HP viser gjennomføring og oppfølging av kommunens satsingsområder, utgjør handlingsdelen i kommuneplanen, og inneholder økonomiplan med årsbudsjett. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Budsjettprosessen

Rådmannens forslag til HP sendes til politisk behandling og første behandling i formannskapet skjer i begynnelsen av november. Innstillingen fra formannskapet er vanligvis at rådmannens forslag til HP sendes videre på høring i komiteer og utvalg, samt i de politiske partiene fram mot andre formannskapsbehandling. Uttalelser fra høringsrunden følger med sakspapirene i videre politisk saksgang. Spørsmål til administrasjonen og avklaringer foregår også i denne perioden, og besvares til andre formannskapsbehandling. Andre formannskapsbehandling skjer normalt i slutten av november. Innstillingen fra formannskapet er vedtakspunkter til kommunestyret. Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyrets behandling.

Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020.

Enhets- og prosjektsider 2017

 

Tidligere dokumenter

Handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016

Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015

Handlingsprogram 2014-2017 og budsjett 2014