(Vi oppdaterer artikkelen når ny/endret badetemperatur er målt.)

Åmotdammen er også en populær badeplass i Rælingen. (lenke til markadatabasen.no).