Frisklivsentralen - brukerhistorier (2017)

Frisklivsentralen i Rælingen noe for deg? Se anbefaling fra Inger (video)

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvnproblemer gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud.

Tilbudet gis etter frisklivsresept fra fastlege eller NAV, eller ved å kontakte Frisklivssentralen i Rælingen.

e-post: frisklivssentralen@ralingen.kommune.no

Telefon: 481 67 656

Følg med på Frisklivsentralen i Rælingen 

Følg Frisklivssentralen (Facebook)

Les mer om Friskliv for voksne