Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Huldrekolonien 2

Drift og bruk av kommunale hytter

Komitè for kultur og nærmiljø behandler i dag rådmannens saksfremstilling. Komiteen innstiller til kommunestyrebehandling onsdag 25.04.

Utdrag fra saksframlegg: Hytta på Myrdammen ble overtatt av kommunen etter at bygslingskontrakt opphørte. Hytta ble planlagt rehabilitert i 2016 for å gjøre denne mer tilgjengelig for allmennheten. Ved oppstart av rehabilitering ble det avklart at hytten var i for dårlig stand til å ivaretas. I 2017 ble hytta på Myrdammen revet og arbeidet med å sette opp ny hytte ble satt i gang. Den nye hytta på Myrdammen er ventet å bli ferdigstilt i første halvdel av 2018. Med mange ulike interessegrupper i kommunen er det viktig med en avklaring rundt bruken av hytta. I denne sammenheng er det også naturlig å avklare videre drift og utleie av den andre kommunale hytta i Rælingen, Huldrekolonien, som har vært disponert av Rælingen speidergruppe siden 1985.   

Her kan du lese rådmannens saksutredning

Kommunestyremøte onsdag 25. april

Følgende saker er til behandling: Digitaliserings- og innovasjonsstrategi, Avtale om fordeling av kostnader - Fjerdingby sentrum, Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetens arena" - Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren, Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, Drift og bruk av kommunale hytter, Endringer i forskrift om ordensreglementer i skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling i skolene 2018-2019, SafiRutvalgets årsrapport 2017, Forvaltningsrevisjonsrapport -  kjøp av legevakttjenester.

Vil du være med å utgjøre en forskjell for noen?

Vi trenger frivillige som kan bidra inn i forskjellige aktiviteter

Ensomhet er et økende problem for mennesker i alle aldre. Det å ha en aktivitet sammen med andre oppleves meningsfullt og er for mange en viktig trivselsfaktor.