AnsattelisteEtternavn Fornavn Tittel Telefon E-post
Veisten Jorunn IKT-konsulent jorunn.veisten@oikt.no
Borge Finn Enhetsleder 63835186 finn.borge@oikt.no
Bekkeng Morten Endringsansvarlig i Øyeren IKT 63835293 morten.bekkeng@oikt.no
Halasy Balazs Leder, Infrastruktur 63835128 balazs.halasy@oikt.no
Jahr Anders IKT-konsulent 63835298 anders.jahr@oikt.no
Halvardsson Anette IKT-konsulent anette.halvardsson@oikt.no
Wiborg Roy Kenneth IKT-konsulent 63835126 roy.wiborg@oikt.no
Westervik Erlend Fagansvarlig, kjernesystemer [Windows og Citrix] 63835129 erlend.westervik@oikt.no
Christiansen Knut Thorbjørn Ansatt 63835290 knut.thorbjorn.christiansen@oikt.no
Lund Andreas IKT-konsulent 63835287 andreas.lund@oikt.no
Eriksen Elsie IKT-konsulent 63835200 elsie.eriksen@oikt.no
Hope Tora Avdelingsleder PA 63835161 tora.hope@ralingen.kommune.no
Sommerstedt Christine Finnemyhr PP-rådgiver 63835159 christine.sommerstedt@ralingen.kommune.no
Evjen Knut PP-rådgiver 63835160 knut.evjen@ralingen.kommune.no
Schrumpf Kjetil PP-rådgiver 63835158 kjetil.schrumpf@ralingen.kommune.no
Vorkinslien Anita ICDP-koordinator anita.vorkinslien@ralingen.kommune.no
Farstadvoll Marianne Avdelingsleder 63835152 marianne.farstadvoll@ralingen.kommune.no
Bergman Mette Konsulent 63835235 mette.bergman@ralingen.kommune.no
Vik Mette Konsulent 63835236 mette.vik@ralingen.kommune.no
Børresen Torni Konsulent 63835151 torni.elisabeth.borresen@ralingen.kommune.no
Moe Cecilie Konsulent 63835144 cecilie.moe@ralingen.kommune.no
Belsom Brynhild Enhetsleder 63835156 brynhild.belsom@ralingen.kommune.no
Eide Kari Førstesekretær 63835237 kari.eide@ralingen.kommune.no
Lensnes Ann Lysell Ergoterapeut 64802427 ann.lysell.lensnes@ralingen.kommune.no
Christensen Mette Koordinator korttidslager mette.christensen@ralingen.kommune.no
Christiansen Åse-Gro Fysioterapeut 63835408 ase-gro.christiansen@ralingen.kommune.no
Steenberg Hege Kristin Fysioterapeut 64802434 hege.steenberg@ralingen.kommune.no
Pakkanen Liisa Spesialfysioterapeut 64802432 liisa.pakkanen@ralingen.kommune.no
Warud Wenche Konsulent MHV wenche.warud@ralingen.kommune.no
Tosinovic Dragana Fagleder 64802005 dragana.tosinovic@ralingen.kommune.no
Alizadeh Abardeh Effat Miljøterapeut effat.alizadeh.abardeh@ralingen.kommune.no
Purser Rannveig With Førstesekretær 63835260 rannveig.purser@ralingen.kommune.no
Rønning Sigrid E. Konsulent 63835155 sigrid.ronning@ralingen.kommune.no
Gahrmaker Siv Avdelingsleder 63835257 siv.gahrmaker@ralingen.kommune.no
Samseth Jorunn Åsa Helsesøster jorunn.samseth@ralingen.kommune.no
Strand Monika Helsesøster monika.strand@ralingen.kommune.no
Havik Kristin Sofie Helsesøster 63835262 kristin.havik@ralingen.kommune.no
Husøy Anne Merete Seniorkonsulent 64802076 anne.merete.husoy@ralingen.kommune.no
Waler Heidi Konsulent 64802095 heidi.waler@ralingen.kommune.no
Bjerke Mona Roscei Konsulent 63835143 mona.bjerke@ralingen.kommune.no
Stevenson Siv M. Feie Enhetsleder 63835141 siv.stevenson@ralingen.kommune.no
Larsen Espen Serveradministrator 63835286 espen.larsen@oikt.no
Rustad Wenche Freitag Formannskapssekretær 63835188 wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no
Holter Mariann Rådgiver helse og omsorg 63835203 mariann.holter@ralingen.kommune.no
Ghezai Beraki W. Lege beraki.ghezai@ralingen.kommune.no
Veka Bernt Kristian Lege bernt.veka@ralingen.kommune.no
Førland Camilla Flaten Lege camilla.flaten.forland@ralingen.kommune.no
Aune Elny Lise Lege elny.aune@ralingen.kommune.no
Strandos Harald Lege harald.strandos@ralingen.kommune.no
Edvardsson Jane Gro Lege jane.gro.edvardsson@ralingen.kommune.no
Mansilla-Tinoco Rocio Lege rocio.mansilla.tinoco@ralingen.kommune.no
Bakken Anne-Grethe Helsesøster 63835277 anne.grete.bakken@ralingen.kommune.no
Raknes Elisabeth Wiig Sekretær 64802420 elisabeth.wiig.raknes@ralingen.kommune.no
Elstad Ingrid Huus Helsesøster 63835263 ingrid.huus.elstad@ralingen.kommune.no
Cordier Renate M. Husebye Konsulent 63835209 renate.cordier@ralingen.kommune.no
Skjemstad Aine Miljøterapeut aine.skjemstad@ralingen.kommune.no
Larsen Anita Miljøterapeut anita.larsen@ralingen.kommune.no
Johnsen Birgit Miljøterapeut birgit.johnsen@ralingen.kommune.no
Le Nga Thi Vikar nga.le@ralingen.kommune.no
Ng Chi Wan Miljøterapeut chi.wan.ng@ralingen.kommune.no
Sveine Christine Fjellestad Assistent christine.fjellestad.sveine@ralingen.kommune.no
Borgen Dan Ansatt dan.borgen@ralingen.kommune.no
Dragerengen Pål Miljøterapeut pal.dragerengen@ralingen.kommune.no
Kulblik Rachel Harviken Assisterende avdelingsleder rachel.harviken.kulblik@ralingen.kommune.no
Olsen Elin Miljøarbeider 63835466 elin.olsen@ralingen.kommune.no
Larsen Reidun Elfrida Assistent reidun.larsen@ralingen.kommune.no
Dela Torre Adrian Assistent adrian.delatorre@ralingen.kommune.no
Drange Roger Fagarbeider roger.drange@ralingen.kommune.no
Holm Sveinung Assistent sveinung.holm@ralingen.kommune.no
Filtvedt Tone Hovedtillitsvalgt 63835181 tone.filtvedt@ralingen.kommune.no
Aalberg Brit Elise Fagarbeider brit.elise.aalberg@ralingen.kommune.no
Hovet Annie Marie Hjelpepleier annie.hovet@ralingen.kommune.no
Kvarme Anett Gill Assistent anett.gill.kvarme@ralingen.kommune.no
Dahl Christoffer Assistent christoffer.dahl@ralingen.kommune.no
Nymoen Aud Miljøterapeut aud.nymoen@ralingen.kommune.no
Berg Anna Bryngelhed Avdelingsleder anna.berg@ralingen.kommune.no
Afuzi Gjiltene Miljøterapeut gjiltene.afuzi@ralingen.kommune.no
Meisund Dan-Michael Hjelpepleier dan-michael.meisund@ralingen.kommune.no
Schelander Hilde Fagarbeider hilde.schelander@ralingen.kommune.no
Eng Hege Torgersen Miljøterapeut hege.torgerseneng@ralingen.kommune.no
Melbye Inge Jarle Juvik Miljøarbeider Inge.Jarle.Melby@ralingen.kommune.no
Bakken Maria Katharina Miljøterapeut maria.katharina.bakken@ralingen.kommune.no
Skjelbek Jan Tore Assistent jan.tore.skjelbek@ralingen.kommune.no
Bunes Mette Lill Ansatt mettelill.bunes@ralingen.kommune.no
Nymoen Kari Lajla Bergskaug Assistent kari.nymoen@ralingen.kommune.no
Svendsen Harriet Assistent harriet.svendsen@ralingen.kommune.no
Bakke Marit Helene Grinden Miljøterapeut marit.helene.bakke@ralingen.kommune.no
Fjellestad Randi Ansatt randi.fjellestad@ralingen.kommune.no
Pedersen Tine Skogli Assistent tine.skoglipedersen@ralingen.kommune.no
Aas Erik Miljøterapeut erik.aas@ralingen.kommune.no
Linnerud Heidi Ansatt heidi.linnerud@ralingen.kommune.no
Hansen Helene Ansatt helene.hansen@ralingen.kommune.no
Bakken Linda Ansatt linda.bakken@ralingen.kommune.no
Nesvik Trude Kristine Ansatt trude.nesvik@ralingen.kommune.no
Gamlem Margrethe Nattvakt margrethe.gamlem@ralingen.kommune.no
Langfjord Cathrine Kværnø Miljøterapeut cathrine.langfjord@ralingen.kommune.no
Bergedal Inge Ansatt inge.bergedal@ralingen.kommune.no
Frøvik Irene Avdelingsleder 63835091 irene.frovik@ralingen.kommune.no
Meisund Barbro Helen Miljøarbeider barbro.meisund@ralingen.kommune.no
Handeland Knut Assistent knut.handeland@ralingen.kommune.no
Bekkensten Monica Miljøarbeider monica.bekkensten@ralingen.kommune.no
Lund Martin Assistent martin.lund@ralingen.kommune.no
Hvalstrand Solfrid Miljøterapeut solfrid.hvalstrand@ralingen.kommune.no
Eidhagen Marte K. Harvil Avdelingsleder 63835481 marte.eidhagen@ralingen.kommune.no
Hammersgård Tommy Fagkoordinator tommy.hammersgard@ralingen.kommune.no
Bose Washington Amos Miljøterapeut washington.amos.bose@ralingen.kommune.no
Kaasbøll Mette Assistent mette.kaasboll@ralingen.kommune.no
Nicolaysen Wibeche Miljøarbeider wibeche.nicolaysen@ralingen.kommune.no
Tangen Eva Assistent eva.tangen@ralingen.kommune.no
Ask Morten Miljøterapeut morten.ask@ralingen.kommune.no
Bonsak Linda Gjermstad Fagleder linda.bonsak@ralingen.kommune.no
Solvang Hanne Adolfsen Avdelingsleder 63835380 hanne.solvang@ralingen.kommune.no
Haugslien Karoline Sikkerbøl Assistent karoline.haugslien@ralingen.kommune.no
Nygård Elisabeth Miljøterapeut elisabeth.nygard@ralingen.kommune.no
Lunde Kari Miljøarbeider kari.lunde@ralingen.kommune.no
Nybø Mari-Anne Lærer mari-anne.nybo@ralingen.kommune.no
Austad Merethe Sundeng Miljøarbeider merethe.austad@ralingen.kommune.no
Amin Nina Assistent nina.amin@ralingen.kommune.no
Michelsen Ragnhild Victoria Frogner Enhetsleder 64802081 Victoria.Frogner@ralingen.kommune.no
Borlaug Christian Ansatt christian.borlaug@ralingen.kommune.no
Elvegård Synøve Ass. avdelingsleder 64804392 synove.elvegard@ralingen.kommune.no
Aravinthan Anne P. Fagarbeider anne.aranvinthan@ralingen.kommune.no
Spiel Carita Dombek Fagarbeider carita.dombek.spiel@ralingen.kommune.no
Harstad Solfrid Miljøterapeut solfrid.harstad@ralingen.kommune.no
Midthus Heidi Miljøterapeut heidi.midthus@ralingen.kommune.no
Lindberg Christina Fagarbeider christina.lindberg@ralingen.kommune.no
Johansen Trine Assistent trine.johansen@ralingen.kommune.no
Brandal Margaret Hjelpepleier margaret.brandal@ralingen.kommune.no
Solberg Lena Marie Fagarbeider lena.marie.solberg@ralingen.kommune.no
Berger Camilla Ansatt camilla.berger@ralingen.kommune.no
Myrvold Anne M. Hovedvernombud 63835189 anne.myrvold@ralingen.kommune.no
Eriksen Laila Evy Hjelpepleier laila.eriksen@ralingen.kommune.no
Gran Aud Margrete Spesialhjelpepleier margrete.gran@ralingen.kommune.no
Vestli Hilde Westermann Hjelpepleier hilde.vestli@ralingen.kommune.no
Fjeld Åse Pleiemedarbeider ase.fjeld@ralingen.kommune.no
Thoresen Eva Avdelingsleder 64802079 eva.thoresen@ralingen.kommune.no
Strømberg Kristin Kommedal Sykepleier kristin.kommedal.stromberg@ralingen.kommune.no
Folstad Elin Hjelpepleier elin.folstad@ralingen.kommune.no
Hornberg Randi Sykepleier randi.hornberg@ralingen.kommune.no
Hansen May Helen Spesialhjelpepleier 64802001 may.hansen@ralingen.kommune.no
Larsen Anne Lise Hjelpepleier anne.lise.larsen@ralingen.kommune.no
Johansen Lise Husøkonom 64802416 lise.johansen@ralingen.kommune.no
Strandbakken Nina Pleiemedarbeider nina.strandbakken@ralingen.kommune.no
Stokkebekk Kristine Fagarbeider kristine.stokkebekk@ralingen.kommune.no
Poor Suleiman Mostapha Hjelpepleier suleiman.poor@ralingen.kommune.no
Grønlie Elin Røhne Hjelpepleier elin.rohne@ralingen.kommune.no
Stein Ester Konsulent 64802088 ester.stein@ralingen.kommune.no
Langeland Anne Grethe Hjelpepleier anne.grethe.langeland@ralingen.kommune.no
Smestad Elin Fagarbeider elin.smestad@ralingen.kommune.no
Svensen Linda Mari Hjelpepleier linda.svensen@ralingen.kommune.no
Hanssen Nina Witzøe sosiallærer, spes.ped.koordinator 64804009 nina.witzoe.hansen1@ralingen.kommune.no
Holmen Gro Hjelpepleier gro.holmen.etland@ralingen.kommune.no
Pedersen Cathrine Enhetsleder 64802083 cathrine.pedersen@ralingen.kommune.no
Uglem Vibeke Sykepleier vibeke.uglem@ralingen.kommune.no
Johnsen Lisbeth Ener Hjelpepleier lisbeth.enersen.johnsen@ralingen.kommune.no
Nordby Marit Pleieassistent Marit.Nordby@ralingen.kommune.no
Berntsen Ann-Karin Hjelpepleier ann.karin.berntsen65@ralingen.kommune.no
Randen Ingeborg Timelønnet ingeborg.randen@ralingen.kommune.no
Nordby Kjersti Anette Førstesekretær 64802087 kjersti.anette.nordby@ralingen.kommune.no
Hallingstad Hanne Førstesekretær 64802078 hanne.hallingstad@ralingen.kommune.no
Lund Stine Yvonne Sykepleier stine.lund@ralingen.kommune.no
Balch-Barth Astrid Avdelingsleder astrid.balch.barth@ralingen.kommune.no
Olsen Venke Sykepleier venke.olsen@ralingen.kommune.no
Johansen Sølvi Pleiemedarbeider solvi.johansen@ralingen.kommune.no
Granlund Frøydis Assistent froydis.granlund@ralingen.kommune.no
Hajji Youssef Pleiemedarbeider youssef.hajji@ralingen.kommune.no
Larød Marit Dalland Hjelpepleier marit.larod@ralingen.kommune.no
Abdi Asli Hasan Hjelpepleier asli.hassan@ralingen.kommune.no
Øvreberg Siv Assistent siv.ovreberg@ralingen.kommune.no
Eggen Ann-Kristin K. Miljøarbeider Ann.Kristin.Khianpanya.Eggen@ralingen.kommune.no
Iversen Per Idahl Ruskonsulent 64802003 per.idahl.iversen@ralingen.kommune.no
Borgen Aina Spesialhjelpepleier aina.borgen@ralingen.kommune.no
Sørheim Therese Tønsaker Avdelingsleder therese.sorheim@ralingen.kommune.no
Pynten Arne Miljøterapeut 64802007 arne.pynten@ralingen.kommune.no
Nilstuen Åse Spesialhjelpepleier ase.nilstuen@ralingen.kommune.no
Vian-Solli Birte Marie Løkås Saksbehandler 64802090 birte.marie.lokas.vian@ralingen.kommune.no
Fugli Ann Solfrid Spesialsykepleier 63835490 ann.solfrid.fugli@ralingen.kommune.no
Lia Aud Ansatt 64802407 aud.lia@ralingen.kommune.no
Larsen Karen Kippernes Assistent karen.larsen@ralingen.kommune.no
Nilsson Benedikte Hjelpepleier benedikte.nilsson@ralingen.kommune.no
Hofset Venche Osmo Hjelpepleier venche.osmo.hofset@ralingen.kommune.no
Larsson Annelise Avdelingsleder 64802438 anne.lise.larsson@ralingen.kommune.no
Bratberget Elin Merete Hjelpepleier elin.bratberget@ralingen.kommune.no
Bråthen Inger Sofie Hjelpepleier inger.sofie.brathen@ralingen.kommune.no
Olsen Gry Sundquist Hjelpepleier Gry.Sundquist.Olsen@ralingen.kommune.no
Schatvet Grethe Svea Hjelpepleier grethe.schatvet@ralingen.kommune.no
Hobøl Torunn Helen Hjelpepleier torunn.hobol@ralingen.kommune.no
Liv Stavseng Hjelpepleier liv.bo@ralingen.kommune.no
Husom Eldbjørg Pleiemedarbeider eldbjorg.husom@ralingen.kommune.no
Hansen Nina I. L. Pleiemedarbeider nina.larsson.hansen@ralingen.kommune.no
Sandvik Ingerd Hjelpepleier ingerd.sandvik@ralingen.kommune.no
Monica Stavseng Sykepleier monica.stavseng.bo@ralingen.kommune.no
Skjennum Inger Lise Ansatt inger-lise.skjennum@ralingen.kommune.no
Khan Qamarunnisa Fagarbeider qamarunnisa.khan@ralingen.kommune.no
Perez Leonisa Roxas Sykepleier leonisa.perez@ralingen.kommune.no
Bluszko Nina Natalia Pleiemedarbeider ninblu@ansatt.oikt.net
Bluszko Alina Sykepleier alina.bluszko@ralingen.kommune.no
Branderud Marte K. Egeberg Sykepleier marte.branderud@ralingen.kommune.no
Delos Santos Merlyn Sykepleier merlyndelos.santos@ralingen.kommune.no
Ellefsen Mette Braat Sykepleier mette.ellefsen@ralingen.kommune.no
Hailu Elen Newatu Ansatt elen.newatu.hailu@ralingen.kommune.no
Ibrahim Chrahkan Fayiq Pleiemedarbeider chirakan.ibrahim@ralingen.kommune.no
Jesuthasan Regin Plasida Fagarbeider regin.plasiba.jesuhasan@ralingen.kommune.no
Kiran Shashi Hjelpepleier shashi.kiran@ralingen.kommune.no
Del Mundo Suzette Lanzuela Sykepleier suzette.lanzuela@ralingen.kommune.no
Majszczyk Beata Danuta Ansatt beata.danuta.majszczyk@ralingen.kommune.no
Nærmo Torill Pleiemedarbeider torill.naermo@ralingen.kommune.no
Olsbø Anna Pleiemedarbeider anna.olsbo@ralingen.kommune.no
Orthe Tove Vold Spesialsykepleier tove.vold.orthe@ralingen.kommune.no
Osman Fartun Sharif M. Pleiemedarbeider fartuna.osman@ralingen.kommune.no
Pushpa Rani Sykepleier rani.pushpa@ralingen.kommune.no
Richard Mary Ranjini Hjelpepleier maryraniini.richard@ralingen.kommune.no
Sørensen Ragnhild Sykepleier ragnhild.sorensen@ralingen.kommune.no
Vivas Jonathan Hjelpepleier jonathan.vivas@ralingen.kommune.no
Ween Heidi Marie Avdelingsleder 64802437 heidi.ween@ralingen.kommune.no
Zakrieva Zarema S. Hjelpepleier zarema.zakrieva@ralingen.kommune.no
Bardakcioglu Rukiye Funda Hjelpepleier rukiye.bardakcioglu@ralingen.kommune.no
Brovold Elin Hjelpepleier elin.brovold@ralingen.kommune.no
Seierstad Anju Hjelpepleier anju.seierstad@ralingen.kommune.no
Karlsen Gro Irene Pleiemedarbeider gro.karlsen@ralingen.kommune.no
Kristoffersen Lisbet Hjelpepleier lisbeth.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Nordby Liv Åring Fagarbeider liv.nordby@ralingen.kommune.no
Johansen Inger Grasmo Pleiemedarbeider ingergrasmo.johansen@ralingen.kommune.no
Mikkelborg Wenche M. Hjelpepleier wenche.mikkelborg@ralingen.kommune.no
Kjeken Trude Hjelpepleier trude.kjeken@ralingen.kommune.no
Pettersen Sissel Hjelpepleier sissel.pettersen@ralingen.kommune.no
Knutsen Mette Hjelpepleier mette.knutsen@ralingen.kommune.no
Nyløkken Live Ekstravakt live.nylokken@ralingen.kommune.no
Seljeset Berit Ansatt berit.seljeset@ralingen.kommune.no
Svindland Gunn Ansatt gunn.svindland@ralingen.kommune.no
Mobaraki Saidanmalek Ansatt saidanmalek.mobaraki@ralingen.kommune.no
Hejtmanek Lene Ansatt lene.hejtmanek@ralingen.kommune.no
Marjanovic Dragana Ansatt dragana.marjanovic@ralingen.kommune.no
Haugen Kjersti Ansatt kjersti.haugen@ralingen.kommune.no
Enoksen Arne Sjåfør arne.enoksen@ralingen.kommune.no
Sitnica Srdjan Fagarbeider srdjan.sitnica@ralingen.kommune.no
Myrvang Bjørg Spesialhjelpepleier bjorg.myrvang@ralingen.kommune.no
Akbar Nayab Ansatt nayab.akbar@ralingen.kommune.no
Eriksson Mette-Kristin F. Ansatt mette.eriksson@ralingen.kommune.no
Flateby Tone Merete Spesialsykepleier/koordinator 64802495 tone.engen.flateby@ralingen.kommune.no
Lid Grethe Enhetsleder 64802417 grethe.lid@ralingen.kommune.no
Mills Hanne Stensrud Ansatt hanne.stensrud.mills@ralingen.kommune.no
Parween Sajida Ansatt sajida.parween@ralingen.kommune.no
Tveter Irene Psykiatrisk hjelpepleier irene.tveter@ralingen.kommune.no
Vollset Kari Elise Daglig leder dagsenteret 63835436 kari.elise.vollset@ralingen.kommune.no
Berg Edith Renholder edith.berg@ralingen.kommune.no
Subaskaran Kalyani Ansatt kalyani.subaskaran@ralingen.kommune.no
Enget Anne-Marte Sykepleier anne-marte.enget@ralingen.kommune.no
Hansen May-Britt Hjelpepleier may.britt.hansen@ralingen.kommune.no
Malik Jamila Kossar Ansatt jamila.malik@ralingen.kommune.no
Hofset Kitty Sykepleier kitty.hofseth@ralingen.kommune.no
Johnsrud Mari Ansatt mari.johnsrud@ralingen.kommune.no
Lauvik Aud-Iren Hjelpepleier aud-iren.lauvvik@ralingen.kommune.no
Legart Emilia Sykepleier emilie.legart@ralingen.kommune.no
Myrvold Hege Ansatt hege.myrvold@ralingen.kommune.no
Nesarajah Nanthini Hjelpepleier nanthini.nesarajah@ralingen.kommune.no
Nilsen Britt Hjelpepleier britt.nilsen@ralingen.kommune.no
Riis Kate Pleiemedarbeider kate.riis@ralingen.kommune.no
Strøm Anne-Guro Høye Avdelingsleder 64802469 anne-guro.hoye.strom@ralingen.kommune.no
Sundby Marit Pleiemedarbeider marit.sundby@ralingen.kommune.no
Voll Evy Slåen Hjelpepleier evy.slaen.voll@ralingen.kommune.no
Balci Fadime Renholder fadime.balci@ralingen.kommune.no
Baarlid Stine Westerlund Vikar lærer 64804000 stine.westerlund.baarlid@ralingen.kommune.no
Bogale Tseganesh Ansatt tseganesh.bogale@ralingen.kommune.no
Bøe-Narvesen Mette Lise Hjelpepleier mette.lise.boe-narvesen@ralingen.kommune.no
Tran Christina Phuong N. Spesialsykepleier christina.tran@ralingen.kommune.no
Sørensen Mette Fagarbeider mette.sorensen@ralingen.kommune.no
Syversen Kristin Renholder kristin.syversen@ralingen.kommune.no
Dordevic Mihajlo Hjelpepleier mihajlo.djordjevic@ralingen.kommune.no
Smestad Linda Fagarbeider linda.smestad@ralingen.kommune.no
Skogen Christin H. Sykepleier/hovedtillitsvalgt christin.skogen@ralingen.kommune.no
Dragsnes Martine Winger Pleiemedarbeider martine.dragsnes@ralingen.kommune.no
Eriksen Cathrine Kjø Palliativ sykepleier cathrine.eriksen@ralingen.kommune.no
Flateby Bente Ansatt bente.flateby@ralingen.kommune.no
Sisevic Branka Fagarbeider branka.sisevic@ralingen.kommune.no
Gromsrud Anita Ellingsen Pleiemedarbeider anita.ellingsen.gromsrud@ralingen.kommune.no
Sanjeevan Piriya Sykepleier piriya.sanjeevan@ralingen.kommune.no
Halvorsen Bodil T. Sykepleier bodil.thue.halvorsen@ralingen.kommune.no
Herrebrøden Vibeke Vasholmen Leder dagsenteret 64802472 vibeke.vasholmen@ralingen.kommune.no
Rybråten Laila Hjelpepleier laila.rybraten@ralingen.kommune.no
Gjerdet Sissel Barbakken Systemkonsulent 64802070 sissel.barbakken@ralingen.kommune.no
Olsen Gry Spesialhjelpepleier gry.olsen@ralingen.kommune.no
Nguyen Nhi Thanh Thi Spesialsykepleier nhi.nguyen@ralingen.kommune.no
Myhre Hanne Lisbeth Hjelpepleier hanne.lisbet.myhre@ralingen.kommune.no
Mohn Randi Ansatt randi.mohn@ralingen.kommune.no
Mc Cabe Anne Mørk Ansatt anne.mccabe@ralingen.kommune.no
Mai Tu Huu Sykepleier tu.mai.huu@ralingen.kommune.no
Kaur Baljinder Ansatt baljinder.kaur@ralingen.kommune.no
Kirkeberg Margaret T. Spesialsykepleier margaret.kirkeberg@ralingen.kommune.no
Kjerngård Rita Ansatt rita.kjerngard@ralingen.kommune.no
Lindstad Inger-Helen Avdelingsleder 63835420 inger-helen.lindstad@ralingen.kommune.no
Tryland Marius Assistent marius.tryland@ralingen.kommune.no
Osrønningen Mona Assistent mona.osronningen@ralingen.kommune.no
Bræin Jan Helge Driftstekniker helge.brain@ralingen.kommune.no
Glemmestad Eivind Rådmann 63835225 eivind.glemmestad@ralingen.kommune.no
Øyen Kjersti Hallstensen Helsefagarbeider Kjersti.Hallstensen.oyen@ralingen.kommune.no
Westerlund Trine Elisabeth Pleiemedarbeider trine.westerlund@ralingen.kommune.no
Kaur Baljit Ansatt baljit.kaur@ralingen.kommune.no
Anderssen Isabella Hjelpepleier isabella.anderssen@ralingen.kommune.no
Nermoen Frøydis Sykehjemslege froydis.nermoen@ralingen.kommune.no
Stavseng Åse Marie Spesialhjelpepleier 64802400 ase.stavseng@ralingen.kommune.no
Lindstad Thomas Lærling thomas.lindstad@ralingen.kommune.no
Hansen Solbjørg Bjer Kjøkkensjef 64802408 solbjorg.hansen@ralingen.kommune.no
Bull-Hansen Marie Bergravf Ansatt marie.bergravf.bull-hansen@ralingen.kommune.no
Hoel Arild Ansatt arild.hoel@ralingen.kommune.no
Knutsen Lisbeth M. Ansatt lisbeth.knutsen@ralingen.kommune.no
Vo Loan Kim Thi Ansatt loan.vo@ralingen.kommune.no
Wilhelmsen Benedicte Ansatt benedicte.wilhelmsen@ralingen.kommune.no
Granerud Emma Renholder emma.granerud@ralingen.kommune.no
Lie Grete Henriksrud Økonomikonsulent 63835169 grete.lie@ralingen.kommune.no
Torseth Hege Klevan Controller 63835112 hege.klevan.torseth@ralingen.kommune.no
Pedersen Lillian Sandnes Enhetsleder 63835009 lillian.pedersen@ralingen.kommune.no
Sypriansen Malin Regnskapskonsulent 63835167 malin.sypriansen@ralingen.kommune.no
Stensby Tordis S. Innfordringskonsulent tordis.stensby@ralingen.kommune.no
Torstensrud Øystein Controller 63835170 oystein.torstensrud@ralingen.kommune.no
Smaadal Luciene S. Pinto Miljøterapeut luciene.smaadal@ralingen.kommune.no
Forslund Lill-Ann Miljøterapeut Lill.Ann.Forslund@ralingen.kommune.no
Kjølberg Øystein Konsulent 64802010 oystein.kjolberg@ralingen.kommune.no
Attestog Wenche Marie Nes Konsulent 63835168 wenche.marie.attestog@ralingen.kommune.no
Engebretsen Emilie Miljøarbeider emilie.engebretsen@ralingen.kommune.no
Nuamah Isabella Ansatt isabella.nuamah@ralingen.kommune.no
Clark Unni Hjelpepleier unni.clark@ralingen.kommune.no
Berkay Teberih Arhe Fagarbeider teberiharhe.berkay@ralingen.kommune.no
Ferstad Heidi Miljøterapeut heidi.ferstad@ralingen.kommune.no
Bendiksen Eli Anne Sykepleier eli.anne.bendiksen@ralingen.kommune.no
Svinnset Kristi Marit Spesialsykepleier 64802006 kristi.marit.svinnset@ralingen.kommune.no
Oberster Marianne Rasch Assistent marianne.oberster@ralingen.kommune.no
Granroth Gun Charlotte Hjelpepleier gun.granroth@ralingen.kommune.no
Kvamme Silje Fysioterapeut 64802430 silje.kvamme@ralingen.kommune.no
Lundberg Ben Marius Systemrådgiver 63835117 ben.marius.lundberg@ralingen.kommune.no
Slagnes Christina Miljøterapeut christina.slagnes@ralingen.kommune.no
Grønvold Lene Cecilie Helsesøster 63835269 lene.gronvold@ralingen.kommune.no
Holmslien Trine Helsesøster trine.holmslien@ralingen.kommune.no
Fagerhol Pia Margrethe Lege pia.fagerhol@ralingen.kommune.no
Ekeli Dag Håvard Holmemo Konsulent dag.ekeli@ralingen.kommune.no
Sønmør Eli Bolkesjø Flyktningekonsulent eli.bolkesjo.sonmor@ralingen.kommune.no
Pourzia Narges Avdelingsleder 63835499 narges.pourzia@ralingen.kommune.no
Fard Shahrokh Rådgiver 63835485 shahrokh.fard@ralingen.kommune.no
Redse Elisabeth Flyktningkonsulent 63835486 elisabeth.redse@ralingen.kommune.no
Hobøl Eli A. Sekretær 63835484 eli.andresen.hobol@ralingen.kommune.no
Johannesen Sidsel Elisabeth Regnskapssjef 63835297 sidsel.elisabeth.johannesen@ralingen.kommune.no
Vatne Mette Hvam PP-rådgiver mette.hvam.vatne@ralingen.kommune.no
Steen Elin Skalstad Ansatt eliste@ansatt.oikt.net
Fjærestrand-Børke Britt Ansatt briand@ansatt.oikt.net
Meinskar Tommy Veileder tommy.meinskar@ralingen.kommune.no
Boger Trond Ansatt
Klæboe Ragnhild Strandos Personalrådgiver 63835174 ragnhild.strandos.klaboe@ralingen.kommune.no
Fossum Trine Avdelingsleder trine.fossum@ralingen.kommune.no
Østli Vidar Ansatt vidost@ansatt.oikt.net
Snekkestad Øyvind Veileder oyvsne@ansatt.oikt.net
Bolstad Elisabet Ansatt
Stenseng Hege Ansatt
Johannessen Frank Ansatt
Holcman Irene Forselv Ansatt
Bråthen Lena Veileder mottak
Linde Merete Didriksen Vikar avdelingsleder merlin@ansatt.oikt.net
Nguyen Cao Thanh Trang Thao Hjelpepleier cao.thanh.tra.nguyen@ralingen.kommune.no
Klaren Sonja Anna U. Ansatt
Gjerdingen Anita Ansatt anigje@ansatt.oikt.net
Finsrud Kari-Anne Pleiemedarbeider Kari-Anne.Finsrud.Lizana@ralingen.kommune.no
Aasrud Mette Kommunalsjef 63835224 mette.aasrud@ralingen.kommune.no
Kristoffersen John Kommunalsjef 63835223 john.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Opheim Hilde Myklebo Samfunnsplanlegger 63835222 hilde.opheim@ralingen.kommune.no
Berg Kari Juridisk rådgiver 63835231 kari.berg@ralingen.kommune.no
Lønnkvist Liv I. Angelhus Konsulent 63835220 liv.lonnkvist@ralingen.kommune.no
Rindal Bjørn Ivar Enhetsleder 63835230 bjorn.ivar.rindal@ralingen.kommune.no
Øien Monica Ansatt 63835232 monica.oien@ralingen.kommune.no
Holm Liv Marit Webansvarlig/Informasjon 63835127 liv.marit.holm@ralingen.kommune.no
Olsen Anniken Jenssen Personalkonsulent 63835175 anniken.olsen@ralingen.kommune.no
Fauske Lisbeth Personalrådgiver 63835173 lisbeth.fauske@ralingen.kommune.no
Andersen Aud Irene N. Konsulent 63835177 aud.irene.andersen@ralingen.kommune.no
Halvorsen Terje Brede Driftstekniker terje.brede.halvorsen@ralingen.kommune.no
Colbjørnsen Hilde Rochling Konsulent 63835176 hilde.colbjornsen@ralingen.kommune.no
Sørensen Kjersti Weimoth Konsulent 63835171 kjersti.sorensen@ralingen.kommune.no
Bakke Tone Mette G. Konsulent 63835179 tone.mette.gjetnes.bakke@ralingen.kommune.no
Brekke Anita Arkivkonsulent 63835217 anita.brekke@ralingen.kommune.no
Kværnæs Karin Arkivkonsulent 63835218 karin.kvarnas@ralingen.kommune.no
Høiland Anne-Grete S. Konsulent 63835133 anne.grete.hoiland@ralingen.kommune.no
Johansen Britt Avdelingsleder servicetorg 63835005 britt.johansen@ralingen.kommune.no
Simensen Gry Ekeberg Ansatt 63835006 gry.e.simensen@ralingen.kommune.no
Frantzen Heidi Servicekonsulent 63835108 heidi.frantzen@ralingen.kommune.no
Sand Øivind Ordfører 63835227 oivind.sand@ralingen.kommune.no
Finstad Heidi Elisabeth Varaordfører heidi.kielland@ralingen.kommune.no
Holmberg Nina Ansatt nina.holmberg@ralingen.kommune.no
Kleven Jeanette Milo Ansatt jeanette.milo.kleven@ralingen.kommune.no
Sten Bente Larsen Merkantil 63835404 Bente.Larsen.Sten@ralingen.kommune.no
Ringstad Ann Kristin Enhetsleder 63835041 ann.kristin.ringstad@ralingen.kommune.no
Valnes John-Olav Pedagogisk leder john.olav.valnes@ralingen.kommune.no
Byrø Miriam Pedagogisk leder 63835040 miriam.byro@ralingen.kommune.no
Høgdahl Alpha Grace J. Assistent alpha.grace.hogdahl@ralingen.kommune.no
Østby Ann Marie Bjør Fagarbeider ann.ostby@ralingen.kommune.no
Grudzien Edyta Fagarbeider edyta.grudzien@ralingen.kommune.no
Sjøli Elisabeth Fagarbeider 64804010 elisabeth.sjolie@ralingen.kommune.no
Valskrå Karen Johanna Pedagogisk leder karen.valskra@ralingen.kommune.no
Sørstrønen Kristine Konsulent 63835153 kristine.sorstronen@ralingen.kommune.no
Knutsen Rita Fagleder rita.knutsen@ralingen.kommune.no
Steensgaard Torunn Pedagogisk leder torunn.steensgaard@ralingen.kommune.no
Edvardsen Tove Lund Sekretær tove.lund.edvardsen@ralingen.kommune.no
Pedersen Marianne Fagarbeider marianne.pedersen@ralingen.kommune.no
Andersen Martin Barneveileder martin.andersen@ralingen.kommune.no
Monsrud Nina Ansatt nina.monsrud@ralingen.kommune.no
Enlid Tone Bakke Pedagogisk leder tone.bakke.enlid@ralingen.kommune.no
Eriksen Kristine Kjølberg Pedagogisk ledeer kristine.kjolberg@ralingen.kommune.no
Skjekkeland Sara Benedikte Pedagogisk leder sara.skjekkeland@ralingen.kommune.no
Johansen Hege Assistent hege.johansen@ralingen.kommune.no
Berg Kjersti Ansatt kjersti.berg@ralingen.kommune.no
Tekeste Misgana Asgedom Assistent misganatekeste.asgedom@ralingen.kommune.no
Thorstensen Siw Helen Ansatt siw.helen.thorstensen@ralingen.kommune.no
Offerdal Hilde Pedagogisk leder hilde.offerdal@ralingen.kommune.no
Næss Gro Kari Hagen Ansatt gro.kari.hagen.naess@ralingen.kommune.no
Kassel Ina Baseleder ina.kassel@ralingen.kommune.no
Solli June Ansatt june.solli@ralingen.kommune.no
Dali Khaled Ansatt khaled.dali@ralingen.kommune.no
Lunde Lena Aasen Ansatt lena.aasenlunde@ralingen.kommune.no
Nordstad Linda Ansatt linda.nordstad@ralingen.kommune.no
Morell-Nielsen Maria Lærer maria.morell@ralingen.kommune.no
Svenungsen Torill Horn Ansatt torill.svenungsen@ralingen.kommune.no
Knudsen Vivi Ansatt vivi.knudsen@ralingen.kommune.no
Westby Anja Elisabeth Pedagogisk leder anja.ullerud.westby@ralingen.kommune.no
Løkås Terje Ungdomsarbeider 64804000 terje.lokas@ralingen.kommune.no
Larsen Lotte Vestrheim Ansatt lotte.vestrheim@ralingen.kommune.no
Cyrankowska Sylwia Bogumila Ansatt sylwia.cyrankowska@ralingen.kommune.no
Rybråten Vidar Ansatt vidar.rybraten@ralingen.kommune.no
Bruun Per Martin Ansatt per.martin.bruun@ralingen.kommune.no
Huse Ranveig Kulturkonsulent 63835275 ranveig.huse@ralingen.kommune.no
Thieme Rune Leder for kulturskolen 63835274 rune.thieme@ralingen.kommune.no
Hauso Kirsten Kultursjef 63835276 kirsten.hauso@ralingen.kommune.no
Diep Huong Thi Ansatt huong.thi.diep@ralingen.kommune.no
Syversen Pia Christine Bruun Biblioteksjef 63835243 pia.syversen@ralingen.kommune.no
Lyng Hege Skolebibliotekar hege.lyng@ralingen.kommune.no
Hidas Andras Kulturskolelærer andras.hidas@ralingen.kommune.no
Takla Lena Anette Ansatt anette.takla@ralingen.kommune.no
Evensen Camilla Kulturskolelærer camilla.evensen@ralingen.kommune.no
Grung Elisabeth Ansatt elisabeth.grung@ralingen.kommune.no
Hovland Helge Ansatt helge.hovland@ralingen.kommune.no
Dominique Ingrid M. Kulturskolelærer ingrid.dominique@ralingen.kommune.no
Andreassen Ingunn Ansatt ingunn.andreassen@ralingen.kommune.no
Theisen Kristin Ansatt kristin.theisen@ralingen.kommune.no
Bakkelund Lars-Jarand Ansatt larsjarand.bakkelund@ralingen.kommune.no
Ramton Aase Marit Tolebråten Sørum Kulturskolelærer aase.marit.ramton@ralingen.kommune.no
Molander Øystein Avdelingsleder 63835095 oystein.molander@ralingen.kommune.no
Nordhagen Bjørn Mels Ansatt bjorn.nordhagen@ralingen.kommune.no
Karlsen Kristine Kongsland Lærer kristine.kongsland.karlsen@ralingen.kommune.no
Rasmussen Elisabeth Enhetsleder 63835061 elisabeth.rasmussen@ralingen.kommune.no
Pettersen Roza Ansatt roza.pettersen@ralingen.kommune.no
Tangen Anett Hole Assistent anett.hole.tangen@ralingen.kommune.no
Odberg Kjerstin Ansatt 64804120 kjerstin.odberg@ralingen.kommune.no
Loeng Tone Assistent tone.loeng@ralingen.kommune.no
Westgaard Anett Aasgaard Fagarbeider anett.westgaard@ralingen.kommune.no
Riegels Eva Ansatt eva.riegels@ralingen.kommune.no
Mehler Gro Anita Pedagogisk leder gro.anita.mehler@ralingen.kommune.no
Urring Hilde Sekretær 63835023 hilde.urring@ralingen.kommune.no
Steffens Kari Ansatt kari.steffens@ralingen.kommune.no
Martinsen Siv Lisbeth Ansatt lisbeth.martinsen@ralingen.kommune.no
Ottersbo Iren Ansatt iren.ottersbo@ralingen.kommune.no
Bjørnsen Lise Mailen Assistent lise.bjornsen@ralingen.kommune.no
Nyberg Madeleine J. Ansatt madeleine.nyberg@ralingen.kommune.no
Ryen Tone Molstad Ansatt tone.ryen@ralingen.kommune.no
Waaler Trine Ansatt trine.waaler@ralingen.kommune.no
Ukkestad Jane Enhetsleder 63835071 jane.ukkestad@ralingen.kommune.no
Olsen Pernille Kanth Pedagogisk leder pernille.kanthi.olsen@ralingen.kommune.no
Finstad Anne Kristin Ansatt anne.finstad@ralingen.kommune.no
Godem Bente Assistent bente.godem@ralingen.kommune.no
Vetland Berit Ø Ansatt berit.vetland@ralingen.kommune.no
Jensen Cathrine Barneveileder cathrine.jensen@ralingen.kommune.no
Kjelsrud Cathrine Ansatt cathrine.kjelsrud@ralingen.kommune.no
Andersen Grethe Pedagogisk leder Grethe.Andersen@ralingen.kommune.no
Aasen Hanne Marie Ansatt hanne.marie.aasen@ralingen.kommune.no
Klingenberg Kari Syn Ansatt kari.klingenberg@ralingen.kommune.no
Øie Kristin Tønseth Baseleder SFO 64804130 kristin.tonseth.oie@ralingen.kommune.no
Bjerrang Linda Baade Ansatt linda.baade@ralingen.kommune.no
Breiteig Siv-Grethe Ansatt siv-grethe.breiteig@ralingen.kommune.no
Berg Tonje Ansatt tonje.berg@ralingen.kommune.no
Sommer Wenche Ansatt wenche.sommer.kaya@ralingen.kommune.no
Akselsen Tone Mereth Barnepleier tone.akselsen@ralingen.kommune.no
Steinsland Per Olaf Barnehageleder 63835021 per.olaf.steinsland@ralingen.kommune.no
Østby Anita Zinke Barnehagelærer anita.zinke.ostby@ralingen.kommune.no
Grandin Annett Fagarbeider annett.grandin@ralingen.kommune.no
Bansi Hardeep Assistent hardeep.bansi@ralingen.kommune.no
Skeidsvoll Mona S. Assistent mona.solvi.skeidsvoll@ralingen.kommune.no
Belgum Lene Assistent lene.belgum@ralingen.kommune.no
Brunvoll Ingvild Bratli Pleieassistent ingvild.bratli.brunvoll@ralingen.kommune.no
Amundsen Heidi Berg Lærer heidi.berg.amundsen@ralingen.kommune.no
Nordnes Grete W. Assistent grete.nordnes@ralingen.kommune.no
Gross Helle Kristine Fagarbeider barnehage helle.gross@ralingen.kommune.no
Sund Katerina Karoli Veileder katerina.sund@ralingen.kommune.no
Granås Lene Ansatt lene.granas@ralingen.kommune.no
Orud Mona Pedagogisk leder mona.orud@ralingen.kommune.no
Braaten Nina Lund Ansatt nina.lund.braaten@ralingen.kommune.no
Benissa Wahiba Ansatt wahiba.benissa@ralingen.kommune.no
Mohammad Warda Qadir Ansatt Warda.Mohamed@ralingen.kommune.no
Yttergård Ysabel Karina Ansatt ysabel.karina.yttergard@ralingen.kommune.no
Ivanova Violeta Ansatt violeta.ivanova@ralingen.kommune.no
Karlsen Monika Klæbo Ansatt Monika.Klaebo.Karlsen@ralingen.kommune.no
Kjenner Grete G. Ansatt grete.gulbrandsen.kjenner@ralingen.kommune.no
Mustaparta Ingrid Ansatt 64804068 ingrid.mustaparta@ralingen.kommune.no
Hovden Kjersti E. T. SFO-leder 64804071 kjersti.hovden@ralingen.kommune.no
Rammen Linda Iversen Sekretær linda.rammen@ralingen.kommune.no
Sandhals Bjørg Lærer bjorg.sandhals@ralingen.kommune.no
Martinsen Are Gunnar Konsulent 63835213 are.martinsen@ralingen.kommune.no
Westgård Bente Ansatt bente.westgard@ralingen.kommune.no
Martinsen Elisabeth Ansatt elisabeth.martinsen@ralingen.kommune.no
Sletvold Erik Driftstekniker 63835254 erik.sletvold@ralingen.kommune.no
Nimanaj Ilmi Driftstekniker ilmi.nimanaj@ralingen.kommune.no
Larsen Jan Konsulent 63835142 jan.larsen@ralingen.kommune.no
Martinsen Kirsten E. Konsulent 63835180 kirsten.e.martinsen@ralingen.kommune.no
Eilertsen Kurt Driftstekniker kurt.eilertsen@ralingen.kommune.no
Gaustad Nina Marit Renholder nina.marit.gaustad@ralingen.kommune.no
Steffens Per Driftstekniker per.steffens@ralingen.kommune.no
Holthe Preben Driftstekniker preben.holthe@ralingen.kommune.no
Hagelin Renny Arne Driftstekniker renny.arne.hagelin@ralingen.kommune.no
Rønning Robert Driftstekniker robert.ronning@ralingen.kommune.no
Brevik Steinar Driftstekniker steinar.brevik@ralingen.kommune.no
Aaserud Svein-Erik Driftstekniker svein.erik.aaserud@ralingen.kommune.no
Gundersen Tor Erik Eiendomskonsulent 63835190 tor.erik.gundersen@ralingen.kommune.no
Thorstensen Monika Ansatt Monika.Thorstensen@ralingen.kommune.no
Larsen Elin Ansatt elin.larsen@ralingen.kommune.no
Håndstad Jorunn Assistent jorunn.handstad@ralingen.kommune.no
Westbye Britt Bergst Ansatt briwes@ralingen.kommune.no
Rochling Ann Margaret Risnes Sekretær 64804139 ann.rochling@ralingen.kommune.no
Engelstad Hanne Undervisningsinspektør 64804124 hanne.engelstad@ralingen.kommune.no
Berg Sissel Rektor 64804121 sissel.berg@ralingen.kommune.no
Jahr Astrid Rådgiver skole/barnehage 63835272 astrid.jahr@ralingen.kommune.no
Kveen Gina C. Enhetsleder 64804021 gina.kveen@ralingen.kommune.no
Kongerød Laila Birgi Lærer laila.kongerod@ralingen.kommune.no
Sletvold-Hafenrichter Nicole Miljøarbeider 64804031 nicole.hafenrichter@ralingen.kommune.no
Sand Siv H. Ansatt 64804020 siv.helene.sand@ralingen.kommune.no
Bakkerud Terje Klubbleder terje.bakkerud@ralingen.kommune.no
Aandalen Elisabeth Rektor 64804141 elisabeth.aandalen@ralingen.kommune.no
Haugerud Heidi Waage Sekretær 64804140 heidi.waage.haugerud@ralingen.kommune.no
Misund Elin Rhonda Lærer 64804140 elin.rhonda.misund@ralingen.kommune.no
Gundersen Kirsten Avdelingsleder 8. trinn 64804004 kirsten.gundersen@ralingen.kommune.no
Gjelsnes Laila Haug Leder Fine-gruppa 64804011 laila.haug.gjelsnes@ralingen.kommune.no
Stensrud Marit E. Sekretær marit.stensrud@ralingen.kommune.no
Sundsfjord Ronny Rådgiver 64804013 ronny.sundsfjord@ralingen.kommune.no
Sæther Mette Ansatt mette.saether@ralingen.kommune.no
Råge Mette Hvitsand Avdelingsleder skole og SFO 64804106 mette.rage@ralingen.kommune.no
Fjellheim Svein Arvid Rektor 64804101 svein.fjellheim@ralingen.kommune.no
Hansen Tor Espen Systemansvarlig skole 63835198 tor.espen.hansen@ralingen.kommune.no
Hellum Øystein Rektor 64804081 oystein.hellum@ralingen.kommune.no
Bloch-Johnsen Kari K. Enhetsleder 64804041 kari.bloch-johnsen@ralingen.kommune.no
Strøm Merete Sandlie Ansatt merete.sandlie.strom@ralingen.kommune.no
Ambjørnrud Nina Cath Lærer nina.ambjornrud@ralingen.kommune.no
Versland Randi Brose Ansatt randi.brose.versland@ralingen.kommune.no
Thorsen Tove SFO-leder 64804044 tove.thorsen@ralingen.kommune.no
Rasanayagam Calista S. Assistent Calista.Rasanayagam@ralingen.kommune.no
Iftikhar Raftana Pleiemedarbeider raftana.iftikhar@ralingen.kommune.no
Transeth Anne Sekretær Anne.Transeth@ralingen.kommune.no
Dannings Nana Akua Ansatt Nana.Akua.Dannings@ralingen.kommune.no
Nilsen Ståle Lærer 64804060 stale.nilsen@ralingen.kommune.no
Næss Kristoffer Assistent Kristoffer.Naess@ralingen.kommune.no
Gudina Anna Fedorovna Sekretær 63835165 anna.gudina@ralingen.kommune.no
Korkosh Ayad Jeha Ha Avdelingsingeniør 63835204 ayad.korkosh@ralingen.kommune.no
Pettersen Eva Grete Ansatt 63835208 eva.pettersen@ralingen.kommune.no
Hage John Ola Enhetsleder 63835210 john.hage@ralingen.kommune.no
Ludvigsen Lars Herfurth Ingeniør lars.ludvigsen@ralingen.kommune.no
Haugland Tor Ingeniør 63835205 tor.haugland@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Anne M. Konsulent 63835192 anne.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Weng Arve Enhetsleder 63835193 arve.weng@ralingen.kommune.no
Weng Fredrik Oppsynsmann VA 63835471 fredrik.weng@ralingen.kommune.no
Colbjørnsen Henning Ansatt 63835194 henning.colbjornsen@ralingen.kommune.no
Edvardsen Jan Ansatt jan.edvardsen@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Knut Halv Verksted 63835472 knut.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Lindboe Knut Ansatt 63835234 knut.lindboe@ralingen.kommune.no
Grimsgaard Linda Angela VA-ingeniør 63835196 linda.grimsgaard@ralingen.kommune.no
Hansen Patrick Westby Ansatt patrick.hansen@ralingen.kommune.no
Kalisky Jr Peter Ansatt peter.kalisky@ralingen.kommune.no
Nordhagen Roar Ansatt roar.nordhagen@ralingen.kommune.no
Strømsborg Roger Ansatt roger.stromsborg@ralingen.kommune.no
Bergskaug Alf Terje Fagarbeider terje.bergskaug@ralingen.kommune.no
Olsen Trond Ansatt trond.olsen@ralingen.kommune.no
Snorradottir Arndis Ansatt Arndis.Snorradottir@ralingen.kommune.no
Petterson Janne Ansatt janpet@ansatt.oikt.net
Andersen Caroline Sofie Vikar Caroline.Sofie.Andersen@ralingen.kommune.no
Tomter An-Magritt Sosiallærer 64804030 an-magritt.tomter@ralingen.kommune.no
Larsen Kari Øverby Lærer kari.overby.larsen@ralingen.kommune.no
Repp Bente Lærer bente.repp@ralingen.kommune.no
Skoglund John-Hallvard pedagogisk personale 64804000 john-hallvard.skoglund@ralingen.kommune.no
Skogseth Sandra Assistent sandra.skogseth@ralingen.kommune.no
Zmij Iwona Ansatt iwona.zmij@ralingen.kommune.no
Uzkuraitiene Vilma Ansatt vilma.uzkuraitiene@ralingen.kommune.no
Gisvold Tove Kristine Wikeby Assistent tove.kristine.gisvold@ralingen.kommune.no
Aalborg Cecilie Demenskoordinator cecilie.aalborg@ralingen.kommune.no
Hansen Nora Therese Ansatt nora.therese.hansen@ralingen.kommune.no
Eriksen Jorunn Ansatt jorunn.eriksen@ralingen.kommune.no
Wøien Petter Nettverk 63835139 Petter.Woien@oikt.no
Dabbaghi Shirin Sykepleier shirin.dabbaghi@ralingen.kommune.no
Pedersen Lina Helen Miljøterapeut lina.helen.pedersen@ralingen.kommune.no
Nunez Marie Cristy Sykepleier marie.cristy.nunez@ralingen.kommune.no
Nubdal Mona Ruud Arbeidsleder ROAS mona.ruud.nubdal@ralingen.kommune.no
Solberg Stine Renate Fagarbeider stine.solberg@ralingen.kommune.no
Hammer Lena Avdelingsarkitekt 63835215 lena.hammer@ralingen.kommune.no
Sletta Harald IKT-konsulent 63835292 harald.sletta@oikt.no
Kubosch Kristin Ødegaard Lærer kristin.kubosch@ralingen.kommune.no
Ertsås Anne Lise Fagarbeider anne.lise.ertsas@ralingen.kommune.no
Monster Inger Birgitte Helsesøster 64802421 inger.birgitte.monster@ralingen.kommune.no
Rundhaug May Karin Ansatt may.karin.rundhaug@ralingen.kommune.no
Osnes Dina Jeanette Nattvakt dina.jeanette.osnes@ralingen.kommune.no
Heimdal Eli Janet Hjelpepleier eli.janet.heimdal@ralingen.kommune.no
Taft-Karlsen Eva Mae Barneveileder 64804080 eva.taft@ralingen.kommune.no
Midttun Malin Cecilie Ansatt malmid@ansatt.oikt.net
Aggvik Mette Sykepleier mette.aggvik@ralingen.kommune.no
Aasen Lena Kristin Miljøterapeut lena.kristin.aasen@ralingen.kommune.no
Næss Trine Iren Barneveileder trine.nass@ralingen.kommune.no
Bjørnstad Rakel Assistent rakel.bjornstad@ralingen.kommune.no
Simeonovic Kristina Assistent kristina.simeonovic@ralingen.kommune.no
Tvete Kristian Høy Nattvakt kristian.hoy.tvete@ralingen.kommune.no
Laubo Line Beate Assistent Line.beate.aulie.laubo@ralingen.kommune.no
Pedersen Kjersti Sykepleier kjersti.pedersen@ralingen.kommune.no
Ahmadi Zolykha Ansatt zolykha.ahmadi@ralingen.kommune.no
Halvorsen Margrethe Johansen Lærer Margrethe.Johansen.Halvorsen@ralingen.kommune.no
Nyland Silje Stenseth Miljøterapeut silje.stenseth.nyland@ralingen.kommune.no
Sollie Mona Hage Assistent mona.hage.sollie@ralingen.kommune.no
Walczak Marta Barnehagelærer marta.walczak@ralingen.kommune.no
Alfhei Trine Rådgiver 63835199 trine.alfhei@ralingen.kommune.no
Johnsen Sofie Enger Miljøterapeut sofie.enger.johnsen@ralingen.kommune.no
Jahr Unni Brudal Ass. avdelingsleder unni.brudal.jahr@ralingen.kommune.no
Solberg Gry Sekretær 64804040 gry.solberg@ralingen.kommune.no
Beck Ali Jafari Avdelingsingeniør 63835211 ali.jafari.beck@ralingen.kommune.no
Pettersen Sigrunn Hilde Sykepleier sigrunn.hilde.pettersen@ralingen.kommune.no
Skuland Maria Pleiemedarbeider maria.skuland@ralingen.kommune.no
Monsen Erika Sykepleier erika.monsen@ralingen.kommune.no
Hembre Hilde Williamson Konsulent 63835149 hilde.williamson.hembre@ralingen.kommune.no
Arntzen Therese Assistent therese.arntzen@ralingen.kommune.no
Singh Bikramjit Assistent bikramjit.singh@ralingen.kommune.no
Lindland Jenny Assistent jenny.lindland@ralingen.kommune.no
Golder Monika Pleiemedarbeider monika.golder@ralingen.kommune.no
Orlandi Anette Skarp Lærer anette.orlandi@ralingen.kommune.no
Simensen Kathe Saksbehandler 64802082 kathe.simensen@ralingen.kommune.no
Shahid Atlas Pleiemedarbeider atlas.shahid@ralingen.kommune.no
Pirotee Narmin Sykepleier vikar narmin.pirotee@ralingen.kommune.no
Solvang Christina Assistent christina.solvang@ralingen.kommune.no
Esmati Zahra Assistent zahra.esmati@ralingen.kommune.no
Gilberg Marilen Hurum Sykepleier marilen.hurum.gilberg@ralingen.kommune.no
Guttormsen Birte Bibliotekar 63835241 birte.guttormsen@ralingen.kommune.no
Gustavsen Anne Grethe Adjunkt anne.grethe.gustavsen@ralingen.kommune.no
Nygaard Eva Karin pedagogisk personale eva.karin.nygaard@ralingen.kommune.no
Rydning Lars Andre pedagogisk personale 64804120 lars.andre.rydning@ralingen.kommune.no
Stålesen Liv pedagogisk personale liv.stalesen@ralingen.kommune.no
Sætre Sissel Tonja pedagogisk personale sissel.tonja.satre@ralingen.kommune.no
Bergersen Ingrid Cecilie Vernepleier 64804120 ingrid.cecilie.bergersen@ralingen.kommune.no
Smedsrød Marianne Lund Lærer 64804120 marianne.lund.smedsrod@ralingen.kommune.no
Østby Sigrid C. Stray Timelærer 64804120 sigrid.ostby@ralingen.kommune.no
Alfredsen Aud Elisab Baseleder SFO 64804130 aud.alfredsen@ralingen.kommune.no
Lundqvist Ellen S. Lærer ellen.lundqvist@ralingen.kommune.no
Johannessen Mia Aileen Pedagogisk personale 64804060 mia.johannessen@ralingen.kommune.no
Aashaug Silje pedagogisk personale 64804060 silje.aashaug@ralingen.kommune.no
Jonsson Ann Lærer ann.jonsson@ralingen.kommune.no
Due-Sørensen Marit pedagogisk personale 64804060 marit.due.sorensen@ralingen.kommune.no
Ørslien Siv Lærer siv.oerslien@ralingen.kommune.no
Vårum Gunnhild Lærer gunnhild.varum@ralingen.kommune.no
Baashus Mona Lærer mona.baashus@ralingen.kommune.no
Westbye Eva Kristin Lærer eva.kristin.westbye@ralingen.kommune.no
Krogdahl Merethe Lærer merethe.krogdahl@ralingen.kommune.no
Karlsen Andre Adjunkt andre.karlsen@ralingen.kommune.no
Løkstad Per Ove Lærer per.ove.loekstad@ralingen.kommune.no
Sæter Kristine pedagogisk personale 64804060 kristine.sater@ralingen.kommune.no
Syversen Trude pedagogisk personale 64804060 trude.syversen@ralingen.kommune.no
Svanstrøm Eirik Lærer eirik.svanstroem@ralingen.kommune.no
Bruvang Merete Spesialpedagog merete.bruvang@ralingen.kommune.no
Nielsen Trude pedagogisk personale/IT-ansvarlig 64804060 trude.nielsen@ralingen.kommune.no
Mjølund Jorun Helene SFO-ansatt jorun.mjolund@ralingen.kommune.no
Adham Asmaa Ismail SFO-ansatt asmaa.adham@ralingen.kommune.no
Rugsveen Lisbeth lisbeth.rugsveen@ralingen.kommune.no
Rodem Merete SFO-ansatt merete.rodem@ralingen.kommune.no
Rustad Terje SFO-ansatt terje.rustad@ralingen.kommune.no
Rud Anne M. V. Adjunkt 64804060 anne.marie.vambeset.rud@ralingen.kommune.no
Wagelid Lin Veronica pedagogisk personale 64804060 lin.veronica.wagelid@ralingen.kommune.no
Villa Anne Torine Lærer 64804040 anne.villa@ralingen.kommune.no
Mavåg Bente Halvorse Lærer bente.mavag@ralingen.kommune.no
Husmo Tone pedagogisk personale 64804060 tone.husmo@ralingen.kommune.no
Macnicol Mari-Ann pedagogisk personale 64804060 mari.ann.mac.nicol@ralingen.kommune.no
Bergskaug Kaja Madhuri S. Barneveileder og lærer kaja.bergskaug@ralingen.kommune.no
Karlsen Kirsti Kongs Lærer kirsti.kongsland.karlsen@ralingen.kommune.no
Karlsson Anne Marie Bragmo pedagogisk personale 64804060 anne.marie.bragmo.karlsson@ralingen.kommune.no
Sandvik Lise Lærer lise.sandvik@ralingen.kommune.no
Søfting Mona SFO-ansatt mona.softing@ralingen.kommune.no
Isaksen Petter Piita Flåt Vikar piita.isaksen@ralingen.kommune.no
Sagstuen Anne-Kristine Østvol Lærer 64804040 anne-kristine.sagstuen@ralingen.kommune.no
Eriksson Vigdis pedagogisk personale 64804060 vigdis.eriksson@ralingen.kommune.no
Darell Toril Kst. avdelingsleder toril.darell@ralingen.kommune.no
Lende Trine Lærer 64804120 trine.lende@ralingen.kommune.no
Løkstad Marianne Lærer marianne.lokstad@ralingen.kommune.no
Vere Torunn Lærer torunn.vere@ralingen.kommune.no
Ingier Turid Nikkerud Lærer turid.nikkerud.ingier@ralingen.kommune.no
Mohammad Amina Breiteig Lærer amina.breiteig.mohammad@ralingen.kommune.no
Stordal Anita Weng Avdelingsleder 64804144 anita.weng.stordal@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Anne Berit Lærer anne-berit.gulbrandsen@ralingen.kommune.no
Christensen Heidi St SFO-ansatt 64804148 heidi.stotterud.christensen@ralingen.kommune.no
Wirat Yaowaret Barneveileder yauwaret.wirat@ralingen.kommune.no
Bendiksen Camilla SFO-ansatt camilla.bendiksen@ralingen.kommune.no
Lønn-Arnesen Kjersti pedagogisk personale/vikar 64804060 kjersti.lonn-arnesen@ralingen.kommune.no
Otterlei Inger Beate pedagogisk personale 64804060 inger.beate.otterlei@ralingen.kommune.no
Støtterud Lene Cecilie Barneveileder lene.cecilie.stotterud@ralingen.kommune.no
Ekornåsvåg Runar Lærer runar.ekornaasvaag@ralingen.kommune.no
Eian Bjørn Lærer bjorn.eian@ralingen.kommune.no
Brendskag Per Lærer per.brendskag@ralingen.kommune.no
Olafsen Jeanette Assistent skole, baseleder SFO 64804070 jeanette.olafsen@ralingen.kommune.no
Aarholt Dorothy Ann Lærer dorothy.aarholt@ralingen.kommune.no
Haanæs Anette Lærer 64804000 anette.haanas@ralingen.kommune.no
Søgaard Marianne Danielsen Lærer marianne.danielsen.sogaard@ralingen.kommune.no
Graziani Olivier Lærer olivier.graziani@ralingen.kommune.no
Olsen Robert Lærer robert.olsen@ralingen.kommune.no
Aarsand Anni Synnøve Sørli Lærer anni.synnove.sorlie.aarsand@ralingen.kommune.no
Zhang Fredrik Lærer/IKT-koordinator fredrik.zhang@ralingen.kommune.no
Formo Linn pedagogisk personale 64804000 linn.formo@ralingen.kommune.no
Steinveg Arild Lærer arild.steinveg@ralingen.kommune.no
Engdal Marit pedagogisk personale 64804000 marit.engdal@ralingen.kommune.no
Johannessen Sverre Undervisningsinspektør 64804026 sverre.johannessen@ralingen.kommune.no
Vorren Pål Are Lærer pal.are.vorren@ralingen.kommune.no
Jasierska-Nagel Renata Lærer renata.nagel@ralingen.kommune.no
Ågren Gunilla Burø pedagogisk personale 64804000 gunilla.buro.agren@ralingen.kommune.no
Nunez Jara Leticia Z. Lærer leticia.nunez@ralingen.kommune.no
Bergersen Hein S. Lærer hein.bergersen@ralingen.kommune.no
Severinsen Kari Lærer kari.severinsen@ralingen.kommune.no
Beisland Lin Christin H. Lærer lin.christin.beisland@ralingen.kommune.no
Rotevatn Endre Lærer 64804080 endre.rotevatn@ralingen.kommune.no
Myrvang Mona Kristin Lærer mona.kristin.myrvang@ralingen.kommune.no
Wilberg Jane Iren Lærer jane.iren.wilberg@ralingen.kommune.no
Hansen Trine Ødegård Lærer trine.kristin.hansen@ralingen.kommune.no
Madsen Linn Lærer linn.madsen@ralingen.kommune.no
Hagland Hege Aspdahl Lærer hege.aspdahl.hagland@ralingen.kommune.no
Strandos Mette Lærer mette.strandos@ralingen.kommune.no
Heir Ole Morten Lærer ole.morten.heir@ralingen.kommune.no
Fredriksen Guro Lærer guro.fredriksen@ralingen.kommune.no
Svenby Hilde Lærer hilde.svenby@ralingen.kommune.no
Nilssen Anne Eline Pedagog anne.eline.nilssen@ralingen.kommune.no
Solbakken Margareth Lærer margareth.solbakken@ralingen.kommune.no
Kongsnes Bente L. Pedagog 64804010 bente.kongsnes@ralingen.kommune.no
Hansen Anne-Marthe Barneveileder anne-marthe.hansen@ralingen.kommune.no
Åsmann Bjørg Marit Barneveileder bjorg.asmann@ralingen.kommune.no
Guldahl Grethe Padøy Spesialpedagog 64804010 grethe.padoy.guldahl@ralingen.kommune.no
Egeland Kristin Barneveileder kristin.egeland@ralingen.kommune.no
Hansen Siv Lærer siv.hansen@ralingen.kommune.no
Borghagen Tone Barneveileder tone.borghagen@ralingen.kommune.no
Sandås Karoline Lærer 64804151 karoline.sandas@ralingen.kommune.no
Jacobsen Kjersti Kontaktlærer 64804100 kjersti.jacobsen@ralingen.kommune.no
Godejord Oddrun Lærer 64804020 oddrun.godejord@ralingen.kommune.no
Børresen Trine Vibeke Lærer 64804140 trine.vibeke.borresen@ralingen.kommune.no
Holsve Lene Udnæseth Lærer 64804140 lene.udnaseth.holsve@ralingen.kommune.no
Fineidet Linn-Kristin Lærer linn-kristin.fineidet@ralingen.kommune.no
Sandløkk Eva Miljøterapeut eva.sandlokk@ralingen.kommune.no
Enga Nina Undervisningsinspektør 64804104 nina.enga@ralingen.kommune.no
Skjønhaug Katrine Konsulent katrine.skjonhaug@ralingen.kommune.no
Osflaten Aud Helen Sjåfør 63835462 aud-helen.osflaten@ralingen.kommune.no
Nesdal Vanessa Fagarbeider vanessa.nesdal@ralingen.kommune.no
Larsen Stine Elisabeth Fagarbeider stine.elisabeth.larsen@ralingen.kommune.no
Egger Linn Catherine Fagutviklingssykepleier 64802074 linn.egger@ralingen.kommune.no
Pedersen Alexander Lærer alexander.pedersen@ralingen.kommune.no
Solberg June Marie Lærer 64804060 june.marie.solberg@ralingen.kommune.no
Stanger Elisabeth Lærer 64804060 elisabeth.stanger@ralingen.kommune.no
Theisens Jos Lærer jos.theisens@ralingen.kommune.no
Cin Sebahat Assistent 64804060 sebat.cin@ralingen.kommune.no
Knutsen Reidun Christine Sjømoen 64804060 reidun.gulbak@ralingen.kommune.no
Karlstad Anette Assistent anette.karlstad@ralingen.kommune.no
Szewczyk Anna 64804060 anna.szewczyk@ralingen.kommune.no
Tveter Gry Servicekonsulent 63835003 gry.tveter@ralingen.kommune.no
Næprud Lillian Merethe IKT-koordinator, lærer 64804100 lillian.merethe.naprud@ralingen.kommune.no
Alfheim Gwen-Marie Konsulent 63835148 gwen-marie.alfheim@ralingen.kommune.no
Skamo Tom Ansatt 64804100 tom.skamo@ralingen.kommune.no
Thaliath Laura Nicoleta Lærer 64804000 laura.nicoleta.thaliath@ralingen.kommune.no
Gillberg Joel Curt Lærer 64804000 joel.curt.gillberg@ralingen.kommune.no
Straumsheim-Rønsen Sebastian Lærer 64804020 sebastian.ronsen@ralingen.kommune.no
Larsen Bjørn Lydtekniker bjorn.larsen@ralingen.kommune.no
Lundstein Marlene Lærer 64804100 marlene.lundstein@ralingen.kommune.no
Holmen Lise Marit Lærer lise.marit.holmen@ralingen.kommune.no
Holt Adisa Mujagic Lærer adisa.mujagic.holt@ralingen.kommune.no
Ruud Renate Solberg Lærer 64804080 renate.solberg.ruud@ralingen.kommune.no
Bodeng Bente Barneveileder 64804080 bente.bodeng@ralingen.kommune.no
Goluzina Yulia Barneveileder 64804080 yulia.goluzina@ralingen.kommune.no
Hussain Suhail Lærer 64804000 suhail.hussain@ralingen.kommune.no
Näsman Michelle Lærer 64804000 michelle.nasman@ralingen.kommune.no
Dosbaeva Saltanat Fagarbeider 64804010 saltanat.dosbaeva@ralingen.kommune.no
Wangen Tina Marie Fagarbeider tina.marie.holm@ralingen.kommune.no
Thorsrud Hilde Barneveileder 64804080 hilde.thorsrud@ralingen.kommune.no
Lønning Svein Yngve Lærer 64804060 svein.yngve.lonning@ralingen.kommune.no
Farberg Tone Pedagogisk leder tone.farberg@ralingen.kommune.no
Jonsbu Magnus Kommuneoverlege 63835113 magnus.jonsbu@ralingen.kommune.no
Sivesind Linda Nysted Assisterende avdelingsleder 63835414 linda.nysted.sivesind@ralingen.kommune.no
Eriksen Camilla Lehne Miljøterapeut camilla.lehne.eriksen@ralingen.kommune.no
Pettersen Annette Elvira Lærling annette.elvira.pettersen@ralingen.kommune.no
Kielland Hillevi Henriette Assistent hillevi.henriette.kielland@ralingen.kommune.no
Grødum Marit Engvik Helsesøster marit.grodum@ralingen.kommune.no
Øneral Naciye Pleiemedarbeider naciye.oneral@ralingen.kommune.no
Sørensen Christine Assistent 63835453 christina.sorensen@ralingen.kommune.no
Melgar Linda Olsen Undervisningsinspektør 64804090 linda.olsen.melgar@ralingen.kommune.no
Hagen Hege Edvartsen Fysioterapeut 64802431 hege.edvartsen@ralingen.kommune.no
Singh Gurjant Pleiemedarbeider 63835400 gurjant.singh@ralingen.kommune.no
Røsæg Mona Lærer mona.rosag@ralingen.kommune.no
Gebremedhin Daniela Okbeab Assistent 64804010 daniela.okbeab.gebramedhin@ralingen.kommune.no
Skauen Celine Daniela Miljøarbeider celine.daniela.skauen@ralingen.kommune.no
Lord Mette Norum Helsesøster mette.norum.lord@ralingen.kommune.no
Ryen Emilie Molstad Assistent 63835029 emilie.molstad.ryen@ralingen.kommune.no
Ruud Marte Assistent marte.ruud@ralingen.kommune.no
Sætehaug Marianne Systemrådgiver helse og omsorg 63835115 marianne.satehaug@ralingen.kommune.no
Tesfamariam Mulugheta Assistent 64804010 mulugheta.tesfamariam@ralingen.kommune.no
Hallquist Eline Basnes Assistent eline.basnes.hallquist@ralingen.kommune.no
Borgersen Samuel Assistent samuel.borgersen@ralingen.kommune.no
Dincer Medine Hjelpepleier medine.dinser@ralingen.kommune.no
Østerberg Thea Regine Ausland Sykepleier thea.osterberg@ralingen.kommune.no
Hovhannisyan Shushanik Assistent 63835060 shushanik.hovhannisyan@ralingen.kommune.no
Jeppsson Marita Miljøterapeut marita.jeppsson@ralingen.kommune.no
Selboe Helen Ingun Haug Assistent/vikar helen.ingun.haug.selboe@ralingen.kommune.no
Vaslestad Heidi Aspe Fagarbeider 64804010 heidi.aspe.vaslestad@ralingen.kommune.no
Vestgren Romy Fagarbeider 64804010 romy.vestgren@ralingen.kommune.no
Eckhoff Liv Ingrid Assistent 64804010 liv.ingrid.eckhoff@ralingen.kommune.no
Paulsrud Kristin Assistent 64804010 kristin.paulsrud@ralingen.kommune.no
Jacobsen Marie Teigen Assistent marie.teigen.jacobsen@ralingen.kommune.no
Kolodiy Vilora Pedagogisk leder 63835059 vilora.kolodiy@ralingen.kommune.no
Dyalvane Nosipho Sykepleier nosipho.dyalvane@ralingen.kommune.no
Dalgård Terje Prosjektleder terje.dalgard@ralingen.kommune.no
Hammeren Eva Prosjektleder eva.hammeren@ralingen.kommune.no
Svensen Tiril Bringsrud Helsesøster tiril.bringsrud.svensen@ralingen.kommune.no
Haakerud Bjørg Ellen Husmor bjorg.ellen.haakerud@ralingen.kommune.no
Krishnakumar Siveswary Assistent 64802411 siveswary.krishnakumar@ralingen.kommune.no
Awan Umrana SFO-assistent umrana.awan@ralingen.kommune.no
Berhane Efrem Gibtsawi Hjemmehjelp efrem.gibtsawi.berhane@ralingen.kommune.no
Solaar Yamini Hjelpepleier yamini.sanjeevan@ralingen.kommune.no
Bergum Einar Lærervikar 64804080 einar.bergum@ralingen.kommune.no
Bentzen Atle Hermann Lærer atle.hermann.bentzen@ralingen.kommune.no
Karlsson Emma Louise Miljøterapeut 63835383 emma.louise.karlsson@ralingen.kommune.no
Austad Bente Basekoordinator bente.austad@ralingen.kommune.no
Gure Nimo Shide Sykepleiestudent nimo.gure@ralingen.kommune.no
Lauritzen Gøril Kleven Assistent 63835070 goril.kleven@ralingen.kommune.no
Olafsson Veronica Førskolelærer 2 64804060 veronica.olafsson@ralingen.kommune.no
Almbakk Cecilie Lærervikar cecilie.almbakk@ralingen.kommune.no
Vinje Mari Ann Plan- og miljørådgiver 63835119 mari.ann.vinje@ralingen.kommune.no
Kjeldsen Vidar Oppsynsmann 63835478 vidar.kjeldsen@ralingen.kommune.no
Isebakke Vegard Fiskaa Timevikar vegard.fiskaa.isebakke@ralingen.kommune.no
Singh Raminder Assistent raminder.singh@ralingen.kommune.no
Alizadeh-Fanahilo Khadige Keebra Mahin Assistent 63835026 mahin.alizadeh@ralingen.kommune.no
Thuraisamy Thiruketheeswaran Hjelpepleier thiruketheeswaran.thuraisamy@ralingen.kommune.no
Børresen Jørgen Engen Lærer jorgen.borresen@ralingen.kommune.no
Hansen Simon Lærer 64804120 simon.hansen@ralingen.kommune.no
Strømberg Karen Marie Timelønnet vikar karen.marie.stromberg@ralingen.kommune.no
Nguyen Nguyet Thu Thi Hjelpepleier nguyet.thu.thi.nguyen@ralingen.kommune.no
Butt Rashdah Assistent SFO rashdah.butt@ralingen.kommune.no
Kiran Deep Jessica Pleiemedarbeider deep.jessica.kiran@ralingen.kommune.no
Sokolowska Monika Renholder monika.sokolowska@ralingen.kommune.no
Fjeldstad Tone F. Sekretær 64804080 tone.f.fjeldstad@ralingen.kommune.no
Kacala Malwina Sylwia Sykepleier malwiina.sylwia.kacala@ralingen.kommune.no
Gjestang Agnete Løland Ekstravakt agnete.loland.gjestang@ralingen.kommune.no
Langeland Toini Andrea Sykepleierstudent 63835400 toini.andrea.langeland@ralingen.kommune.no
Westberg Linda Cecilie Miljøterapeut linda.cecilie.westberg@ralingen.kommune.no
Bråten Kristine Stenseth Pleiemedarbeider kristine.stenseth.braten@ralingen.kommune.no
Atrigenio Lemuel Ocate Hjelpepleier lemuel.ocate.atrigenio@ralingen.kommune.no
Bartosova Kristyna Assistent kristyna.bartosova@ralingen.kommune.no
Lindvig Randi Cecilie Fagarbeider randi.cecilie.lindvig@ralingen.kommune.no
Stam Marianne Assistent mariyana.dimova.stam@ralingen.kommune.no
Brændjord Sandra Jensine Barneveileder sandra.jensine.brandjord@ralingen.kommune.no
Andersen Inger-Jorunn Enhetsleder 64804061 inger-jorunn.andersen@ralingen.kommune.no
Røine Anne Personalrådgiver 63835032 anne.roine@ralingen.kommune.no
Andersen Hege Therese Børve Personalrådgiver 63835252 hege.andersen@ralingen.kommune.no
Vik Linda Marie Johansen Assistent linda.marie.johansen.vik@ralingen.kommune.no
Quilao Eunice Janelle M. Hjelpepleier eunice.janelle.m.quilao@ralingen.kommune.no
Østreng Susanna Lærer susanna.ostreng@ralingen.kommune.no
Dragsnes Vetle Winger Assistent 63835400 vetle.winger.dragsnes@ralingen.kommune.no
Moen Elise Enoksen Assistent elise.enoksen.moen@ralingen.kommune.no
Nilsen Hilde Sunde Sekretær 64804100 hilde.sunde.nilsen@ralingen.kommune.no
Grewal Manmeet Kaur Veileder mangre@ansatt.oikt.net
Vignaraajah Bamini Pleieassistent bamini.vignaraajah@ralingen.kommune.no
Mohamedi Sardasht Helsefagarbeider sardasht.mohamedi@ralingen.kommune.no
Alexandersen Britt Eva Miljøarbeider britt.eva.alexandersen@ralingen.kommune.no
Netskar Ulricke Johansen Pleiemedarbeider ulricke.johansen.netskar@ralingen.kommune.no
Sand Wipaporn Assistent/vikar wipaporn.sand@ralingen.kommune.no
Njeri Gladys Assistent/vikar gladys.njeri@ralingen.kommune.no
Bakken Helene Assistent helene.bakken@ralingen.kommune.no
Pedersen Per Willy Veiingeniør 63835474 per.willy.pedersen@ralingen.kommune.no
Fjeld Kristine Lærling kristine.fjeld@ralingen.kommune.no
Karlstad Ann-Kristin Arkivkonsulent 63835219 ann-kristin.karlstad@ralingen.kommune.no
Halvorsen Hanna Dahlen Assistent hanna.dahlen.halvorsen@ralingen.kommune.no
Andaya Raynart Mendoza Helsefagarbeider raynart.mendoza.andaya@ralingen.kommune.no
Øistad Ragnhild Ergoterapeut 64802075 ragnhild.oistad@ralingen.kommune.no
Engebretsen Kjersti Adelsten Lærer kjersti.adelsten.engebretsen@ralingen.kommune.no
Gilbert-Ertsaas Kathrine Lektor kathrine.gilbert-ertsaas@ralingen.kommune.no
Lundene Siri Barnehagelærer siri.lundene@ralingen.kommune.no
Arentz Tonje Tollefsen Pedagogisk leder 63835060 tonje.tollefsen.arentz@ralingen.kommune.no
Fabritius Jon Rådgiver jon.fabritius@ralingen.kommune.no
Rensmoen Anette Helsesøster 64802419 anette.rensmoen@ralingen.kommune.no
Hanssen Ida Wethe Psykolog 63835260 ida.wethe.hanssen@ralingen.kommune.no
Bjerk Maria Teamleder maria.bjerk@ralingen.kommune.no
Fjell Linn Therese Sykepleier 64802093 linn.therese.fjell@ralingen.kommune.no
Pezer Aida Lærer/barneveileder aida.pezer@ralingen.kommune.no
Braanaas Mari Avdelingsleder 64804006 mari.braanaas@ralingen.kommune.no
Bråthen Kristian Lærer kristian.brathen@ralingen.kommune.no
Rønningen Monica Lærer monica.ronningen@ralingen.kommune.no
Nygård Solveig Elise Lærer 64804151 solveig.elise.nygard@ralingen.kommune.no
Tømmervold Julia Barneveileder 64804152 julia.tommervold@ralingen.kommune.no
Martin Heiko Barnehagelærer heiko.martin@ralingen.kommune.no
Sørby Helga Arealplanlegger 63835120 helga.sorby@ralingen.kommune.no
Husem Line Berger Rådgiver line.berger.husem@ralingen.kommune.no
Bakken-Løvaas Camilla Lærer uten godkjenning camilla.bakken-lovaas@ralingen.kommune.no
Eggum Therese Miljøarbeider therese.eggum@ralingen.kommune.no
Skoveng Synne Kristine Adjunkt synne.skoveng@ralingen.kommune.no
Stolc Anna Assistent 63835020 anna.stolc@ralingen.kommune.no
Voldsrud Aina Nysted Fagarbeider 63835028 aina.nysted.voldsrud@ralingen.kommune.no
Josteinsdottir Silja silja.josteinsdottir@ralingen.kommune.no
Vraalsen Anders Fougli Pedagogisk leder anders.fougli.vraalsen@ralingen.kommune.no
Tveter Jorun Assistent jorun.tveter@ralingen.kommune.no
Østreng Hilde Hjelpepleier hilde.ostreng@ralingen.kommune.no
Gjøse Kristine Arealplanlegger 63835216 kristine.gjose@ralingen.kommune.no
Rygh Ingvild Espedal Sykepleier ingvild.espedal.rygh@ralingen.kommune.no
Ausen Mia Barneveileder mia.ausen@ralingen.kommune.no
Da Silva Aline Santos Hjelpepleier aline.santos.da.silva@ralingen.kommune.no
Sørum Marianne Sandlie Fagarbeider 64804010 marianne.sandlie.sorum@ralingen.kommune.no
Rud Lars Roar Assistent lars.roar.rud@ralingen.kommune.no
Nordnes Andrea Loise Fagarbeider andrea.loise.nordnes@ralingen.kommune.no
Gisvold Anne Lærervikar anne.gisvold@ralingen.kommune.no
Saksen Trude Orbakk Sekretær/dansepedagog trude.orbakk.saksen@ralingen.kommune.no
Weldezghi Fkreyesus Z. Servicemedarbeider fkreyesus.z.weldezghi@ralingen.kommune.no
Mejlgaard Nina Ergoterapeut 64802426 nina.mejlgaard@ralingen.kommune.no
Fossumstuen Simen Avdelingsleder 63835475 simen.fossumstuen@ralingen.kommune.no
Sadk Rojin Hjelpepleier rojin.sadk@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Heidi Assistent 63835020 heidi.gulbrandsen.lien@ralingen.kommune.no
Falla Linn Grimsrud Konsulent 63835146 linn.grimsrud.falla@ralingen.kommune.no
Nordby Camilla Nyhagen Vikar camilla.nyhagen.nordby@ralingen.kommune.no
Rønning Hans Kristian Byggesaksbehandler 63835191 hans.kristian.ronning@ralingen.kommune.no
Hegrenes Katarina J. Assistent katarina.j.hegrenes@ralingen.kommune.no
Andersen Mariann Sykepleier mariann.andersen@ralingen.kommune.no
Bjarmann Sissel Katrine Buer Lærer 64804157 sissel.katrine.buer.bjarmann@ralingen.kommune.no
Nilsen Ana Landbruksrådgiver ana.nilsen@enebakk.kommune.no
Gundersen Line Konsulent 63835154 line.gundersen@ralingen.kommune.no
Henriquez Valeria Miljøarbeider valeria.henriquez@ralingen.kommune.no
Severinsen Hege Assistent 63835400 hege.severinsen@ralingen.kommune.no
Westlie Christiane Fagarbeider christiane.westlie@ralingen.kommune.no
Grinden Mirry Castino Assistent mirry.castino@ralingen.kommune.no
Türken Salman PP-rådgiver 63835162 salman.turken@ralingen.kommune.no
Løken Grethe Lærer 64804000 grethe.loken@ralingen.kommune.no
Hasani Filoreta Ansatt filoreta.hasani@ralingen.kommune.no
Hoffgård Jorunn Renholder jorunn.hoffgard.gasland@ralingen.kommune.no
Holter Knut Henrik Østby Assistent knut.henrik.ostby.holter@ralingen.kommune.no
Kristiansen Daniel N. SFO Assistent daniel.n.kristiansen@ralingen.kommune.no
Watz Yvonne Knudsmoen Lærer yvonne.knudsmoen.watz@ralingen.kommune.no
Barisa Darko Saksbehandler 64802092 darko.barisa@ralingen.kommune.no
Iftikhar Rida Helsefagarbeider rida.iftikhar@ralingen.kommune.no
Nordengen Tina Assistent 63835020 tina.nordengen@ralingen.kommune.no
Kristiansen Thomas Avdelingsleder 64802004 thomas.kristiansen@ralingen.kommune.no
Frisk Sem Assistent sem.frisk@ralingen.kommune.no
Hatlebakk Yngvild Lærer vikar 63804060 yngvild.hatlebakk@ralingen.kommune.no
Mikaelsen Tone Kristin Lærer tone.kristin.mikaelsen@ralingen.kommune.no
Føsker Jørn Stian Randen Lærer jorn.stian.randen.fosker@ralingen.kommune.no
Utgaard Grethe Avdelingsleder 64802094 grethe.utgaard@ralingen.kommune.no
Kuwan Fesihaye Misgen Renholder fesihaye.misgen.kuwan@ralingen.kommune.no
Sium Solomon Negasi Renholder solomon.negasi.sium@ralingen.kommune.no
Hoyer Birgitte-Ilse C. Renholder/vaskeri birgitte-ilse.c.hoyer@ralingen.kommune.no
Berg-Hansen Daniel Enhetsleder daniel.berg-hansen@ralingen.kommune.no
Musliu Donjeta Fetahu Veileder 67257302 donfet@ansatt.oikt.net
Morales Mari Angeline Nunez Hjelpepleier mari.angeline.nunez.morales@ralingen.kommune.no
Østhus Brita Ekstravakt 63835400 brita.osthus@ralingen.kommune.no
Ringnes Mari Sykepleier mari.ringnes@ralingen.kommune.no
Paltto Therese Assistent therese.paltto@ralingen.kommune.no
Kvisli Helga Bibliotekar helga.kvisli@ralingen.kommune.no
Edvardsen Bård Miljøterapeut bard.edvardsen@ralingen.kommune.no
Solberg Hilde Marie Sykepleier hilde.marie.solberg@ralingen.kommune.no
Rydje Julie Aslaksby Sykepleier julie.aslaksby.rydje@ralingen.kommune.no
Skaar Line Fagarbeider 63835029 line.skaar@ralingen.kommune.no
Kiewning Natascha Barnehagelærer 63835020 natascha.kiewning@ralingen.kommune.no
Malmquist Camilla Kunstlærer 63831244 camilla.malmquist@ralingen.kommune.no
Winsnes Peer Heltberg Lærer peer.heltberg.winsnes@ralingen.kommune.no
Sarao Sonia Kaur Miljøterapeut hardeep.sonia.sarao@ralingen.kommune.no
Rusztler Ferenc Assistent ferenc.rusztler@ralingen.kommune.no
Joramo Jørgen Avdelingsleder 63835157 jorgen.joramo@ralingen.kommune.no
Dokken Marte Moger Miljøterapeut marte.moger.dokken@ralingen.kommune.no
Jacobsen Siti Aisyah Arobi Hjemmehjelp siti.aisyah.arobi.jacobsen@ralingen.kommune.no
Dramsdahl Lillian Lærer 64804100 lillian.dramsdahl@ralingen.kommune.no
Nordstad Ann-Emilie Assistent ann-emilie.nordstad@ralingen.kommune.no
Florentz Kjetil Miljøterapeut kjetil.florentz@ralingen.kommune.no
Johannessen Ann-Cecilie Miljøterapeut ann-cecilie.johannessen@ralingen.kommune.no
Ødegård Erik Assistent erik.odegard@ralingen.kommune.no
Hansen Karoline Sykepleierstudent karoline.hansen@ralingen.kommune.no
Pettersen Sissel Helene Pedagogisk leder sissel.helene.pettersen@ralingen.kommune.no
Shahzad Nadeem Assistent nadeem.shahzad@ralingen.kommune.no
Hoff Angela Irene Konsulent booppfølgingstjenesten 64802013 angela.irene.hoff@ralingen.kommune.no
Enersen Vigdis Fagkoordinator vigdis.enersen@ralingen.kommune.no
Sathiaroopan Thamilselvi Sykepleier thamilselvi.sathiaroopan@ralingen.kommune.no
Haaland-Johansen Celine Sykepleierstudent celine.haaland-johansen@ralingen.kommune.no
Dang Hang My Thi Legestudent hang.my.thi.dang@ralingen.kommune.no
Nilsen Madeleine Miljøarbeider madeleine.nilsen@ralingen.kommune.no
Thorstensen Liz-Tone Miljøarbeider liz-tone.thorstensen@ralingen.kommune.no
Zimorska Izabela Assistent izabela.zimorska@ralingen.kommune.no
Gill Rani Ringevikar\assistent rani.gill@ralingen.kommune.no
Kristiansen Linn Miljøterapeut linn.kristiansen@ralingen.kommune.no
Rymoen Mille Ingeborg Assistent mille.ingeborg.rymoen@ralingen.kommune.no
Lund Emilie Edvardsen Assistent emilie.edvardsen.lund@ralingen.kommune.no
Alsgaard Synne Assistent synne.alsgaard@ralingen.kommune.no
Westbye Andreas Lauritzen Sykepleier andreas.lauritzen.westbye@ralingen.kommune.no
Kaur Ramanjot Helsefagarbeider ramanjot.kaur@ralingen.kommune.no
Båtnes Maria Pleiemedarbeider maria.batnes@ralingen.kommune.no
Andemichael Ghidey Mekonen Renholder\vikar ghidey.mekonen.andemichael@ralingen.kommune.no
Ghebrehiwot Abeba G. Renholder\vikar abeba.gghebrehiwot@ralingen.kommune.no
Hynnekleiv Olav Konsulent 63835184 olav.hynnekleiv@ralingen.kommune.no
Helleland Kjell Norm Ansatt kjehel@ansatt.oikt.net
Hultgren Bendik Sommervikar bendik.hultgren@ralingen.kommune.no
Moral Raul Garcia Sykepleier, vikarbyrå raul.moral.garcia@ralingen.kommune.no
Tesfamichael Frezghi Pleiemedarbeider frezghi.tesfamichael@ralingen.kommune.no
Sund Mette Marit Hjemmehjelp mette.marit.sund@ralingen.kommune.no
Jacobsen Julie Kyrrø Assistent julie.kyrro.jacobsen@ralingen.kommune.no
Ostadi Troska Ferievikar troska.ostadi@ralingen.kommune.no
Andenes Stine Assistent stine.andenes@ralingen.kommune.no
Torud Erik Vikar erik.torud@ralingen.kommune.no
Salimi Mashal Pleiemedarbeider mashal.salimi@ralingen.kommune.no
Kermashani Chia Almassy Psykisk helsearbeider 64802009 chia.almassy.kermashani@ralingen.kommune.no
Kabuldjan Shikib Pleiemedarbeider shikib.kabuldjan@ralingen.kommune.no
Petersen Martin M. Svane Lærer martin.m.svane.petersen@ralingen.kommune.no
Singh Harmanpreet Helsefagarbeider harmanpreet.singh@ralingen.kommune.no
Blomqvist Marianne Otterlei Avdelingsleder 64804143 marianne.otterlei.blomqvist@ralingen.kommune.no
Andreassen Monja Spesialpedagog monja.andreassen@ralingen.kommune.no
Kiran Monica Pedagogisk leder 63835070 monica.kiran@ralingen.kommune.no
Scarlett Joannah Junco Baseleder 64804152 joannah.junco.scarlett@ralingen.kommune.no
Weerawarnakula Chandima Lærer chandima.weerawarnakula@ralingen.kommune.no
Strand Linda Vernepleier linda.strand@ralingen.kommune.no
Ankervold Håkon Lærer hakon.ankervold@ralingen.kommune.no
Sadiq Saera Pedagogisk leder saera.sadiq@ralingen.kommune.no
Merli Els Lærer els.merli@ralingen.kommune.no
Forøy Simen Assistent simen.foroy@ralingen.kommune.no
Storløpa Kari Folkestad Lærer kari.folkestad.storlopa@ralingen.kommune.no
Skimten Linda Fagarbeider linda.skimten@ralingen.kommune.no
Tomter Trude Pedagogisk leder trude.tomter@ralingen.kommune.no
Løck Karianne Pedagogisk leder karianne.lock@ralingen.kommune.no
Karlstad Ingvild Aas Miljøterapeut ingvild.aas.karlstad@ralingen.kommune.no
Sopai Pochawan Helsefagarbeider pochawan.sopai@ralingen.kommune.no
Marofi Srwa Barneveileder srwa.marofi@ralingen.kommune.no
Sandsnes Lisbeth Eilen Fagarbeider lisbeth.eilen.sandsnes@ralingen.kommune.no
Valbjørn Silje Møstad Spesialpedagog silje.mostad.valbjorn@ralingen.kommune.no
Eidhagen Kim Assistent kim.eidhagen@ralingen.kommune.no
Hornnes Bjørnar PP-rådgiver 63835197 bjornar.hornnes@ralingen.kommune.no
Tofting Elizabeth Lærer elizabeth.tofting@ralingen.kommune.no
Eriksen Juliane Emily Assistent juliane.emily.eriksen@ralingen.kommune.no
Anstensen Cathrine Lærer cathrine.anstensen@ralingen.kommune.no
Flølo Kristin Lærer kristin.flolo@ralingen.kommune.no
Malmberg Kristine Lærer kristine.malmberg@ralingen.kommune.no
Pham Anh Kieu Thi Helsesøster anh.kieu.thi.pham@ralingen.kommune.no
Bakke Aud Eva Barneveileder 64804140 aud.eva.bakke@ralingen.kommune.no
Nazari Zakaria Barne og ungdomsarbeider zakaria.nazari@ralingen.kommune.no
Kalak Süheyla Lærling suheyla.kalak@ralingen.kommune.no
Mjelland Celina Lærling celina.mjelland@ralingen.kommune.no
Bakken Mariann Assistent mariann.bakken@ralingen.kommune.no
Furseth Markus Lærer markus.furseth@ralingen.kommune.no
Rovik Katrine Lærer 64804140 katrine.rovik@ralingen.kommune.no
Kaur Channa Assistent channa.kaur@ralingen.kommune.no
Appiah Mashment Kwabena Miljøterapeut mashment.kwabena.appiah@ralingen.kommune.no
Berntsen Aurora Sveia Barneveileder 64804080 aurora.sveia.berntsen@ralingen.kommune.no
Asak Elisabeth Sykepleier 63835400 elisabeth.asak@ralingen.kommune.no
Ralle Arnt Vei arbeider arnt.ralle@ralingen.kommune.no
Andersen Hege Elisabet Barnehagelærer hege.elisabet.andersen@ralingen.kommune.no
Solbakken Linda Soleng Fagarbeider linda.soleng.solbakken@ralingen.kommune.no
Øneral Øzge Sykepleierstudent 63835400 ozge.oneral@ralingen.kommune.no
Stajic Sanja Konsulent 63835145 sanja.stajic@ralingen.kommune.no
Ahmed Sadiyo Omar Pleiemedarbeider sadiyd.ahmed@ralingen.kommune.no
Hjellnes Kari-Mette Brandt Pedagogisk leder kari-mette.hjellnes@ralingen.kommune.no
Sundby Helene Pleiemedarbeider helene.sundby@ralingen.kommune.no
Sandli Monika Assistent monika.sandli@ralingen.kommune.no
Bjørke Marianne Fagarbeider marianne.bjorke@ralingen.kommune.no
Ødegård Kay kay.odegard@ralingen.kommune.no
Jørgenstuen Kenneth Pedagogisk personale 64804120 kenneth.jorgenstuen@ralingen.kommune.no
Edvardsson Erle V. Assistent erle.v.edvardsson@ralingen.kommune.no
Kongsnes Asbjørn Lerø Kulturskolelærer/vikar 63831244 asbjorn.lero.kongsnes@ralingen.kommune.no
Nilsson Sven Roger Fagarbeider sven.roger.nilsson@ralingen.kommune.no
Strandberg Britt Assistent britt.strandberg@ansatt.oikt.net
Scheflo Siri Wærenskiold Lærling siri.warenskiold.scheflo@ralingen.kommune.no
Øieren Marius Assistent 63835020 marius.oieren@ralingen.kommune.no
Andersen Aage Sjåfør aage.andersen@ralingen.kommune.no
Sandli Ellen Skrolsvik Pleiemedarbeider ellen.skrolsvik.sandli@ralingen.kommune.no
Nyvik Torkil Barneveileder torkil.nyvik@ralingen.kommune.no
Mo Grete Marion Holien Barneveileder grete.marion.holien.mo@ralingen.kommune.no
Hansen Stig-Erling Driftsleder 63835463 stig-erling.hansen@ralingen.kommune.no
Brennhovd-Gunstensen Frank Tekniker frank.brennhovd-gunstensen@ralingen.kommune.no
Francis Nivetha J. Pleiemedarbeider nivetha.jfrancis@ralingen.kommune.no
Radovanovic Dalibor Sykepleier dalibor.radovanovic@ralingen.kommune.no
Olsen Lars Lærer lars.olsen@ralingen.kommune.no
Dhaliwal Jasmit Adjunkt 64804080 jasmit.dhaliwal@ralingen.kommune.no
Dalen Hans Marius IKT-konsulent 63835296 hans.marius.dalen@oikt.no
Mekuria Daniel Dejene Assistent daniel.dejene.mekuria@ralingen.kommune.no
Flateby Pål Fagarbeider vei pal.flateby@ralingen.kommune.no
Weydow Mohamed Mahamoud Sykepleier mohamed.mahamoud.weydow@ralingen.kommune.no
Sundby Marie Assistent marie.sundby@ralingen.kommune.no
Abdi Ayan Abdirahman Assistent ayan.abdirahman.abdi@ralingen.kommune.no
Nilsen Cecilie Helsefagarbeider cecilie.nilsen@ralingen.kommune.no
Noer Linn Christine Sekretær linn.christine.noer@ralingen.kommune.no
Ludvigsen Emil Pakkanen Vikar emil.pakkanen.ludvigsen@ralingen.kommune.no
Hansen Jonas Ødegård Assistent jonas.hansen@ralingen.kommune.no
Muffetangen Tone Pleiemedarbeider tone.muffetangen@ralingen.kommune.no
Fjeldheim Anita Pleiemedarbeider anita.fjeldheim@ralingen.kommune.no
Lundqvist Dina Vikar dina.lundqvist@ralingen.kommune.no
Eintveit Frode Miljøarbeider frode.eintveit@ralingen.kommune.no
Backer Bertil Driftstekniker bertil.backer@ralingen.kommune.no
Valderhaug Jenny Marie Lund Pedagogisk psykologisk rådgiver 63835135 jenny.valderhaug@ralingen.kommune.no
Tu Charlene Thuy Hang Sykepleierstudent charlene.thuy.hang.tu@ralingen.kommune.no
Ringdal Iselin Birgitte Schrøder Sykepleierstudent iselin.ringdal@ralingen.kommune.no
Hatteland Tryggve Lærling tryggve.hatteland@oikt.no
Lente Tom Barneveileder tom.lente@ralingen.kommune.no
Kolseth Per Dag Innkjøpsansvarlig 63835283 per.dag.kolseth@ralingen.kommune.no
Gebreselassie Selamawit Sykepleier selamawit.gebreselassie@ralingen.kommune.no
Wilhelmsen Siri Alsgaard Assistent siri.alsgaard.wilhelmsen@ralingen.kommune.no
Carper-Lund Åsa Elisabet Lærer asa.carper.lund@ralingen.kommune.no
Borgen Henriette Ringevikar henriette.borgen@ralingen.kommune.no
Talic Amina Ringevikar amina.talic@ralingen.kommune.no
Strømberg Karoline K. Lærer karoline.k.stromberg@ralingen.kommune.no
Ruiz Camilla Fagarbeider camilla.ruiz@ralingen.kommune.no
Thiruketheeswaran Mathusan Pleiemedarbeider mathusan.thiruketheeswaran@ralingen.kommune.no
Landrø Heidi Myrberg Assistent heidi.myrberg.landro@ralingen.kommune.no
Lie Marit Undervisningsinspektør 64804064 marit.lie@ralingen.kommune.no
Mosny Emilie Haklien Assistent emilie.haklien.mosny@ralingen.kommune.no
Larsen Sandra Storberget Assistent sandra.storberget@ralingen.kommune.no
Sletvold Henning henning.sletvold@ralingen.kommune.no
Gill Navdeep Kaur Sykepleier 63835493 navdeep.kaur.gill@ralingen.kommune.no
Olsen Marianne Sørensen Assistent marianne.sorensen.olsen@ralingen.kommune.no
Henni Siv Sykepleier siv.henni@ralingen.kommune.no
Ghebremariam Rahwa Renholder rahwa.ghebremariam@ralingen.kommune.no
Buvarp Mads T. R. Assistent mads.trbuvarp@ralingen.kommune.no
Ibenholt Vilde Sand Pleiemedarbeider vilibe@ansatt.oikt.net
Dalvang Guro Assistent guro.dalvang@ralingen.kommune.no
Stubbrud Ola Assistent ola.stubberud@ralingen.kommune.no
Cvetkovic Andrea Psykolog 64802011 andrea.cvetkovic@ralingen.kommune.no
Larssen Monica Sykepleier monica.larssen@ralingen.kommune.no
Dalen Elise Strøm Renholder elise.strom.dalen@ralingen.kommune.no
Naguleswaran Varatharajan Assistent varatharajan.naguleswaran@ralingen.kommune.no
Cenepo Clara Pleiemedarbeider clara.cenepo@ralingen.kommune.no
Bjerkvik Linnéa Assistent linnea.bjerkvik@ralingen.kommune.no
Kant Oliver Pleiemedarbeider oliver.kant@ralingen.kommune.no
Mikalsen Hilde Kristin Assistent hilde.kristin.mikalsen@ralingen.kommune.no
Sørum Guro Ruskonsulent 64802002 guro.sorum@ralingen.kommune.no
Subramanian Lakshmi Padhmanabhan Pleieassistent 64802481 lakshmi.padhmanabhan.subramanian@ralingen.kommune.no
Bozhanova Silviya Y. Renholder 64802406 silviya.y.bozhanova@ralingen.kommune.no
Qureshi Omar Mohammad Eiendomssjef 63835100 omar.qureshi@ralingen.kommune.no
Lachheb Maryam Sykepleierstudent maryam.lachheb@ralingen.kommune.no
Abad Amin Mahmoudi Emin Assistent amin.abad@ralingen.kommune.no
Gjermunds Nikita Madeleine Pleiemedarbeider nikita.madeleine.gjermunds@ralingen.kommune.no
Hamborg Even Østbye Pleiemedarbeider even.ostbye.hamborg@ralingen.kommune.no
Mankieva Eliza Hjelpepleier eliza.mankieva@ralingen.kommune.no
Egner Alexander Ekstern konsulent aleegn@ansatt.oikt.net
Solem Trygve Westrum Ekstern konsulent trysol@ansatt.oikt.net
Samseth Knut Ekstern konsulent knusam@ansatt.oikt.net
Wang Grethe Henden Miljøterapeut grethe.henden.wang@ralingen.kommune.no
Krogseth Rune Spesialhjelpepleier rune.krogseth@ralingen.kommune.no
Eliassi Sarah Hjelpepleier sarah.eliassi@ralingen.kommune.no
Mjelland Monica Pleieassistent monica.mjelland@ralingen.kommune.no
Teklay Malien Pleiemedarbeider malien.teklay@ralingen.kommune.no
Espejord Stian Assistent stian.espejord@ralingen.kommune.no
Nesarajah Narththahi Assistent narththahi.nesarajah@ralingen.kommune.no
Sirargulan Arruran Pleiemedarbeider arruran.sirargulan@ralingen.kommune.no
Bjerkelund Anne Cathrine Miljøarbeider anne.cathrine.bjerkelund@ralingen.kommune.no
Hegrenes Jane Hjemmehjelp jane.hegrenes@ralingen.kommune.no
Kaasbøll Mats Sundhagen Assistent mats.sundhagen.kaasboll@ralingen.kommune.no
Håkonsen Linda Adjunkt linda.hakonsen@ralingen.kommune.no
Indsetviken Eleonor Lærer eleonor.indsetviken@ralingen.kommune.no
Indsetviken Aksel Lærer/IKT-koordinator aksel.indsetviken@ralingen.kommune.no
Jakobsen Nathalie Schau Lærer nathalie.schau.jakobsen@ralingen.kommune.no
Bertelsen Nicolay Adjunkt nicolay.bertelsen@ralingen.kommune.no
Heide Marie Kristin Lærer marie.kristin.heide@ralingen.kommune.no
Beisvåg Siv Pedagogisk leder siv.beisvag@ralingen.kommune.no
Caspersen Line Lærer line.caspersen@ralingen.kommune.no
Johnsrud Karianne Konsulent 64802091 karianne.johnsrud@ralingen.kommune.no
Tåje Malin Lærer malin.taje@ralingen.kommune.no
Fält Per Ove Bertil Prosjektleder per.falt@ralingen.kommune.no
Helgesen Linn Kristine Pedagogisk leder linn.kristine.helgesen@ralingen.kommune.no
Roxrud Markus Pedagogisk leder markus.roxrud@ralingen.kommune.no
Hellum-Reppen Liv Solveig Rådgiver barnehage og skole 63835228 liv.solveig.hellum-reppen@ralingen.kommune.no
Tchicaia Augusto Alan Assistent alan.augusto@ralingen.kommune.no
Jespersen Tine Fjelde Lærer tine.fjelde.jespersen@ralingen.kommune.no
Kristiansen Mari Assistent mari.kristiansen@ralingen.kommune.no
Gulbrandsen Louise Carole Lærer louise.carole.gulbrandsen@ralingen.kommune.no
Aronsen Lotte Lærer lotte.aronsen@ralingen.kommune.no
Johnsen Eline Fagarbeider eline.johnsen@ralingen.kommune.no
Westlie Simen Lærling simen.westlie@ralingen.kommune.no
Ratnasabapathy Sri Pleiemedarbeider sri.ratnasabapathy@ralingen.kommune.no
Ruiz Stefan Barne- og ungdomsarbeider stefan.ruiz@ralingen.kommune.no
Ahmadi Nazer Lærling nazer.ahmadi@ralingen.kommune.no
Pedersen Marie Hagelin Lærling marie.hagelin.pedersen@ralingen.kommune.no
Lia Emma Lærling emma.lia@ralingen.kommune.no
Paulsen Heidi Christine Lærling heidi.christine.paulsen@ralingen.kommune.no
Skovholt Elinor Ekstern konsulent elinor.skovholt@ralingen.kommune.no
Holcman Hege Sykepleier hege.holcman@ralingen.kommune.no
Podsiadlik Marta Magdalena Assistent marta.magdalena.podsiadlik@ralingen.kommune.no
Pedersen Dag Martin Fagarbeider dag.martin.pedersen@ralingen.kommune.no
Høiby Marthe Karoline Miljøterapeut marthe.karoline.hoiby@ralingen.kommune.no
Andreassen Majken Spesialpedagog majken.andreassen@ralingen.kommune.no
Bauer Annabelle Miljøterapeut annabelle.bauer@ralingen.kommune.no
Aaker Camilla Sagen Assistent camilla.sagen.aaker@ralingen.kommune.no
Lindstrøm David Nattvakt david.lindstrom@ralingen.kommune.no
Walstad Anne Marie Torvik Renholder anne.marie.torvik.walstad@ralingen.kommune.no
Høyem Hege Assistent hege.hoyem@ralingen.kommune.no
Barkved Astrid Spesialsykepleier astrid.barkved@ralingen.kommune.no
Knoriene Inesa Sykepleier inekno@ansatt.oikt.net
Hegge Olav Emilius Henriksen Lærling olav.emilius.henriksen.hegge@ralingen.kommune.no
Pladsen Ida Kristine Lærling ida.kristine.pladsen@ralingen.kommune.no
Skyrudsmoen Silje Marina Lærer silje.marina.skyrudsmoen@ralingen.kommune.no
Kristiansen Eirik Trøbråten Assistent eirik.trobraten.kristiansen@ralingen.kommune.no
Bansi Jasleen Lærer 64804120 jasban@ansatt.oikt.net
Keyani Amir Lærer amir.keyani@ralingen.kommune.no
Moræus Åsa Lærer 64804120 asa.moraus@ralingen.kommune.no
Jensen Sandra Rosillio Pedagogisk leder sandra.rosillio.jensen@ralingen.kommune.no
Seppola Synnøve Kathrin Sørå Undervisningsinspektør 64804066 synnove.kathrin.sora.seppola@ralingen.kommune.no
Hauge Marianne Jordmor 63835270 marianne.hauge@ralingen.kommune.no
Carlsson Per Hellevik Prosjektleder per.hellevik.carlsson@ralingen.kommune.no
Sævik Kristian Westbye Lærer vikar kristian.westbye.savik@ralingen.kommune.no
Branting Joakim Assistent joakim.branting@ralingen.kommune.no
Halvorsen Nicolai Flekstad Lærer nicolai.flekstad.halvorsen@ralingen.kommune.no
Grobe Pernille Assistent pernille.grobe@ralingen.kommune.no
Berntsen Haakon Lærerkandidat haakon.berntsen@ralingen.kommune.no
Hoel Beate Assistent beate.hoel@ralingen.kommune.no
Johansen Rebekka Orud Pedagogisk personale 64804120 rebjoh@ansatt.oikt.net
Nordvold Therese Syverud Lærer vikar therese.syverud.nordvold@ralingen.kommune.no
Utsigt Kari Assistent kari.utsigt@ralingen.kommune.no
Gløtta Gunn Hjemmehjelp gunn.glotta@ralingen.kommune.no
Marhaug Marina Badevakt marina.marhaug@ralingen.kommune.no
Sletvold Anita Ollianne anita.ollianne.sletvold@ralingen.kommune.no
Gerhardsen Turid Hjelpepleier turid.gerhardsen@ralingen.kommune.no
Reichle Lucas Klubbarbeider lucas.reichle@ralingen.kommune.no
Ibrisevic Kristian Klubbarbeider kristian.ibrisevic@ralingen.kommune.no
Raastad Elisabeth Assistent elisabeth.raastad@ralingen.kommune.no
Glader Rikke Lise Ergoterapeut 64802428 rikke.lise.glader@ralingen.kommune.no
Hansen Ina Fagarbeider ina.hansen@ralingen.kommune.no
Skogsberg Monica Dahl Lærer monica.dahl.skogsberg@ralingen.kommune.no
Cao Anna Avdelingsleder 64804391 anna.cao@ralingen.kommune.no
Hansen Vigdis Negård Barnehagelærer vigdis.hansen@ralingen.kommune.no
Reven Tatiana Lærer tatiana.reven@ralingen.kommune.no
Landsverk Ingrid Fluge Pedagogisk leder ingrid.fluge.landsverk@ralingen.kommune.no
Weldeleul Yohannes Barneveileder/vikar yohannes.weldeleul@ralingen.kommune.no
Vereide Sigmund Peter Vernepleier sigmund.peter.vereide@ralingen.kommune.no
Straith Ronny Tore Assistent ronny.tore.straith@ralingen.kommune.no
Frantzen Josu Galdos Lærer josu.galdos.frantzen@ralingen.kommune.no
Berntzen Ida Katrine Lærer ida.katrine.berntzen@ralingen.kommune.no
Fougner Simen Innleid konsulent simen.fougner@ralingen.kommune.no
Hobøl Kjell Vikar kjell.hobol@ralingen.kommune.no
Jensen Laila Synnøve Assistent 63835020 laila.synnove.jensen@ralingen.kommune.no
Zamani Farshid Miljøterapeut farshid.zamani@ralingen.kommune.no
Nakkim Mina Sophie Pleiemedarbeider mina.sophie.nakkim@ralingen.kommune.no
Bremerthun Tessa Godager Fysioterapeut tessa.godager.bremerthun@ralingen.kommune.no
Hansen Patricia Lærer patricia.hansen@ralingen.kommune.no
Lindboe Kim Øie kim.oien.lindboe@ralingen.kommune.no
Ashraf Maryam Flyktningkonsulent 63835488 maryam.ashraf@ralingen.kommune.no
Andersson Thomas Driftstekniker thomas.andersson@ralingen.kommune.no
Trollbu Tine Pedagogisk leder tine.trollbu@ralingen.kommune.no
Lønseth Solveig Hjelpepleier solveig.lonseth@ralingen.kommune.no
Rolseth Liv Psykolog 63835260 liv.rolseth@ralingen.kommune.no
Handeland Jørgen Kirkhorn Miljøterapeut jorgen.kirkhorn.handeland@ralingen.kommune.no
Etemadi Fahim Pleieassistent fahim.etemadi@ralingen.kommune.no
Belaja Irena Sykepleier irena.belaja@ralingen.kommune.no
Mohamed Ikram Pleieassistent ikram.mohamed@ralingen.kommune.no
Christoffersen Sondre Svinnset Pleieassistent sondre.svinnset.christoffersen@ralingen.kommune.no
Tvedt Ingvild Garsrud Assistent ingvild.garsrud.tvedt@ralingen.kommune.no
Brenn Cecilie Assistent cecilie.brenn@ralingen.kommune.no
Do Mailynn Tran Assistent mailynn.tran.do@ralingen.kommune.no
Monsen Ronja Pleieassistent ronja.monsen@ralingen.kommune.no
Scott Nikki Alexandra PP-rådgiver 63835116 nikki.scott@ralingen.kommune.no
Skoveng Marit Hjelpepleier marit.skoveng@ralingen.kommune.no
Hareide Marit Barnehageleder marit.hareide@ralingen.kommune.no
Bjerke Kristina Roscei Assistent kristina.roscei.bjerke@ralingen.kommune.no
Save Linn Assistent linn.save@ralingen.kommune.no
Bjørsvik Ann-Helen Pleieassistent ann-helen.bjorsvik@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Karin Lærer karin.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Larsen Lene Christin Pleiemedarbeider lene.christin.larsen@ralingen.kommune.no
Strøm Anne Sykepleier 64802008 anne.strom@ralingen.kommune.no
Solberg Mildrid Bystøl Lærer mildrid.bystol.solberg@ralingen.kommune.no
Romset Vanja Miljøarbeider vanja.romset@ralingen.kommune.no
Olsen Linda Pleieassistent linda.olsen@ralingen.kommune.no
Vaslestad Tove Pleieassistent tove.vaslestad@ralingen.kommune.no
Hustad Lise Barneveileder lise.hustad@ralingen.kommune.no
Lysen Susanne Marie Pleieasistent susanne.marie.lysen@ralingen.kommune.no
Syversen Tonje Sykepleier stundent tonje.syversen@ralingen.kommune.no
Flisen Daniel Sand Miljøarbeider daniel.sand.flisen@ralingen.kommune.no
Snekkerhaugen Linn-Terese Pedagogisk leder linn-terese.snekkerhaugen@ralingen.kommune.no
Iftikhar Arsalan Ekstravakt arslan.iftikhar@ralingen.kommune.no
Holo Jeanette Oesch Ansatt jeanette.oesch.holo@ralingen.kommune.no
Saminasab Neda Lege neda.saminasab@ralingen.kommune.no
Zhou Lin Prosjektlederassistent lin.zhou@ralingen.kommune.no
Linløkken Heidi Sykepleier heidi.linlokken@ralingen.kommune.no
Engebretsen Steffen Assistent steffen.engebretsen@ralingen.kommune.no
Flyum Ida Røed Assistent ida.roed.flyum@ralingen.kommune.no
Norstad Ida-Marie Assistent\vikar ida-marie.norstad@ralingen.kommune.no
Greger Caroline Assistent\sykepleier student caroline.greger@ralingen.kommune.no
Zetterstrøm Anja Assistent anja.zetterstrom@ralingen.kommune.no
Gundersby Lisa Melinda Midtskog Sykepleier lisa.midtskog.gundersby@ralingen.kommune.no
Lier Hilde Synnøve Konsulent 64802096 hilde.synnove.lier@ralingen.kommune.no
Jahr Alexander Assistent alexander.jahr@ralingen.kommune.no
Papjonoka Jelena Sykepleier jelena.papjonoka@ralingen.kommune.no
Halstensen Thomas Vikar 63835400 thomas.halstensen@ralingen.kommune.no
Dahl Christina Assistent christina.dahl@ralingen.kommune.no
Santiago Luis Alfredo Vikar luis.alfredo.santiago@ralingen.kommune.no
Løvaas Tonje S. Hjelpepleier tonje.s.lovaas@ralingen.kommune.no
Vatne-Jonassen Marielle Miljøterapeut marielle.vatne-jonassen@ralingen.kommune.no
Vitola Monta Sykepleier monta.vitola@ralingen.kommune.no
Hansen Cecilie Pleiemedarbeider cecilie.hansen@ralingen.kommune.no
Fure Jerpeseth Håkon Assistent hakon.fure.jerpeseth@ralingen.kommune.no
Troyke Malin Isabell Assistent malin.isabell.troyke@ralingen.kommune.no
Nilsson Per Olav Berg Sesongarbeider per.nilsson@ralingen.kommune.no
Williams Stephen Sesongarbeider stephen.williams@ralingen.kommune.no
Aasmundtveit Ranveig Sofie Pleiemedarbeider ranveig.sofie.aasmundtveit@ralingen.kommune.no
Grøndahl Maritha Tømmerhol Miljøterapeut maritha.tommerhol.grondahl@ralingen.kommune.no
Jacobsen Mari Miljøterapeut mari.jacobsen@ralingen.kommune.no
Deliri Sayed Irshad Hosain Pleiemedarbeider sayed.irshad.hosain.deliri@ralingen.kommune.no
Solberg Nina Hjelpepleier nina.solberg@ralingen.kommune.no
Fjerdingby Marit Kalhagen Fagarbeider marit.kalhagen.fjerdingby@ralingen.kommune.no
Karimi Shokrollah Pleiemedarbeider shokrollah.karimi@ralingen.kommune.no
Pedersen Henrik Assistent henrik.p.pedersen@ralingen.kommune.no
Trandem Line Helsefagarbeider line.trandem@ralingen.kommune.no
Mahamed Asho Muqtar Renholder asho.muqtar.mahamed@ralingen.kommune.no
Woldeghebriel Amanuel G. Renholder amanuel.g.woldeghebriel@ralingen.kommune.no
Dzogaz Strahinja Lege strahinja.dzogaz@ralingen.kommune.no
Khorshid Fahima Asistent fahima.khorshid@ralingen.kommune.no
Westersund Sverre Johan Assistent sverre.johan.westersund@ralingen.kommune.no
Novikova Natalia Sykepleier natalia.novikova@ralingen.kommune.no
Witteveen Ingrid Lid Assistent ingrid.lid.witteveen@ralingen.kommune.no
Mo Mari Holien Assistent mari.holien.mo@ralingen.kommune.no
Aravinthan Kavitiraa Assistent kavitiraa.aravinthan@ralingen.kommune.no
Ostadi Leila Pleiemedarbeider leila.ostadi@ralingen.kommune.no
Sriragulan Mathiny Vikar mathiny.sriragulan@ralingen.kommune.no
Zalmai Anisa Pleiemedarbeider anisa.zalmai@ralingen.kommune.no
Syversen Kine Ringevikar kine.syversen@ralingen.kommune.no
Lelis Carina Adarne Pleiemedarbeider carina.adarne.lelis@ralingen.kommune.no
Ghantous Ella Elisabet Granli Flyktningkonsulent 63835489 elisabet.ghantous@ralingen.kommune.no
Nisa Sarwat Pleiemedarbeider sarwat.nisa@ralingen.kommune.no
Pynten Magnus Hjemmehjelp magnus.pynten@ralingen.kommune.no
Nyjordet Marthe-Celine Ringevikar marthe-celine.nyjordet@ralingen.kommune.no
Hanssen Elisabeth Christensen Pleiemedarbeider elisabeth.christensen.hanssen@ralingen.kommune.no
Abraha Solomon Afewerki Hjemmehjelp solomon.afewerki.abraha@ralingen.kommune.no
Engebretsen Camilla Assistent camilla.engebretsen@ralingen.kommune.no
Jacobsen Heidi Elise Miljøterapeut heidi.elise.jacobsen@ralingen.kommune.no
Ostadi Delnia Pleiemedarbeider delnia.ostadi@ralingen.kommune.no
Brujordet Rutt Kine Lærer rutt.kine.brujordet@ralingen.kommune.no
Eriksen Ann Kristin Masovn Barneveileder ann.kristin.masovn.eriksen@ralingen.kommune.no
Grimestad Erna Lærer erna.grimestad@ralingen.kommune.no
Grønlien Helene Lærer helene.gronlien@ralingen.kommune.no
Nørstebø Kari Helsesøster smittevern 63835264 kari.norstebo@ralingen.kommune.no
Dybedahl Lisa Pedagogisk leder lisa.dybedahl@ralingen.kommune.no
Larsen Oda Louise Fysioterapiturnuskandidat oda.louise.larsen@ralingen.kommune.no
Kopperud Anne Avdelingsleder 64802429 anne.kopperud@ralingen.kommune.no
Kjølstad Ida Marie Barneveileder ida.marie.kjolstad@ralingen.kommune.no
Stene Glenn Erlend Lærer glenn.erlend.stene@ralingen.kommune.no
Simonsen Bjørn Barneveileder bjorn.simonsen@ralingen.kommune.no
Syvertsen Bente Hjellum Undervisningsinspektør 64804024 bente.hjellum.syvertsen@ralingen.kommune.no
Kristjansdottir Bryndis Barneveileder bryndis.kristjansdottir@ralingen.kommune.no
Andreassen Kristine Ingeniør 63835206 kristine.andreassen@ralingen.kommune.no
Møller Trine Eintveit Spesialpedagog trine.eintveit.moller@ralingen.kommune.no
Hansen Kjetil Lærer kjetil.hansen@ralingen.kommune.no
Iversen Frederikke Ek Pedagogisk leder frederikke.ek.iversen@ralingen.kommune.no
Jacobsen Bendik Vikar bendik.jacobsen@ralingen.kommune.no
Gerdauskiene Rima Sykepleier rima.gerdauskiene@ralingen.kommune.no
Luther Pamela Pantilanan Assistent pamela.pantilanan.luther@ralingen.kommune.no
Movold Marte Finkelsen Veileder marmov@ansatt.oikt.net
Gobena Hanne Dawit Helsefagarbeider hanne.dawit.gobena@ralingen.kommune.no
Øvstehage Vemund Pleiemedarbeider vemund.ovstehage@ralingen.kommune.no
Asprusten Solgunn Landro Lærer solgunn.landro.asprusten@ralingen.kommune.no
Nylend Unni Aker 63835268 unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no
Grepperud Emilie Konsulent emilie.grepperud@ralingen.kommune.no
Brennodden Maria Stormo Lærer maria.stormo.brennodden@ralingen.kommune.no
Westby Amanda Dehli Lærling amanda.dehli.westby@ralingen.kommune.no
Hågensen Lisbeth-Louise Lærling lisbeth-louise.hagensen@ralingen.kommune.no
Nøkland Stine Lærling stine.nokland@ralingen.kommune.no
Hagos Samuel Lærer samuel.hagos@ralingen.kommune.no
Heide Gunn Marit Aronsen Pedagogisk leder gunn.marit.aronsen.heide@ralingen.kommune.no
Schmidt Martine Lærling martine.schmidt@ralingen.kommune.no
Dahl Stein Lærer stein.dahl@ralingen.kommune.no
Skulstad Ingrid Miljøarbeider 63835487 ingrid.skulstad@ralingen.kommune.no
Tekeste Wudase Amine Pleiemedarbeider wudase.amine.tekeste@ralingen.kommune.no
Hagen Silje Wiik Pleiemedarbeider silje.wiik.hagen@ralingen.kommune.no
Krasniqi Vjollca Assistent vjollca.krasniqi@ralingen.kommune.no
Hørlyk Linda Barneveileder linda.horlyk@ralingen.kommune.no
Engelund Åse Margrethe Vikar lærer ase.engelund@ralingen.kommune.no
Tveter Monica Jeanette Avdelingsleder monica.tveter@ralingen.kommune.no
Olsen Andrea Sofie Assistent andrea.sofie.olsen@ralingen.kommune.no
Aamodt Kristin Emilie Assistent kristin.emilie.aamodt@ralingen.kommune.no
Waleur Anne-Marte Barnehagelærer anne-marte.waleur@ralingen.kommune.no
Myhrbraaten Maria Sandlie Miljøterapeut maria.sandlie.myhrbraaten@ralingen.kommune.no
Dramstad Maryann Pleieassistent maryann.dramstad@ralingen.kommune.no
Enersen Iren Ekstravakt iren.enersen@ralingen.kommune.no
Jaswal Satinder Singh Hjelpepleier satinder.singh.jaswal@ralingen.kommune.no
Walestrand Cathrine Weum Strøm Miljøarbeider cathrine.weum.strom.walestrand@ralingen.kommune.no
Petrova Oxana Lærer vikar oxana.petrova@ralingen.kommune.no
Skoglund Linn Miljøterapeut linn.skoglund@ralingen.kommune.no
Skogly Øygunn Lærervikar oygunn.skogly@ralingen.kommune.no
Sommerstedt Franzen Garnica Sykepleier franzen.garnica.sommerstedt@ralingen.kommune.no
Flønes Borgar André Lærer vikar borgar.andre.flones@ralingen.kommune.no
Strøm-Blakstad Martine Lærer martine.strom-blakstad@ralingen.kommune.no
Nymoen Lars kulturskolelærer lars.nymoen@ralingen.kommune.no
Nilssen Lene Vibecke Barneveileder lene.vibecke.nilssen@ralingen.kommune.no
Bjerkelund Anniken Assistent anniken.bjerkelund@ralingen.kommune.no
Glad Emilie Birgitte Pleiemedarbeider emilie.birgitte.glad@ralingen.kommune.no
Folstad Kristine Helsefagarbeider kristine.folstad@ralingen.kommune.no
Popovic Olja Konsulent olja.popovic@ralingen.kommune.no
Raiby Lise Wasler Konsulent 63835207 lise.wasler.raiby@ralingen.kommune.no
Bråthen Stine Harfaldet Assistent stine.harfaldet.brathen@ralingen.kommune.no
Eriksen Cecilie Assistent cecilie.eriksen@ralingen.kommune.no
Svendsen Ann Sofi Assistent ann.sofi.svendsen@ralingen.kommune.no
Solberg Maiken Maria Ingeniør 63835212 maiken.maria.solberg@ralingen.kommune.no
Fehn Elisabeth Assistent elisabeth.fehn@ralingen.kommune.no
Engebretsen Britt Nelvik Assistent britt.nelvik.engebretsen@ralingen.kommune.no
Harmanci Hatice Assistent hatice.harmanci@ralingen.kommune.no
Severinsen Hans Magnus Assistent hans.magnus.severinsen@ralingen.kommune.no
Carmon Michelle Teigen Sykepleierstudent michelle.teigen.carmon@ralingen.kommune.no
Juliussen John Magnus Assistent john.magnus.juliussen@ralingen.kommune.no
Korzeniowska Sagirow Paulina Assistent 63835018 paulina.korzeniowska.sagirow@ralingen.kommune.no
Lepore Linda Pleiemedarbeider linda.lepore@ralingen.kommune.no
Burko Tanya Pleiemedarbeider tanya.burko@ralingen.kommune.no
Bondaruk Anastasia Sykepleier anastasia.bondaruk@ralingen.kommune.no
Yttervik Christanse Reitan Ingeniør 63835182 christanse.reitan.yttervik@ralingen.kommune.no
Sandnes Heidi Iren Jordmor 63835247 heidi.iren.sandnes@ralingen.kommune.no
Stokkeland Ingvild Miljøarbeider ingvild.stokkeland@ralingen.kommune.no
Kormano Bjørn Marius Assistent bjorn.marius.kormano@ralingen.kommune.no
Skaar Charlotte Jensrud Klubbmedarbeider charlotte.jensrud.skaar@ralingen.kommune.no
Popovics Erika Sykepleier eripop@ansatt.oikt.net
Scheie Marie Dirnes Assistent marie.dirnes.scheie@ralingen.kommune.no
Løfaldli Ingunn Lie Sykepleier ingunn.lie.lofaldli@ralingen.kommune.no
Karleusa Bojic Jelena Sykepleier jelena.karleusa.bojic@ralingen.kommune.no
Langerud Vivi Barneveileder vivi.langerud@ralingen.kommune.no
Sørli Veronica Assistent veronica.sorli@ralingen.kommune.no
Moe Pål Miljøterapeut pal.moe@ralingen.kommune.no
Hansen Frida Elise Assistent frida.elise.hansen@ralingen.kommune.no
Gill Manmeet Kaur Helsefagarbeider manmeet.kaur.gill@ralingen.kommune.no
De Valck Mats Badevakt mats.de.valck@ralingen.kommune.no
Hugdal Ståle Lærer stale.hugdal@ralingen.kommune.no
Andersen Maria Jolanta Lærer vikar 64804040 maria.jolanta.andersen@ralingen.kommune.no
Shishegar Maria Susanne lærervikar susanne.shishegar@ralingen.kommune.no
Engebretsen Helen Selina Vikar lærer 64804040 helen.selina.engebretsen@ralingen.kommune.no
Skyrud Tone Kristin Lærervikar 64804040 tone.kristin.skyrud@ralingen.kommune.no
Storsveen Cecilie Lærer vikar 64804040 cecilie.storsveen@ralingen.kommune.no
Bergskaug Jan-Petter Lærer vikar 64804040 jan-petter.bergskaug@ralingen.kommune.no
Halvorsen Aina Helene Lærer vikar 64804040 aina.helene.halvorsen@ralingen.kommune.no
Nagra Shan Singh Miljøterapeut shan.singh.nagra@ralingen.kommune.no
Pareglio Renata Lærer vikar renata.pareglio@ralingen.kommune.no
Langseth Geir Assistent 63835020 geir.langseth@ralingen.kommune.no
Ihle Tonje Avdelingsleder 64804321 tonje.ihle@ralingen.kommune.no
Ljungberg Jon Avdelingsleder 64804084 jon.ljungberg@ralingen.kommune.no
Randen Linda Margrethe Assistent linda.margrethe.randen@ralingen.kommune.no
Emami Ufuk Fagarbeider ufuk.emami@ralingen.kommune.no
Svendsen Stina Pleiemedarbeider stina.svendsen@ralingen.kommune.no
Bråten Line Marie Klubbarbeider line.marie.braten@ralingen.kommune.no
Stolc Romana Pleiemedarbeider romana.stolc@ralingen.kommune.no
Lynghaug Fredrik Borch Prosjektleder fredrik.borch.lynghaug@ralingen.kommune.no
Rusten Karine Student karrus@ansatt.oikt.net
Bjerke Snorre Fysioterapeut snorre.bjerke@ralingen.kommune.no
Revhaug Henriette Adjunkt henriette.revhaug@ralingen.kommune.no
Hauan Ole Kristian Enhetsleder 64804001 ole.kristian.hauan@ralingen.kommune.no
Halvorsen Hilde Enhetsleder 63835051 hilde.halvorsen@ralingen.kommune.no
Mikalsen Robin Vernepleier student robin.mikalsen@ralingen.kommune.no
Janner Catharina Anne Monika Musikkterapistudent catharina.janner@ralingen.kommune.no
Brusethaug Frida Indrebø Prosjektingeniør frida.indrebo.brusethaug@ralingen.kommune.no
Skaug Linda Marie Konsulent boligsosialt arbeid 64802084 linda.marie.skaug@ralingen.kommune.no
Østensvik Ronja Ringevikar ronja.ostensvik@ralingen.kommune.no
Syversen Yvonia Sandvold Student yvonia.sandvold.syversen@ralingen.kommune.no
Hansen Katinka Sarilla Student katinka.sarilla.hansen@ralingen.kommune.no
Eike Sander Ringevikar saneik@ansatt.oikt.net
Arstad Mats Våge Ringevikar matars@ansatt.oikt.net
Martinsen Amalie Sykepleier student amamar2@ansatt.oikt.net
Fossdal Martin Sykepleierstudent martin.fossdal@ralingen.kommune.no
Sandberg Elisabeth Opseth Sykepleier elisabeth.opseth.sandberg@ralingen.kommune.no
Hammoura Maruan Ekstravakt maruan.hammoura@ralingen.kommune.no
Nyland Astrid Enhetsleder 63835031 astrid.nyland@ralingen.kommune.no
Schöpke Tone Eriksen Lærer tone.eriksen.schopke@ralingen.kommune.no
Haukaas Magne Prosjektleder magne.haukaas@ralingen.kommune.no
Amundsen Elin Biblioteksekretær elin.amundsen@ralingen.kommune.no
Hirsch Myriam Veileder myrhir@ansatt.oikt.net
Øien Hanna Turnuslege hanna.oien@ralingen.kommune.no
Aasli Miriam Personalkonsulent 63835178 miriam.aasli@ralingen.kommune.no
Lyngen Joakim Fagleder joakim.lyngen@ralingen.kommune.no
Økstad Aksel Legaspi Tilkallingsvikar aksel.legaspi.okstad@ralingen.kommune.no
Helberg Kristine Karlsen Tilkallingsvikar kristine.karlsen.helberg@ralingen.kommune.no
Oskanova Anata Assistent anata.oskanova@ralingen.kommune.no
Randen Anita Arbeidsleder 64802073 anita.randen@ralingen.kommune.no
Løkken Benjamin Assistent benjamin.lokken@ralingen.kommune.no
Pedersen Julie Grini Sykepleierstudent julie.grini.pedersen@ralingen.kommune.no
Sande Hanna Joramo Adjunkt 64804156 hanna.joramo.sande@ralingen.kommune.no
Kardar Sahand Vikar 64804140 sahand.kardar@ralingen.kommune.no
Nustad Eivind Turnusfysioterapeut eivind.nustad@ralingen.kommune.no
Fagerås Ådne Vikar adne.fageras@ralingen.kommune.no
Gisleberg Caroline Assistent caroline.gisleberg@ralingen.kommune.no
Færø Andreas Bøe Miljøterapeut andreas.faro@ralingen.kommune.no
Waag Brede Student brede.waag@ralingen.kommune.no
Sendstad Kristin Hegenes Student kristin.hegenes.senstad@ralingen.kommune.no
Solberg Mats Student matsol@ansatt.oikt.net
Eriksen Stine Lærer stine.eriksen@ralingen.kommune.no
Jashari Leah Mergime Assistent leah.mergime.jashari@ralingen.kommune.no
Pedersen Kathrin Kommunalsjef kathrin.pedersen@ralingen.kommune.no
Blystad Camilla Assistent camilla.blystad@ralingen.kommune.no
Tveter Andreas Lærer vikar andreas.tveter@ralingen.kommune.no
Sverresen Karl-Martin Lærer vikar karl-martin.sverresen@ralingen.kommune.no
Kronborg Eirik Assistent eirik.kronborg@ralingen.kommune.no
Ahmed Shariq Vikar shariq.ahmed@ralingen.kommune.no
Kristiansen Hanne Carine Skjørtvedt Miljøarbeider hanne.carine.skjortvedt.kristiansen@ralingen.kommune.no
Holmen Knutsen Anne-Marte Assistent anne-marte.holmen.knutsen@ralingen.kommune.no
Akselsen Susanne Helene Assistent susanne.helene.akselsen@ralingen.kommune.no
Farhadi Mohammad Naiem Assistent mohammad.naiem.farhadi@ralingen.kommune.no
Movahediasl Mehrdad Lærer mehrdad.movahediasl@ralingen.kommune.no
Asraf Arshak Vikar arshak.asraf@ralingen.kommune.no
Fjeldberg Kristin Kjus Assistent kristin.kjus.fjeldberg@ralingen.kommune.no
Kristoffersen Helene Servicemedarbeider helene.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Milanovic Mirjana Gagic Student mirjana.milanovic@ralingen.kommune.no
Sawhney Rupika Barneveileder rupika.sawhney@ralingen.kommune.no
Lesiamito Rita Helen Vikar rita.helen.lesiamito@ralingen.kommune.no
Sagplass Monica Elman Sykepleier student monsag@ansatt.oikt.net
Fogderud Wenche Gullhaug Vikar wenche.gullhaug.fogderud@ralingen.kommune.no
Berg Isabel Celin Lund Vikar isabel.celin.lund.berg@ralingen.kommune.no
Rahman Hafizur Lærer hafizur.rahman@ralingen.kommune.no
Nashat Ibrahim Assistent ibrahim.nashat@ralingen.kommune.no
Bryn Marit Miljøterapeut marit.bryn@ralingen.kommune.no
Christensen Mari ROP-konsulent 64802001 mari.christensen@ralingen.kommune.no
Blakstad Silje Vikar silje.blakstad@ralingen.kommune.no
Choudry Burhan Vikar burhan.choudry@ralingen.kommune.no
Fredbo Anniken Assistent anniken.fredbo@ralingen.kommune.no
Ayyad Fidaa Assistent fidaa.ayyad@ralingen.kommune.no
Hitimana Kabayiza Paul Helsefagarbeider kabayiza.paul.hitimana@ralingen.kommune.no
Eriksen Sina Sonne Barnevernskonsulent sina.sonne.eriksen@ralingen.kommune.no
Khokhar Aamir Praksiskandidat aamir.khokhar@ralingen.kommune.no
Nilsen Rikke Stav Pedagogisk peder rikke.stav.nilsen@ralingen.kommune.no
Løberg Ragnhild Elisabeth Tøien Sykepleierstudent ragnhild.elisabeth.toien.loberg@ralingen.kommune.no
Aslanci Tone Ingvaldsen Pleiemedarbeider tone.ingvaldsen.aslanci@ralingen.kommune.no
Javier Charry Salarzon Pleiemedarbeider chajav@ansatt.oikt.net
Ulven Anita Fagarbeider anita.ulven@ralingen.kommune.no
Cidylo Sabrina Sykepleier sabrina.ciolylo@ralingen.kommune.no
Strand Nadja Alexandra Fagleder 63835226 nadja.strand@ralingen.kommune.no
Kristiansen Helene Fagarbeider helene.kristiansen@ralingen.kommune.no
Støtterud Lisa Ya Fang Assistent lisa.ya.fang.stotterud@ralingen.kommune.no
Ulsaker Christine Felumb Pleiemedarbeider chruls@ansatt.oikt.net
Amundsen Tina Pleiemedarbeider tina.amundsen@ralingen.kommune.no
Engen Mari-Ann Konsulent vei 63835479 mari-ann.engen@ralingen.kommune.no
Nygaard Cecilie Marie Ansatt cecilie.marie.nygaard@ralingen.kommune.no
Hoberg Daniel Andersen Arbeidstrening daniel.andersen.hoberg@ralingen.kommune.no
Shilazar Sahar Assistent sahar.shilazar@ralingen.kommune.no
Tran Christine Tuyen Thanh Assistent christine.tuyen.thanh.tran@ralingen.kommune.no
Wennevold Lisbeth Helen Konsulent lisbeth.helen.wennevold@ralingen.kommune.no
Malnes Trude Husøy Avdelingsleder trude.husoy.malnes@ralingen.kommune.no
Olofsson Carita Ergoterapeut carita.olofsson@ralingen.kommune.no
Sørum Helene Assistent helene.sorum@ralingen.kommune.no
Mikkelsen Marianne Miljøterapeut marianne.mikkelsen@ralingen.kommune.no
Buer Karianne Vikar karianne.buer@ralingen.kommune.no
Sjølie Elin Bekkebråten Bibliotekar elin.bekkebraten.sjolie@ralingen.kommune.no
Hübenthal Benedicte S. Bibliotekar benedicte.s.hubenthal@ralingen.kommune.no
Johansen Gro Margrethe Arbeidstrening gro.margrethe.johansen@ralingen.kommune.no
Klepp Hanne-Marte Vernepleier 63835493 hanne-marte.klepp@ralingen.kommune.no
Jakobsen Guro Fysioterapeut 64802097 guro.jakobsen@ralingen.kommune.no
Skarsgård Christina Sykepleier christina.skarsgard@ralingen.kommune.no
Elaarifi Abdelhak Helsefagarbeider abdelhak.elaarifi@ralingen.kommune.no
Boughaba Hakima Pleiemedarbeider hakima.boughaba@ralingen.kommune.no
Falck Solveig Marie Kaasbøll Sykepleier solveig.marie.kaasboll.falck@ralingen.kommune.no
Thinn Kasper Kvalheim PP-rådgiver kasper.kvalheim.thinn@ralingen.kommune.no
Larsen Nikita Pleiemedarbeider nikita.larsen@ralingen.kommune.no
Enget Torbjørn Assistent torbjorn.enget@ralingen.kommune.no
Fagerjord Erlend Yngve Turnuslege erlend.yngve.fagerjord@ralingen.kommune.no
Simonsen Gro Pedagog gro.simonsen@ralingen.kommune.no
Ask Synne Uddmo Kulturkonsulent 63835273 synne.ask@ralingen.kommune.no
Sanchez Rodrigo Labarda Sykepleier rodrigo.labarda.sanchez@ralingen.kommune.no
Hektner Irene Sykepleier irene.hektner@ralingen.kommune.no
Malik Shahzeb Vikar shahzeb.malik@ralingen.kommune.no
Amini Nilofar Barneveileder nilofar.amini@ralingen.kommune.no
Seyedi Amineh Ekstravakt amineh.seyedi@ralingen.kommune.no
Lerdahl Petter Martin Fagarbeider petter.martin.lerdahl@ralingen.kommune.no
Wangen Kristiane Assistent kristiane.wangen@fet.kommune.no
Tewelde Leteberhan Weldegabriel Assistent leteberhan.weldegabriel.tewelde@ralingen.kommune.no
Falch Elisabeth Barneveileder elisabeth.falch@ralingen.kommune.no
Fjeldheim Laila Irene Vikar laila.irene.fjeldheim@ralingen.kommune.no
Houg Martine Miljøterapeut martine.houg@ralingen.kommune.no
Hejtmanek Lisa Pleiemedarbeider lisa.hejtmanek@ralingen.kommune.no
Solås Malin Therese Miljøterapeut malin.therese.solas@ralingen.kommune.no
Klæboe Lise Marie Assistent lise.marie.klaboe@ralingen.kommune.no
Korsmo Line Berg Barneveileder linkor2@ansatt.oikt.net
Seljeflot Siv Margrete Sykepleier siv.margrete.seljeflot@ralingen.kommune.no
Eliassi Golalah Assistent golalah.eliassi@ralingen.kommune.no
Rahimzai Nilofar Sykepleier nilofar.rahimzai@ralingen.kommune.no
Tran Alma Sykepleier alma.tran@ralingen.kommune.no
Jeyakumar Sinthuja Pleiemedarbeider sinthuja.jeyakumar@ralingen.kommune.no
Laczkowiak Malgorzata Barbara Barneveileder malgorzata.barbara.laczkowiak@ralingen.kommune.no
Khan Juveria Hjemmehjelp juveria.khan@ralingen.kommune.no
Aamold Camilla Barneveileder camilla.aamold@ralingen.kommune.no
Fjeld Tonje Hammergren Vikar tonje.hammergren.fjeld@ralingen.kommune.no
Nazari Perzin Assistent perzin.nazari@ralingen.kommune.no
Panchalingam Hasna Pleiemedarbeider hasna.panchalingam@ralingen.kommune.no
Steffensen Coder Ayla Hjemmehjelp ayla.steffensen.coder@ralingen.kommune.no
Bakken Hilde-Margrethe Sæther Vikar hilde.bakken@ralingen.kommune.no
Holmgren Hege Felumb Arkivleder 63835202 hege.felumb.holmgren@ralingen.kommune.no
Johansen Caroline Vaslestad Barneveileder caroline.vaslestad.johansen@ralingen.kommune.no
Nguyen Dyna Cao Assistent dyna.cao.nguyen@ralingen.kommune.no
Ye Xue Assistent xue.ye@ralingen.kommune.no
Bredesen Ellen Marie Sundby Kulturskolelærer ellen.marie.sundby.bredesen@ralingen.kommune.no
Thunes Ina Adjunkt ina.thunes@ralingen.kommune.no
Grande Emilie Emilsen Adjunkt emilie.emilsen.grande@ralingen.kommune.no
Olsen Lars Adjunkt lars.olsen2@ralingen.kommune.no
Tekle Helen Brhane Assistent helen.brhane.tekle@ralingen.kommune.no
Frimpong Christina Antwiah Assistent christina.antwiah.frimpong@ralingen.kommune.no
Flaten Martine Assistent martine.flaten@ralingen.kommune.no
Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS