Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra kommunen. Pårørende kan kreve at kommunen vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

  Målgruppe

  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennes pårørende

  Kriterier/vilkår

  • Den gravides rusmiddelbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruket
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

  Samarbeidspartnere

  • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
  • Helse- og omsorgstjenesten
  • Fastlegen
  • Barnevernstjenesten

  Pris for tjenesten

  Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.

  Lover

  Se spesielt
  helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
  spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 12:36