Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Protokoll og redigert film fra kommunestyremøtet er klart

Kommunestyrets siste møte i 2017 ble avholdt onsdag 13. desember. Handlingsprogram 2018-2021 og budsjett for 2018 var blant viktige saker på sakslisten. Se hvordan det gikk i protokoll eller i film redigert etter saker.

Kommunestyremøtet med podiet og talerstol 7. desember

Kommunestyremøte 13. desember

Saker til behandling er blant annet Handlingsprogram 2018-2021 og budsjett 2018, Eiendomsstrategi, Konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets, Høring - konseptvalgutredning KVU kollektivtransport - Nedre Romerike, utbyggingsavtale for Enerhaugen ved Kvennhusvegen, Energisentral Fjerdingby sentrum - gjennomføringsfase, Status plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013-2016, Bosetting av flyktninger 2018-2020, Lokale retningslinjer for heltidskultur i Rælingen kommune

Forside HP - bilde

Handlingsprogram 2018-21 og forslag til budsjett 2018

Formannskapet behandlet rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett i sitt møte 27.11.2017. Formannskapets behandling og innstillingen kan du lese her.
Budsjett for 2018 må vedtas i kommunestyret 13. desember 2017. Dokumenter med vedlegg er tilgjengelig. Frist for merknader er før kommunestyremøtet 13. desember kl. 12.

Kommunestyremøtet med podiet og talerstol 7. desember

Kommunestyremøte 8. november

Protokoll og film fra møtet redigert etter saker er klar. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028 - fastsetting av plan, Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS 23.11.2017 med behandling av hovedplan og låneramme, Representantskapsmøte i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Felles næringsstrategi for Nedre Romerike, Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler fra 1. januar 2018 og 2. tertial 2017 er saker som behandles.