Lavterskeltilbud

Interessert i dagtilbud?  Se også: Dovrebygget Ressurssenter.

Noen av avdelingens lavterskeltilbud:

  • KID-kurs (kurs i mestring av depresjoner) - egenandel for betaling av kursbok.
  • KIB-kurs (kurs i mestring av belastninger) - egenandel for betaling av kursbok.
  • IMR-kurs (illness management and recovery / individuell mestring og tilfriskning).
  • ICDP-kurs (international child development programme).
  • Pårørendeveiledning (begrenset omfang).

Kontaktperson for KID, KIB og IMR er Kristi Svinnset på mobil: 974 29 206 eller e-post: kristi.marit.svinnset@ralingen.kommune.no.

Kontaktperson for ICDP og pårørendeveiledning er fagleder (se kontaktinformasjon under).

Kontaktinformasjon

Avdelingen ledes av enhetsleder Cathrine Pedersen i påvente av tilsettelse av ny avdelingsleder.

Vi har to koordinatorer som kan ta imot henvendelser i denne perioden:

Øystein Kjølberg, e-post: oystein.kjolberg@ralingen.kommune.no og mobil: 481 67 680

Anne Strøm, e-post: anne.strom@ralingen.kommune.no og mobil: 48 16 75 19 

Enhetsleder treffes på e-post:  cathrine.pedersen@ralingen.kommune.no

Fagleder Dragana Tosinovic, (mandag, onsdag, torsdag og fredag),

e-post:  dragana.tosinovic@ralingen.kommune.no eller mobil: 48 16 75 80.

Henvendelser om nye tjenester eller behov for endrede tjenester skal rettes til: Tjenestekontoret for helse og omsorg.

Postadresse: Enhet for hjemmebaserte tjenester, Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Besøksadresse: Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby, andre etasje.

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med psykologer, sosionomer, spesialsykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. De fleste ansatte har en eller flere videreutdanninger. Avdeling psykisk helse og avhengighet består av avdelingsleder, fagleder, psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, miljøterapeut og miljøarbeidere. Mål for alle tjenester er økt selvstendighet og opprettholdelse av best mulig livskvalitet. Vi fokuserer på å mobilisere dine ressurser, viktigheten av brukermedvirkning, meningsfylte aktiviteter, trygg bosituasjon og tverrfaglig samarbeid. Samhandling, lavterksel, mestring og tillit er nøkkelord for avdelingen.