Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Generelt

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

  • barnets motoriske og psykososiale utvikling
  • amming og morsmelk
  • vaksinasjon
  • ernæring
  • språkutvikling
  • tannhelse
  • foreldrerollen
  • samliv
  • samspill
  • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Rælingen har per i dag helsestasjoner på Løvenstad og Fjerdingby.

Kontakt oss på:
Løvenstadtunet helsestasjon  telefon: 64 80 24 20

(Kl. 08.30-11.00 og 13.00-15.00)

Adresse: Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad


Fjerdingby helsestasjon  telefon: 63 83 52 60

(kl. 08.30-11.00 og 13.00-15.00)

Adresse: Rælingen rådhus, Inngang A, Bjørnholthagan 6,

2008 Fjerdingby

 

Åpningstider på begge helsestasjoner er:

Åpent hus hver tirsdag : kl. 12.00-13.30.

Helsestasjonsdager: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Brosjyre om tilbudet ved helsestasjonene i Rælingen finner du her

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 10:51