Arbeid med fortau i TomtervegenRælingen kommune kommunalteknikk har startet med utbedring av Tomtervegen. Tomtervegen ble i starten av mai forsterket ved bruk av dypstabilisering, les mer her.

Det blir også etablert fortau langs Tomtervegen i forbindelse med utbygging ved Berget. Fortau blir anlagt fra Berget og opp mot Nedre Rælingsveg. Mens arbeidet pågår vil det være begrenset fremkommelighet og omkjøring vil bli skiltet.

Uke 23 startet en del forberedende arbeid i Tomtervegen. Det nye fortauet langs Tomtervegen skal anlegges av Brede Stensrud AS i samarbeid med utbygger ved Berget 2. I arbeidsperioden vil det være begrenset fremkommelighet i Tomtervegen og omkjøring via Nordbyvegen. Det vil bli lysregulert på en del av Nordbyvegen. Omkjøring vil bli skiltet. Ømkjøring vil gjelde på hverdager fra kl 07:00 - 16:00. Følg med på skilting.

Det vil bli lagt ny asfalt på hele Tomtervegen og på det nye fortauet når arbeidet ferdigstilles. Det blir også satt opp nytt veilys.

I ukene 28, 29 og 30 vil det være ferieavvikling og omkjøringsveien vil være stengt og Tomtervegen kan benyttes som normalt.

Del artikkelen:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS