hanssen Nina Witzøe Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 64804009 nina.witzoe.hansen1@ralingen.kommune.no
Holmen Gro Hjelpepleier gro.holmen.etland@ralingen.kommune.no
Pedersen Cathrine Leder 64802083 cathrine.pedersen@ralingen.kommune.no
Uglem Vibeke Sykepleier vibeke.uglem@ralingen.kommune.no
Johnsen Lisbeth Enersen Hjelpepleier lisbeth.enersen.johnsen@ralingen.kommune.no
Nordby Marit Pleiemedarbeider Marit.Nordby@ralingen.kommune.no
Berntsen Ann-Karin Hjelpepleier ann.karin.berntsen65@ralingen.kommune.no
Randen Ingeborg Høgvoll ingeborg.randen@ralingen.kommune.no
Nordby Kjersti Anette Førstesekretær 64802087 kjersti.anette.nordby@ralingen.kommune.no
Hallingstad Hanne Førstesekretær 64802078 hanne.hallingstad@ralingen.kommune.no
Balch-Barth Astrid Aase Larsen Leder/fagleder astrid.balch.barth@ralingen.kommune.no
Olsen Venke Sykepleier venke.olsen@ralingen.kommune.no
Johansen Sølvi Pleiemedarbeider solvi.johansen@ralingen.kommune.no
Granlund Frøydis Hjelpepleier froydis.granlund@ralingen.kommune.no
Hajji Youssef Hjelpepleier youssef.hajji@ralingen.kommune.no
Larød Marit Dalland Spesialhjelpepleier marit.larod@ralingen.kommune.no
Abdi Asli Hasan Hjelpepleier asli.hassan@ralingen.kommune.no
Øvreberg Siv Assistent siv.ovreberg@ralingen.kommune.no
Eggen Ann-Kristin Khianpanya Vernepleier Ann.Kristin.Khianpanya.Eggen@ralingen.kommune.no
Iversen Per Idahl konsulent 64802003 per.idahl.iversen@ralingen.kommune.no
Borgen Aina Spesialhjelpepleier aina.borgen@ralingen.kommune.no
Sørheim Therese Tønsaker Leder/fagleder therese.sorheim@ralingen.kommune.no
Pynten Arne Miljøterapeut 64802007 arne.pynten@ralingen.kommune.no
Nilstuen Åse Spesialhjelpepleier ase.nilstuen@ralingen.kommune.no
Vian-Solli Birte Marie Løkås Rådgiver 64802090 birte.marie.lokas.vian@ralingen.kommune.no
Fugli Ann Solfrid Spesialsykepleier 63835490 ann.solfrid.fugli@ralingen.kommune.no
Mathisen Anne Grethe Folkevalgt annmat@ansatt.oikt.net
Lia Aud Fagarbeider 64802407 aud.lia@ralingen.kommune.no
Larsen Karen Ingrid Kippernes Pleiemedarbeider karen.larsen@ralingen.kommune.no
Nilsson Benedikte Charlotte Hjelpepleier benedikte.nilsson@ralingen.kommune.no
Hofset Venche Osmo Hjelpepleier venche.osmo.hofset@ralingen.kommune.no
Larsson Annelise Leder/fagleder 64802438 anne.lise.larsson@ralingen.kommune.no
Bratberget Elin Merete Hjelpepleier elin.bratberget@ralingen.kommune.no
Bråthen Inger Sofie Hjelpepleier inger.sofie.brathen@ralingen.kommune.no
Olsen Gry Sundquist Hjelpepleier Gry.Sundquist.Olsen@ralingen.kommune.no
Schatvet Grethe Svea Hjelpepleier grethe.schatvet@ralingen.kommune.no
Hobøl Torunn Helen Hjelpepleier torunn.hobol@ralingen.kommune.no
Liv Ellen Stavseng liv.bo@ralingen.kommune.no
Husom Eldbjørg Pleiemedarbeider eldbjorg.husom@ralingen.kommune.no
Hansen Nina Irene Larsson Pleiemedarbeider nina.larsson.hansen@ralingen.kommune.no
Sandvik Ingerd Hjelpepleier ingerd.sandvik@ralingen.kommune.no
Monica Stavseng Sykepleier monica.stavseng.bo@ralingen.kommune.no
Skjennum Inger-Lise inger-lise.skjennum@ralingen.kommune.no
Khan Qamarunnisa Hjelpepleier qamarunnisa.khan@ralingen.kommune.no
Perez Leonisa Roxas Sykepleier leonisa.perez@ralingen.kommune.no
Bluszko Alina Sykepleier alina.bluszko@ralingen.kommune.no
Branderud Marte Kathrine Egeberg marte.branderud@ralingen.kommune.no
Delos Santos Merlyn Roxas Sykepleier merlyndelos.santos@ralingen.kommune.no
Ellefsen Mette Braaten Sykepleier mette.ellefsen@ralingen.kommune.no
Hailu Elen Newatu Hjelpepleier elen.newatu.hailu@ralingen.kommune.no
Ibrahim Chrahkan Fayiq Pleiemedarbeider chirakan.ibrahim@ralingen.kommune.no
Jesuthasan Regin Plasida Hjelpepleier regin.plasiba.jesuhasan@ralingen.kommune.no
Del Mundo Suzette Lanzuela Sykepleier suzette.lanzuela@ralingen.kommune.no
Majszczyk Beata Danuta Spesialsykepleier beata.danuta.majszczyk@ralingen.kommune.no
Nærmo Torill Pleiemedarbeider torill.naermo@ralingen.kommune.no
Olsbø Anna Pleiemedarbeider anna.olsbo@ralingen.kommune.no
Orthe Tove Vold Spes.Utd.Sykepleier tove.vold.orthe@ralingen.kommune.no
Osman Fartun Sharif Mahamed Hjelpepleier fartuna.osman@ralingen.kommune.no
Rani Pushpa Sykepleier rani.pushpa@ralingen.kommune.no
Richard Mary Ranjini Hjelpepleier maryraniini.richard@ralingen.kommune.no
Sørensen Ragnhild Sykepleier ragnhild.sorensen@ralingen.kommune.no
Vivas Jonathan Francia Hjelpepleier jonathan.vivas@ralingen.kommune.no
Ween Heidi Marie Leder/fagleder 64802437 heidi.ween@ralingen.kommune.no
Zakrieva Zarema Sjamsudinovna Hjelpepleier zarema.zakrieva@ralingen.kommune.no
Bardakcioglu Rukiye Funda Hjelpepleier rukiye.bardakcioglu@ralingen.kommune.no
Brovold Elin Hjelpepleier elin.brovold@ralingen.kommune.no
Seierstad Anju Sahonta Hjelpepleier anju.seierstad@ralingen.kommune.no
Karlsen Gro Irene Pleiemedarbeider gro.karlsen@ralingen.kommune.no
Kristoffersen Lisbeth Paula Bruhaug Hjelpepleier lisbeth.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Nordby Liv Åring Fagarbeider liv.nordby@ralingen.kommune.no
Johansen Inger Grasmo ingergrasmo.johansen@ralingen.kommune.no
Mikkelborg Wenche Mathilde Hjelpepleier wenche.mikkelborg@ralingen.kommune.no
Kjeken Trude Merete Hjelpepleier trude.kjeken@ralingen.kommune.no
Pettersen Sissel Hjelpepleier sissel.pettersen@ralingen.kommune.no
Nyløkken Live Fagarbeider live.nylokken@ralingen.kommune.no
Seljeset Berit Pleiemedarbeider berit.seljeset@ralingen.kommune.no
Svindland Gunn Helene Pleiemedarbeider gunn.svindland@ralingen.kommune.no
Mobaraki Saidanmalek Fagarbeider saidanmalek.mobaraki@ralingen.kommune.no
Hejtmanek Lene Bjørg Pleiemedarbeider lene.hejtmanek@ralingen.kommune.no
Haugen Kjersti kjersti.haugen@ralingen.kommune.no
Enoksen Arne Sjåfør arne.enoksen@ralingen.kommune.no
Sitnica Srdan Fagarbeider srdjan.sitnica@ralingen.kommune.no
Myrvang Bjørg Spesialhjelpepleier bjorg.myrvang@ralingen.kommune.no
Akbar Nayab Hjelpepleier nayab.akbar@ralingen.kommune.no
Eriksson Mette-Kristin Finsæther Pleiemedarbeider mette.eriksson@ralingen.kommune.no
Flateby Tone Merete konsulent 64802495 tone.engen.flateby@ralingen.kommune.no
Lid Grethe Leder 64802417 grethe.lid@ralingen.kommune.no
Mills Hanne Stensrud Farbeider m/spesialutd hanne.stensrud.mills@ralingen.kommune.no
Parween Sajida Renholder sajida.parween@ralingen.kommune.no
Tveter Irene Spesialhjelpepleier irene.tveter@ralingen.kommune.no
Vollset Kari Elise Fagarbeider 63835436 kari.elise.vollset@ralingen.kommune.no
Berg Edith Renholder edith.berg@ralingen.kommune.no
Subaskaran Kalyani Hjelpepleier kalyani.subaskaran@ralingen.kommune.no
Enget Anne-Marte Sykepleier anne-marte.enget@ralingen.kommune.no
Hansen May-Britt Hjelpepleier may.britt.hansen@ralingen.kommune.no
Malik Jamila Kossar Hjelpepleier jamila.malik@ralingen.kommune.no
Hofset Kitty Sykepleier kitty.hofseth@ralingen.kommune.no
Johnsrud Mari Vernepleier mari.johnsrud@ralingen.kommune.no
Lauvik Aud-Iren Hjelpepleier aud-iren.lauvvik@ralingen.kommune.no
Nesarajah Nanthini Hjelpepleier nanthini.nesarajah@ralingen.kommune.no
Nilsen Britt Hjelpepleier britt.nilsen@ralingen.kommune.no
Riis Kate Pleiemedarbeider kate.riis@ralingen.kommune.no
Strøm Anne-Guro Høye Leder/fagleder 64802469 anne-guro.hoye.strom@ralingen.kommune.no
Sundby Marit Pleiemedarbeider marit.sundby@ralingen.kommune.no
Voll Evy Slåen Hjelpepleier evy.slaen.voll@ralingen.kommune.no
Balci Fadime Renholder fadime.balci@ralingen.kommune.no
Baarlid Stine Westerlund Lærer 64804000 stine.westerlund.baarlid@ralingen.kommune.no
Bogale Tseganesh Hjelpepleier tseganesh.bogale@ralingen.kommune.no
Bøe Mette Lise Hjelpepleier mette.lise.boe-narvesen@ralingen.kommune.no
Tran Christina Phuong Nhu Spesialsykepleier christina.tran@ralingen.kommune.no
Sørensen Mette Gunn Fagarbeider mette.sorensen@ralingen.kommune.no
Syversen Kristin Renholder kristin.syversen@ralingen.kommune.no
Dordevic Mihajlo Hjelpepleier mihajlo.djordevic@ralingen.kommune.no
Smestad Linda Fagarbeider linda.smestad@ralingen.kommune.no
Skogen Christin Helén Spesialsykepleier christin.skogen@ralingen.kommune.no
Eriksen Cathrine Kjølberg Sykepleier cathrine.eriksen@ralingen.kommune.no
Flateby Bente Fagarbeider bente.flateby@ralingen.kommune.no
Sisevic Branka Fagarbeider branka.sisevic@ralingen.kommune.no
Gromsrud Anita Ellingsen Pleiemedarbeider anita.ellingsen.gromsrud@ralingen.kommune.no
Sanjeevan Piriya Spesialsykepleier piriya.sanjeevan@ralingen.kommune.no
Halvorsen Bodil Thue Rådgiver bodil.thue.halvorsen@ralingen.kommune.no
Vasholmen Vibeke Leder/fagleder 64802472 vibeke.vasholmen@ralingen.kommune.no
Rybråten Laila Hjelpepleier laila.rybraten@ralingen.kommune.no
Gjerdet Sissel Barbakken Rådgiver 64802070 sissel.barbakken@ralingen.kommune.no
Olsen Gry Merete Spesialhjelpepleier gry.olsen@ralingen.kommune.no
Myhre Hanne Lisbeth Hoftvedt Hjelpepleier hanne.lisbet.myhre@ralingen.kommune.no
Mc Cabe Anne Kristine Mørk Folkevalgt anne.mccabe@ralingen.kommune.no
Mai Tu Huu Sykepleier tu.mai.huu@ralingen.kommune.no
Kaur Baljinder Sykepleier baljinder.kaur@ralingen.kommune.no
Kirkeberg Margaret Thoresen Spesialsykepleier margaret.kirkeberg@ralingen.kommune.no
Kjerngård Rita Lorentzen Hjelpepleier rita.kjerngard@ralingen.kommune.no
Lindstad Inger Helén Leder/fagleder 63835420 inger-helen.lindstad@ralingen.kommune.no
Tryland Marius Assistent marius.tryland@ralingen.kommune.no
Berg Mona Coucheron Assistent mona.coucheron.berg@ralingen.kommune.no
Bræin Jan Helge Tekniker helge.brain@ralingen.kommune.no
Glemmestad Eivind Rådmann 63835225 eivind.glemmestad@ralingen.kommune.no
Øyen Kjersti Hallstensen Hjelpepleier Kjersti.Hallstensen.oyen@ralingen.kommune.no
Westerlund Trine Elisabeth Pleiemedarbeider trine.westerlund@ralingen.kommune.no
Kaur Baljit Sykepleier baljit.kaur@ralingen.kommune.no
Anderssen Isabella isabella.anderssen@ralingen.kommune.no
Nermoen Frøydis Lege froydis.nermoen@ralingen.kommune.no
Stavseng Åse Marie Spesialhjelpepleier 64802400 ase.stavseng@ralingen.kommune.no
Hansen Solbjørg Julie Bjerkli Leder/fagleder 64802408 solbjorg.hansen@ralingen.kommune.no
Bull-Hansen Marie Bergravf Assistent marie.bergravf.bull-hansen@ralingen.kommune.no
Knutsen Lisbeth Marie Assistent lisbeth.knutsen@ralingen.kommune.no
Vo Loan Kim Thi Assistent loan.vo@ralingen.kommune.no
Wilhelmsen Benedicte Fagarbeider benedicte.wilhelmsen@ralingen.kommune.no
Granerud Emma Renholder emma.granerud@ralingen.kommune.no
Lie Grete Henriksrud konsulent 63835169 grete.lie@ralingen.kommune.no
Torseth Hege Klevan Rådgiver 63835112 hege.klevan.torseth@ralingen.kommune.no
Pedersen Lillian Sandnes Leder 63835009 lillian.pedersen@ralingen.kommune.no
Sypriansen Malin konsulent 63835167 malin.sypriansen@ralingen.kommune.no
Stensby Tordis Synnøve konsulent tordis.stensby@ralingen.kommune.no
Torstensrud Øystein Rådgiver 63835170 oystein.torstensrud@ralingen.kommune.no
Smaadal Luciene Silva Pinto Miljøterapeut luciene.smaadal@ralingen.kommune.no
Forslund Lill-Ann Vernepleier Lill.Ann.Forslund@ralingen.kommune.no
Kjølberg Øystein konsulent 64802010 oystein.kjolberg@ralingen.kommune.no
Attestog Wenche Marie Nes konsulent 63835168 wenche.marie.attestog@ralingen.kommune.no
Engebretsen Emilie Fagarbeider emilie.engebretsen@ralingen.kommune.no
Nuamah Isabella Fagarbeider isabella.nuamah@ralingen.kommune.no
Clark Unni Hjelpepleier unni.clark@ralingen.kommune.no
Berkay Teberih Arhe Fagarbeider teberiharhe.berkay@ralingen.kommune.no
Ferstad Heidi Vernepleier heidi.ferstad@ralingen.kommune.no
Bendiksen Eli Anne Sykepleier eli.anne.bendiksen@ralingen.kommune.no
Svinnset Kristi Marit Spesialsykepleier 64802006 kristi.marit.svinnset@ralingen.kommune.no
Oberster Marianne Rasch Hjelpepleier marianne.oberster@ralingen.kommune.no
Kvamme Silje Sundnes Fysioterapeut 64802430 silje.kvamme@ralingen.kommune.no
Granerud Bjørg Strandos Folkevalgt bjorg.strandos.granerud@ralingen.kommune.no
Lundberg Ben Marius Leder/fagleder 63835117 ben.marius.lundberg@ralingen.kommune.no
Slagnes Christina Miljøterapeut christina.slagnes@ralingen.kommune.no
Grønvold Lene Cecilie Helsesøster 63835269 lene.gronvold@ralingen.kommune.no
Holmslien Trine Helsesøster trine.holmslien@ralingen.kommune.no
Fagerhol Pia Margrethe pia.fagerhol@ralingen.kommune.no
Ekeli Dag Håvard Holmemo konsulent dag.ekeli@ralingen.kommune.no
Williams Eli Bolkesjø Tverrfagl. Spes.Utd. Hs eli.bolkesjo.sonmor@ralingen.kommune.no
Pourzia Narges Leder/fagleder 63835499 narges.pourzia@ralingen.kommune.no
Fard Shahrokh Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835485 shahrokh.fard@ralingen.kommune.no
Redse Elisabeth Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835486 elisabeth.redse@ralingen.kommune.no
Hobøl Eli Andresen Sekretær 63835484 eli.andresen.hobol@ralingen.kommune.no
Johannesen Sidsel Elisabeth Leder/fagleder 63835297 sidsel.elisabeth.johannesen@ralingen.kommune.no
Steen Elin Skalstad elin.skalstad.steen@ralingen.kommune.no
Fjærestrand-Børke Britt konsulent britt.fjarestrand-borke@ralingen.kommune.no
Meinskar Tommy Fagarbeider tommy.meinskar@ralingen.kommune.no
Boger Trond Saksbehandler trond.boger@ralingen.kommune.no
Bjørklund Tuni konsulent tuni.bjorklund@ralingen.kommune.no
Klæboe Ragnhild Strandos Rådgiver 63835174 ragnhild.strandos.klaboe@ralingen.kommune.no
Fossum Trine Elisabeth Leder/fagleder trine.fossum@ralingen.kommune.no
Østli Vidar vidost@ansatt.oikt.net
Snekkestad Øyvind oyvind.snekkestad@ralingen.kommune.no
Bolstad Elisabet Sosionom elisabet.bolstad@ralingen.kommune.no
Stenseng Hege Sosionom hege.stenseng@ralingen.kommune.no
Johannessen Frank Leder/fagleder frank.johannessen@ralingen.kommune.no
Holcman Irene Forselv Rådgiver irene.forselv.holcman@ralingen.kommune.no
Nguyen Cao Thanh Trang Thao Hjelpepleier cao.thanh.tra.nguyen@ralingen.kommune.no
Klaren Sonja Anna Uscinski konsulent sonja.anna.u.klaren@ralingen.kommune.no
Gjerdingen Ellen Anita ellen.anita.gjerdingen@ralingen.kommune.no
Finsrud Kari-Anne Pleiemedarbeider Kari-Anne.Finsrud.Lizana@ralingen.kommune.no
Aasrud Mette Kommunalsjef 63835224 mette.aasrud@ralingen.kommune.no
Kristoffersen John Kommunalsjef 63835223 john.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Opheim Hilde Myklebost Rådgiver 63835222 hilde.opheim@ralingen.kommune.no
Berg Kari-Anette Rådgiver 63835231 kari.berg@ralingen.kommune.no
Lønnkvist Liv Inger Angelhus konsulent 63835220 liv.lonnkvist@ralingen.kommune.no
Bengtson Tom Gunnar tom.bengtson@ralingen.kommune.no
Rindal Bjørn Ivar Leder 63835230 bjorn.ivar.rindal@ralingen.kommune.no
Øien Monica konsulent 63835232 monica.oien@ralingen.kommune.no
Holm Liv Marit konsulent 63835127 liv.marit.holm@ralingen.kommune.no
Olsen Anniken Jenssen konsulent 63835175 anniken.olsen@ralingen.kommune.no
Fauske Lisbeth Rådgiver 63835173 lisbeth.fauske@ralingen.kommune.no
Andersen Aud Irene Nygaard konsulent 63835177 aud.irene.andersen@ralingen.kommune.no
Halvorsen Terje Brede Tekniker terje.brede.halvorsen@ralingen.kommune.no
Colbjørnsen Hilde Rochling Assisterende leder 63835176 hilde.colbjornsen@ralingen.kommune.no
Sørensen Kjersti Weimoth konsulent 63835171 kjersti.sorensen@ralingen.kommune.no
Bakke Tone Mette Gjetnes konsulent 63835179 tone.mette.gjetnes.bakke@ralingen.kommune.no
Brekke Anita Ines Lindtorp konsulent 63835217 anita.brekke@ralingen.kommune.no
Kværnæs Karin konsulent 63835218 karin.kvarnas@ralingen.kommune.no
Høiland Anne-Grete Sæby konsulent 63835133 anne.grete.hoiland@ralingen.kommune.no
Johansen Britt Leder/fagleder 63835005 britt.johansen@ralingen.kommune.no
Simensen Gry Ekeberg konsulent 63835006 gry.e.simensen@ralingen.kommune.no
Frantzen Heidi konsulent 63835108 heidi.frantzen@ralingen.kommune.no
Sand Øivind Folkevalgt 63835227 oivind.sand@ralingen.kommune.no
Finstad Heidi Elisabeth Folkevalgt heidi.kielland@ralingen.kommune.no
Holmberg Nina Pedagogisk leder nina.holmberg@ralingen.kommune.no
Kleven Jeanette Milo Sykepleier jeanette.milo.kleven@ralingen.kommune.no
Sten Bente Larsen Leder/fagleder 63835404 Bente.Larsen.Sten@ralingen.kommune.no
Ringstad Anne Kristine Harvil Leder 63835041 ann.kristin.ringstad@ralingen.kommune.no
Valnes John-Olav Pedagogisk leder john.olav.valnes@ralingen.kommune.no
Byrø Miriam Pedagogisk leder 63835040 miriam.byro@ralingen.kommune.no
Høgdahl Alpha Grace Jardeleza Assistent alpha.grace.hogdahl@ralingen.kommune.no
Østby Ann Marie Fagarbeider ann.ostby@ralingen.kommune.no
Grudzien Edyta Fagarbeider edyta.grudzien@ralingen.kommune.no
Sjøli Elisabeth Assistent 64804010 elisabeth.sjolie@ralingen.kommune.no
Valskrå Karen Johanna Pedagogisk leder karen.valskra@ralingen.kommune.no
Sørstrønen Kristine konsulent 63835160 kristine.sorstronen@ralingen.kommune.no
Knutsen Rita Pedagogisk leder rita.knutsen@ralingen.kommune.no
Steensgaard Torunn Pedagogisk leder torunn.steensgaard@ralingen.kommune.no
Edvardsen Tove Lund Sekretær tove.lund.edvardsen@ralingen.kommune.no
Andersen Martin Kristoffer Fagarbeider martin.andersen@ralingen.kommune.no
Monsrud Nina Fagarbeider nina.monsrud@ralingen.kommune.no
Enlid Tone Bakke Pedagogisk leder tone.bakke.enlid@ralingen.kommune.no
Eriksen Kristine Kjølberg Pedagogisk leder kristine.kjolberg@ralingen.kommune.no
Johansen Hege Assistent hege.johansen@ralingen.kommune.no
Berg Kjersti Assistent kjersti.berg@ralingen.kommune.no
Tekeste Asgedom Misgana Assistent misganatekeste.asgedom@ralingen.kommune.no
Thorstensen Siw Helén Fagarbeider siw.helen.thorstensen@ralingen.kommune.no
Offerdal Hilde Pedagogisk leder hilde.offerdal@ralingen.kommune.no
Næss Gro Kari Hagen Fagarbeider gro.kari.hagen.naess@ralingen.kommune.no
Kassel Ina Pedagogisk leder ina.kassel@ralingen.kommune.no
Dali Khaled Fagarbeider khaled.dali@ralingen.kommune.no
Lunde Lena Aasen Fagarbeider lena.aasenlunde@ralingen.kommune.no
Nordstad Linda Assistent linda.nordstad@ralingen.kommune.no
Svenungsen Torill Horn Assistent torill.svenungsen@ralingen.kommune.no
Knudsen Vivi Assistent vivi.knudsen@ralingen.kommune.no
Westby Anja Elisabeth Ullerud Assistent anja.ullerud.westby@ralingen.kommune.no
Løkås Terje Lærer 64804000 terje.lokas@ralingen.kommune.no
Larsen Lotte Vestrheim Fagarbeider lotte.vestrheim@ralingen.kommune.no
Cyrankowska Sylwia Bogumila Fagarbeider sylwia.cyrankowska@ralingen.kommune.no
Rybråten Vidar Arbeidsleder/formann vidar.rybraten@ralingen.kommune.no
Bruun Per Martin Arbeider per.martin.bruun@ralingen.kommune.no
Huse Ranveig konsulent 63835275 ranveig.huse@ralingen.kommune.no
Thieme Rune Leder 63835274 rune.thieme@ralingen.kommune.no
Diep Huong Thi Assistent huong.thi.diep@ralingen.kommune.no
Løfshus Pia Christine Bruun Leder/fagleder 63835243 pia.syversen@ralingen.kommune.no
Hidas Andras Lærer andras.hidas@ralingen.kommune.no
Takla Lena Anette Mus. & kulturskolelærer anette.takla@ralingen.kommune.no
Evensen Camilla Mus. & kulturskolelærer camilla.evensen@ralingen.kommune.no
Grung Elisabeth Mus. & kulturskolelærer elisabeth.grung@ralingen.kommune.no
Hovland Helge Mus. & kulturmedarbeid. helge.hovland@ralingen.kommune.no
Dominique Ingrid Maria Margaretha Mus. & kulturskolelærer ingrid.dominique@ralingen.kommune.no
Andreassen Ingunn Mus. & kulturskolelærer ingunn.andreassen@ralingen.kommune.no
Theisen Kristin Mus. & kulturskolelærer kristin.theisen@ralingen.kommune.no
Bakkelund Lars-Jarand Mus. & kulturskolelærer larsjarand.bakkelund@ralingen.kommune.no
Ramton Aase Marit Tolebråten Sørum Mus. & kulturmedarbeid. aase.marit.ramton@ralingen.kommune.no
Molander Øystein Johannes Arbeidsleder/formann 63835095 oystein.molander@ralingen.kommune.no
Nordhagen Bjørn Melsom Arbeider bjorn.nordhagen@ralingen.kommune.no
Karlsen Kristine Kongsland Adjunkt kristine.kongsland.karlsen@ralingen.kommune.no
Rasmussen Elisabeth Leder 63835061 elisabeth.rasmussen@ralingen.kommune.no
Pettersen Roza Fagarbeider roza.pettersen@ralingen.kommune.no
Tangen Anett Hole Assistent anett.hole.tangen@ralingen.kommune.no
Odberg Kjerstin Fagarbeider 64804120 kjerstin.odberg@ralingen.kommune.no
Loeng Tone Assistent tone.loeng@ralingen.kommune.no
Westgaard Anett Aasgaard Fagarbeider anett.westgaard@ralingen.kommune.no
Riegels Eva Assistent eva.riegels@ralingen.kommune.no
Mehler Gro Anita Pedagogisk leder gro.anita.mehler@ralingen.kommune.no
Urring Hilde Sekretær 63835023 hilde.urring@ralingen.kommune.no
Steffens Kari Irene Førskolelærer kari.steffens@ralingen.kommune.no
Martinsen Siv Lisbeth Assistent lisbeth.martinsen@ralingen.kommune.no
Ottersbo Irén Pedagogisk leder iren.ottersbo@ralingen.kommune.no
Bjørnsen Lise Mailen Assistent lise.bjornsen@ralingen.kommune.no
Nyberg Madeleine Jahnsen Fagarbeider madeleine.nyberg@ralingen.kommune.no
Ryen Tone Molstad Assistent tone.ryen@ralingen.kommune.no
Waaler Trine Fagarbeider trine.waaler@ralingen.kommune.no
Ukkestad Jane Leder 63835071 jane.ukkestad@ralingen.kommune.no
Olsen-Olaussen Pernille Pedagogisk leder pernille.kanthi.olsen@ralingen.kommune.no
Finstad Anne Kristin Assistent anne.finstad@ralingen.kommune.no
Godem Bente bente.godem@ralingen.kommune.no
Vetland Berit Østby Pedagogisk leder berit.vetland@ralingen.kommune.no
Jensen Cathrine Fagarbeider cathrine.jensen@ralingen.kommune.no
Kjelsrud Cathrine Fagarbeider cathrine.kjelsrud@ralingen.kommune.no
Aasen Hanne Marie Assistent hanne.marie.aasen@ralingen.kommune.no
Klingenberg Kari Synnøve Assistent kari.klingenberg@ralingen.kommune.no
Øie Kristin Tønseth Fagarbeider 64804130 kristin.tonseth.oie@ralingen.kommune.no
Bjerrang Linda Baade Pedagogisk leder linda.baade@ralingen.kommune.no
Breiteig Siv Grethe Pedagogisk leder siv-grethe.breiteig@ralingen.kommune.no
Berg Tonje Førskolelærer tonje.berg@ralingen.kommune.no
Sommer Wenche Fagarbeider wenche.sommer.kaya@ralingen.kommune.no
Akselsen Tone Merethe Barnepleier tone.akselsen@ralingen.kommune.no
Steinsland Per Olaf Leder 63835021 per.olaf.steinsland@ralingen.kommune.no
Østby Anita Zinke Assistent anita.zinke.ostby@ralingen.kommune.no
Mølmen Anne Marie anne.marie.molmen@ralingen.kommune.no
Grandin Annett Fagarbeider annett.grandin@ralingen.kommune.no
Bansi Hardeep Assistent hardeep.bansi@ralingen.kommune.no
Skeidsvoll Mona Sølvi Assistent mona.solvi.skeidsvoll@ralingen.kommune.no
Belgum Lene Fagarbeider lene.belgum@ralingen.kommune.no
Brunvoll Ingvild Bratli Pleiemedhjelper ingvild.bratli.brunvoll@ralingen.kommune.no
Amundsen Heidi Berg Omsorgsperson heidi.berg.amundsen@ralingen.kommune.no
Nordnes Grete Wiklund Fagarbeider grete.nordnes@ralingen.kommune.no
Gross Helle Kristine Fagarbeider helle.gross@ralingen.kommune.no
Sund Katerina Karolina Hedvika Assisterende leder katerina.sund@ralingen.kommune.no
Granås Lene Pedagogisk leder lene.granas@ralingen.kommune.no
Orud Mona Elisabet Pedagogisk leder mona.orud@ralingen.kommune.no
Braaten Nina Lund Assistent nina.lund.braaten@ralingen.kommune.no
Benissa Wahiba Assistent wahiba.benissa@ralingen.kommune.no
Mohammad Warda Qadir Fagarbeider Warda.Mohamed@ralingen.kommune.no
Yttergård Ysabel Karina Pedagogisk leder ysabel.karina.yttergard@ralingen.kommune.no
Ivanova Violetta Fagarbeider violeta.ivanova@ralingen.kommune.no
Karlsen Monika Klæbo Fagarbeider Monika.Klaebo.Karlsen@ralingen.kommune.no
Kjenner Grete Gulbrandsen Assistent grete.gulbrandsen.kjenner@ralingen.kommune.no
Mustaparta Ingrid Adjunkt m. Tillegg 64804068 ingrid.mustaparta@ralingen.kommune.no
Hovden Kjersti Elisabeth Tangen Leder/fagleder 64804071 kjersti.hovden@ralingen.kommune.no
Rammen Linda Iversen Førstesekretær linda.rammen@ralingen.kommune.no
Sandhals Bjørg Adjunkt bjorg.sandhals@ralingen.kommune.no
Martinsen Are Gunnar konsulent 63835213 are.martinsen@ralingen.kommune.no
Westgård Bente Hilly Fagarbeider bente.westgard@ralingen.kommune.no
Martinsen Elisabeth Renholder elisabeth.martinsen@ralingen.kommune.no
Sletvold Erik Tekniker erik.sletvold@ralingen.kommune.no
Nimanaj Ilmi Tekniker ilmi.nimanaj@ralingen.kommune.no
Larsen Jan konsulent 63835142 jan.larsen@ralingen.kommune.no
Martinsen Kirsten Elisabeth konsulent 63835180 kirsten.e.martinsen@ralingen.kommune.no
Eilertsen Kurt Rudolf Arbeidsleder/formann kurt.eilertsen@ralingen.kommune.no
Gaustad Nina Marit Renholder nina.marit.gaustad@ralingen.kommune.no
Holthe Preben Tekniker preben.holthe@ralingen.kommune.no
Hagelin Renny Arne Tillitsvalgt (lønnet) renny.arne.hagelin@ralingen.kommune.no
Rønning Robert Tekniker robert.ronning@ralingen.kommune.no
Brevik Steinar Tekniker steinar.brevik@ralingen.kommune.no
Aaserud Svein Erik Tekniker svein.erik.aaserud@ralingen.kommune.no
Gundersen Tor Erik Rådgiver 63835190 tor.erik.gundersen@ralingen.kommune.no
Thorstensen Monika Assistent Monika.Thorstensen@ralingen.kommune.no
Larsen Elin Assistent elin.larsen@ralingen.kommune.no
Håndstad Jorunn Assistent jorunn.handstad@ralingen.kommune.no
Westbye Britt Bergstrøm Assistent briwes@ralingen.kommune.no
Rochling Ann Margaret Risnes Førstesekretær 64804139 ann.rochling@ralingen.kommune.no
Engelstad Hanne Fagleder 64804124 hanne.engelstad@ralingen.kommune.no
Berg Sissel Rektor 64804121 sissel.berg@ralingen.kommune.no
Jahr Astrid Rådgiver astrid.jahr@ralingen.kommune.no
Kveen Gina Christine Rektor 64804021 gina.kveen@ralingen.kommune.no
Sletvold-Hafenrichter Nicole 64804031 nicole.hafenrichter@ralingen.kommune.no
Bakkerud Terje Fagarbeider terje.bakkerud@ralingen.kommune.no
Aandalen Elisabeth Rektor 64804141 elisabeth.aandalen@ralingen.kommune.no
Sagstuen Eirik Østvoll Adjunkt m. Tillegg eirik.ostvoll.sagstuen@ralingen.kommune.no
Haugerud Heidi Waage Sekretær 64804140 heidi.waage.haugerud@ralingen.kommune.no
Misund Elin Rhonda Adjunkt m. Tillegg 64804140 elin.rhonda.misund@ralingen.kommune.no
Gundersen Kirsten Sandra Fagleder 64804004 kirsten.gundersen@ralingen.kommune.no
Gjelsnes Laila Haug Fagleder 64804011 laila.haug.gjelsnes@ralingen.kommune.no
Stensrud Marit Elisabeth Førstesekretær marit.stensrud@ralingen.kommune.no
Sundsfjord Ronny Magne Adjunkt m. Tillegg 64804013 ronny.sundsfjord@ralingen.kommune.no
Sæther Mette Assistent mette.saether@ralingen.kommune.no
Råge Mette Hvitsand Fagleder 64804106 mette.rage@ralingen.kommune.no
Fjellheim Svein Arvid Rektor 64804101 svein.arvid.fjellheim@ralingen.kommune.no
Hansen Tor Espen Rådgiver 63835198 tor.espen.hansen@ralingen.kommune.no
Hellum Øystein Rektor 64804081 oystein.hellum@ralingen.kommune.no
Bloch-Johnsen Kari Kristiana Rektor 64804041 kari.bloch-johnsen@ralingen.kommune.no
Strøm Merete Sandlie Assistent merete.sandlie.strom@ralingen.kommune.no
Ambjørnrud Nina Cathrine Adjunkt m. Tillegg nina.ambjornrud@ralingen.kommune.no
Versland Randi Brose Lærer randi.brose.versland@ralingen.kommune.no
Thorsen Tove Tjernsli Leder/fagleder 64804044 tove.thorsen@ralingen.kommune.no
Rasanayagam Calista Sudharshini Assistent Calista.Rasanayagam@ralingen.kommune.no
Iftikhar Raftana Pleiemedarbeider raftana.iftikhar@ralingen.kommune.no
Transeth Anne Sekretær Anne.Transeth@ralingen.kommune.no
Holstad Nana Akua Hjelpepleier Nana.Akua.Dannings@ralingen.kommune.no
Stagrum Anne Margrethe Adjunkt anne.stagrum@ralingen.kommune.no
Nilsen Ståle Tillitsvalgt (lønnet) 64804060 stale.nilsen@ralingen.kommune.no
Næss Kristoffer Miljøterapeut Kristoffer.Naess@ralingen.kommune.no
Gudina Anna Fedorovna Sekretær 63835165 anna.gudina@ralingen.kommune.no
Korkosh Ayad Jeha Hamady Ingeniør 63835204 ayad.korkosh@ralingen.kommune.no
Pettersen Eva Grete Arkitekt 63835208 eva.pettersen@ralingen.kommune.no
Hage John Ola Leder 63835210 john.hage@ralingen.kommune.no
Ludvigsen Lars Herfurth Ingeniør lars.ludvigsen@ralingen.kommune.no
Haugland Tor Ingeniør 63835205 tor.haugland@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Anne Marie konsulent 63835192 anne.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Weng Arve Leder 63835193 arve.weng@ralingen.kommune.no
Weng Fredrik Arbeidsleder/formann 63835471 fredrik.weng@ralingen.kommune.no
Colbjørnsen Henning Leder/fagleder 63835194 henning.colbjornsen@ralingen.kommune.no
Edvardsen Jan Fagarbeider jan.edvardsen@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Knut Halvard Fagarbeider 63835472 knut.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Lindboe Knut Arbeidsleder/formann 63835234 knut.lindboe@ralingen.kommune.no
Grimsgaard Linda Angela Ingeniør 63835196 linda.grimsgaard@ralingen.kommune.no
Hansen Patrick Westby Fagarbeider patrick.hansen@ralingen.kommune.no
Kalisky Peter Arbeider peter.kalisky@ralingen.kommune.no
Nordhagen Roar Arbeider roar.nordhagen@ralingen.kommune.no
Strømsborg Roger Fagarbeider roger.stromsborg@ralingen.kommune.no
Bergskaug Alf Terje Fagarbeider terje.bergskaug@ralingen.kommune.no
Olsen Trond Fagarbeider trond.olsen@ralingen.kommune.no
Snorradottir Arndis Arndis.Snorradottir@ralingen.kommune.no
Isaksen Heidi Synnøve Flåt Folkevalgt heidi.isaksen@ralingen.kommune.no
Tomter An-Magritt Adjunkt 64804030 an-magritt.tomter@ralingen.kommune.no
Larsen Kari Øverby Lærer kari.overby.larsen@ralingen.kommune.no
Repp Bente Adjunkt m. Tillegg bente.repp@ralingen.kommune.no
Skoglund John-Hallvard Adjunkt m. Tillegg 64804000 john-hallvard.skoglund@ralingen.kommune.no
Zmij Iwona Fagarbeider iwona.zmij@ralingen.kommune.no
Uzkuraitiene Vilma Assistent vilma.uzkuraitiene@ralingen.kommune.no
Gisvold Tove Kristine Wikeby Miljøterapeut tove.kristine.gisvold@ralingen.kommune.no
Aalborg Cecilie Assisterende leder cecilie.aalborg@ralingen.kommune.no
Hansen Nora Therese Pedagogisk leder nora.therese.hansen@ralingen.kommune.no
Eriksen Jorunn Fagarbeider jorunn.eriksen@ralingen.kommune.no
Wøien Petter Bering konsulent 63835139 Petter.Woien@oikt.no
Jernberg Kristin Hjelpepleier kristin.jernberg@fet.kommune.no
Langfjord Benedicte Kværnø Assistent benedicte.langfjord@enebakk.kommune.no
Dabbaghi Shirin Sykepleier shirin.dabbaghi@ralingen.kommune.no
Pedersen Lina Helen Heiertz Miljøterapeut lina.helen.pedersen@ralingen.kommune.no
Nunez Marie Cristy Inocencio Sykepleier marie.cristy.nunez@ralingen.kommune.no
Nubdal Mona Ruud Fagarbeider mona.ruud.nubdal@ralingen.kommune.no
Kjelgård Simen simen.kjelgard@ralingen.kommune.no
Sletta Harald konsulent harald.sletta@oikt.no
Kubosch Kristin Ødegaard Adjunkt kristin.kubosch@ralingen.kommune.no
Christensen Matias Hillestad matias.h.christensen@ralingen.kommune.no
Ertsås Anne Lise Fagarbeider anne.lise.ertsas@ralingen.kommune.no
Monster Inger Birgitte Helsesøster 64802421 inger.birgitte.monster@ralingen.kommune.no
Varegg Mathilde Svensen Assistent mathilde.svendsen.varegg@enebakk.kommune.no
Rundhaug May Karin Sykepleier may.karin.rundhaug@ralingen.kommune.no
Osnes Dina Jeanette Jensen Hjelpepleier dina.jeanette.osnes@ralingen.kommune.no
Heimdal Eli Janet Storholt Hjelpepleier eli.janet.heimdal@ralingen.kommune.no
Taft-Karlsen Eva Mae Fagarbeider 64804080 eva.taft@ralingen.kommune.no
Midttun Malin Cecilie Misund malmid@ansatt.oikt.net
Aggvik Mette mette.aggvik@ralingen.kommune.no
Aasen Lena Kristin Vernepleier lena.kristin.aasen@ralingen.kommune.no
Næss Trine Iren Fagarbeider trine.nass@ralingen.kommune.no
Bjørnstad Rakel Assistent rakel.bjornstad@ralingen.kommune.no
Simeonovic Kristina Fagarbeider kristina.simeonovic@ralingen.kommune.no
Tvete Kristian Høy Assistent kristian.hoy.tvete@ralingen.kommune.no
Laubo Line Beate Aulie Line.beate.aulie.laubo@ralingen.kommune.no
Pedersen Kjersti Sykepleier kjersti.pedersen@ralingen.kommune.no
Nygaard Canh Le canh.le.nygaard@ralingen.kommune.no
Halvorsen Margrethe Johansen Assistent Margrethe.Johansen.Halvorsen@ralingen.kommune.no
Nyland Silje Stenseth Vernepleier silje.stenseth.nyland@ralingen.kommune.no
Sollie Mona Hage Fagarbeider mona.hage.sollie@ralingen.kommune.no
Walczak Marta Førskolelærer marta.walczak@ralingen.kommune.no
Alfhei Trine Rådgiver 63835199 trine.alfhei@ralingen.kommune.no
Johnsen Sofie Enger Vernepleier sofie.enger.johnsen@ralingen.kommune.no
Jahr Unni Brudal Fagarbeider unni.brudal.jahr@ralingen.kommune.no
Solberg Gry Førstesekretær 64804040 gry.solberg@ralingen.kommune.no
Beck Ali Jafari Ingeniør 63835211 ali.jafari.beck@ralingen.kommune.no
Pettersen Sigrunn Hilde konsulent sigrunn.hilde.pettersen@ralingen.kommune.no
Skuland Maria Lektor maria.skuland@ralingen.kommune.no
Monsen Erika Sykepleier erika.monsen@ralingen.kommune.no
Hembre Hilde Williamson Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835149 hilde.williamson.hembre@ralingen.kommune.no
Arntzen Therese Assistent therese.arntzen@ralingen.kommune.no
Singh Bikramjit Assistent bikramjit.singh@ralingen.kommune.no
Lindland Jenny Assistent jenny.lindland@ralingen.kommune.no
Golder Monika Pleiemedarbeider monika.golder@ralingen.kommune.no
Orlandi Anette Skarphol Lærer anette.orlandi@ralingen.kommune.no
Simensen Kathe Rådgiver 64802082 kathe.simensen@ralingen.kommune.no
Aslaksen Josefine Sosionom josefine.aslaksen@ralingen.kommune.no
Shahid Atlas Pleiemedarbeider atlas.shahid@ralingen.kommune.no
Pirotee Narmin Sykepleier narmin.pirotee@ralingen.kommune.no
Holterhuset Christina Solvang Vernepleier christina.solvang.holterhuset@ralingen.kommune.no
Hovland Kathrine kathrine.hovland@ralingen.kommune.no
Esmati Zahra Hjelpepleier zahra.esmati@ralingen.kommune.no
Gilberg Marilen Hurum Sykepleier marilen.hurum.gilberg@ralingen.kommune.no
Guttormsen Birte Bibliotekar 63835241 birte.guttormsen@ralingen.kommune.no
Gustavsen Anne-Grethe Hoel Adjunkt anne.grethe.gustavsen@ralingen.kommune.no
Nygaard Eva Karin Adjunkt m. Tillegg eva.karin.nygaard@ralingen.kommune.no
Rydning Lars André Lærer 64804120 lars.andre.rydning@ralingen.kommune.no
Stålesen Liv Adjunkt m. Tillegg liv.stalesen@ralingen.kommune.no
Sætre Sissel Tonja Adjunkt m. Tillegg sissel.tonja.satre@ralingen.kommune.no
Bergersen Ingrid Cecilie Spesialpedagog 64804120 ingrid.cecilie.bergersen@ralingen.kommune.no
Smedsrød Marianne Lund Adjunkt m. Tillegg 64804120 marianne.lund.smedsrod@ralingen.kommune.no
Østby Sigrid Christine Stray Lærer 64804120 sigrid.ostby@ralingen.kommune.no
Alfredsen Aud Elisabeth Fagarbeider 64804130 aud.alfredsen@ralingen.kommune.no
Lundqvist Ellen Skarbøvig Adjunkt ellen.lundqvist@ralingen.kommune.no
Johannessen Mia Aileen Lærer 64804060 mia.johannessen@ralingen.kommune.no
Aashaug Silje Adjunkt m. Tillegg 64804060 silje.aashaug@ralingen.kommune.no
Jonsson Ann Elisabeth Carina Lærer ann.jonsson@ralingen.kommune.no
Due-Sørensen Marit Elisabeth Adjunkt 64804060 marit.due.sorensen@ralingen.kommune.no
Ørslien Siv Adjunkt siv.oerslien@ralingen.kommune.no
Baashus Mona Folkevalgt mona.baashus@ralingen.kommune.no
Westbye Eva Kristin Adjunkt m. Tillegg eva.kristin.westbye@ralingen.kommune.no
Krogdahl Merethe Adjunkt merethe.krogdahl@ralingen.kommune.no
Ollendorff Anne Merethe anne.merethe.ollendorff@ralingen.kommune.no
Karlsen Andre Adjunkt andre.karlsen@ralingen.kommune.no
Svanstrøm Eirik Lektor m. Tilleggs eirik.svanstroem@ralingen.kommune.no
Nielsen Trude Adjunkt m. Tillegg 64804060 trude.nielsen@ralingen.kommune.no
Mjølund Jorun Helene Nordbæk Assistent jorun.mjolund@ralingen.kommune.no
Adham Asmaa Ismail Fagarbeider asmaa.adham@ralingen.kommune.no
Rodem Merete Jabjør Fagarbeider merete.rodem@ralingen.kommune.no
Rustad Terje Fagarbeider terje.rustad@ralingen.kommune.no
Rud Anne Marie Vambeset Adjunkt m. Tillegg anne.marie.vambeset.rud@ralingen.kommune.no
Villa Anne Torine Fagarbeider 64804040 anne.villa@ralingen.kommune.no
Mavåg Bente Granlien Halvorsen Adjunkt bente.mavag@ralingen.kommune.no
Husmo Tone Adjunkt 64804060 tone.husmo@ralingen.kommune.no
Bergskaug Kaja Madhuri S Lærer kaja.bergskaug@ralingen.kommune.no
Karlsen Kirsti Kongsland Lærer kirsti.kongsland.karlsen@ralingen.kommune.no
Sandvik Lise Adjunkt lise.sandvik@ralingen.kommune.no
Søfting Mona Assistent mona.softing@ralingen.kommune.no
Isaksen Petter Piita Flåt Adjunkt piita.isaksen@ralingen.kommune.no
Eriksson Vigdis Adjunkt 64804060 vigdis.eriksson@ralingen.kommune.no
Darell Toril Fagleder toril.darell@ralingen.kommune.no
Lende Trine Lektor 64804120 trine.lende@ralingen.kommune.no
Løkstad Marianne Adjunkt marianne.lokstad@ralingen.kommune.no
Vere Torunn Adjunkt torunn.vere@ralingen.kommune.no
Ingier Turid Nikkerud Adjunkt turid.nikkerud.ingier@ralingen.kommune.no
Mohammad Amina Breiteig Adjunkt amina.breiteig.mohammad@ralingen.kommune.no
Vårdal Rut Engebretsen Adjunkt m. Tillegg rut.engebretsen.vaardal@ralingen.kommune.no
Stordal Anita Weng Fagleder 64804144 anita.weng.stordal@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Anne-Berit Meland Adjunkt m. Tillegg anne-berit.gulbrandsen@ralingen.kommune.no
Christensen Heidi Støtterud Fagarbeider 64804148 heidi.stotterud.christensen@ralingen.kommune.no
Veidahl Jan-Helge Ompoy Fagarbeider jan-helge.veidahl@ralingen.kommune.no
Bendiksen Camilla Fagarbeider camilla.bendiksen@ralingen.kommune.no
Lønn-Arnesen Kjersti Lærer 64804060 kjersti.lonn-arnesen@ralingen.kommune.no
Otterlei Inger Beate Adjunkt m. Tillegg 64804060 inger.beate.otterlei@ralingen.kommune.no
Støtterud Lene Cecilie Fagarbeider lene.cecilie.stotterud@ralingen.kommune.no
Ekornåsvåg Runar Adjunkt m. Tillegg runar.ekornaasvaag@ralingen.kommune.no
Eian Bjørn Adjunkt bjorn.eian@ralingen.kommune.no
Olafsen Jeanette Fagarbeider 64804070 jeanette.olafsen@ralingen.kommune.no
Haanæs Anette Lektor m. Tilleggs 64804000 anette.haanas@ralingen.kommune.no
Søgaard Marianne Danielsen Adjunkt marianne.danielsen.sogaard@ralingen.kommune.no
Graziani Olivier Lektor m. Tilleggs olivier.graziani@ralingen.kommune.no
Olsen Robert Adjunkt m. Tillegg robert.olsen@ralingen.kommune.no
Aarsand Anni Synnøve Sørlie Assistent anni.synnove.sorlie.aarsand@ralingen.kommune.no
Zhang Fredrik Adjunkt m. Tillegg fredrik.zhang@ralingen.kommune.no
Formo Linn Adjunkt 64804000 linn.formo@ralingen.kommune.no
Steinveg Arild Adjunkt m. Tillegg arild.steinveg@ralingen.kommune.no
Vorren Pål Are Adjunkt pal.are.vorren@ralingen.kommune.no
Jasierska-Nagel Renata Helena Lektor m. Tilleggs renata.nagel@ralingen.kommune.no
Ågren Gunilla Burø Adjunkt 64804000 gunilla.buro.agren@ralingen.kommune.no
Nunez Jara Leticia Zulema Adjunkt m. Tillegg leticia.nunez@ralingen.kommune.no
Bergersen Hein Senneseth Adjunkt hein.bergersen@ralingen.kommune.no
Severinsen Kari Adjunkt kari.severinsen@ralingen.kommune.no
Beisland Lin Christin Hansen Adjunkt lin.christin.beisland@ralingen.kommune.no
Rotevatn Endre Adjunkt m. Tillegg 64804080 endre.rotevatn@ralingen.kommune.no
Wilberg Jane Iren Adjunkt m. Tillegg jane.iren.wilberg@ralingen.kommune.no
Hansen Trine Kristin Ødegård Adjunkt trine.kristin.hansen@ralingen.kommune.no
Madsen Linn Adjunkt linn.madsen@ralingen.kommune.no
Hagland Hege Aspdahl Adjunkt m. Tillegg hege.aspdahl.hagland@ralingen.kommune.no
Strandos Mette Tyskerud Adjunkt m. Tillegg mette.strandos@ralingen.kommune.no
Heir Ole Morten Adjunkt m. Tillegg ole.morten.heir@ralingen.kommune.no
Fredriksen Guro Adjunkt guro.fredriksen@ralingen.kommune.no
Svenby Hilde Adjunkt m. Tillegg hilde.svenby@ralingen.kommune.no
Nilssen Anne Eline anne.eline.nilssen@ralingen.kommune.no
Solbakken Margareth Bjørklund Lærer margareth.solbakken@ralingen.kommune.no
Hansen Anne-Marthe Fagarbeider anne-marthe.hansen@ralingen.kommune.no
Åsmann Bjørg Marit Assistent bjorg.asmann@ralingen.kommune.no
Guldahl Grethe Padøy Adjunkt 64804010 grethe.padoy.guldahl@ralingen.kommune.no
Egeland Kristin Fagarbeider kristin.egeland@ralingen.kommune.no
Hansen Siv Adjunkt siv.hansen@ralingen.kommune.no
Borghagen Tone Assistent tone.borghagen@ralingen.kommune.no
Sandås Karoline Mørk Adjunkt 64804151 karoline.sandas@ralingen.kommune.no
Jacobsen Kjersti Viola Adjunkt m. Tillegg 64804100 kjersti.jacobsen@ralingen.kommune.no
Børresen Trine Vibeke Adjunkt 64804140 trine.vibeke.borresen@ralingen.kommune.no
Holsve Lene Udnæseth Adjunkt m. Tillegg 64804140 lene.udnaseth.holsve@ralingen.kommune.no
Fineidet Linn-Kristin Adjunkt linn-kristin.fineidet@ralingen.kommune.no
Sandløkk Eva Miljøterapeut eva.sandlokk@ralingen.kommune.no
Enga Nina Fagleder 64804104 nina.enga@ralingen.kommune.no
Osflaten Aud Helen Sjåfør 63835462 aud-helen.osflaten@ralingen.kommune.no
Larsen Stine Elisabeth Fagarbeider stine.elisabeth.larsen@ralingen.kommune.no
Egger Linn Catherine Sykepleier 64802074 linn.egger@ralingen.kommune.no
Pedersen Alexander Adjunkt alexander.pedersen@ralingen.kommune.no
Solberg June Marie Adjunkt 64804060 june.marie.solberg@ralingen.kommune.no
Theisens Jos Lærer jos.theisens@ralingen.kommune.no
Cin Sebat Assistent 64804060 sebat.cin@ralingen.kommune.no
Knutsen Reidun Christine Sjømoen Fagarbeider 64804060 reidun.gulbak@ralingen.kommune.no
Karlstad Anette Fagarbeider anette.karlstad@ralingen.kommune.no
Szewczyk Anna Assistent 64804060 anna.szewczyk@ralingen.kommune.no
Tveter Gry konsulent 63835003 gry.tveter@ralingen.kommune.no
Næprud Lillian Merethe Adjunkt m. Tillegg 64804100 lillian.merethe.naprud@ralingen.kommune.no
Alfheim Gwen Marie Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835148 gwen-marie.alfheim@ralingen.kommune.no
Skamo Tom Fagarbeider 64804100 tom.skamo@ralingen.kommune.no
Thaliath Laura Nicoleta Lektor m. Tilleggs 64804000 laura.nicoleta.thaliath@ralingen.kommune.no
Gillberg Curt Joel Lektor m. Tilleggs 64804000 joel.curt.gillberg@ralingen.kommune.no
Straumsheim-Rønsen Sebastian Lektor 64804020 sebastian.ronsen@ralingen.kommune.no
Larsen Bjørn Tekniker bjorn.larsen@ralingen.kommune.no
Lundstein Ros-Marie Marléne Nygren Lærer 64804100 marlene.lundstein@ralingen.kommune.no
Holmen Lise Marit Adjunkt lise.marit.holmen@ralingen.kommune.no
Holt Adisa Mujagic Adjunkt m. Tillegg adisa.mujagic.holt@ralingen.kommune.no
Ruud Renate Solberg Adjunkt m. Tillegg 64804080 renate.solberg.ruud@ralingen.kommune.no
Bodeng Bente Fagarbeider 64804080 bente.bodeng@ralingen.kommune.no
Goluzina Yulia Fagarbeider 64804080 yulia.goluzina@ralingen.kommune.no
Hussain Suhail 64804000 suhail.hussain@ralingen.kommune.no
Näsman Michelle Renée Fagarbeider 64804000 michelle.nasman@ralingen.kommune.no
Dosbaeva Saltanat Hjelpepleier 64804010 saltanat.dosbaeva@ralingen.kommune.no
Wangen Tina Marie Miljøterapeut tina.marie.holm@ralingen.kommune.no
Thorsrud Hilde Lærer 64804080 hilde.thorsrud@ralingen.kommune.no
Lønning Svein Yngve Adjunkt m. Tillegg 64804060 svein.yngve.lonning@ralingen.kommune.no
Farberg Tone Pedagogisk leder tone.farberg@ralingen.kommune.no
Jonsbu Magnus Dyrkorn Lege 63835113 magnus.jonsbu@ralingen.kommune.no
Sivesind Linda Nysted Leder/fagleder 63835414 linda.nysted.sivesind@ralingen.kommune.no
Eriksen Camilla Lehne Miljøterapeut camilla.lehne.eriksen@ralingen.kommune.no
Pettersen Annette Elvira Sandberg Hjelpepleier annette.elvira.pettersen@ralingen.kommune.no
Kielland Hillevi Henriette Hamre Assistent hillevi.henriette.kielland@ralingen.kommune.no
Grødum Marit Engvik Assisterende leder marit.grodum@ralingen.kommune.no
Bagci Naciye Øneral Assistent naciye.oneral@ralingen.kommune.no
Sørensen Christine Assistent 63835453 christina.sorensen@ralingen.kommune.no
Melgar Linda Olsen Fagleder 64804090 linda.olsen.melgar@ralingen.kommune.no
Hagen Hege Edvartsen Fysioterapeut 64802431 hege.edvartsen@ralingen.kommune.no
Singh Gurjant Pleiemedarbeider 63835400 gurjant.singh@ralingen.kommune.no
Røsæg Mona Adjunkt mona.rosag@ralingen.kommune.no
Gebremedhin Daniela Okbeab Assistent 64804010 daniela.okbeab.gebramedhin@ralingen.kommune.no
Skauen Celine Daniela Hjelpepleier celine.daniela.skauen@ralingen.kommune.no
Lord Mette Norum Helsesøster mette.norum.lord@ralingen.kommune.no
Ryen Emilie Molstad Førskolelærer 63835029 emilie.molstad.ryen@ralingen.kommune.no
Ruud Marte Pedagogisk leder marte.ruud@ralingen.kommune.no
Sætehaug Marianne Rådgiver 63835115 marianne.satehaug@ralingen.kommune.no
Tesfamariam Mulugheta Assistent 64804010 mulugheta.tesfamariam@ralingen.kommune.no
Hallquist Eline Basnes Vernepleier eline.basnes.hallquist@ralingen.kommune.no
Borgersen Samuel Eide Assistent samuel.borgersen@ralingen.kommune.no
Dincer Medine Hjelpepleier medine.dinser@ralingen.kommune.no
Österberg Thea Regine Ausland Sykepleier thea.osterberg@ralingen.kommune.no
Hovhannisyan Shushanik Fagarbeider 63835060 shushanik.hovhannisyan@ralingen.kommune.no
Jeppsson Marita Sykepleier 63835487 marita.jeppsson@ralingen.kommune.no
Vaslestad Heidi Fagarbeider 64804010 heidi.aspe.vaslestad@ralingen.kommune.no
Vestgren Romy Assistent 64804010 romy.vestgren@ralingen.kommune.no
Eckhoff Liv Ingrid Tveter Fagarbeider 64804010 liv.ingrid.eckhoff@ralingen.kommune.no
Paulsrud Kristin Assistent 64804010 kristin.paulsrud@ralingen.kommune.no
Jacobsen Marie Teigen Vernepleier marie.teigen.jacobsen@ralingen.kommune.no
Kolodiy Vilora Pedagogisk leder 63835059 vilora.kolodiy@ralingen.kommune.no
Dalgård Terje Leder terje.dalgard@ralingen.kommune.no
Hammeren Eva Kihle eva.hammeren@ralingen.kommune.no
Svensen Tiril Bringsrud Helsesøster tiril.bringsrud.svensen@ralingen.kommune.no
Haakerud Bjørg Ellen Assistent bjorg.ellen.haakerud@ralingen.kommune.no
Krishnakumar Siveswary Assistent 64802411 siveswary.krishnakumar@ralingen.kommune.no
Awan Umrana Assistent umrana.awan@ralingen.kommune.no
Berhane Efrem Gibtsawi Hjemmehjelp efrem.gibtsawi.berhane@ralingen.kommune.no
Solaar Yamini Spesialhjelpepleier yamini.sanjeevan@ralingen.kommune.no
Bergum Einar Lærer einar.bergum@ralingen.kommune.no
Bentzen Atle Hermann Lektor m. Tilleggs atle.hermann.bentzen@ralingen.kommune.no
Gure Nimo Shide Fagarbeider nimo.gure@ralingen.kommune.no
Lauritzen Gøril Kleven Assistent 63835070 goril.kleven@ralingen.kommune.no
Tørring Frøydis Helen 64804120 froydis.helen.torring@ralingen.kommune.no
Olafsson Veronica Lærer 64804060 veronica.olafsson@ralingen.kommune.no
Almbakk Cecilie Tina Adjunkt cecilie.almbakk@ralingen.kommune.no
Vinje Mari Ann Leder/fagleder mari.ann.vinje@ralingen.kommune.no
Kjeldsen Vidar Arbeidsleder/formann 63835478 vidar.kjeldsen@ralingen.kommune.no
Isebakke Vegard Fiskaa Miljøterapeut vegard.fiskaa.isebakke@ralingen.kommune.no
Singh Raminder raminder.singh@ralingen.kommune.no
Alizadeh-Fanalo Khadijeh Mahin Assistent 63835026 mahin.alizadeh@ralingen.kommune.no
Frogner Else-Marie 63835026 else-marie.frogner@ralingen.kommune.no
Thuraisamy Thiruketheeswaran Spesialhjelpepleier thiruketheeswaran.thuraisamy@ralingen.kommune.no
Børresen Jørgen Engen Fagarbeider jorgen.borresen@ralingen.kommune.no
Nguyen Nguyet Thu Thi Hjelpepleier nguyet.thu.thi.nguyen@ralingen.kommune.no
Butt Rashdah Assistent rashdah.butt@ralingen.kommune.no
Sokolowska Monika Renholder monika.sokolowska@ralingen.kommune.no
Fjeldstad Tone Fagerborg Førstesekretær 64804080 tone.f.fjeldstad@ralingen.kommune.no
Kacala Malwina Sylwia Sykepleier malwiina.sylwia.kacala@ralingen.kommune.no
Westberg Linda Cecilie Vernepleier linda.cecilie.westberg@ralingen.kommune.no
Atrigenio Lemuel Ocate Hjelpepleier lemuel.ocate.atrigenio@ralingen.kommune.no
Bartosova Kristyna kristyna.bartosova@ralingen.kommune.no
Persen Monika Magdalena 67257274 monika.magdalena.persen@ralingen.kommune.no
Lindvig Randi Cecilie Førskolelærer randi.cecilie.lindvig@ralingen.kommune.no
Stam Marianne Fagarbeider mariyana.dimova.stam@ralingen.kommune.no
Andersen Inger-Jorunn Rektor 64804061 inger-jorunn.andersen@ralingen.kommune.no
Røine Anne Rådgiver 63835032 anne.roine@ralingen.kommune.no
Vik Linda Marie Johansen Assistent linda.marie.johansen.vik@ralingen.kommune.no
Quilao Eunice Janelle Mendoza Hjelpepleier eunice.janelle.m.quilao@ralingen.kommune.no
Østreng Susanna susanna.ostreng@ralingen.kommune.no
Dragsnes Vetle Winger 63835400 vetle.winger.dragsnes@ralingen.kommune.no
Moen Elise Enoksen elise.enoksen.moen@ralingen.kommune.no
Grewal Manmeet Kaur Leder/fagleder manmeet.kaur.grewal@ralingen.kommune.no
Vignaraajah Bamini Hjelpepleier bamini.vignaraajah@ralingen.kommune.no
Mohamedi Sardasht Hjelpepleier sardasht.mohamedi@ralingen.kommune.no
Alexandersen Britt Eva Hjelpepleier britt.eva.alexandersen@ralingen.kommune.no
Filtvedt Ulricke Netskar Miljøterapeut ulricke.johansen.netskar@ralingen.kommune.no
Sand Wipaporn Farbeider m/spesialutd wipaporn.sand@ralingen.kommune.no
Njeri Gladys Fagarbeider gladys.njeri@ralingen.kommune.no
Bakken Helene Johansen Assistent helene.bakken@ralingen.kommune.no
Pedersen Per Willy Ingeniør 63835474 per.willy.pedersen@ralingen.kommune.no
Fjeld Kristine Hjelpepleier kristine.fjeld@ralingen.kommune.no
Halvorsen Hanna Dahlen Assistent hanna.dahlen.halvorsen@ralingen.kommune.no
Andaya Raynart Mendoza Hjelpepleier raynart.mendoza.andaya@ralingen.kommune.no
Øistad Ragnhild Ergoterapeut 64802075 ragnhild.oistad@ralingen.kommune.no
Engebretsen Kjersti Adelsten Adjunkt m. Tillegg kjersti.adelsten.engebretsen@ralingen.kommune.no
Gilbert-Ertsaas Kathrine Lektor m. Tilleggs kathrine.gilbert-ertsaas@ralingen.kommune.no
Lundene Siri Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835209 siri.lundene@ralingen.kommune.no
Arentz Tonje Tollefsen Pedagogisk leder 63835060 tonje.tollefsen.arentz@ralingen.kommune.no
Fabritius Jon Rådgiver jon.fabritius@ralingen.kommune.no
Rensmoen Anette Helsesøster 64802419 anette.rensmoen@ralingen.kommune.no
Hanssen Ida Wethe Psykolog 63835260 ida.wethe.hanssen@ralingen.kommune.no
Bjerk Maria Still. m/krav Mastergrad maria.bjerk@ralingen.kommune.no
Fjell Linn Therese Middelthun Sykepleier 64802093 linn.therese.fjell@ralingen.kommune.no
Pezer Aida Adjunkt aida.pezer@ralingen.kommune.no
Braanaas Mari Fagleder 64804006 mari.braanaas@ralingen.kommune.no
Bråthen Kristian Adjunkt m. Tillegg kristian.brathen@ralingen.kommune.no
Nygård Solveig Elise Adjunkt 64804151 solveig.elise.nygard@ralingen.kommune.no
Tømmervold Julia Mari Fagarbeider 64804152 julia.tommervold@ralingen.kommune.no
Martin Heiko Pedagogisk leder heiko.martin@ralingen.kommune.no
Sørby Helga Ingeniør 63835120 helga.sorby@ralingen.kommune.no
Husem Line Berger Rådgiver line.berger.husem@ralingen.kommune.no
Bakken-Løvaas Camilla Marie Lærer camilla.bakken-lovaas@ralingen.kommune.no
Eggum Therese Hjelpepleier therese.eggum@ralingen.kommune.no
Skoveng Synne Kristine Adjunkt synne.skoveng@ralingen.kommune.no
Stolc Anna Assistent 63835020 anna.stolc@ralingen.kommune.no
Voldsrud Aina Nysted Fagarbeider 63835028 aina.nysted.voldsrud@ralingen.kommune.no
Jôsteinsdottir Silja Bachmann Assistent silja.josteinsdottir@ralingen.kommune.no
Berg Tom Folkevalgt tomber@ansatt.oikt.net
Tveter Jorun Assistent jorun.tveter@ralingen.kommune.no
Østreng Hilde Hjelpepleier hilde.ostreng@ralingen.kommune.no
Rygh Ingvild Espedal Sykepleier ingvild.espedal.rygh@ralingen.kommune.no
Sørum Marianne Sandlie Fagarbeider 64804010 marianne.sandlie.sorum@ralingen.kommune.no
Rud Lars Roar Miljøterapeut lars.roar.rud@ralingen.kommune.no
Nordnes Andrea Louise andrea.loise.nordnes@ralingen.kommune.no
Gisvold Anne Karin anne.gisvold@ralingen.kommune.no
Saksen Trude Orbakk Mus. & kulturskolelærer trude.orbakk.saksen@ralingen.kommune.no
Weldezghi Fkreyesus Zerizghi Pleiemedarbeider fkreyesus.z.weldezghi@ralingen.kommune.no
Mejlgaard Nina Ergoterapeut 64802426 nina.mejlgaard@ralingen.kommune.no
Fossumstuen Simen Leder/fagleder 63835475 simen.fossumstuen@ralingen.kommune.no
Sadk Rojin Hjelpepleier rojin.sadk@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Heidi Assistent 63835020 heidi.gulbrandsen.lien@ralingen.kommune.no
Falla Linn Grimsrud Barnevernspedagog 63835146 linn.grimsrud.falla@ralingen.kommune.no
Rønning Hans Kristian Ingeniør 63835191 hans.kristian.ronning@ralingen.kommune.no
Hegrenes Katarina Johannessen Fagarbeider katarina.j.hegrenes@ralingen.kommune.no
Andersen Mariann Sykepleier mariann.andersen@ralingen.kommune.no
Bjarmann Sissel Kathrine Buer Adjunkt 64804157 sissel.katrine.buer.bjarmann@ralingen.kommune.no
Gundersen Line Sosionom 63835161 line.gundersen@ralingen.kommune.no
Henriques Recabarren Valeria A Hjelpepleier valeria.henriquez@ralingen.kommune.no
Severinsen Hege Pleiemedarbeider hege.severinsen@ralingen.kommune.no
Westlie Christiane Hansen christiane.westlie@ralingen.kommune.no
Grinden Mirry Castino Assistent mirry.castino@ralingen.kommune.no
Türken Salman Rådgiver salman.turken@ralingen.kommune.no
Løken Grethe Lærer 64804000 grethe.loken@ralingen.kommune.no
Hasani Filoreta Hjelpepleier filoreta.hasani@ralingen.kommune.no
Holter Knut Henrik Østby Hjelpepleier knut.henrik.ostby.holter@ralingen.kommune.no
Kristiansen Daniel Nystuen Assistent daniel.n.kristiansen@ralingen.kommune.no
Nordseth Synnøve Margrethe Omsorgsperson synnor@ansatt.oikt.net
Barisa Darko Rådgiver 64802092 darko.barisa@ralingen.kommune.no
Iftikhar Rida Hjelpepleier rida.iftikhar@ralingen.kommune.no
Kristiansen Thomas Leder/fagleder 64802004 thomas.kristiansen@ralingen.kommune.no
Frisk Sem Oscar Assistent sem.frisk@ralingen.kommune.no
Hatlebakk Yngvild Dagestad Sekretær 63804060 yngvild.hatlebakk@ralingen.kommune.no
Mikaelsen Tone Kristin Adjunkt m. Tillegg tone.kristin.mikaelsen@ralingen.kommune.no
Føsker Jørn Stian Randen Lektor m. Tilleggs jorn.stian.randen.fosker@ralingen.kommune.no
Utgaard Grethe Lundsgård Leder/fagleder 64802094 grethe.utgaard@ralingen.kommune.no
Kuwan Fesihaye Misgen Renholder fesihaye.misgen.kuwan@ralingen.kommune.no
Sium Solomon Negasi Renholder solomon.negasi.sium@ralingen.kommune.no
Hoyer Cornelia Brigitte-Ilse Renholder birgitte-ilse.c.hoyer@ralingen.kommune.no
Berg-Hansen Daniel Leder daniel.berg-hansen@ralingen.kommune.no
Musliu Donjeta Fetahu konsulent 67257302 donjeta.fetahu.musliu@ralingen.kommune.no
Morales Mari Angeline Nunez Hjelpepleier mari.angeline.nunez.morales@ralingen.kommune.no
Ringnes Mari Sykepleier mari.ringnes@ralingen.kommune.no
Paltto Therese Assistent therese.paltto@ralingen.kommune.no
Kvisli Helga Kristine Bibliotekar helga.kvisli@ralingen.kommune.no
Edvardsen Bård Vegard Miljøterapeut bard.edvardsen@ralingen.kommune.no
Solberg Hilde Marie Schei Sykepleier hilde.marie.solberg@ralingen.kommune.no
Rydje Julie Aslaksby Sykepleier julie.aslaksby.rydje@ralingen.kommune.no
Kiewning Natascha Hannelore Pedagogisk leder 63835020 natascha.kiewning@ralingen.kommune.no
Malmquist Camilla Mus. & kulturskolelærer 63831244 camilla.malmquist@ralingen.kommune.no
Winsnes Peer Heltberg Lærer peer.heltberg.winsnes@ralingen.kommune.no
Kärner Henni konsulent 67257310 henni.karner@ralingen.kommune.no
Sarao Sonia Kaur Miljøterapeut hardeep.sonia.sarao@ralingen.kommune.no
Rusztler Ferenc Hjelpepleier ferenc.rusztler@ralingen.kommune.no
Joramo Jørgen Wacu Leder/fagleder jorgen.joramo@ralingen.kommune.no
Dokken Marte Moger Miljøterapeut marte.moger.dokken@ralingen.kommune.no
Arobi-Jacobsen Siti Aisyah Hjemmehjelp siti.aisyah.arobi.jacobsen@ralingen.kommune.no
Haraldstad Marit Folkevalgt marit.haraldstad@ralingen.kommune.no
Dramsdahl Lillian Adjunkt m. Tillegg 64804100 lillian.dramsdahl@ralingen.kommune.no
Florentz Kjetil Vernepleier kjetil.florentz@ralingen.kommune.no
Johannessen Ann-Cecilie Vernepleier ann-cecilie.johannessen@ralingen.kommune.no
Ødegård Erik Assistent erik.odegard@ralingen.kommune.no
Shahzad Nadeem Assistent nadeem.shahzad@ralingen.kommune.no
Hoff Angela Irene Spesialhjelpepleier 64802013 angela.irene.hoff@ralingen.kommune.no
Enersen Vigdis Vernepleier vigdis.enersen@ralingen.kommune.no
Haaland-Johansen Celine Assistent celine.haaland-johansen@ralingen.kommune.no
Pedersen Madeleine Horn Miljøterapeut madeleine.nilsen@ralingen.kommune.no
Thorstensen Liz-Tone Fagarbeider liz-tone.thorstensen@ralingen.kommune.no
Zimorska Izabela Joanna Pleiemedarbeider izabela.zimorska@ralingen.kommune.no
Høgden Aud Fjellheim Pleiemedarbeider aud.fjellheim.hogden@fet.kommune.no
Gill Rani rani.gill@ralingen.kommune.no
Kristiansen Linn Miljøterapeut linn.kristiansen@ralingen.kommune.no
Rymoen Mille Ingeborg Assistent mille.ingeborg.rymoen@ralingen.kommune.no
Lund Emilie Edvardsen Assistent emilie.edvardsen.lund@ralingen.kommune.no
Alsgård Synne Assistent synne.alsgaard@ralingen.kommune.no
Westbye Andreas Lauritzen Sykepleier andreas.lauritzen.westbye@ralingen.kommune.no
Kaur Ramanjot ramanjot.kaur@ralingen.kommune.no
Andemichael Ghidey Mekonen Renholder ghidey.mekonen.andemichael@ralingen.kommune.no
Ghebrehiwot Abeba Ghebresilassie abeba.gghebrehiwot@ralingen.kommune.no
Hynnekleiv Olav konsulent 63835184 olav.hynnekleiv@ralingen.kommune.no
Helleland Kjell Normann Folkevalgt kjehel@ansatt.oikt.net
Moral Garcia Raul Sykepleier raul.moral.garcia@ralingen.kommune.no
Tesfamichael Frezghi Pleiemedarbeider frezghi.tesfamichael@ralingen.kommune.no
Sund Mette Marit Hjelpepleier mette.marit.sund@ralingen.kommune.no
Jacobsen Julie Kyrrø Assistent julie.kyrro.jacobsen@ralingen.kommune.no
Ostadi Troska Sykepleier troska.ostadi@ralingen.kommune.no
Andenes Stine Miljøterapeut stine.andenes@ralingen.kommune.no
Torud Erik erik.torud@ralingen.kommune.no
Salimi Mashal Sykepleier mashal.salimi@ralingen.kommune.no
Kermashani Chia Almassy Still. m/krav Mastergrad 64802009 chia.almassy.kermashani@ralingen.kommune.no
Kabuldjan Shikib Pleiemedarbeider shikib.kabuldjan@ralingen.kommune.no
Singh Harmanpreet Hjelpepleier harmanpreet.singh@ralingen.kommune.no
Chughtai Hibbatul-Haiy Sykepleier hibbatul-haiy.chughtai@ralingen.kommune.no
Blomqvist Marianne Otterlei Fagleder 64804143 marianne.otterlei.blomqvist@ralingen.kommune.no
Andreassen Monja Lektor m. Tilleggs monja.andreassen@ralingen.kommune.no
Kiran Monica Schanke Pedagogisk leder 63835070 monica.kiran@ralingen.kommune.no
Scarlett Joannah Junco Arbeidsleder/formann 64804152 joannah.junco.scarlett@ralingen.kommune.no
Weerawarnakula Chandima Thyaga Lektor m. Tilleggs chandima.weerawarnakula@ralingen.kommune.no
Strand Linda Spesialpedagog linda.strand@ralingen.kommune.no
Ankervold Håkon Lektor m. Tilleggs hakon.ankervold@ralingen.kommune.no
Merli Els Adjunkt m. Tillegg els.merli@ralingen.kommune.no
Storløpa Kari Folkestad Adjunkt kari.folkestad.storlopa@ralingen.kommune.no
Skimten Linda Jeanette Welde Fagarbeider linda.skimten@ralingen.kommune.no
Tomter Trude Pedagogisk leder trude.tomter@ralingen.kommune.no
Skjennum Karianne karianne.skjennum@fet.kommune.no
Løck Karianne Østby Pedagogisk leder karianne.lock@ralingen.kommune.no
Karlstad Ingvild Aas Tverrfagl. Spes.Utd. Hs ingvild.aas.karlstad@ralingen.kommune.no
Sopai Pochawan Hjelpepleier pochawan.sopai@ralingen.kommune.no
Marofi Srwa Adjunkt srwa.marofi@ralingen.kommune.no
Sandsnes Lisbeth Eilen Fagarbeider lisbeth.eilen.sandsnes@ralingen.kommune.no
Eidhagen Kim Erik kim.eidhagen@ralingen.kommune.no
Hornnes Bjørnar Rådgiver bjornar.hornnes@ralingen.kommune.no
Tofting Elizabeth Adjunkt elizabeth.tofting@ralingen.kommune.no
Eriksen Juliane Emily Pedagogisk leder juliane.emily.eriksen@ralingen.kommune.no
Anstensen Cathrine Adjunkt m. Tillegg cathrine.anstensen@ralingen.kommune.no
Flølo Kristin Adjunkt kristin.flolo@ralingen.kommune.no
Arnø Jorunn Karterud jorunn.karterud.arno@ralingen.kommune.no
Malmberg Kristine Adjunkt kristine.malmberg@ralingen.kommune.no
Pham Anh Kieu Thi Helsesøster anh.kieu.thi.pham@ralingen.kommune.no
Bakke Aud Eva Assistent 64804140 aud.eva.bakke@ralingen.kommune.no
Kalak Süheyla Fagarbeider suheyla.kalak@ralingen.kommune.no
Mjelland Celina Fagarbeider celina.mjelland@ralingen.kommune.no
Bakken Mariann Fagarbeider mariann.bakken@ralingen.kommune.no
Furseth Markus Lærer markus.furseth@ralingen.kommune.no
Rovik Katrine Adjunkt 64804140 katrine.rovik@ralingen.kommune.no
Kaur Chandandeep Assistent channa.kaur@ralingen.kommune.no
Appiah Mashment Kwabena Vernepleier mashment.kwabena.appiah@ralingen.kommune.no
Berntsen Aurora Sveia Fagarbeider 64804080 aurora.sveia.berntsen@ralingen.kommune.no
Asak Elisabeth Sykepleier 63835400 elisabeth.asak@ralingen.kommune.no
Ralle Arnt Arbeider arnt.ralle@ralingen.kommune.no
Andersen Hege Elisabet Pedagogisk leder hege.elisabet.andersen@ralingen.kommune.no
Solbakken Linda Soleng Fagarbeider linda.soleng.solbakken@ralingen.kommune.no
Sundby Helene Pleiemedarbeider helene.sundby@ralingen.kommune.no
Sandli Monika Marie Sykepleier monika.sandli@ralingen.kommune.no
Kaur Harjeet Hjelpepleier harjeet.kaur@ralingen.kommune.no
Bjørke Marianne Fagarbeider marianne.bjorke@ralingen.kommune.no
Ødegård Kay Ove Arbeider kay.odegard@ralingen.kommune.no
Edvardsson Erle Viktoria Assistent erle.v.edvardsson@ralingen.kommune.no
Kongsnes Asbjørn Lerø Lærer 63831244 asbjorn.lero.kongsnes@ralingen.kommune.no
Nilsson Sven Roger Fagarbeider sven.roger.nilsson@ralingen.kommune.no
Strandberg Britt Ingrid britt.strandberg@ansatt.oikt.net
Øieren Marius Fagarbeider 63835020 marius.oieren@ralingen.kommune.no
Andersen Aage Sjåfør aage.andersen@ralingen.kommune.no
Sandli Ellen Skrolsvik Pleiemedarbeider ellen.skrolsvik.sandli@ralingen.kommune.no
Nyvik Torkil Assistent torkil.nyvik@ralingen.kommune.no
Mo Grete Marion Holien Fagarbeider grete.marion.holien.mo@ralingen.kommune.no
Hansen Stig-Erling Leder/fagleder 63835463 stig-erling.hansen@ralingen.kommune.no
Brennhovd-Gunstensen Frank Borregård Tekniker frank.brennhovd-gunstensen@ralingen.kommune.no
Dhaliwal Jasmit Adjunkt 64804080 jasmit.dhaliwal@ralingen.kommune.no
Dalen Hans Marius konsulent hans.marius.dalen@oikt.no
Mekuria Daniel Dejene Vernepleier daniel.dejene.mekuria@ralingen.kommune.no
Flateby Pål Fagarbeider pal.flateby@ralingen.kommune.no
Weydow Mohamed Mahmoud mohamed.mahamoud.weydow@ralingen.kommune.no
Sundby Marie Assistent marie.sundby@ralingen.kommune.no
Abdi Ayan Abdirahman Pleiemedarbeider ayan.abdirahman.abdi@ralingen.kommune.no
Nilsen Cecilie Hjelpepleier cecilie.nilsen@ralingen.kommune.no
Noer Linn Christine Sekretær 64804029 linn.christine.noer@ralingen.kommune.no
Ludvigsen Emil Pakkanen Assistent emil.pakkanen.ludvigsen@ralingen.kommune.no
Hansen Jonas Ødegård Assistent jonas.hansen@ralingen.kommune.no
Tharmalingam Logeswaran Støttekontakt logeswaran.tharmalingam@ralingen.kommune.no
Wennevold Gro Rønningen gro.ronningen.wennevold@ralingen.kommune.no
Muffetangen Tone Omsorgsperson tone.muffetangen@ralingen.kommune.no
Fjeldheim Anita Pleiemedarbeider anita.fjeldheim@ralingen.kommune.no
Lundqvist Dina Assistent dina.lundqvist@ralingen.kommune.no
Eintveit Frode Hjelpepleier frode.eintveit@ralingen.kommune.no
Backer Sven Bertil Arbeider bertil.backer@ralingen.kommune.no
Valderhaug Jenny Marie Lund Rådgiver jenny.valderhaug@ralingen.kommune.no
Tu Charlene Thuy Hang Assistent charlene.thuy.hang.tu@ralingen.kommune.no
Kolseth Per Dag Rådgiver 63835283 per.dag.kolseth@ralingen.kommune.no
Wilhelmsen Siri Alsgård Pleiemedarbeider siri.alsgaard.wilhelmsen@ralingen.kommune.no
Lund Åsa Elisabet Carper Adjunkt m. Tillegg asa.carper.lund@ralingen.kommune.no
Borgen Henriette henriette.borgen@ralingen.kommune.no
Talic Amina Adjunkt amina.talic@ralingen.kommune.no
Strømberg Karoline Kommedal Adjunkt karoline.k.stromberg@ralingen.kommune.no
Ruiz Camilla Josefine Beatrice Erika Fagarbeider camilla.ruiz@ralingen.kommune.no
Thiruketheeswaran Mathusan Pleiemedarbeider mathusan.thiruketheeswaran@ralingen.kommune.no
Landrø Heidi Myrberg heidi.myrberg.landro@ralingen.kommune.no
Myhl Jørgen Leder/fagleder jorgen.myhl@ralingen.kommune.no
Lie Marit Fagleder 64804064 marit.lie@ralingen.kommune.no
Mosny Emilie Haklien Sykepleier emilie.haklien.mosny@ralingen.kommune.no
Sletvold Henning henning.sletvold@ralingen.kommune.no
Gill Navdeep Kaur Sykepleier 63835493 navdeep.kaur.gill@ralingen.kommune.no
Buvarp Mads Tuxen Ringkjøb Assistent mads.trbuvarp@ralingen.kommune.no
Ibenholt Vilde Sand Pleiemedarbeider vilde.sand.ibenholt@ralingen.kommune.no
Dalvang Guro Eidem guro.dalvang@ralingen.kommune.no
Stubbrud Ola Assistent ola.stubberud@ralingen.kommune.no
Cvetkovic Andrea Psykolog 64802011 andrea.cvetkovic@ralingen.kommune.no
Larssen Monica Sykepleier monica.larssen@ralingen.kommune.no
Dalen Elise Strøm Pleiemedarbeider elise.strom.dalen@ralingen.kommune.no
Naguleswaran Varatharajan varatharajan.naguleswaran@ralingen.kommune.no
Cenepo Lozano Clara Pleiemedarbeider clara.cenepo@ralingen.kommune.no
Bjerkvik Maria Linnéa Fagarbeider linnea.bjerkvik@ralingen.kommune.no
Kant Oliver Hjelpepleier oliver.kant@ralingen.kommune.no
Mikalsen Hilde Kristin Assistent hilde.kristin.mikalsen@ralingen.kommune.no
Padhmanabhan Subramanian Lakshmi Pleiemedarbeider 64802481 lakshmi.padhmanabhan.subramanian@ralingen.kommune.no
Stuve Ida Rebekka Assistent rebekka.stuve@ralingen.kommune.no
Bozhanova Silviya Yonkova Renholder 64802406 silviya.y.bozhanova@ralingen.kommune.no
Mahmoudi Emin Abad Amin Assistent amin.abad@ralingen.kommune.no
Gjermunds Nikita Madeleine Mjølkalid Miljøterapeut nikita.madeleine.gjermunds@ralingen.kommune.no
Hamborg Even Østbye Pleiemedarbeider even.ostbye.hamborg@ralingen.kommune.no
Mankieva Eliza Hjelpepleier eliza.mankieva@ralingen.kommune.no
Egner Alexander alexander.egner@ralingen.kommune.no
Solem Trygve Westrum trysol@ansatt.oikt.net
Samseth Knut knut.samseth@ralingen.kommune.no
Gjersem Ida Marie Frantzen 66932035 ida.marie.frantzen.gjersem@ralingen.kommune.no
Wang Grethe Henden Vernepleier grethe.henden.wang@ralingen.kommune.no
Krogseth Rune Olav Spesialhjelpepleier rune.krogseth@ralingen.kommune.no
Mjelland Monica Helen Pleiemedarbeider monica.mjelland@ralingen.kommune.no
Rasanayagam Shasmitha Jenipher Pleiemedarbeider jenipher.rasanayagam@ralingen.kommune.no
Teklay Malien Pleiemedarbeider malien.teklay@ralingen.kommune.no
Bjerkelund Anne Cathrine Assistent anne.cathrine.bjerkelund@ralingen.kommune.no
Hegrenes Jane Hjemmehjelp jane.hegrenes@ralingen.kommune.no
Kaasbøll Mats Sundhagen Assistent mats.sundhagen.kaasboll@ralingen.kommune.no
Håkonsen Linda Sveiven Adjunkt m. Tillegg linda.hakonsen@ralingen.kommune.no
Indsetviken Eleonor Francie Iraola Adjunkt m. Tillegg eleonor.indsetviken@ralingen.kommune.no
Indsetviken Aksel Harjo Adjunkt m. Tillegg aksel.indsetviken@ralingen.kommune.no
Jakobsen Nathalie Schau Adjunkt m. Tillegg nathalie.schau.jakobsen@ralingen.kommune.no
Grøtte Kjell kjell.grotte@ralingen.kommune.no
Bertelsen Nicolay Ringdal Adjunkt nicolay.bertelsen@ralingen.kommune.no
Heide Marie Kristin Adjunkt m. Tillegg marie.kristin.heide@ralingen.kommune.no
Beisvåg Siv Pedagogisk leder siv.beisvag@ralingen.kommune.no
Caspersen Line Adjunkt line.caspersen@ralingen.kommune.no
Johnsrud Karianne Rådgiver 64802091 karianne.johnsrud@ralingen.kommune.no
Tåje Malin Adjunkt m. Tillegg malin.taje@ralingen.kommune.no
Fält Per Ove Bertil Rådgiver per.falt@ralingen.kommune.no
Helgesen Linn Kristine Pedagogisk leder linn.kristine.helgesen@ralingen.kommune.no
Roxrud Markus Pedagogisk leder markus.roxrud@ralingen.kommune.no
Hellum-Reppen Liv Solveig Rådgiver 63835228 liv.solveig.hellum-reppen@ralingen.kommune.no
Tchicaia Augusto Alan alan.augusto@ralingen.kommune.no
Lillerud Tine Adjunkt m. Tillegg tine.lillerud@ralingen.kommune.no
Kristiansen Mari Assistent mari.kristiansen@ralingen.kommune.no
Winge Marianne Ludviksen marianne.winge@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Louise Carole Lektor louise.carole.gulbrandsen@ralingen.kommune.no
Johnsen Eline Barnevernspedagog eline.johnsen@ralingen.kommune.no
Westlie Simen Jonsgard Hjelpepleier simen.westlie@ralingen.kommune.no
Ratnasabapathy Sri Pancadcharam Pleiemedarbeider sri.ratnasabapathy@ralingen.kommune.no
Ruiz Stefan Andreas Fagarbeider stefan.ruiz@ralingen.kommune.no
Pedersen Marie Hagelin Hjelpepleier marie.hagelin.pedersen@ralingen.kommune.no
Lia Emma Hjelpepleier emma.lia@ralingen.kommune.no
Skovholt Elinor Margaret elinor.skovholt@ralingen.kommune.no
Holcman Hege Sykepleier hege.holcman@ralingen.kommune.no
Podsiadlik Marta Magdalena marta.magdalena.podsiadlik@ralingen.kommune.no
Dramstad Amalie Jørgensen Fagarbeider amalie.dramstad@ralingen.kommune.no
Pedersen Dag Martin Fagarbeider dag.martin.pedersen@ralingen.kommune.no
Høiby Marthe Karoline Miljøterapeut marthe.karoline.hoiby@ralingen.kommune.no
Andreassen Majken Adjunkt m. Tillegg majken.andreassen@ralingen.kommune.no
Tveiterås Annabelle Elisabeth Miljøterapeut annabelle.elisabeth.tveiteras@ralingen.kommune.no
Aaker Camilla Sagen Vernepleier camilla.sagen.aaker@ralingen.kommune.no
Lindstrøm David Leonard Hjelpepleier david.lindstrom@ralingen.kommune.no
Walstad Anne Marie Torvik Renholder anne.marie.torvik.walstad@ralingen.kommune.no
Høyem Hege Bergheim Assistent hege.hoyem@ralingen.kommune.no
Barkved Astrid Spesialsykepleier astrid.barkved@ralingen.kommune.no
Pladsen Ida Kristine ida.kristine.pladsen@ralingen.kommune.no
Kristiansen Eirik Trøbråten Assistent eirik.trobraten.kristiansen@ralingen.kommune.no
Bansi Jasleen 64804120 jasban@ansatt.oikt.net
Keyani Amir Lærer amir.keyani@ralingen.kommune.no
Moræus Åsa Lektor m. Tilleggs 64804120 asa.moraus@ralingen.kommune.no
Seppola Synnøve Kathrin Sørå Fagleder 64804066 synnove.kathrin.sora.seppola@ralingen.kommune.no
Hauge Marianne Jordmor 63835270 marianne.hauge@ralingen.kommune.no
Carlsson Per Johan Hellevik Rådgiver per.hellevik.carlsson@ralingen.kommune.no
Sævik Kristian Westbye kristian.westbye.savik@ralingen.kommune.no
Halvorsen Nicolai Flekstad Adjunkt nicolai.flekstad.halvorsen@ralingen.kommune.no
Grobe Pernille Assistent pernille.grobe@ralingen.kommune.no
Berntsen Haakon Assistent haakon.berntsen@ralingen.kommune.no
Hoel Beate Assistent beate.hoel@ralingen.kommune.no
Söderström Yedenekachew Pär Mus. & kulturskolelærer par.soderstrom@ralingen.kommune.no
Johansen Rebekka Orud 64804120 rebjoh@ansatt.oikt.net
Nordvold Therese Syverud therese.syverud.nordvold@ralingen.kommune.no
Utsigt Kari Øidis Momkvist kari.utsigt@ralingen.kommune.no
Gløtta Gunn Hjemmehjelp gunn.glotta@ralingen.kommune.no
Marhaug Marina marina.marhaug@ralingen.kommune.no
Sletvold Anita Ollianne anita.ollianne.sletvold@ralingen.kommune.no
Gerhardsen Turid Synnøve Hjelpepleier turid.gerhardsen@ralingen.kommune.no
Reichle Lucas Andrew lucas.reichle@ralingen.kommune.no
Ibrisevic Kristian kristian.ibrisevic@ralingen.kommune.no
Raastad Elisabeth Assistent elisabeth.raastad@ralingen.kommune.no
Aasen Helene Leder/fagleder helene.aasen@ralingen.kommune.no
Glader Rikke Lise Vøien Ergoterapeut 64802428 rikke.lise.glader@ralingen.kommune.no
Hansen Ina Miljøterapeut ina.hansen@ralingen.kommune.no
Skogsberg Monica Dahl Assistent monica.dahl.skogsberg@ralingen.kommune.no
Hansen Vigdis Negård Fagarbeider vigdis.hansen@ralingen.kommune.no
Godem Ingrid Fluge Pedagogisk leder ingrid.fluge.landsverk@ralingen.kommune.no
Weldeleul Yohannes Ghebreab Fagarbeider yohannes.weldeleul@ralingen.kommune.no
Vereide Sigmund Peter Vernepleier sigmund.peter.vereide@ralingen.kommune.no
Frantzen Josu Galdos Adjunkt josu.galdos.frantzen@ralingen.kommune.no
Berntzen Ida Katrine ida.katrine.berntzen@ralingen.kommune.no
Hobøl Kjell konsulent kjell.hobol@ralingen.kommune.no
Jensen Laila Synnøve Assistent 63835020 laila.synnove.jensen@ralingen.kommune.no
Zamani Farshid Asghari Vernepleier farshid.zamani@ralingen.kommune.no
Nakkim Mina Sophie Larsen Pleiemedarbeider mina.sophie.nakkim@ralingen.kommune.no
Bremerthun Tessa Godager Fysioterapeut tessa.godager.bremerthun@ralingen.kommune.no
Hansen Patricia Schmersel Adjunkt m. Tillegg patricia.hansen@ralingen.kommune.no
Lindboe Kim Øie Assistent kim.oien.lindboe@ralingen.kommune.no
Ashraf Maryam Miljøterapeut 63835488 maryam.ashraf@ralingen.kommune.no
Andersson Per Thomas Tekniker thomas.andersson@ralingen.kommune.no
Lønseth Solveig solveig.lonseth@ralingen.kommune.no
Handeland Jørgen Kirkhorn Miljøterapeut jorgen.kirkhorn.handeland@ralingen.kommune.no
Etemadi Fahim Assistent fahim.etemadi@ralingen.kommune.no
Belaja Irena irena.belaja@ralingen.kommune.no
Mohamed Ikram Abdulkadir Pleiemedarbeider ikram.mohamed@ralingen.kommune.no
Christoffersen Sondre Svinnset sondre.svinnset.christoffersen@ralingen.kommune.no
Brenn Cecilie Pleiemedarbeider cecilie.brenn@ralingen.kommune.no
Do Thi Thu Mailynn Tran Assistent mailynn.tran.do@ralingen.kommune.no
Monsen Ronja ronja.monsen@ralingen.kommune.no
Scott Nikki Alexandra Rådgiver nikki.scott@ralingen.kommune.no
Skoveng Marit Støttekontakt marit.skoveng@ralingen.kommune.no
Hareide Marit Leder marit.hareide@ralingen.kommune.no
Bjerke Kristina Roscei Fagarbeider kristina.roscei.bjerke@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Karin Lærer karin.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Larsen Lene Christin konsulent lene.christin.larsen@ralingen.kommune.no
Strøm Anne Spesialsykepleier 64802008 anne.strom@ralingen.kommune.no
Solberg Mildrid Bystøl Adjunkt m. Tillegg mildrid.bystol.solberg@ralingen.kommune.no
Romset Vanja Hjelpepleier vanja.romset@ralingen.kommune.no
Olsen Linda Pleiemedarbeider linda.olsen@ralingen.kommune.no
Vaslestad Tove Hjemmehjelp tove.vaslestad@ralingen.kommune.no
Hustad Lise Assistent lise.hustad@ralingen.kommune.no
Lysen Marie Pleiemedarbeider susanne.marie.lysen@ralingen.kommune.no
Syversen Tonje Sykepleier tonje.syversen@ralingen.kommune.no
Flisen Daniel Sand Fagarbeider daniel.sand.flisen@ralingen.kommune.no
Snekkerhaugen Linn-Terese linn-terese.snekkerhaugen@ralingen.kommune.no
Iftikhar Arsalan Pleiemedarbeider arslan.iftikhar@ralingen.kommune.no
Holo Jeanette Oesch Helsesøster jeanette.oesch.holo@ralingen.kommune.no
Saminasab Neda Lege neda.saminasab@ralingen.kommune.no
Zhou Lin konsulent lin.zhou@ralingen.kommune.no
Linløkken Heidi Sykepleier heidi.linlokken@ralingen.kommune.no
Engebretsen Steffen Assistent steffen.engebretsen@ralingen.kommune.no
Zetterstrøm Anja Pleiemedarbeider anja.zetterstrom@ralingen.kommune.no
Gundersby Lisa Melinda Midtskog Sykepleier lisa.midtskog.gundersby@ralingen.kommune.no
Lier Hilde Synnøve konsulent 64802096 hilde.synnove.lier@ralingen.kommune.no
Papjonoka Jelena Sykepleier jelena.papjonoka@ralingen.kommune.no
Halstensen Thomas 63835400 thomas.halstensen@ralingen.kommune.no
Dahl Christina Pleiemedarbeider christina.dahl@ralingen.kommune.no
Santiago Luis Alfredo Pleiemedarbeider luis.alfredo.santiago@ralingen.kommune.no
Løvaas Tonje Svartskaret tonje.s.lovaas@ralingen.kommune.no
Vatne-Jonassen Marielle Miljøterapeut marielle.vatne-jonassen@ralingen.kommune.no
Vitola Monta monta.vitola@ralingen.kommune.no
Hansen Cecilie Pleiemedarbeider cecilie.hansen@ralingen.kommune.no
Jerpseth Håkon Fure Pleiemedarbeider hakon.fure.jerpeseth@ralingen.kommune.no
Troyke Malin Isabell Assistent malin.isabell.troyke@ralingen.kommune.no
Aasmundtveit Ranveig Sofie ranveig.sofie.aasmundtveit@ralingen.kommune.no
Grøndahl Maritha Tømmerhol maritha.tommerhol.grondahl@ralingen.kommune.no
Jacobsen Mari Miljøterapeut mari.jacobsen@ralingen.kommune.no
Deliri Sayed Irshad Hosain sayed.irshad.hosain.deliri@ralingen.kommune.no
Solberg Nina Hjelpepleier nina.solberg@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Marit Kalhagen Fagarbeider marit.kalhagen.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Karimi Shokrollah Pleiemedarbeider shokrollah.karimi@ralingen.kommune.no
Attestog Kenneth Sykepleier minmus@ansatt.oikt.net
Pedersen Henrik Pereira Assistent henrik.p.pedersen@ralingen.kommune.no
Mahamed Asho Muqtar asho.muqtar.mahamed@ralingen.kommune.no
Woldeghebriel Amanuel Ghebreigziabher Renholder amanuel.g.woldeghebriel@ralingen.kommune.no
Dzogaz Strahinja Lege strahinja.dzogaz@ralingen.kommune.no
Westersund Sverre Johan Assistent sverre.johan.westersund@ralingen.kommune.no
Novikova Natalja natalia.novikova@ralingen.kommune.no
Aravinthan Kavitiraa Assistent kavitiraa.aravinthan@ralingen.kommune.no
Ostadi Leila Sykepleier leila.ostadi@ralingen.kommune.no
Sriragulan Mathiny Hjelpepleier mathiny.sriragulan@ralingen.kommune.no
Zalmai Anisa Pleiemedarbeider anisa.zalmai@ralingen.kommune.no
Syversen Kine kine.syversen@ralingen.kommune.no
Lelis Carina Adarne Pleiemedarbeider carina.adarne.lelis@ralingen.kommune.no
Ghantous Ella Elisabet Granli Miljøterapeut 63835489 elisabet.ghantous@ralingen.kommune.no
Nisa Sarwat Pleiemedarbeider sarwat.nisa@ralingen.kommune.no
Pynten Magnus Hjemmehjelp magnus.pynten@ralingen.kommune.no
Nyjordet Marthe-Celine Pleiemedarbeider marthe-celine.nyjordet@ralingen.kommune.no
Abraha Solomon Afewerki solomon.afewerki.abraha@ralingen.kommune.no
Engebretsen Camilla Assistent camilla.engebretsen@ralingen.kommune.no
Jacobsen Heidi Elise Amb Vernepleier heidi.elise.jacobsen@ralingen.kommune.no
Ostadi Delnia Assistent delnia.ostadi@ralingen.kommune.no
Eriksen Ann Kristin Masovn Assistent ann.kristin.masovn.eriksen@ralingen.kommune.no
Grimestad Erna Lærer erna.grimestad@ralingen.kommune.no
Grønlien Helene Adjunkt m. Tillegg helene.gronlien@ralingen.kommune.no
Nørstebø Kari Helsesøster 63835264 kari.norstebo@ralingen.kommune.no
Dybedahl Lisa-Mari Pedagogisk leder lisa.dybedahl@ralingen.kommune.no
Kopperud Anne Leder/fagleder 64802429 anne.kopperud@ralingen.kommune.no
Kjølstad Ida Marie Assistent ida.marie.kjolstad@ralingen.kommune.no
Stene Glenn Erlend Adjunkt glenn.erlend.stene@ralingen.kommune.no
Simonsen Bjørn David Assistent bjorn.simonsen@ralingen.kommune.no
Syvertsen Bente Hjellum Fagleder 64804024 bente.hjellum.syvertsen@ralingen.kommune.no
Kristjansdottir Bryndis Assistent bryndis.kristjansdottir@ralingen.kommune.no
Andreassen Kristine Ingeniør 63835206 kristine.andreassen@ralingen.kommune.no
Møller Trine Eintveit Lektor trine.eintveit.moller@ralingen.kommune.no
Hansen Kjetil Skjønberg Lektor m. Tilleggs kjetil.hansen@ralingen.kommune.no
Olaussen-Pedersen Ruben Lærling (reform 94) ruben.olaussen-pedersen@oikt.no
Ottesen Anette Marie Stenberg Lærer anette.marie.stenberg.ottesen@ralingen.kommune.no
Iversen Frederikke Ek Pedagogisk leder frederikke.ek.iversen@ralingen.kommune.no
Jacobsen Bendik Lærer bendik.jacobsen@ralingen.kommune.no
Gerdauskiene Rima rima.gerdauskiene@ralingen.kommune.no
Luther Pamela Pantilanan Assistent pamela.pantilanan.luther@ralingen.kommune.no
Movold Marte Finkelsen Sosionom marte.finkelsen.movold@ralingen.kommune.no
Gobena Hanna Dawit Fagarbeider hanne.dawit.gobena@ralingen.kommune.no
Øvstehage Vemund Assistent vemund.ovstehage@ralingen.kommune.no
Asprusten Solgunn Landro Adjunkt m. Tillegg solgunn.landro.asprusten@ralingen.kommune.no
Nylend Unni Aker Leder/fagleder 63835268 unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no
Brennodden Maria Stormo Adjunkt maria.stormo.brennodden@ralingen.kommune.no
Westby Amanda Dehli Lærling (reform 94) amanda.dehli.westby@ralingen.kommune.no
Borgen Lisbeth-Louise Hågensen Lærling (reform 94) lisbeth-louise.hagensen@ralingen.kommune.no
Nøkland Stine Omli Lærling (reform 94) stine.nokland@ralingen.kommune.no
Hagos Samuel Mosazghi Lærer samuel.hagos@ralingen.kommune.no
Heide Gunn Marit Aronsen Pedagogisk leder gunn.marit.aronsen.heide@ralingen.kommune.no
Schmidt Martine Lærling (reform 94) martine.schmidt@ralingen.kommune.no
Dahl Stein Alexander Løvstad Sandklev Adjunkt m. Tillegg stein.dahl@ralingen.kommune.no
Tekeste Wudase Amine Pleiemedarbeider wudase.amine.tekeste@ralingen.kommune.no
Hagen Silje Wiik Pleiemedarbeider silje.wiik.hagen@ralingen.kommune.no
Krasniqi Vjollca Assistent vjollca.krasniqi@ralingen.kommune.no
Hørlyk Linda Assistent linda.horlyk@ralingen.kommune.no
Bernal Carmen Bratlie carmen.bratlie.bernal@ralingen.kommune.no
Tveter Monica Jeanette Leder/fagleder monica.tveter@ralingen.kommune.no
Olsen Andrea Sofie andrea.sofie.olsen@ralingen.kommune.no
Aamodt Kristin Emilie Pleiemedarbeider kristin.emilie.aamodt@ralingen.kommune.no
Waleur Anne-Marte Benterud Førskolelærer anne-marte.waleur@ralingen.kommune.no
Myhrbraaten Maria Sandlie Miljøterapeut maria.sandlie.myhrbraaten@ralingen.kommune.no
Dramstad Maryann Pleiemedarbeider maryann.dramstad@ralingen.kommune.no
Enersen Iren Hjelpepleier iren.enersen@ralingen.kommune.no
Jaswal Satinder Singh satinder.singh.jaswal@ralingen.kommune.no
Walestrand Cathrine Weum Strøm Hjelpepleier cathrine.weum.strom.walestrand@ralingen.kommune.no
Petrova Oxana Adjunkt oxana.petrova@ralingen.kommune.no
Skoglund Linn Helena Autiovaara Miljøterapeut linn.skoglund@ralingen.kommune.no
Skogly Øygunn Lærer oygunn.skogly@ralingen.kommune.no
Garnica-Sommerstedt Franzen Saquilayan Sykepleier franzen.garnica.sommerstedt@ralingen.kommune.no
Flønes Borgar Andre Assistent borgar.andre.flones@ralingen.kommune.no
Strøm-Blakstad Martine martine.strom-blakstad@ralingen.kommune.no
Nymoen Lars Sandsbråten lars.nymoen@ralingen.kommune.no
Nilssen Lene Vibecke Fagarbeider lene.vibecke.nilssen@ralingen.kommune.no
Bjerkelund Anniken anniken.bjerkelund@ralingen.kommune.no
Glad Emilie Birgitte Pleiemedarbeider emilie.birgitte.glad@ralingen.kommune.no
Folstad Kristine Hjelpepleier kristine.folstad@ralingen.kommune.no
Popovic Olja konsulent 63835159 olja.popovic@ralingen.kommune.no
Raiby Lise Wasler Tverrfagl. Spes.Utd. Hs 63835207 lise.wasler.raiby@ralingen.kommune.no
Eriksen Cecilie cecilie.eriksen@ralingen.kommune.no
Svendsen Ann Sofi Miljøterapeut ann.sofi.svendsen@ralingen.kommune.no
Solberg Maiken Maria Ingeniør 63835212 maiken.maria.solberg@ralingen.kommune.no
Fehn Elisabeth Assistent elisabeth.fehn@ralingen.kommune.no
Engebretsen Britt Nelvik britt.nelvik.engebretsen@ralingen.kommune.no
Harmanci Hatice Assistent hatice.harmanci@ralingen.kommune.no
Severinsen Hans Magnus Assistent hans.magnus.severinsen@ralingen.kommune.no
Carmon Michelle Teigen Assistent michelle.teigen.carmon@ralingen.kommune.no
Korzeniowska-Sagirow Paulina Kinga Pedagogisk leder 63835018 paulina.korzeniowska.sagirow@ralingen.kommune.no
Lepore Linda Pleiemedarbeider linda.lepore@ralingen.kommune.no
Burko Tanya Pleiemedarbeider tanya.burko@ralingen.kommune.no
Bondaruk Anastasia Sykepleier anastasia.bondaruk@ralingen.kommune.no
Yttervik Christanse Reitan Ingeniør 63835182 christanse.reitan.yttervik@ralingen.kommune.no
Sandnes Heidi Iren Fjeld Jordmor 63835247 heidi.iren.sandnes@ralingen.kommune.no
Kormano Bjørn Marius Assistent bjorn.marius.kormano@ralingen.kommune.no
Skaar Charlotte Jensrud Assistent charlotte.jensrud.skaar@ralingen.kommune.no
Popovics Erika erika.popovics@ralingen.kommune.no
Scheie Marie Dirnes Assistent marie.dirnes.scheie@ralingen.kommune.no
Løfaldli Ingunn Lie Assisterende leder ingunn.lie.lofaldli@ralingen.kommune.no
Karleusa Bojic Jelena Sykepleier jelena.karleusa.bojic@ralingen.kommune.no
Langerud Vivi Tone Fagarbeider vivi.langerud@ralingen.kommune.no
Moe Pål Miljøterapeut pal.moe@ralingen.kommune.no
Hansen Frida Elise Assistent frida.elise.hansen@ralingen.kommune.no
Hugdal Ståle Adjunkt m. Tillegg stale.hugdal@ralingen.kommune.no
Andersen Maria Jolanta 64804040 maria.jolanta.andersen@ralingen.kommune.no
Shishegar Maria Susanne Assistent susanne.shishegar@ralingen.kommune.no
Engebretsen Helen Selina Assistent 64804040 helen.selina.engebretsen@ralingen.kommune.no
Fuglstad Helene Peters helene.peters.fuglstad@ralingen.kommune.no
Skyrud Tone Kristin Lærer 64804040 tone.kristin.skyrud@ralingen.kommune.no
Storsveen Cecilie 64804040 cecilie.storsveen@ralingen.kommune.no
Bergskaug Jan Petter 64804040 jan-petter.bergskaug@ralingen.kommune.no
Halvorsen Aina Helene 64804040 aina.helene.halvorsen@ralingen.kommune.no
Nagra Shan Singh Miljøterapeut shan.singh.nagra@ralingen.kommune.no
Pareglio Illanes Renata Danae Assistent renata.pareglio@ralingen.kommune.no
Langseth Geir Assistent 63835020 geir.langseth@ralingen.kommune.no
Ihle Tonje Beate Leder/fagleder 64804321 tonje.ihle@ralingen.kommune.no
Ljungberg Jon Petter Joakim Fagleder 64804084 jon.ljungberg@ralingen.kommune.no
Randen Linda Margrethe Assistent linda.margrethe.randen@ralingen.kommune.no
Emami Ufuk Hjelpepleier ufuk.emami@ralingen.kommune.no
Svendsen Stina Barne- og ungdomsarbeider stina.svendsen@ralingen.kommune.no
Bråten Line Marie Fagarbeider line.marie.braten@ralingen.kommune.no
Stolc Romana Magdalena Pleiemedarbeider romana.stolc@ralingen.kommune.no
Lynghaug Fredrik Borch fredrik.borch.lynghaug@ralingen.kommune.no
Hammer Oda Kristine oda.kristine.hammer@fet.kommune.no
Kabia Michael Omassa Pleiemedhjelper michael.kabia@ralingen.kommune.no
Bjerke Snorre Fysioterapeut 64802431 snorre.bjerke@ralingen.kommune.no
Kvadsheim Anne-Lise Pleiemedarbeider anne-lise.kvadsheim@ralingen.kommune.no
Revhaug Henriette Adjunkt henriette.revhaug@ralingen.kommune.no
Hauan Ole Kristian Rektor 64804001 ole.kristian.hauan@ralingen.kommune.no
Halvorsen Hilde Leder 63835051 hilde.halvorsen@ralingen.kommune.no
Brusethaug Frida Indrebø Ingeniør frida.indrebo.brusethaug@ralingen.kommune.no
Skaug Linda Marie Rådgiver 64802084 linda.marie.skaug@ralingen.kommune.no
Østensvik Ronja Fagarbeider ronja.ostensvik@ralingen.kommune.no
Eike Sander Lærer saneik@ansatt.oikt.net
Arstad Mats Våge Lærer matars@ansatt.oikt.net
Martinsen Amalie Assistent amalie.martinsen@ralingen.kommune.no
Sandberg Elisabeth Opseth Sykepleier elisabeth.opseth.sandberg@ralingen.kommune.no
Hammoura Maruan Pleiemedarbeider maruan.hammoura@ralingen.kommune.no
Kokkim Anette anette.kokkim@ralingen.kommune.no
Nyland Astrid Helen Høivik Leder 63835031 astrid.nyland@ralingen.kommune.no
Schöpke Tone Eriksen Adjunkt m. Tillegg tone.eriksen.schopke@ralingen.kommune.no
Haukaas Magne Ingeniør magne.haukaas@ralingen.kommune.no
Amundsen Elin Røvang Bibliotekar elin.amundsen@ralingen.kommune.no
Aasli Miriam konsulent 63835178 miriam.aasli@ralingen.kommune.no
Lyngen Joakim Leder/fagleder joakim.lyngen@ralingen.kommune.no
Økstad Aksel Legaspi aksel.legaspi.okstad@ralingen.kommune.no
Oskanova Anata Assistent anata.oskanova@ralingen.kommune.no
Randen Anita Arbeidsleder/formann 64802073 anita.randen@ralingen.kommune.no
Løkken Benjamin Pleiemedarbeider benjamin.lokken@ralingen.kommune.no
Pedersen Julie Grini Pleiemedarbeider julie.grini.pedersen@ralingen.kommune.no
Sande Hanna Joramo Adjunkt m. Tillegg 64804156 hanna.joramo.sande@ralingen.kommune.no
Kardar Sahand 64804140 sahand.kardar@ralingen.kommune.no
Fagerås Ådne Jakobsen Lærer adne.fageras@ralingen.kommune.no
Færø Andreas Bøe Spesialsykepleier andreas.faro@ralingen.kommune.no
Waag Brede brede.waag@ralingen.kommune.no
Sendstad Kristin Hegnes kristin.hegenes.senstad@ralingen.kommune.no
Solberg Mats Kristoffer O'Leary mats.solberg@ralingen.kommune.no
Søgaard Veronica Lærer veronica.sogaard@ralingen.kommune.no
Eriksen Stine stine.eriksen@ralingen.kommune.no
Jashari Leah Mergime Assistent leah.mergime.jashari@ralingen.kommune.no
Pedersen Kathrin Kommunalsjef kathrin.pedersen@ralingen.kommune.no
Blystad Camilla camilla.blystad@ralingen.kommune.no
Tveter Andreas Lærer andreas.tveter@ralingen.kommune.no
Kronborg Eirik Assistent eirik.kronborg@ralingen.kommune.no
Ahmad Shariq Pleiemedarbeider shariq.ahmed@ralingen.kommune.no
Kristiansen Hanne Carine Skjørtvedt Hjelpepleier hanne.carine.skjortvedt.kristiansen@ralingen.kommune.no
Knutsen Anne-Marte Holmen Pleiemedarbeider anne-marte.holmen.knutsen@ralingen.kommune.no
Akselsen Susanne Helene susanne.helene.akselsen@ralingen.kommune.no
Farhadi Mohammad Naiem Assistent mohammad.naiem.farhadi@ralingen.kommune.no
Movahediasl Mehrdad Lærer mehrdad.movahediasl@ralingen.kommune.no
Asraf Arshak Assistent arshak.asraf@ralingen.kommune.no
Fjeldberg Kristin Kjus Assistent kristin.kjus.fjeldberg@ralingen.kommune.no
Valsgård Sindre sinval@ansatt.oikt.net
Kristoffersen Helene Ingeborg helene.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Lesiamito Rita Helen Pleiemedarbeider rita.helen.lesiamito@ralingen.kommune.no
Gullhaug Wenche Pleiemedarbeider wenche.gullhaug.fogderud@ralingen.kommune.no
Berg Isabel Celin Lund Pleiemedarbeider isabel.celin.lund.berg@ralingen.kommune.no
Rahman Hafizur Md Lektor m. Tilleggs hafizur.rahman@ralingen.kommune.no
Nashaat Ibrahim Assistent ibrahim.nashat@ralingen.kommune.no
Bryn Marit Miljøterapeut marit.bryn@ralingen.kommune.no
Christensen Mari Mossin Sosionom mari.christensen@ralingen.kommune.no
Blakstad Silje Lærer silje.blakstad@ralingen.kommune.no
Choudry Burhan Ud Din Pleiemedarbeider burhan.choudry@ralingen.kommune.no
Fredbo Anniken anniken.fredbo@ralingen.kommune.no
Ayyad Fidaa M M Assistent fidaa.ayyad@ralingen.kommune.no
Taraldsen Yuki Assistent yuki.taraldsen@ralingen.kommune.no
Hitimana Kabayiza Paul Fagarbeider kabayiza.paul.hitimana@ralingen.kommune.no
Eriksen Sina Sonne Barnevernspedagog sina.sonne.eriksen@ralingen.kommune.no
Nilsen Rikke Stav Pedagogisk leder rikke.stav.nilsen@ralingen.kommune.no
Løberg Ragnhild Elisabeth Tøien Fagarbeider ragnhild.elisabeth.toien.loberg@ralingen.kommune.no
Ingvaldsen Tone Marie Østdahl Omsorgsperson tone.marie.ingvaldsen@ralingen.kommune.no
Krol Sabrina Dorota Sykepleier sabrina.ciolylo@ralingen.kommune.no
Strand Nadja Alexandra Mus. & kulturskolelærer 63835226 nadja.strand@ralingen.kommune.no
Candor Mayla S maycan@ansatt.oikt.net
Kristiansen Helene Fagarbeider helene.kristiansen@ralingen.kommune.no
Darell Michael André Lærer michael.darell@ralingen.kommune.no
Støtterud Lisa Ya Fang Assistent lisa.ya.fang.stotterud@ralingen.kommune.no
Ulsaker Christine Felumb Fagarbeider christine.felumb.ulsaker@ralingen.kommune.no
Amundsen Tina Pleiemedarbeider tina.amundsen@ralingen.kommune.no
Engen Mari-Ann konsulent 63835479 mari-ann.engen@ralingen.kommune.no
Nygaard Cecilie Marie cecilie.marie.nygaard@ralingen.kommune.no
Shilazar Sahar Fagarbeider sahar.shilazar@ralingen.kommune.no
Tran Christine Tuyen Thanh Assistent christine.tuyen.thanh.tran@ralingen.kommune.no
Wennevold Lisbeth Helen konsulent lisbeth.helen.wennevold@ralingen.kommune.no
Malnes Trude Husøy Fagleder trude.husoy.malnes@ralingen.kommune.no
Olofsson Carita Helena Ergoterapeut 64802424 carita.olofsson@ralingen.kommune.no
Sørum Helene Assistent helene.sorum@ralingen.kommune.no
Mikkelsen Marianne Miljøterapeut marianne.mikkelsen@ralingen.kommune.no
Buer Karianne Schea Assistent karianne.buer@ralingen.kommune.no
Hübenthal Benedicte Salmelid Bibliotekar benedicte.s.hubenthal@ralingen.kommune.no
Johansen Gro Margrethe gro.margrethe.johansen@ralingen.kommune.no
Klepp Hanne-Marte Vernepleier 63835493 hanne-marte.klepp@ralingen.kommune.no
Amundsen Line Hjelpepleier line.amundsen@ralingen.kommune.no
Skarsgård-Fjeldvik Christina Sykepleier christina.skarsgard@ralingen.kommune.no
Elaarifi Abdelhak Pleiemedarbeider abdelhak.elaarifi@ralingen.kommune.no
Boughaba Hakima Pleiemedarbeider hakima.boughaba@ralingen.kommune.no
Valaker Tom Arild tom.arild.valaker@ralingen.kommune.no
Falck Solveig Marie Kaasbøl Spesialsykepleier solveig.marie.kaasboll.falck@ralingen.kommune.no
Thinn Kasper Kvalheim Rådgiver kasper.kvalheim.thinn@ralingen.kommune.no
Larsen Nikita Magnussen Pleiemedarbeider nikita.larsen@ralingen.kommune.no
Eidhagen Tina Marie Moi Assistent tina.eidhagen@ralingen.kommune.no
Enget Torbjørn Assistent torbjorn.enget@ralingen.kommune.no
Njøten Rita rita.njoten@ralingen.kommune.no
Fagerjord Erlend Yngve erlend.yngve.fagerjord@ralingen.kommune.no
Møllerstuen Kevin Assistent kevin.mollerstuen@ralingen.kommune.no
Olsen Michelle Pedagogisk leder michelle.olsen@ralingen.kommune.no
Simonsen Gro Helen Solberg Adjunkt m. Tillegg gro.simonsen@ralingen.kommune.no
Ask Synne Uddmo konsulent 63835273 synne.ask@ralingen.kommune.no
Hektner Irene Sykepleier irene.hektner@ralingen.kommune.no
Malik Mohammad Shahzeb Navid Lærer shahzeb.malik@ralingen.kommune.no
Bungcayao Janice Formantes Sykepleier janice.formantes.bungcayao@ralingen.kommune.no
Amini Nilofar Assistent nilofar.amini@ralingen.kommune.no
Seyedi Amineh Fagarbeider amineh.seyedi@ralingen.kommune.no
Lerdahl Petter Martin Fagarbeider petter.martin.lerdahl@ralingen.kommune.no
Wangen Kristiane kristiane.wangen@fet.kommune.no
Tewelde Leteberhan Weldegabriel Assistent leteberhan.weldegabriel.tewelde@ralingen.kommune.no
Falch Elisabeth Fagarbeider elisabeth.falch@ralingen.kommune.no
Fjeldheim Laila Irene Pleiemedarbeider laila.irene.fjeldheim@ralingen.kommune.no
Houg Martine Assisterende leder martine.houg@ralingen.kommune.no
Hejtmanek Lisa Assistent lisa.hejtmanek@ralingen.kommune.no
Solås Malin Therese Moldestad Miljøterapeut malin.therese.solas@ralingen.kommune.no
Andersen Lise Marie Klæboe Assistent lise.marie.klaboe@ralingen.kommune.no
Korsmo Line Berg Assistent line.berg.korsmo@ralingen.kommune.no
Seljeflot Siv Margrete Sykepleier siv.margrete.seljeflot@ralingen.kommune.no
Eliassi Golalah Assistent golalah.eliassi@ralingen.kommune.no
Rahimzai Nilofar Sykepleier nilofar.rahimzai@ralingen.kommune.no
Tran Alma Gemarino Sykepleier alma.tran@ralingen.kommune.no
Jeyakumar Sinthuja Pleiemedarbeider sinthuja.jeyakumar@ralingen.kommune.no
Laczkowiak Malgorzata Barbara Assistent malgorzata.barbara.laczkowiak@ralingen.kommune.no
Khan Juveria Hjemmehjelp juveria.khan@ralingen.kommune.no
Aamold Camilla Fagarbeider camilla.aamold@ralingen.kommune.no
Fjeld Tonje Hammergren Fagarbeider tonje.hammergren.fjeld@ralingen.kommune.no
Nazari Perzin Assistent perzin.nazari@ralingen.kommune.no
Sæther Heidi heisat2@ansatt.oikt.net
Coder Ayla Steffensen Hjemmehjelp ayla.steffensen.coder@ralingen.kommune.no
Bakken Hilde-Margrethe Sæther Assistent hilde.bakken@ralingen.kommune.no
Holmgren Hege Felumb Rådgiver 63835219 hege.felumb.holmgren@ralingen.kommune.no
Johansen Caroline Vaslestad Fagarbeider caroline.vaslestad.johansen@ralingen.kommune.no
Nguyen Dyna Cao Assistent dyna.cao.nguyen@ralingen.kommune.no
Johansen Monia Charlotte Angell Hjelpepleier monia.johansen@ralingen.kommune.no
Ye Xue Pleiemedarbeider xue.ye@ralingen.kommune.no
Bredesen Ellen Marie Sundby Mus. & kulturskolelærer ellen.marie.sundby.bredesen@ralingen.kommune.no
Thunes Ina Adjunkt ina.thunes@ralingen.kommune.no
Grande Emilie Emilsen Adjunkt emilie.emilsen.grande@ralingen.kommune.no
Olsen Lars Adjunkt lars.olsen2@ralingen.kommune.no
Tekle Helen Brhane Pleiemedarbeider helen.brhane.tekle@ralingen.kommune.no
Frimpong Christina Antwiah Pleiemedarbeider christina.antwiah.frimpong@ralingen.kommune.no
Flaten Martine Pleiemedarbeider martine.flaten@ralingen.kommune.no
Marteja Nina Grydeland Vernepleier nina.grydeland.marteja@ralingen.kommune.no
Bøe Siren Elene Rådgiver siren.elene.boe@ralingen.kommune.no
Midtbøen Christina Lektor m. Tilleggs christina.midtboen@ralingen.kommune.no
Fossmo Erik Adjunkt m. Tillegg erik.fossmo@ralingen.kommune.no
Nilsen Desiree Lea Hanna Lektor desiree.nilsen@ralingen.kommune.no
Aarø Ida Ramfjord Adjunkt m. Tillegg ida.ramfjord.aaro@ralingen.kommune.no
Wiese Sanna Felicia Ishow Adjunkt sanna.wiese@ralingen.kommune.no
Ruud Caroline Taftø Olsen Adjunkt caroline.ruud@ralingen.kommune.no
Støtterud May Shun Lærling (reform 94) may.shun.stotterud@ralingen.kommune.no
Gravermoen Liv Marie Rygh Lærling (reform 94) liv.marie.rygh.gravermoen@ralingen.kommune.no
Solum Benedikte Myrvang Lærling (reform 94) benedikte.solum@ralingen.kommune.no
Aamodt Thea Viktoria Lærling (reform 94) thea.viktoria.aamodt@ralingen.kommune.no
Asbjørnsen Kine Fjeld Lærling (reform 94) kine.fjeld.asbjornsen@ralingen.kommune.no
Latif Yones Abdul Lærling (reform 94) yones.latif@oikt.no
Jarsve Christopher Flaten Adjunkt christopher.flaten.jarsve@ralingen.kommune.no
Jacobsen Hanne Adjunkt hanne.jacobsen@ralingen.kommune.no
Kolberg Vilde Teigen Adjunkt vilde.teigen.kolberg@ralingen.kommune.no
Smith Jacqueline Nana Ama Adjunkt m. Tillegg jacqueline.smith@ralingen.kommune.no
Bjørkelid Ellen Adjunkt m. Tillegg ellen.bjorkelid@ralingen.kommune.no
Olsen Trine Mari Naas Spesialpedagog trine.mari.naas.olsen@ralingen.kommune.no
Siamak Volha Fagarbeider volha.siamak@ralingen.kommune.no
Jørgensen-Kaur Lena Lektor m. Tilleggs lena.jorgensen-kaur@ralingen.kommune.no
Hageler Kristin Martinsen Adjunkt kristin.martinsen.hageler@ralingen.kommune.no
Kielbasa Lillian Aslaug Friborg Adjunkt lillian.kielbasa@ralingen.kommune.no
Berg-Nilsen Linn Anett Adjunkt m. Tillegg linn.berg@ralingen.kommune.no
Bakjord Linn Helena Adjunkt helena.bakjord@ralingen.kommune.no
Ermesjø Heidi Vieland Adjunkt heidi.vieland.ermesjo@ralingen.kommune.no
Gran Silje Mørk Rådgiver silje.mork.gran@ralingen.kommune.no
Nils Øyvind Rådgiver nils.oyvind.bo@ralingen.kommune.no
Jensen Marthe Kobbersletten Adjunkt m. Tillegg marthe.kobbersletten.jensen@ralingen.kommune.no
Enderli Kjersti Assistent kjersti.enderli@ralingen.kommune.no
Åsprang Ingrid Frøysa Adjunkt m. Tillegg ingrid.froysa.asprang@ralingen.kommune.no
Hansen Ann-Kristin Assistent ann-kristin.hansen@ralingen.kommune.no
Møllerop Siri Assistent siri.mollerop@ralingen.kommune.no
Berntsen Robin Adjunkt robin.berntsen@ralingen.kommune.no
Noer Inger-Lise Bergh Adjunkt m. Tillegg inger-lise.bergh.noer@ralingen.kommune.no
Bjerke Veronica Gransbråten Pedagogisk leder veronica.gransbraten.bjerke@ralingen.kommune.no
Lopes Madalena Pinto Azevedo Assistent madalena.lopes@ralingen.kommune.no
Amundsen June Elisabeth konsulent june.elisabeth.amundsen@ralingen.kommune.no
Drangeid Tonette Pleiemedarbeider tonette.drangeid@ralingen.kommune.no
Holo Christian Lærling (reform 94) christian.holo@ralingen.kommune.no
Thoresen Marianne Leder/fagleder marianne.thoresen@ralingen.kommune.no
Hübert Inga Lill Miljøterapeut inga.lill.hubert@ralingen.kommune.no
Skulstad Aleksandra Lepovic Assistent aleksandra.lepovic.skulstad@ralingen.kommune.no
Prestholt Une Kristin Grønstein Assistent une.kristin.gronstein.prestholt@ralingen.kommune.no
Syversen Henriette Utdanningsstill. M.M. henriette.syversen@ralingen.kommune.no
Østbye Carina Pleiemedarbeider carina.ostbye@ralingen.kommune.no
Elvik Sissel Karine Assistent sissel.karine.elvik@ralingen.kommune.no
Khan Zuber Ali Assistent zuber.ali.khan@ralingen.kommune.no
Faigones Ian Esmediana ian.faigones@ralingen.kommune.no
Jensen Thea Anette Lybæk Miljøterapeut 64804120 thea.lybak.jensen@ralingen.kommune.no
Johansen Ingvild Rønning Ingeniør 63835216 ingvild.ronning.johansen@ralingen.kommune.no
Lind Gunhild Marie Knudsen Mus. & kulturskolelærer gunhild.lind@ralingen.kommune.no
Krogh Janne Vestheim Assistent janne.krogh@ralingen.kommune.no
Moland Nicoline Løseth Pleiemedarbeider nicoline.loseth.moland@ralingen.kommune.no
Klosowska-Liber Beata Monika Assistent beata.klosowska-liber@ralingen.kommune.no
Hegge-Jensen Stian Lærer stian.hegge-jensen@ralingen.kommune.no
Bråttvik Christian Moe christian.moe.brattvik@ralingen.kommune.no
Andresen Stine Assistent stine.andresen@ralingen.kommune.no
Torstensen Anne anne.torstensen@ralingen.kommune.no
Olsbø Maria Lærer maria.olsbo@ralingen.kommune.no
Solstrand Veronika Pozarnik veronika.solstrand@ralingen.kommune.no
Klewe Anne Stegane anne.klewe@ralingen.kommune.no
Malfang Tia Emilie Kleve tia.emilie.kleve.malfang@ralingen.kommune.no
Wangen Miriam Sofie Lærer miriam.sofie.wangen@ralingen.kommune.no
Hernes Cecilie Lütken Sekretær 64804100 cecilie.hernes@ralingen.kommune.no
Vik Filip Assistent filip.vik@ralingen.kommune.no
Bakken Marthe Johansen Pleiemedarbeider marthe.bakken@ralingen.kommune.no
Vestli Ida Adjunkt ida.vestli@ralingen.kommune.no
Aas Jon Espen Assistent jon.espen.aas@ralingen.kommune.no
Elvhaug Ingun Helene Byboth Leder/fagleder 63835276 ingun.elvhaug@ralingen.kommune.no
Jakobsen Erling Ingar Lege erling.jacobsen@ralingen.kommune.no
Lenvik Trond Erlend Støttekontakt trolen2@ansatt.oikt.net
Hermansen Simen Bogstad Lærer simen.bogstad.hermansen@ralingen.kommune.no
Deeb Yahya Mazen yahdee@ansatt.oikt.net
Gebremeskel Merhawi Haylom mergre@ansatt.oikt.net
Kidane Tesfalem Nuguse teskid@ansatt.oikt.net
Paulsen Anne Marie Thorbjørnsen anne.marie.thorbjornsen.paulsen@ralingen.kommune.no
Sund Hallvard halsun@ansatt.oikt.net
Jørgensen Edilene Maria Da Silva Hansen edijor@ansatt.oikt.net
Kristiansen Kjersti Aasheim kjekri2@ansatt.oikt.net
Kordahl Hege Anita hegkor@ansatt.oikt.net
Jensen Rasmus Møller Assistent rasmus.moller.jensen@ralingen.kommune.no
Kifle Rediat Tesfay rediat.tesfay.kifle@ralingen.kommune.no
Mahder Tekleab Weldeab tekleab.weldeab.mahder@ralingen.kommune.no
Shokaki Manifa manifa.shokaki@ralingen.kommune.no
Westbye Anfin Lorange anfin.westbye@ralingen.kommune.no
Vangen Edith edivan@ansatt.oikt.net
Almustafa Ibrahim Mustafa ibralm@ansatt.oikt.net
Aldakak Mohammad Ali mohakl@ansatt.oikt.net
Yagub Mohammad Adam mohyag@ansatt.oikt.net
Aarseth Anne Margrethe Ulfsbøl Omsorgsperson annaar2@ansatt.oikt.net
Ziener Daniel danzie@ansatt.oikt.net
Nordby Isabella Folkevalgt isazav@ansatt.oikt.net
Azimi Zainab azizai@ansatt.oikt.net
Waage Therese Renberg thewaa@ansatt.oikt.net
Waag Nils Asbjørn Folkevalgt nilwaa@ansatt.oikt.net
Wisting Nils Oluf Folkevalgt nilwis@ansatt.oikt.net
Wergeland Kenneth Sigmund kenwer@ansatt.oikt.net
Vold Sara Maria sarvol@ansatt.oikt.net
Lerbakk Unn Kristin Dahlstrøm unnler@ansatt.oikt.net
Uglem Bjørn Ole Folkevalgt bjougl@ansatt.oikt.net
Nilsen Karin Susanne Tvedt kartve@ansatt.oikt.net
Torp Steinar Støttekontakt stetor@ansatt.oikt.net
Tomter Leif Kåre Folkevalgt leitom@ansatt.oikt.net
Tomter Hans Otto Folkevalgt hantom@ansatt.oikt.net
Thorud Maria Anjala martho3@ansatt.oikt.net
Shaar Mazen Mahmoud mazsha@ansatt.oikt.net
Aardal Kristina Rognlien krirog@ansatt.oikt.net
Thorbjørnsen Mette Sjåfør mettho@ansatt.oikt.net
Kristensen Tore Fresvig torkri@ansatt.oikt.net
Nyhuus Mads Haugli Arbeider madnyh@ansatt.oikt.net
Søbakken Ida Eline idasob@ansatt.oikt.net
Sæthre Liv Jorunn livsat@ansatt.oikt.net
Sheikh Alkaso Kasim Nuri kasalk@ansatt.oikt.net
Svendsen Kjersti Skirdal Støttekontakt kjesve@ansatt.oikt.net
Enger Kari Aamodt kareng@ansatt.oikt.net
Sundhagen Randi Agnete ransun2@ansatt.oikt.net
Strøm Terje Folkevalgt terstr@ansatt.oikt.net
Ural Emine Buse Støttekontakt emiura@ansatt.oikt.net
Steinsvik Line Helen Omsorgsperson linste@ansatt.oikt.net
Reusch Cathrine Prahl Folkevalgt catreu@ansatt.oikt.net
Tveterhagen Tor-Ole Folkevalgt tortve@ansatt.oikt.net
Solbak Per Kristian Folkevalgt persol@ansatt.oikt.net
Slørdahl John Sebastian Schmidt johslo@ansatt.oikt.net
Skovholt Lene Kristine Folkevalgt lensko@ansatt.oikt.net
Marinova-Hristova Veneta Marincheva venhri@ansatt.oikt.net
Skarsbø Hans Rune Folkevalgt hanska@ansatt.oikt.net
Sjølli Sissel Helen Folkevalgt sissjo@ansatt.oikt.net
Singstad Gunnar Folkevalgt gunsin@ansatt.oikt.net
Simensen Torbjørn torsim@ansatt.oikt.net
Selman Arne Bendik Folkevalgt arnsel@ansatt.oikt.net
Selman Marit Folkevalgt marsel@ansatt.oikt.net
Schøyen Karen Thea karsch@ansatt.oikt.net
Schjølberg Pia Mireya piasch@ansatt.oikt.net
Sande Vigdis Marie Skeimo Støttekontakt vigsan@ansatt.oikt.net
Rønningen Ole Jørgen oleron@ansatt.oikt.net
Røhne Jørn Mickael jorroh@ansatt.oikt.net
Rud Torbjørn Øgle Folkevalgt torrud@ansatt.oikt.net
Reppen Steinar sterep@ansatt.oikt.net
Rekdal Lisbeth Dramstad lisrek@ansatt.oikt.net
Rabosa Toba Hassan Assistent tobrab@ansatt.oikt.net
Puente Victor Martin Larruscain Blazque vicpue@ansatt.oikt.net
Pollvik Nina Christin Støttekontakt ninpol@ansatt.oikt.net
Platt Grethe Folkevalgt grepla@ansatt.oikt.net
Ottesen Bjørg Irene Folkevalgt bjoott@ansatt.oikt.net
Orlikowski Adam adaorl@ansatt.oikt.net
Olsen Hanne Fjerdingby Folkevalgt hanols@ansatt.oikt.net
Nordseth Hans Kristian hannor@ansatt.oikt.net
Nordeng Hege Annie Støttekontakt hegnor@ansatt.oikt.net
Muffetangen Benjamin benmuf@ansatt.oikt.net
Mohamud Amna Haj Omsorgsperson amnmoh@ansatt.oikt.net
Haavaag Gisle gishaa@ansatt.oikt.net
Westbryhn Inger-Lise ingwes@ansatt.oikt.net
Mathisen Dag Espen Ossavy Omsorgsperson espmat@ansatt.oikt.net
Blomsø Kari Magnussen Folkevalgt karmag@ansatt.oikt.net
Løkka Solfrid sollok@ansatt.oikt.net
Lorentzen Trine Holthe Omsorgsperson trilor@ansatt.oikt.net
Lilleøien June Gangnæs junlil@ansatt.oikt.net
Lesole Liza Khadil Omsorgsperson lizles@ansatt.oikt.net
Le Thi Thuy Assistent thuy.thi.le@ralingen.kommune.no
Larsen Kenneth Sundhagen kenlar@ansatt.oikt.net
Larsen Asbjørn Bredo Støttekontakt asblar@ansatt.oikt.net
Langdalen Gro Mette Folkevalgt grolan@ansatt.oikt.net
Kristiansen Kjell kjell.kristiansen@ralingen.kommune.no
Kolstad Anne Jahr Folkevalgt anne.jahr.kolstad@ralingen.kommune.no
Khan Abdurrehman Folkevalgt abdurrehman.khan@ralingen.kommune.no
Karlsen Halfdan Folkevalgt halfdan.karlsen@ralingen.kommune.no
Karlsen Herbjørn Sverre Folkevalgt herbjorn.karlsen@ralingen.kommune.no
Jordheim Rune rune.jordheim@ralingen.kommune.no
Johnsrud Tonja Wang tonja.wang.johnsrud@ralingen.kommune.no
Johansen Jorunn Folkevalgt jorunn.johansen@ralingen.kommune.no
Jeyarajah Sivakala Omsorgsperson sivakala.jeyarajah@ralingen.kommune.no
Jensen Trine Elin Molværsmyr trine.molvarsmyr.jensen@ralingen.kommune.no
Jansen Kari Oleif Støttekontakt kari.oleif.jansen@ralingen.kommune.no
Jansberg Thorbjørn Arnold torbjorn.jansberg@ralingen.kommune.no
Jahr Holger Otto Folkevalgt holger.jahr@ralingen.kommune.no
Gjelvold Tonje Elise tonje.gjelvold@ralingen.kommune.no
Jacobsen Truls truls.jacobsen@ralingen.kommune.no
Gebrekristos Semere Berhane semere.berhane.gebrekristos@ralingen.kommune.no
Haanshus Lene Folkevalgt lene.haanshus@ralingen.kommune.no
Hønsen Tordis Drolsum Omsorgsperson tordis.honsen@ralingen.kommune.no
Hultgren Frida Lærer frida.hultgren@ralingen.kommune.no
Nicolaisen Christina Skaftnes christina.nicolaisen@ralingen.kommune.no
Holt Ole Jakob Folkevalgt ole.jakob.holt@ralingen.kommune.no
Heskestad Audun Folkevalgt audun.heskestad@ralingen.kommune.no
Hellerud Yngve yngve.hellerud@ralingen.kommune.no
Hektner David Christian david.hektner@ralingen.kommune.no
Hektner Simon Sune Folkevalgt simon.sune.hektner@ralingen.kommune.no
Haugerud Jorun jorun.haugerud@ralingen.kommune.no
Hauge Erik Folkevalgt erik.hauge@ralingen.kommune.no
Haug Mona Elisabeth mona.elisabeth.haug@ralingen.kommune.no
Hansen Jarle Lundquist jarle.lundquist.hansen@ralingen.kommune.no
Granerud Karoline Folkevalgt kargra2@ansatt.oikt.net
Granerud Terje Folkevalgt tergra@ansatt.oikt.net
Fegri Hilde hilfeg@ansatt.oikt.net
Evensen Roger rogeve@ansatt.oikt.net
Espeland Sven Aksel Arbeider sveesp@ansatt.oikt.net
Ermesjø Dag Folkevalgt dagerm@ansatt.oikt.net
Olsen Elisabeth Angel Vernepleier eliang@ansatt.oikt.net
Eriksen Hanne Birgitte Lyngaas Omsorgsperson haneri@ansatt.oikt.net
Enlid Jan Ole Folkevalgt janenl@ansatt.oikt.net
Elvestad Elin elielv@ansatt.oikt.net
Johansen Lena Marie lenjoh@ansatt.oikt.net
Christensen Kathrine Stensby Assistent katchr@ansatt.oikt.net
Alkabra Roba Ibrahim robalk@ansatt.oikt.net
Alkabra Mohammad Ibrahim mohalk@ansatt.oikt.net
Morad Soher Shehade sohmor@ansatt.oikt.net
Azary Hiwa hiwaza@ansatt.oikt.net
Peersen Elisabeth Oterholt Mus. & kulturskolelærer elisabeth.oterholt.peersen@ralingen.kommune.no
Zergaber Tesfayohans Iyob teszer@ansatt.oikt.net
Krishnakumar Ashmiyah Støttekontakt ashkri@ansatt.oikt.net
Bjørke Marie Lærer marbjo2@ansatt.oikt.net
Blengsli Pernille Tofthagen Lærer pernille.blengsli@ralingen.kommune.no
Matanga Mpandi Dominique Lærer dominique.matanga.mpandi@ralingen.kommune.no
Okubamikael Biniam Brhane binoku@ansatt.oikt.net
Møllerhagen Robert Hammeren Lærer robert.mollerhagen@ralingen.kommune.no
Hansen Reidar reihan@ansatt.oikt.net
Johansen Linda linjoh@ansatt.oikt.net
Adolfsen Snorre snoado@ansatt.oikt.net
Bøen Linda Birgitte Lektor m. Tilleggs linda.birgitte.boen@ralingen.kommune.no
Skutle Nina Fagarbeider nina.skutle@ralingen.kommune.no
Tosinovic Nada nadtos@ansatt.oikt.net
Hornstrup Pernille Assistent pernille.hornstrup@ralingen.kommune.no
Hellum Sivert Stagrum sivhel2@ansatt.oikt.net
Edvardsen Heidi heiedv@ansatt.oikt.net
Vikse Stine Adjunkt stine.vikse@ralingen.kommune.no
Deggerdal Laila laideg@ansatt.oikt.net
Dalholt Geir Folkevalgt geidal@ansatt.oikt.net
Waaler Wigdis wigwaa@ansatt.oikt.net
Balch-Barth Per Arne Assistent perbal@ansatt.oikt.net
Hansen Trude Lina truhan@ansatt.oikt.net
Fossum Petter petfos@ansatt.oikt.net
Davidsen Siri Elisabeth sirdav@ansatt.oikt.net
Ghaedamini Keivan keigha@ansatt.oikt.net
Terjesen Anette Ståhl aneter@ansatt.oikt.net
Dahl Bjørg Omsorgsperson bjodah@ansatt.oikt.net
Colbjørnsen Colbjørn Folkevalgt colcol@ansatt.oikt.net
Christensen Bjørn Holter bjochr@ansatt.oikt.net
Cabrera Balta Luis Ramon Støttekontakt ramcab@ansatt.oikt.net
Johansson Celine Marie Assistent celjoh@ansatt.oikt.net
Brekke Irene Lindtorp Avlaster eget hjem irebre@ansatt.oikt.net
Bjørkås Arne Johan Folkevalgt arnbjo@ansatt.oikt.net
Bjørke Kjell Bernt Folkevalgt kjebjo@ansatt.oikt.net
Fasting Linn Lysfjord linfas@ansatt.oikt.net
Bjølgerud Runi Elisabeth Støttekontakt runbjo@ansatt.oikt.net
Bergheim Morten Konrad Folkevalgt morber2@ansatt.oikt.net
Berg Leif Idar leiber2@ansatt.oikt.net
Bele Ole Folkevalgt olebel@ansatt.oikt.net
Nilsson Stine Mari stinil@ansatt.oikt.net
Bansi Kanwarjit Tony Singh tonban@ansatt.oikt.net
Bakke Jan Eigil janbak2@ansatt.oikt.net
Bache-Wiig Kathrine katbac@ansatt.oikt.net
Austad Inger-Johanne ingaus@ansatt.oikt.net
Austad Hanne Omsorgsperson hanaus@ansatt.oikt.net
Austad Fredrik Sundeng fredrik.austad@ralingen.kommune.no
Ateghachi Nahid Omsorgsperson nahate@ansatt.oikt.net
Andreassen Ingrid Krogrud Folkevalgt ingand4@ansatt.oikt.net
Amundsen Anne Kjersti annamu@ansatt.oikt.net
Ahmed Sahima Sarferaz Omsorgsperson sahahm@ansatt.oikt.net
Rahimi Adela aderah@ansatt.oikt.net
Rahimi Abdul Razaq abdrah@ansatt.oikt.net
Bergmann Øystein oysber@ansatt.oikt.net
Braaten Torunn Uthus torbra@ansatt.oikt.net
Eng Åse aseeng@ansatt.oikt.net
Lappegård Marianne Sikkerbøl Folkevalgt marlap@ansatt.oikt.net
Ottesen Frank Willy Folkevalgt fraott@ansatt.oikt.net
Skogholt Øydis oydsko@ansatt.oikt.net
Tjeldhorn Øyvind Omsorgsperson oyvtje@ansatt.oikt.net
Øien Vebjørn Varsi veboie@ansatt.oikt.net
Boonkrong Sakone sakboo@ansatt.oikt.net
Kristiansen Marianne Kveldro Omsorgsperson markri3@ansatt.oikt.net
Malmer Mia Michelle Johnsen miamal@ansatt.oikt.net
Mostuen Renathe renmos@ansatt.oikt.net
Walengo Tenderesse tenwal@ansatt.oikt.net
Sævik Kristine Westbye krisav2@ansatt.oikt.net
Stefansen Alice aliste@ansatt.oikt.net
Olimb Ulrikke Kristiansen Lærer ulrikke.kristiansen.olimb@ralingen.kommune.no
Sjølund Pearly pearly.sjolund@ralingen.kommune.no
Nordal Stine Assistent stinor@ansatt.oikt.net
Hildebrand Ivar Folkevalgt ivar.hildebrand@ralingen.kommune.no
Thrana Brith-Tone brith-tone.thrana@ralingen.kommune.no
Ruud Eivind Woll eivind.ruud@ralingen.kommune.no
Rønning Magnus Assistent magnus.ronning@ralingen.kommune.no
Fietz Izabela Anna izabela.anna.fietz@ralingen.kommune.no
Gjerland Filip Støttekontakt filip.gjerland@ralingen.kommune.no
Svare Tore Ivar Folkevalgt torsva@ansatt.oikt.net
Sulerud Gard Jørgen garsul@ansatt.oikt.net
Grendal Omar Støttekontakt omagre@ansatt.oikt.net
Kind Jeanett Johansen jeakin@ansatt.oikt.net
Alhag Ahmmad Mahmoud Izeldin mahahm@ansatt.oikt.net
Alahmad Othman Aswad othala@ansatt.oikt.net
Sheikho Alkasso Ahmad Nouri ahmalk@ansatt.oikt.net
Karlsen Helen Bistrup helkar@ansatt.oikt.net
Vindsetmo Frank Raymond fravin@ansatt.oikt.net
Andersen Øivind Ingeniør oivand@ansatt.oikt.net
Sidiq Geeti Assistent geesid@ansatt.oikt.net
Landrø Hilde Myrberg Støttekontakt hillan@ansatt.oikt.net
Glorvigen Marissa Baguio Assistent marissa.baguio.glorvigen@ralingen.kommune.no
Sandkvist Lene lensan@ansatt.oikt.net
Hyabu Fiori Tekie fiohya@ansatt.oikt.net
Fagerås Marit Danielsen Støttekontakt mardan@ansatt.oikt.net
Løkstad Julie jullok@ansatt.oikt.net
Kristensen Gunn Kirstin gunkri@ansatt.oikt.net
Nilsen Line line.nilsen@ralingen.kommune.no
Kåsene Siw siwkas@ansatt.oikt.net
Nilsen Lill Thorstensen liltho@ansatt.oikt.net
Hayleselase Zemhret Eman zemhay@ansatt.oikt.net
Sønsteli Janne janass@ansatt.oikt.net
Sundbø Ola Assistent ola.sudbo@ralingen.kommune.no
Aaraas Margrethe Henden maraar@ansatt.oikt.net
Mohammed Abdullah Abbasher Adam abdmoh@ansatt.oikt.net
Aarholt Caitlin Sophie caiaar@ansatt.oikt.net
Plassen Per Arne perpla@ansatt.oikt.net
Langhelle Anja Stenby anjlan@ansatt.oikt.net
Jordheim Glenn Jarle glejor@ansatt.oikt.net
Størkersen Ole olesto@ansatt.oikt.net
Fiskaa Hilde-Brit hilfis@ansatt.oikt.net
Szewczyk Norbert Assistent norbert.szewczyk@ralingen.kommune.no
Skaar Grete greska@ansatt.oikt.net
Gebrekristos Nigisti Berhane niggeb@ansatt.oikt.net
Borgersen Jan-Wilhelm janbor@ansatt.oikt.net
Edwardes Victoria vicedw@ansatt.oikt.net
Majid Zeinab zeimaj@ansatt.oikt.net
Hauge Marie marhau3@ansatt.oikt.net
Yowhans Yrgaalem Abrhe yrgyow@ansatt.oikt.net
Thøgersen Camilla camtho@ansatt.oikt.net
Landin Cecilie Marlen Omsorgsperson ceclan2@ansatt.oikt.net
Kastås Lucy Peres luckas@ansatt.oikt.net
Eilertsen Nora Mathilde Hjellnes noreil@ansatt.oikt.net
Damstuen Randi Omsorgsperson randam@ansatt.oikt.net
Kidane Eden Bahta edekid@ansatt.oikt.net
Alsesentteli Mohammad Abdulkarim mohals@ansatt.oikt.net
Shaar Afraa Ahmad afrsha@ansatt.oikt.net
Arshedi Leila leiars@ansatt.oikt.net
Alsuliman Firas Kamal firasu@ansatt.oikt.net
Sandvik Nina Elaine Omsorgsperson ninsan@ansatt.oikt.net
Gundersen Hege Merete Pleiemedarbeider heggun2@ansatt.oikt.net
Zmij Natalia Karolina natzmi@ansatt.oikt.net
Myrseth Connie Støttekontakt conmyr@ansatt.oikt.net
Rytterager Frank fraryt@ansatt.oikt.net
Tømmervik Beate Mariann beatom@ansatt.oikt.net
Taasen Mona montaa@ansatt.oikt.net
Sigvartsen Ellen Kleve ellsig@ansatt.oikt.net
Nguyen Luu Thi Omsorgsperson luungu@ansatt.oikt.net
Skinnerud Lars Omsorgsperson lars.skinnerud@ralingen.kommune.no
Stockmann Kirsten Marie Neset Støttekontakt kirsten.stockmann@ralingen.kommune.no
Allouche Sonia Bent Mohamed sonia.allouche@ralingen.kommune.no
Bruun Beathe beathe.bruun@ralingen.kommune.no
Abd-Alrasol Mawya Mohamed Dod mawya.mohamed.dod.abd-alrasol@ralingen.kommune.no
Hansen Kamilla Samia kamilla.hansen@ralingen.kommune.no
Gorgij Nadja nadja.gorgij@ralingen.kommune.no
Kelete Mehreteab Aman Assistent mehreteab.aman.kelete@ralingen.kommune.no
Grimstad Mette Pettersen Folkevalgt mette.pettersen.grimstad@ralingen.kommune.no
Syversen Per Støttekontakt per.syversen@ralingen.kommune.no
Gebreslase Rahel Yeman rahgeb@ansatt.oikt.net
Gebretnsae Yordanos Habtom yorgeb2@ansatt.oikt.net
Lara Santana Carolina carsan@ansatt.oikt.net
Strande Oda Døssland odastr@ansatt.oikt.net
Flesland Øystein Folkevalgt oysfle@ansatt.oikt.net
Selimy Shanaz shasel@ansatt.oikt.net
Habtemariam Dahab Tesfagergis dahhab@ansatt.oikt.net
Nguyen Van Tien vanngu@ansatt.oikt.net
Fossum Maud Charlotte maufos@ansatt.oikt.net
Tryland Thea Celine Assistent thetry@ansatt.oikt.net
Tolgensbakk Øyvind Larsen oyvtol@ansatt.oikt.net
Aljundi Omar omaalj@ansatt.oikt.net
Rygge Rebekka rebryg@ansatt.oikt.net
Speed Annemarie annspe@ansatt.oikt.net
Barton-Sturm Sabine Omsorgsperson sabstu@ansatt.oikt.net
Hagen Ragnhild Bentsen raghag@ansatt.oikt.net
Hvidsten Kent Daniel Raknerud Støttekontakt danhvi@ansatt.oikt.net
Johansson Sten Gustav stejoh2@ansatt.oikt.net
Fjeld Johan johfje@ansatt.oikt.net
Elmkadem Zainab zainab.elmkadem@ralingen.kommune.no
Ødegaard Marianne Cathrine marode@ansatt.oikt.net
Heimdal Kim-Andreas Storholt kimhei@ansatt.oikt.net
Rygge Kristine kriryg@ansatt.oikt.net
Ahmed Usman Aziz Lærer usman.aziz.ahmed@ralingen.kommune.no
Harsjøen Marius Skyrud Lærer marius.skyrud.harsjoen@ralingen.kommune.no
Helmersen Tina Riste tinhel@ansatt.oikt.net
Hildrum Tonette Austgarden tonhil@ansatt.oikt.net
Sannum Nina ninsan3@ansatt.oikt.net
Utti Aage Olav aagutt@ansatt.oikt.net
Olsen Ingrid Holden ingols@ansatt.oikt.net
Jazdzewski Szymon Leszek szyjaz@ansatt.oikt.net
Monsrud Nils Even evemon@ansatt.oikt.net
Andersen Solveig Marie Støttekontakt solveig.marie.andersen@ralingen.kommune.no
Breivoll Sissel sisell@ansatt.oikt.net
Simeonov Samuil Teodosiev Assistent samuil.simeonov@ralingen.kommune.no
Tsegay Hailezgi Gebremedhin haitse@ansatt.oikt.net
Bach Jonathan Martin jonbac@ansatt.oikt.net
Berge Knut Aage Folkevalgt knuber@ansatt.oikt.net
Haugland Ingunn inghau2@ansatt.oikt.net
Horup Sanne Michelle sanhor@ansatt.oikt.net
Hoddø Carl-Thomas carhod@ansatt.oikt.net
Awan Mariam marawa@ansatt.oikt.net
Lia Sigbjørn Folkevalgt siglia@ansatt.oikt.net
Malik Hassan Ali Folkevalgt hasmal@ansatt.oikt.net
Ottesen Martin Folkevalgt marott3@ansatt.oikt.net
Pettersen Per Arne Folkevalgt perpet@ansatt.oikt.net
Réz Siv Susanne Folkevalgt sivrez@ansatt.oikt.net
Svensøy Nils Folkevalgt nilsve@ansatt.oikt.net
Alhaj Said Safaa Abdelrazzaq safalh@ansatt.oikt.net
Gebreyohannes Yonas Abraha yongeb2@ansatt.oikt.net
Larsen Rolf Simon Friis Folkevalgt simon.friis.larsen@ralingen.kommune.no
Rogndalen Karianne Folkevalgt karianne.rogndalen@ralingen.kommune.no
Salim Sawda Saeed sawda.saeed.salim@ralingen.kommune.no
Shadvarz Shima Folkevalgt shima.shadvarz@ralingen.kommune.no
Thathaal Sajjad Hussain sajjad.hussain.thathaal@ralingen.kommune.no
Granlund Heidi Støttekontakt heidi.granlund@ralingen.kommune.no
Berg Johanne Fredrikke johanne.berg@ralingen.kommune.no
Brenden Eirik Martin Nakkim Lærer eirik.martin.nakkim.brenden@ralingen.kommune.no
Christensen Stian Stensby Lærer stichr@ansatt.oikt.net
Alhamud Husamaldin husamaldin.alhamud@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Henrik Darre Hirsch henrik.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Mohamed Mohamedker Adem mohamedmedker.adem.mohamed@ralingen.kommune.no
Almaroufy Suria Lærer suria.almaroufy@ralingen.kommune.no
Tewelde Merhawi Tekle martew@ansatt.oikt.net
Rindal Hilde hilrin@ansatt.oikt.net
Usanova Saodat Assistent saousa@ansatt.oikt.net
Dalen Marte Arbeider mardal@ansatt.oikt.net
Nebesio Malgorzata malneb@ansatt.oikt.net
Hasan Sbad Sulaiman sbahas@ansatt.oikt.net
Weldetinsae Lidya Berhe lidwel@ansatt.oikt.net
Reime Marie Eggereide Arbeider marrei@ansatt.oikt.net
Blystad Ole Magne ole.blystad@ralingen.kommune.no
Mohammed Shelan Othman shemoh@ansatt.oikt.net
Lilleng Celine Engh Assistent celine.engh.lilleng@ralingen.kommune.no
Ismailzada Soran sorism@ansatt.oikt.net
Nilsen Kenneth kennil@ansatt.oikt.net
Andersen Erik Omsorgsperson eriand@ansatt.oikt.net
Lunde Ole Jørgen olelun@ansatt.oikt.net
Braathen Inger Perstuen ingbra@ansatt.oikt.net
Blwat Adnan Mohammed adnblw@ansatt.oikt.net
Byman Dennis Wilberg denbym@ansatt.oikt.net
Ghanem Husein Mohamad Aref husgha@ansatt.oikt.net
Haile Yordanos Yemane yorhai@ansatt.oikt.net
Okbamichael Solomon Berhane solokb@ansatt.oikt.net
Yosuf Mustafa Assad Aldin musyos@ansatt.oikt.net
Torp Tormod tortor@ansatt.oikt.net
Elonga Victoire Grace vicelo@ansatt.oikt.net
Fagerås Bjørn Ingar bjofag@ansatt.oikt.net
Evensen Kari Margrethe kareve@ansatt.oikt.net
Aamodt Siw-Beate Avlaster eget hjem siwaam@ansatt.oikt.net
Bakken Cathrine Folkevalgt catbak3@ansatt.oikt.net
Mecheri Aous aoumec@ansatt.oikt.net
Aldrin Tommy Sander Folkevalgt tomald@ansatt.oikt.net
Bråthen Inger Lise Folkevalgt ingbra5@ansatt.oikt.net
Hurlen Ellen Hauge Folkevalgt ellhur@ansatt.oikt.net
Jahr Lars Peder Folkevalgt larjah@ansatt.oikt.net
Nordeng John Christian Folkevalgt johnor2@ansatt.oikt.net
Vestli Hege Monica Folkevalgt hegves2@ansatt.oikt.net
Allstrin Amy Kristin amyall@ansatt.oikt.net
Aune Mads André madaun@ansatt.oikt.net
Evenrud Thale thaeve@ansatt.oikt.net
Fotland Tiril-Marie tirfot@ansatt.oikt.net
Gullerud Svein Folkevalgt svegul2@ansatt.oikt.net
Ingebrigtsen Sigurd Aleksander siging@ansatt.oikt.net
Karlsen Martine markar@ansatt.oikt.net
Killingmo Lene Anett Mus. & kulturskolelærer lene.anett.killingmo@ralingen.kommune.no
Kristensen Sylvi Anita Olsen Nabben sylkri@ansatt.oikt.net
Kristiansen Anne-Cathrine annkri3@ansatt.oikt.net
Le My Chi mycle0@ansatt.oikt.net
Løkken Anette Tveterhagen anelok2@ansatt.oikt.net
Løvlie Magnus Olesønn maglov2@ansatt.oikt.net
Mariasdotter-Uhlen Lene Camilla Pleiemedarbeider lene.camilla.mariasdotter@ralingen.kommune.no
Mauritzen Karen Margrethe karmau@ansatt.oikt.net
Mortensen Line Henriette Nordheim linmor2@ansatt.oikt.net
Nilsson Lillian lilnil2@ansatt.oikt.net
Nordbye Markus Giæver marnor@ansatt.oikt.net
Rustad Thomas Christoffer thorus2@ansatt.oikt.net
Setsaas Camilla Victoria camset2@ansatt.oikt.net
Sund Therese Wilhelmsen thesun2@ansatt.oikt.net
Araya Senait Hjelpepleier sentek2@ansatt.oikt.net
Reitehaug Lotte Yvonne Støttekontakt lotrei2@ansatt.oikt.net
Tefre Knut Audun knutef@ansatt.oikt.net
Almossleh Nosibah Mahmod nosalm@ansatt.oikt.net
Gebru Tesfazghi Semere tesgeb@ansatt.oikt.net
Kivedahl Camilla camkiv@ansatt.oikt.net
Rahimi Amir Hosein amir.husein.rahimi@ralingen.kommune.no
Ulvin Tonje tonje.ulvin@ralingen.kommune.no
Bratberg Øivind oivind.bratberg@ralingen.kommune.no
Stordal Markus Weng markus.weng.stordal@ralingen.kommune.no
Skjeldal Amund Aarbakke amund.aarbakke.skjeldal@ralingen.kommune.no
Nkee Lionel Fulani-Saa lionel.nkee@ralingen.kommune.no
Malik Amina Noor amina.noor.malik@ralingen.kommune.no
Angel Natalia Khianpanya natalia.khianpanya.angel@ralingen.kommune.no
Tekie Mussie Berhane mussie.berhande.tekie@ralingen.kommune.no
Saraby Ole Henning ole.henning.saraby@ralingen.kommune.no
Madsen Gitte Thornes Assistent gitte.thornes.madsen@ralingen.kommune.no
Eriksen Espen Masovn Assistent espen.eriksen@ralingen.kommune.no
Salvesen Kine Omsorgsperson kine.salvesen@ralingen.kommune.no
Andreassen Claes Wexhall claes.andreassen@ralingen.kommune.no
Gleditsch Tone Sophie Mo tone.gleditsch@ralingen.kommune.no
Raza Riffet Omsorgsperson rifraz@ansatt.oikt.net
Førland Aina ainfor@ansatt.oikt.net
Gran Carl Ditlev cargra@ansatt.oikt.net
Henriksen Andre andhen@ansatt.oikt.net
Kristiansen Anne Karine annkri6@ansatt.oikt.net
Ramstad Anja Aga anjram@ansatt.oikt.net
Samadian Heshmat hessei@ansatt.oikt.net
Skjelle Grethe greskj@ansatt.oikt.net
Stadheim Kari karsta@ansatt.oikt.net
Wiborg Lillien Breifjell lilwib@ansatt.oikt.net
Åsnes Sven Kjetil sveasn@ansatt.oikt.net
Etland Maiken Holmen Pleiemedarbeider maietl@ansatt.oikt.net
Tesfamariam Azeb azetes@ansatt.oikt.net
Verkoijen Axel Malcolm axever@ansatt.oikt.net
Byrkjeland Ståle stabyr@ansatt.oikt.net
Ismeel Warda Ibrahim Pleiemedarbeider warism@ansatt.oikt.net
Klafstad Ragnhild ragkla@ansatt.oikt.net
Lindseth Kai kailin@ansatt.oikt.net
Atkinson Sonja Myhr atkson@ansatt.oikt.net
Steen Morten morste@ansatt.oikt.net
Nystad Nicholas Aleksander nicolas.nystad@ralingen.kommune.no
Skram Vilde Matilde vilde.matilde.skram@ralingen.kommune.no
Paulsen Tom Erik tom.erik.paulsen@ralingen.kommune.no
Eriksen Svenn sveeri@ansatt.oikt.net
Khan Dennis Kvalsund Assistent dennis.kvalsund.khan@ralingen.kommune.no
Taiet Marianne Assistent marianne.taiet@ralingen.kommune.no
Tewoldebrhan Abrehet Mengsteab Pleiemedarbeider abrehet.mengsteab.tewoldebrhan@ralingen.kommune.no
Barzingi Hana hana.barzingi@ralingen.kommune.no
Aldoumani Qutaiba qutald@ansatt.oikt.net
Almustafa Mahmoud Abdulaziz mahalm@ansatt.oikt.net
Hoberg Mathias Bergedal Assistent mathias.bergedal.hoberg@ralingen.kommune.no
Fladeby Lene Fagarbeider lene.fladeby@ralingen.kommune.no
Eikanger Kristin kristin.eikanger@ralingen.kommune.no
Vingelven Silje Solberg Pleiemedarbeider silje.s.vingelven@ralingen.kommune.no
Árnadottir Hugrun hugrun.arnadottir@ralingen.kommune.no
Blomstrand Elsa Agneta Ottosson agneta.blomstrand.ottosen@ralingen.kommune.no
Pleym Marit marit.pleym@ralingen.kommune.no
Slätt Camilla Therése camilla.slatt@ralingen.kommune.no
Søgaard Camilla camilla.sogaard@ralingen.kommune.no
Tapac Ammy Rose Ferreria ammy.rose.tapac@ralingen.kommune.no
Vesterback Ida Sofia ida.vesterback@ralingen.kommune.no
Rindal Torgeir torrin@ansatt.oikt.net
Eriksson Tone toneri@ansatt.oikt.net
Aune Kjell kjeaun@ansatt.oikt.net
Izaka Evija Folkevalgt eviiza@ansatt.oikt.net
Abotnes Svanhild Helene Folkevalgt svaabo@ansatt.oikt.net
Simensen Synne Ekeberg Folkevalgt synsim@ansatt.oikt.net
Skarheim Anniken Elise Simonsen Folkevalgt annska@ansatt.oikt.net
Sørbye Yngvild Folkevalgt yngsor@ansatt.oikt.net
Paulsrud Knut Erik Folkevalgt knupau@ansatt.oikt.net
Eriksen Anne Dag Kolseth Folkevalgt annkol2@ansatt.oikt.net
Nicolaysen Jannie Oddbjørg Folkevalgt jannic@ansatt.oikt.net
Søderlund Sebastian Lærer sebastian.soderlund@ralingen.kommune.no
Sandøy Michael Andreas Folkevalgt micsan@ansatt.oikt.net
Stavnsborg Rita ritsta@ansatt.oikt.net
Vasholmen Anne Valerie Gramfält Støttekontakt annvas@ansatt.oikt.net
Holtan Mari Folkevalgt marhol@ansatt.oikt.net
Nielsen Unni Iris Folkevalgt unnnie@ansatt.oikt.net
Moridi Shabbou Sykepleier shabbou.moridi@ralingen.kommune.no
Refsahl Espen Folkevalgt espref@ansatt.oikt.net
Bredesen Silje Vårdal Lege silje.vardal.bredesen@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Heidi Assistent heidi.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Onarheim Randi Sosionom randi.onarheim@ralingen.kommune.no
Tagge Jørn Ronnie jorn.ronnie.tagge@ralingen.kommune.no
Lynghaug Merethe Jørgensen merlyn@ansatt.oikt.net
Bjørnestad Helge helbjo@ansatt.oikt.net
Mølmann August Revhaug Lærer augmol@ansatt.oikt.net
Zine Soumia Assistent soumia.zine@ralingen.kommune.no
Burazer Irene Adjunkt m. Tillegg irebur@ansatt.oikt.net
Løkstad Per Ove Adjunkt per.ove.lokstad@ralingen.kommune.no
Borgen Tore tombor@ansatt.oikt.net
Skaarn Zeliha Sykepleier zeliha.skaarn@ralingen.kommune.no
Fagerli Synnøve Lorentze Assistent synnove.lorentze.fagerli@ralingen.kommune.no
Christensen Nina Marie nina.marie.christensen@ralingen.kommune.no
Aursø Egil Zettergren Folkevalgt egil.aursjo@ralingen.kommune.no
Langbråthen Stig Fauske Folkevalgt stig.fauske.langbrathen@ralingen.kommune.no
Gystad Bjørn Sigurd Folkevalgt bjorn.sigurd.gystad@ralingen.kommune.no
Hansen Svein Olav Folkevalgt svein.olav.hansen@ralingen.kommune.no
Dahl Tove tove.dahl@ralingen.kommune.no
Balceda Donna May Ruiz Fagarbeider donna.may.balceda@ralingen.kommune.no
Bredesen Simen Pettersen Lærer simen.pettersen.bredesen@ralingen.kommune.no
Gjelsnes Tellef Assistent tellef.gjelsnes@ralingen.kommune.no
Nilsen Hilde hilde.nilsen@ralingen.kommune.no
Tahir Raisa raisa.tahir@ralingen.kommune.no
Iturrieta Elizabeth Paola Bustamante Miljøterapeut elizabeth.iturrieta.bustamante@ralingen.kommune.no
Macikuniene Ausra ausra.macikuniene@ralingen.kommune.no
Fagernes Jorun-Marie Pleiemedarbeider jorun-marie.fagernes@ralingen.kommune.no
Ahmed Rukio Omar rukio.omar.ahmed@ralingen.kommune.no
Sandgård Caroline Therese caroline.therese.sandgard@ralingen.kommune.no
Sigerset Kristina Marie Vår caroline.therese.sigerset@ralingen.kommune.no
Skybak Carina Merethe Sykepleier carina.skybak@ralingen.kommune.no
Tansem Monica Nymoen Rådgiver monica.nymoen.tansem@ralingen.kommune.no
Løvstad Line Daae konsulent line.daae.lovstad@ralingen.kommune.no
Karlsen Cecilie Marie Assistent cecilie.marie.karlsen@ralingen.kommune.no
Milanovic Mirjana Gagic mirjana.gagic.milanovic@ralingen.kommune.no
Bakke Sarah Charlotte Rose Cox Assistent sarah.charlotte.rose.cox.bakke@ralingen.kommune.no
Grønstad Jonas Assistent jonas.gronstad@ralingen.kommune.no
Johnsen Helen Inger Sisko Anna Assistent helen.inger.sisko.anna.johnsen@ralingen.kommune.no
Idland Turid Olivia Adjunkt m. Tillegg turid.olivia.idland@ralingen.kommune.no
Bjurgren Erika Assistent erika.bjurgren@ralingen.kommune.no
Bjørset Vilde Kristin vilde.kristin.bjorset@ralingen.kommune.no
Hvattum Emilie Bugaard Fagarbeider emilie.bugaard.hvattum@ralingen.kommune.no
Kidane Biniam Tekle Pleiemedarbeider biniam.tekle.kidane@ralingen.kommune.no
Nouri Celina Pleiemedarbeider celina.nouri@ralingen.kommune.no
Vestengen Sara Angelica Klever Assistent sara.angelica.klever.vestengen@ralingen.kommune.no
Pettersen Sverre Jonas Sand Assistent sverre.jonas.sand.pettersen@ralingen.kommune.no
Blomquist Anne anne.blomquist@ralingen.kommune.no
Ibrahim Deqo Husen deqo.husen.ibrahim@ralingen.kommune.no
Abdollahi Zara zara.abdollahi@ralingen.kommune.no
Meskel Akberet Aron Støttekontakt akberet.aron.meskel@ralingen.kommune.no
Størkersen Ingeborg Andrea Martine Folkevalgt ingeborg.andrea.martine.storkersen@ralingen.kommune.no
Sæther Maribel Acodile Assistent maribel.acodile.sether@ralingen.kommune.no
Aamodt Toril Henriette Aassveen toril.henriette.aassveen.aamodt@ralingen.kommune.no
Marofi Alan alan.marofi@ralingen.kommune.no
Nistad Audun Kristoffer audun.kristoffer.nistad@ralingen.kommune.no
Tran Ailin ailin.tran@ralingen.kommune.no
Hansen Camilla camilla.hansen@ralingen.kommune.no
Sæther Daniel Rene Sagstuen Mus. & kulturskolelærer daniel.rene.sagstuen.sether@ralingen.kommune.no
Ensrud Dennis Johannesen dennis.johannesen.ensrud@ralingen.kommune.no
Breen Emilie Weng emilie.weng.breen@ralingen.kommune.no
Aune Eskil Tobias eskil.tobias.aune@ralingen.kommune.no
Gorgij Haider haider.gorgij@ralingen.kommune.no
Haug Hedvig Constance Reusch hedvig.constance.reusch.haug@ralingen.kommune.no
Qadiri Hirsham hirsham.qadiri@ralingen.kommune.no
Slørdahl Maria Davik maria.davik.slordahl@ralingen.kommune.no
Nordbye Mina Giæver mina.giever.nordbye@ralingen.kommune.no
Varsi Noah noah.varsi@ralingen.kommune.no
Lundqvist Selma selma.lundqvist@ralingen.kommune.no
Brandsgård Thomas Stokke thomas.stokke.brandsgard@ralingen.kommune.no
Wålen Tomas tomas.walen@ralingen.kommune.no
Sarwary Masiha Omsorgsperson masiha.sarwary@ralingen.kommune.no
Grønlund Helene Assistent helene.gronlund@ralingen.kommune.no
Bøhler Knut Erling Storstrøm knut.erling.storstrom.bohler@ralingen.kommune.no
Pekal Mina mina.pekal@ralingen.kommune.no
Sarwary Sayed Akram sayed.akram.sarwary@ralingen.kommune.no
Filtvedt Sandra Pedagogisk leder sandra.filtvedt@ralingen.kommune.no
Birkeli Kristian Gullhaug Lærer kristian.gullhaug.birkeli@ralingen.kommune.no
Huq Asma Lærer asma.huq@ralingen.kommune.no
Myhre Andreas Hoftvedt Assistent andreas.hoftvedt.myhre@ralingen.kommune.no
Hovde Hilde Tønseth Assistent hilde.tonseth.hovde@ralingen.kommune.no
Boeve Marcel Andre Støttekontakt marcel.andre.boeve@ralingen.kommune.no
Eckhoff Marianne Yvonne Sykepleier marianne.yvonne.eckhoff@ralingen.kommune.no
Andrychowicz Agnieszka Støttekontakt agnieszka.andrychowicz@ralingen.kommune.no
Sawhney Rupika Assistent rupika.sawhney@ralingen.kommune.no
Berg Thorgeir Jahr Lærer thorgeir.jahr.berg@ralingen.kommune.no
Stray Silje Elisabeth Assistent silje.elisabeth.stray@ralingen.kommune.no
Hansen Stian Hoftvedt stian.hoftvedt.hansen@ralingen.kommune.no
Skattum Tone Pleiemedarbeider tone.skattum@ralingen.kommune.no
Hellum Mina Stagrum Assistent mina.stagrum.hellum@ralingen.kommune.no
Andreassen Marina Viktoria Støttekontakt marina.viktoria.andreassen@ralingen.kommune.no
Døhli Karoline Løken karoline.loken.dohli@ralingen.kommune.no
Sarvari Mina Miljøterapeut mina.sarvari@ralingen.kommune.no
Jilil Semet Miljøterapeut semet.jilil@ralingen.kommune.no
Akhlaghi Nahid Støttekontakt nahid.akhlaghi@ralingen.kommune.no
Bergheim Bente-Lill Hamar Spesialsykepleier bente-lill.hamar.bergheim@ralingen.kommune.no
Fredriksen Anita Leder/fagleder 64804394 anita.fredriksen@ralingen.kommune.no
Kristiansen Nina Therese Adjunkt nina.therese.kristiansen@ralingen.kommune.no
Brinchmann Camilla Lektor m. Tilleggs camilla.brinchmann@ralingen.kommune.no
Johansen Nadia Maria Arrif nadia.maria.arrif.johansen@ralingen.kommune.no
Edvoll Maud Assistent maud.edvoll@ralingen.kommune.no
Debele Sofiya Keno Sykepleier sofiya.keno.debele@ralingen.kommune.no
Haugersveen Juliane juliane.haugersveen@ralingen.kommune.no
Bakken Jonas Arbeider jonas.bakken@ralingen.kommune.no
Joynt Linn Annett Astrid linn.annett.astrid.joynt@ralingen.kommune.no
Østby Henriette Sigurdardottir henriette.sigurdardottir.ostby@ralingen.kommune.no
Heggberget Lene Emilie Støttekontakt lene.emilie.heggberget@ralingen.kommune.no
Nystøl Anne Grete Lærer anne.grete.nystol@ralingen.kommune.no
Bhatti Marianne Andreassen Assisterende leder marianne.andreassen.bhatti@ralingen.kommune.no
Fevang Lars Bjørnar Saksbehandler lars.bjornar.fevang@ralingen.kommune.no
Moltu Synnøve Marie Saksbehandler synnove.marie.moltu@ralingen.kommune.no
Hanbaly Inaytullah Lærer inaytullah.hanbaly@ralingen.kommune.no
Kauppinen Piia Hanne Merita Miljøterapeut piia.hanne.merita.kauppinen@ralingen.kommune.no
Hansvold Ragnhild Leder/fagleder 63835380 ragnhild.hansvold@ralingen.kommune.no
Engebretsen Sara Assistent sara.engebretsen@ralingen.kommune.no
Firozyar Tara Lærer tara.firozyar@ralingen.kommune.no
Naveed Danial Lærer danial.naveed@ralingen.kommune.no
Sidiq Dunya Lærer dunya.sidiq@ralingen.kommune.no
Fjeldstad Sander Fagerborg Lærer sander.fagerborg.fjeldstad@ralingen.kommune.no
Sørlie Tore Emil Omsorgsperson tore.emil.sorlie@ralingen.kommune.no
Steine Eirik Karlsen Lærer eirik.karlsen.steine@ralingen.kommune.no
Osvoll Sara Donoghue Assistent sara.donoghue.osvoll@ralingen.kommune.no
Andreassen Stine Gullberg Assistent stine.gullberg.andreassen@ralingen.kommune.no
Lund Markus Assistent markus.lund@ralingen.kommune.no
Tønsberg Aud aud.tonsberg@ralingen.kommune.no
Gebru Yordanos Haylemariam Pleiemedarbeider yordanos.haylemariam.gebru@ralingen.kommune.no
Brådström Emma Karin Carolin Fagarbeider emma.karin.carolin.bradstrom@ralingen.kommune.no
Smael Awat Zainaddin awat.zainaddin.smael@ralingen.kommune.no
Buzatu Nicolai Lægreid Lærer nicolai.legreid.buzatu@ralingen.kommune.no
Berg Helene helene.berg@ralingen.kommune.no
Vonheim Nora Sofie Stokland nora.sofie.stokland.vonheim@ralingen.kommune.no
Giltun Silje Miljøterapeut silje.giltun@ralingen.kommune.no
Walle Sander Hagtvet Assistent sander.hagtvet.walle@ralingen.kommune.no
Bakken Anette Sofie Svendsmark Fagarbeider anette.sofie.svendsmark.bakken@ralingen.kommune.no
Nordgård Håkon Assistent hakon.nordgard@ralingen.kommune.no
Wahlstrøm Vibeke Fagarbeider vibeke.wahlstrom@ralingen.kommune.no
Vågsether Ida ida.vagsether@ralingen.kommune.no
Orlandi Angelo Gunerius Assistent angelo.gunerius.orlandi@ralingen.kommune.no
Johnsen Christina Melbø Adjunkt christina.melbo.johnsen@ralingen.kommune.no
Gustafsson Leimar Assistent leimar.gustafsson@ralingen.kommune.no
Hejtmanek Jørn Folkevalgt jorn.hejtmanek@ralingen.kommune.no
Mathisen Renate Thue Assistent renate.thue.mathisen@ralingen.kommune.no
Wegrzyk Sylwia Teresa Assistent sylwia.teresa.wegrzyk@ralingen.kommune.no
Mathisen Roger Leder/fagleder 63835452 roger.mathisen@ralingen.kommune.no
Delos Santos Ingrid Nicolle Roxas Hjelpepleier ingrid.nicolle.roxas.delos.santos@ralingen.kommune.no
Gaabow Farhiyo Yusuf Assistent farhiyo.yusuf.gaabow@ralingen.kommune.no
Hansen Signe Bjørkelid Pleiemedarbeider signe.bjorkelid.hansen@ralingen.kommune.no
Macho Thea Margrethe Utdanningsstill. M.M. thea.margrethe.macho@ralingen.kommune.no
Gabrielsen Unn Brita Omsorgsperson unn.brita.gabrielsen@ralingen.kommune.no
Skau Anne Gulbrandsen Adjunkt anne.gulbrandsen.skau@ralingen.kommune.no
Andersen Alexandra Assistent alexandra.andersen@ralingen.kommune.no
Kristiansen Anine Pleiemedarbeider anine.kristiansen@ralingen.kommune.no
Ervland Maria Sørli maria.sorli.ervland@ralingen.kommune.no
Bakken Test_User_Pwd TestUser Test_User_Pwd.Test@ralingen.kommune.no
Muraas Theodor Kavli Assistent theodor.kavli.muraas@ralingen.kommune.no
Moseng Per Egil per.egil.moseng@ralingen.kommune.no
Rougnø Elise Mus. & kulturskolelærer elise.rougno@ralingen.kommune.no
Skaar Nikolai Jensrud Assistent nikolai.jensrud.skaar@ralingen.kommune.no
Bråten Robert konsulent robert.braten@oikt.no
Allahveysi Siavash siavash.allahveysi@ralingen.kommune.no
Beichmann Rita Vernepleier rita.beichmann@ralingen.kommune.no
Alshawy Asmaae Abed Alsalam asmaae.abed.alsalam.alshawy@ralingen.kommune.no
Kanani Sherin sherin.kanani@ralingen.kommune.no
Nord Stine Mc Adam Lege stine.mc.adam.nord@ralingen.kommune.no
Tsjitsjkanov Aslan Ruslanovitsj aslan.ruslanovitsj.tsjitsjkanov@ralingen.kommune.no
Handeland Ingrid ingrid.handeland@ralingen.kommune.no
Abelvik Sindre André sindre.andre.abelvik@ralingen.kommune.no
Hagen Andrea andrea.hagen@ralingen.kommune.no
Bredoch Nora Cecilie nora.cecilie.bredoch@ralingen.kommune.no
Kastum Veslemøy veslemoy.kastum@ralingen.kommune.no
Johnson Vilde Espolin vilde.espolin.johnson@ralingen.kommune.no
Hanssen Trine Adjunkt trine.hanssen@ralingen.kommune.no
Mesas Navarro Lourdes lourdes.mesas.navarro@ralingen.kommune.no
Olofsson Aneth Elisabeth aneth.elisabeth.olofsson@ralingen.kommune.no
Hansen Oskar Martinus oskar.martinus.hansen@ralingen.kommune.no
Brazhevska Ganna Pleiemedarbeider ganna.brazhevska@ralingen.kommune.no
Hasan Zadeh Fariq fariq.hasan.zadeh@ralingen.kommune.no
Ismaeel Zadeh Hussain Miljøterapeut hussain.ismaeel.zadeh@ralingen.kommune.no
Myrholm Kristine Lærer kristine.myrholm@ralingen.kommune.no
Korsvik Kristina Skogseth Assistent kristina.skogseth.korsvik@ralingen.kommune.no
Alkaiysi Salwa Assistent salwa.alkaiysi@ralingen.kommune.no
Fossum Charlotte Johansen Adjunkt charlotte.johansen.fossum@ralingen.kommune.no
Ahmad Hafiz Ghuffran Miljøterapeut hafiz.ghuffran.ahmad@ralingen.kommune.no
Christensen Helene Holter Assistent helene.holter.christensen@ralingen.kommune.no
Ruud Kristine Sofie Lange kristine.sofie.lange.ruud@ralingen.kommune.no
Austad Kristoffer Sundeng Assistent kristoffer.sundeng.austad@ralingen.kommune.no
Landmark Geir geir.landmark@ralingen.kommune.no
Sandbekklien Stine Lærer stine.sandbekklien@ralingen.kommune.no
Sveine Marthe Halvorsen Assistent marthe.halvorsen.sveine@ralingen.kommune.no
Skarsbø Camilla Berg Arbeider camilla.berg.skarsbo@ralingen.kommune.no
Lappegård Anders Nikolai Lærer anders.nikolai.lappegard@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Erik Støttekontakt erik.gulbrandsen@ralingen.kommune.no
Kaasbøll Siv Assistent siv.kaasboll@ralingen.kommune.no
Anfinsen Pernille Marina Lektor pernille.marina.anfinsen@ralingen.kommune.no
Bergum Solveig Ryland Pedagogisk leder solveig.ryland.bergum@ralingen.kommune.no
Omar Sarah Abdi Sykepleier sarah.abdi.omar@ralingen.kommune.no
Johansen Laila Annicken Leder/fagleder laila.annicken.johansen@ralingen.kommune.no
Dirksen John Wirkola john.wirkola.dirksen@ralingen.kommune.no
Grobe Maren Kagnes Pleiemedarbeider maren.kagnes.grobe@ralingen.kommune.no
Indresand Sindre Pleiemedarbeider sindre.indresand@ralingen.kommune.no
Rangnes Marte Kristin Pleiemedarbeider marte.kristin.rangnes@ralingen.kommune.no
Vo Tu-My Pleiemedarbeider tu-my.vo@ralingen.kommune.no
Tesfaslasie Mussie Tadesse Pleiemedarbeider mussie.tadesse.tesfaslasie@ralingen.kommune.no
Norstad Ida-Marie Pleiemedarbeider ida-marie.norstad@ralingen.kommune.no
Eide Pia Tuverud Hjelpepleier pia.tuverud.eide@ralingen.kommune.no
Tamayo Jeffrey Nera Fagarbeider jeffrey.nera.tamayo@ralingen.kommune.no
Slorafoss Stine Jessli Sykepleier stine.jessli.slorafoss@ralingen.kommune.no
Aamodt Ine ine.aamodt@ralingen.kommune.no
Nicolaisen Sandra Hasanov sandra.hasanov.nicolaisen@ralingen.kommune.no
Tollefsen Heidi heidi.tollefsen@ralingen.kommune.no
Hauglund Mads mads.hauglund@ralingen.kommune.no
Nielsen Ronny Rene ronny.rene.nielsen@ralingen.kommune.no
Hobbelink Wessel wessel.hobbelink@ralingen.kommune.no
Solberg Anne-Marit Bøe Assistent anne-marit.boe.solberg@ralingen.kommune.no
Belbo Johanna Sveen konsulent johanna.sveen.belbo@ralingen.kommune.no
Shirzad Parima Pleiemedarbeider parima.shirzad@ralingen.kommune.no
Tan Haowen Rådgiver haowen.tan@ralingen.kommune.no
Ruud-Johansen Martin Leder/fagleder martin.ruud-johansen@ralingen.kommune.no
Mathisen Theodor Robin theodor.robin.mathisen@ralingen.kommune.no
Hågensen Steffen Miljøterapeut steffen.hagensen@ralingen.kommune.no
Bahta Mehret Omsorgsperson mehret.bahta@ralingen.kommune.no
Beraki Yohana Tesfay Hjelpepleier yohana.tesfay.beraki@ralingen.kommune.no
Someya Yasuko yasuko.someya@ralingen.kommune.no
Vicente Ayllon Juan Manuel juan.manuel.vicente.ayllon@ralingen.kommune.no
Tomas Angelieca Torres angelieca.torres.tomas@ralingen.kommune.no
Galero Clarence Bernard Alpay clarence.bernard.alpay.galero@ralingen.kommune.no
Nygaard Lise lise.nygaard@ralingen.kommune.no
Zapanta Melchor melchor.zapanta@ralingen.kommune.no
Gizinska Agnieszka Renata agnieszka.renata.gizinska@ralingen.kommune.no
Bjørgulfsdottir Silja Sjøfn silja.sjofn.bjorgulfsdottir@ralingen.kommune.no
Davidsen Linda Pleiemedarbeider linda.davidsen@ralingen.kommune.no
Carlsen Ingrid ingrid.carlsen@ralingen.kommune.no
Platteng Charlotte Solveig Mus. & kulturskolelærer charlotte.solveig.platteng@ralingen.kommune.no
Løkka Siri Daarstad Pleiemedarbeider siri.daarstad.lokka@ralingen.kommune.no
Dewson Caroline Pleiemedarbeider caroline.dewson@ralingen.kommune.no
Utteberg Stian Lærer stian.utteberg@ralingen.kommune.no
Larød Madelen Dalland Pleiemedarbeider madelen.dalland.larod@ralingen.kommune.no
Angen Birgit Lindseth birgit.lindseth.angen@ralingen.kommune.no
Hassan Khadija Ebrahim Mohammed khadija.ebrahim.mohammed.hassan@ralingen.kommune.no
Trosvik Harald Folkevalgt harald.trosvik@ralingen.kommune.no
Larsen Elisabeth Kippernes Vernepleier elisabeth.kippernes.larsen@ralingen.kommune.no
Mohammed Ahmed Ali ahmed.ali.mohammed@ralingen.kommune.no
Hanneborg Mette Sofie Lektor mette.sofie.hanneborg@ralingen.kommune.no
Nohre Torunn Flå Tverrfagl. Spes.Utd. Hs torunn.fla.nohre@ralingen.kommune.no
Bjørsrud Linda Hassum Pleiemedarbeider linda.hassum.bjorsrud@ralingen.kommune.no
Hegerberg Silas Stolsmo Adjunkt m. Tillegg silas.stolsmo.hegerberg@ralingen.kommune.no
Jensen Charlotte Bratberget Assistent charlotte.bratberget.jensen@ralingen.kommune.no
Medhanie Rezene Geresus Hjelpepleier rezene.geresus.medhanie@ralingen.kommune.no
Musial Ewa Anna Sykepleier ewa.anna.musial@ralingen.kommune.no
Jermstad Anniken Maria Rådgiver 63835229 anniken.maria.jermstad@ralingen.kommune.no
Olsen Siv Karin Ørnhoft Assistent siv.karin.ornhoft.olsen@ralingen.kommune.no
Martinez de La Coba Diana Sykepleier diana.martinez.de.la.coba@ralingen.kommune.no
Solholt Lena Rådgiver 63835272 lena.solholt@ralingen.kommune.no
Hemat Sarah Assistent sarah.hemat@ralingen.kommune.no
Johansen Nina Rasch Assistent nina.rasch.johansen@ralingen.kommune.no
Langlo Paul André Pleiemedarbeider paul.andre.langlo@ralingen.kommune.no
Danielsson Tim Kjell-Åke tim.kjell-ake.danielsson@ralingen.kommune.no
Olafsson Kristinn Omsorgsperson kristinn.olafsson@ralingen.kommune.no
Hora Gerald Salarda gerald.salarda.hora@ralingen.kommune.no
Lensnes Therese Margrethe Lysell Assistent therese.margrethe.lysell.lensnes@ralingen.kommune.no
Berntzen Synne Marie Pleiemedarbeider synne.marie.berntzen@ralingen.kommune.no
Hustad Siri Sosionom siri.hustad@ralingen.kommune.no
Watz Yvonne Knudsmoen Adjunkt yvonne.knudsmoen.watz@ralingen.kommune.no
Elvsland Ronny Assistent ronny.elvsland@ralingen.kommune.no
Engen Sindre Trond Tjuvstu Assistent sindre.trond.tjuvstu.engen@ralingen.kommune.no
Lieng Julie Bangfield Pleiemedarbeider julie.bangfield.lieng@ralingen.kommune.no
Iversen Imran Jamal Hjelpepleier imran.jamal.iversen@ralingen.kommune.no
Stornes Emma Assistent emma.stornes@ralingen.kommune.no
Larsen Torbjørn torbjorn.larsen@ralingen.kommune.no
Thambirajah Losika Fagarbeider losika.thambirajah@ralingen.kommune.no
Straith Ronny Tore Assistent ronny.tore.straith@ralingen.kommune.no
Albech Marius Sosionom marius.albech@ralingen.kommune.no
Andersson Emilie Pleiemedarbeider emilie.andersson@ralingen.kommune.no
Nordby Karianne Sykepleier karianne.nordby@ralingen.kommune.no
Paulsrud Mette Raknerud Hjelpepleier mette.raknerud.paulsrud@ralingen.kommune.no
Flateby Malin Pleiemedarbeider malin.flateby@ralingen.kommune.no
Knudsen Celine Malin Pleiemedarbeider
Lien Emilie Tranum Pleiemedarbeider emilie.tranum.lien@ralingen.kommune.no
Mørk Terje Tiberius
Iversen Ameer Jamal Pleiemedarbeider ameer.jamal.iversen@ralingen.kommune.no
Saadat Hashmatullah Pleiemedarbeider hashmatullah.saadat@ralingen.kommune.no
Børresen Glenn Roy
Eikland Jorunn Merete
Bjørndal-Halvorsen Kathe Charlotte
Gebregergish Semhar Berhane Pleiemedarbeider semhar.berhane.gebregergish@ralingen.kommune.no
Badhwar Amrita Pleiemedarbeider amrita.badhwar@ralingen.kommune.no
Grandaunet Anne Mette Miljøterapeut anne.mette.grandaunet@ralingen.kommune.no
Birech Josphat Kipkemei josphat.kipkemei.birech@ralingen.kommune.no
Thai Bao Bang Thuy Pleiemedarbeider bao.bang.thuy.thai@ralingen.kommune.no
Strand Gro Anniken Omsorgsperson
Federley Oda Martinsen Helsesøster oda.martinsen.federley@ralingen.kommune.no
Hjertaker Stine Marie Devik Ergoterapeut stine.marie.devik.hjertaker@ralingen.kommune.no
Paulsen Lene Rønnestad Fagarbeider lene.ronnestad.paulsen@ralingen.kommune.no
Repsiene Zinaida Miljøterapeut zinaida.repsiene@ralingen.kommune.no
Ramstad Stian
Spidsberg Jeanette Bull Hjemmehjelp jeanette.bull.spidsberg@ralingen.kommune.no
Gebremdhin Feben Rezan Pleiemedarbeider feben.rezan.gebremdhin@ralingen.kommune.no
Mørk Finn
Johnsen Aso Pleiemedarbeider aso.johnsen@ralingen.kommune.no
Haug Veronika Pleiemedarbeider veronika.haug@ralingen.kommune.no
Seno Kit Jesson Baguio kit.jesson.baguio.seno@ralingen.kommune.no
Thorud-Hernæs Linda Omsorgsperson
Knudsen Hilde Britt Rotberg Støttekontakt
Hansstein Kristin Margrethe
Viland Madelen Toros Sykepleier madelen.toros.viland@ralingen.kommune.no
Risberg Ranveig Helene Hammeren
Svardal Gøril Snekkerud
Olsen Fredrik
Skaret Kjersti Olberg
Lie Olav Bjørgo
Løvmo Heidi
Lundsvoll Tove Løland
Crone Stein Vegard Holmli
Nyhagen Simen Skoglund
Høgseth Reidar Andre
Monsen Stine Thingelstad
Bremnes Trine Lise
Skas Erland
Strømberg Hedda Kommedal Hjemmehjelp hedda.kommedal.stromberg@ralingen.kommune.no
Knai Stian Fjeld Assistent stian.fjeld.knai@ralingen.kommune.no
Marvati Mozzie Sykepleier mozzie.marvati@ralingen.kommune.no
Bakos Tine Marita Hjelpepleier tine.marita.bakos@ralingen.kommune.no
Weldegeorgish Henok Mehari Pleiemedarbeider henok.mehari.weldegeorgish@ralingen.kommune.no
Eyob Hellen Girmay Pleiemedarbeider hellen.girmay.eyob@ralingen.kommune.no
Pettersen Øyvind
Gaupseth Marit Helen
Sudmann Anne Elisabeth Bjortjønnli
Abdurahman Nefize
Mäntylä Nathalie Sabine nathalie.sabine.mantyla@ralingen.kommune.no
Bongo Vibeke
Andersen Karoline Omland
Jufaili Hanan
Wållberg Anna Kristina Eleonora Assistent anna.kristina.eleonora.wallberg@ralingen.kommune.no
Skår Tore
Berg Marianne Dalaker
Sanmuganathan Thilagawaty
Roncancio Casallas Lorena
Hauge Astrid Johanne
Munir Aisha
Laupsa Hallstein Jod
Bjørnstad Siv Hedvig
Amundsen Angelina
Bergum Oda Birgitte
Homb Frode Dyrnes
Ardziejewska Monika Dorota
Thorvaldsen Ingunn Hjelpepleier
Lund Marianne Aumoen Fagleder marianne.aumoen.lund@ralingen.kommune.no
Karginova Nadezjda Magomedovna Fagarbeider nadezjda.magomedovna.karginova@ralingen.kommune.no
Henriksen Frank Assisterende leder frank.henriksen@ralingen.kommune.no
Sverresen Karl-Martin karl-martin.sverresen@ralingen.kommune.no
Kristensen Lars Misund
Vimo Oda Karoline oda.karoline.vimo@ralingen.kommune.no
Isnes Frøydis Eline froydis.eline.isnes@ralingen.kommune.no
Olsen Wiebke Andrea wiebke.andrea.olsen@ralingen.kommune.no
Sjøholt Robert André
Bågårud Therese therese.bagarud@ralingen.kommune.no
Buvik Mette Helen mette.helen.buvik@ralingen.kommune.no
Jegstad Carine Mengue carine.mengue.jegstad@ralingen.kommune.no
Aker Tine Therese Antonsen tine.therese.antonsen.aker@ralingen.kommune.no
Amundsen Vegard André vegard.andre.amundsen@ralingen.kommune.no
Antonsen Vidar Melvær vidar.melver.antonsen@ralingen.kommune.no
Blomqvist Johan Kristian Otterlei johan.kristian.otterlei.blomqvist@ralingen.kommune.no
Lien Ånund anund.lien@ralingen.kommune.no
Nordnes Linn Tinnesand linn.tinnesand.nordnes@ralingen.kommune.no
Fält Linn-Anette Alexandra Asmyhr linn-anette.alexandra.asmyhr.falt@ralingen.kommune.no
Ljunggren Linda Therese linda.therese.ljunggren@ralingen.kommune.no
Matthiasdottir Erna erna.matthiasdottir@ralingen.kommune.no
Lindahl Thomas Assistent