Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Rælingen kommune har per dags dato ikke innført eiendomsskatt.

  Beskrivelse

  Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt, eller kommunen gjør dette på eget initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

  Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

  Rælingen kommune har per dags dato ikke innført eiendomsskatt.

  Målgruppe

  Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

  Kriterier/vilkår

  Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 10.12.2018 09:50