Vi har to avdelinger:  Somatisk avdeling med 2 grupper: korttid/ rehabilitering og omsorg/lindrende, og avdeling for personer med demens: Solstua.

Dagsenter: Et tilbud til hjemmeboende som har behov for sosialt samvær, og oppfølging i forhold til ernæring og fysisk aktivitet.

 

Slik jobber vi:  Vi vil hjelpe deg med det du ikke greier selv og legge til rette for at du kan opprettholde og bruke egne ressurser så langt din helse tillater det. Vår visjon er: "Vi vil gi mening til livet". De verdier vi prioriterer å jobbe etter er: Kompetanse, Trivsel, Ansvarlighet, Fleksibilitet og Humor.

 

Kontaktperson og kommunikasjon: Hver beboer har sin ansvarlige primærpleier. Sykepleier vil hovedsakelig være den som informerer om medisiner, mens primærpleier informerer om andre forhold knyttet til beboer. Det er viktig at dere som pårørende velger ut én representant for familien - kontaktperson, som primærpleierne kan kontakte og utveksle informasjon med. Det er den dere velger ut, kontaktperson, som har ansvar for at informasjon gis videre til de andre pårørende.  I den grad de øvrige pårørende har spørsmål eller behov for informasjon om den medisinske tilstanden, må dette gå igjennom den valgte kontaktpersonen.

 

Stellesituasjon og legeundersøkelse: Hvis ikke annet er avtalt, ber vi om at besøkende går ut av rommet til beboer under stell eller undersøkelser. Dette for å ivareta de private grensene til beboer, og for at stell/undersøkelser kan bli utført på best mulig måte.

 

Bruk av mobiltelefon: Begrens bruken av mobiltelefon. Andre beboere ønsker ikke å bli deltaker i private telefonsamtaler. Mange kan ha vanskeligheter med å beskytte seg mot dette, hvis mobiltelefon blir brukt i fellesarealer/korridorer. Hvis man må ta telefonsamtaler, bør dette gjøres der man ikke forstyrrer beboere.

Tilsynslege: Hver tirsdag, torsdag og fredag.  Ønsker du å prate med legen, kan du avtale dette på forhånd med din primærkontakt. 

Fysioterapi: I samråd med sykepleier og tilsynslege gir fysioterapeuten individuell behandling og behandling i grupper. Det gis også tilbud om fellestrim to dager i uken fra Kl. 13:30-14:00

Ergoterapi: Vi tar kontakt dersom du har behov.

Tannpleier og tannlege: Vi tar kontakt med tannpleier el tannlege ved Lillestrøm tannklinikk ved behov.

Fotterapeut: Du kan bestille time ved henvendelse til personalet. Du betaler selv for behandlingen.

Frisør: Vi har for tiden ambulerende frisør som kommer etter avtale.

Timebestilling gjøres via personalet eller i resepsjonen. Du betaler selv for hårstell.  

Kirkens sangstund: Vi samles en gang pr. måned til kirkens sangstund. Ønsker du samtale med prest eller diakon, kan dette avtales.

 

PERSONLIGE EIENDELER

Toalettsaker og klær: Det er viktig at klærne merkes av pårørende. Umerket tøy kan vi ikke ta ansvar for. Tøy som ikke tåler maskinvask må vaskes privat.

Penger og verdisaker: Ønsker du å ha kontanter utover 200,- så kan du  å få deponert de i safen hos kontorfullmektig. Personalet kan ikke ta ansvar for penger og verdisaker som ikke er innelåst.

Rommene: Rommene har egne uttak for TV. Du kan gjøre rommet mer personlig ved å ta med enkle, lette møbler etter avtale med personalet. Du kan få lagt inn egen telefon, men da må du betale oppkobling og telefonregning selv. Levende lys på rommet er ikke tillatt av hensyn til brannfaren.    

Fødselsdagsfeiring: Vi bestiller kake til pasienten som har fødselsdag og medpasientene på avdelingen. Det er hyggelig når pårørende kommer for å feire dager. Dere bes da om å ta med kaker til eget bruk da dette ikke ordnes av avdelingen.

 

BESØKSTIDER:  Vi har noen regler, slik at alle beboeres bosituasjon og integritet blir ivaretatt på best mulig måte. Kontakt med familie og venner er ofte en viktig trivselsfaktor for beboerne. Besøkende kan bistå med aktiviteter, slik som håndarbeid, gå turer og liknende, slik at hverdagen blir mer meningsfull for den enkelte beboer. Velkommen på besøk!

Besøkstid: kl 11.00 og kl 20.00. I spesielle situasjoner kan besøkstiden endres etter avtale.

Mange av beboerne hviler middag fra ca.14.30-16.00 og de fleste ønsker å legge seg tidlig på kvelden.

Utgangsdør låses på kvelden: På vinteren låses dør klokken 17.00, mens på sommeren låses døra klokken 20.00 Ta kontakt med personalet slik at de kan låse deg ut. (Dersom du selv låser opp med bryter som ikke skal brukes ved inngangsdør, så fører dette til at døra forblir ulåst.)   Låste dører er viktig for tryggheten til beboerne og personalet.

SPISETIDER:

Ro under måltider. Ditt besøk bør ikke forstyrre roen under måltidet for den du besøker og de andre beboerne.

Frokost:          mellom klokken 09.00 og 10.00

Middag:          mellom klokken 13.00 og 14.00

Kvelds:           mellom klokken 18.00 og 19.00     

STØTTEFORENING:

Vi har en Støtteforening som består av pårørende til beboerne og frivillige som ønsker å gjøre det hyggelig for husets beboere.

Foreningen arrangerer hyggekvelder 1. søndag i mnd. Det vil være fint om du, som pårørende, ville være med å støtte opp om dine på denne festen.

Foreningen trenger flere støttespillere, så: "Bli med vi trenger deg!" Støtteforeningens kontaktperson treffes på tlf: 63 83 54 36

eller pleie og omsorgsleder på tlf: 63 83 51 14.

Tilbakemelding:

Vi ønsker ris for å kunne forbedre oss, men også tilbakemeldinger i form av ros og gode ideer. Forslagskasse henger i utenfor vaktrommet ved korttidsavdelingen og på Solstua.

Viktige telefonnummer:

Fjerdingby omsorgssenter:                                    63 83 54 00

Dagsenter:                                                          63 83 54 36

Ergo-og fysioterapitjenesten:                                63 83 54 08

Korttids/rehabilitering:                                         63 83 54 10/12/07

Omsorg/lindring:                                                 63 83 54 20/22/23

Vakttelefon:                                                         481 67 585

Avd. leder Inger Helèn Lindstad                             63 83 54 14