Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi for barn og unge

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. 

Kommunen har driftsavtale med to fysikalske institutt:

Marikollen trim og fysioterapi og Blystadlia fysioterapi

De kommunalt ansatte fysioterapeutene arbeider på følgende arenaer:

Poliklinisk i fysioterapilokalene på Løvenstadtunet

Helsestasjonene

Barnehager
Skoler
I hjemmet

Stall Nordstjerna (ridefysioterapi)
 

Arbeidsoppgaver:

Utredning, kartlegging og behandling av barn med funksjonsforstyrrelser i kroppens sanse- og bevegelsesapparat, individuelt og i grupper.
Gruppetrening i sal, basseng og/eller på hesteryggen for barn med behov for fysioterapitiltak..
Veiledning i forhold til motorisk utvikling, stimulering og trening.
Hjelp til tilrettelegging av dagliglivet, herunder utprøving og tilpasning av stå-, gå- og aktivitetshjelpemidler.
Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov.
Helseopplysning til skoleelever.

Målgruppe

Barn og unge fra 0-18 år.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

Fysioterapi er gratis for barn under 16 år.

Kontakt

Fastlege og helsesøstre på helsestasjon og skole kan henvise til fysioterapeutisk vurdering.

Du kan også selv melde et behov ved å benytte Henvendelsesskjema barnefysioterapi PDF document ODT document . Henvendelsen sendes til: Rælingen kommune, forebyggende helsetjenester v fysioterapi for barn og unge, pb 100, 2025 Fjerdingby

Tjenesten oppdatert: 23.02.2018 14:13