Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud hvor du kan få råd og veiledning av helsesøster og lege når det gjelder:

- samliv og seksualitet
- prevensjon, svangerskap og abort
- kjønnssykdommer, HIV/Aids
- spiseproblemer
- livsstil
- rusmidler
- familieproblemer, skoletretthet
- depresjon, angst og andre ting du lurer på


Helsestasjon for ungdom har åpningstid hver onsdag fra kl 16.00 - 19.00. Det er lege tilstede fram til kl. 18.00 og helsesøster er tilstede hele tiden. Adressen er: Helsestasjon for ungdom, Fjerdingby helsestasjon inngang C, Rådhuset i Rælingen, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby. Telefon: 63 83 52 53.
 

Målgruppe

Ungdom fra 13-23 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge og i Rælingen tilbys dette til aldersgruppen 13 - 23 år. For mer informasjon, se spesielt §§ 2-1 og 2-3 i forskriften (nedenfor).

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsestasjon for ungdom har åpningstid på Fjerdingby helsestasjon hver onsdag fra kl 1600 - 1900. Det er helsesøster / lege tilstede fram til kl. 18.00. Du trenger ikke å bestille time.
Telefon: 63 83 52 53

Vedlegg

Mental Helse Ungdom har opprettet en rettighetstelefon for unge og pårørende hvor det tilbys gratis juridisk veiledning over telefon tirdag, onsdag og torsdag fra kl 18.00-21.00 : Telefon 21 456 007

http://rettighetstelefonen.no/

http://rettighetstelefonen.no/ring-rettighetstelefonen/

http://rettighetstelefonen.no/apningstider/

http://rettighetstelefonen.no/vare-frivillige/

http://rettighetstelefonen.no/om-oss/

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 10:53