Lavterskeltilbud

Avdelingen tilbyr flere lavterskeltilbud, slik som eksempelvis:

  • KID-kurs (kurs i mestring av depresjoner) - egenandel for betaling av kursbok.
  • KIB-kurs (kurs i mestring av belastninger) - egenandel for betaling av kursbok.
  • IMR-kurs (illness management and recovery / individuell mestring og tilfriskning).
  • ICDP-kurs (international child development programme).
  • Pårørendeveiledning (begrenset omfang).

Kontaktperson for KID, KIB og IMR er Kristi Svinnset på mobil: 974 29 206 eller e-post: kristi.marit.svinnset@ralingen.kommune.no. Kontaktperson for ICDP og pårørendeveiledning er fagleder (se kontaktinformasjon under).

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Thomas Kristiansen, 

e-post: thomas.kristiansen@ralingen.kommune.no eller mobil: 45 46 09 02.

Fagleder Dragana Tosinovic, (mandag, onsdag, torsdag og fredag),

e-post:  dragana.tosinovic@ralingen.kommune.no eller mobil: 48 16 75 80.

Henvendelser om nye tjenester eller behov for endrede tjenester skal rettes til Tjenestekontoret for helse og omsorg.

Postadresse: Enhet for hjemmebaserte tjenester, Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Besøksadresse: Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby, andre etasje.