Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunestyremøte

Protokoll og film fra kommunestyremøtet 25 april 2018 er nå publisert.

Blant sakene til behandling var: Drift og bruk av kommunale hytter. Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei. Høringssak om søndagshandell. Digitalierings- og innovasjonsstrategi, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetenes arena" - videreutvikling av Fetsund Lenser. Endring i forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling grunnskole 2018-2019.
Se film fra behandlingen av sakene her (klippet for hver sak).  Se protokoll og møtedokumentene her

Kommunestyremøte 25.04.2018

Følgende saker er til behandling: Digitaliserings- og innovasjonsstrategi, Avtale om fordeling av kostnader - Fjerdingby sentrum, Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetens arena" - Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren, Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, Drift og bruk av kommunale hytter, Endringer i forskrift om ordensreglementer i skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling i skolene 2018-2019, SafiRutvalgets årsrapport 2017, Forvaltningsrevisjonsrapport -  kjøp av legevakttjenester.

Følg møtet på KommuneTV her

 

Justering av skolekretsgrenser mellom Fjerdingby og Rud skoler fra skoleåret 2018-2019

Det er endring i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen. Kommunestyret vedtok 21.03.2018 at følgende endring gjøres i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen.

Rud skole:
Bo-områdene fra Strømsdalen og fram til Smievegen unntatt Øgardshøgda , Kroken, Buholen og Slynga. I tillegg hører Henrik Sørensensveg til Rud skole.

Fjerdingby skole:
Bo-områdene fra og med Smievegen til og med Kirkebyvegen. I tillegg hører Øgardshøgda og området ned til Hammeren til Fjerdingby skole.

Endringen gjøres med virkning fra skoleåret 2018-2019.

Huldrekolonien 2

Drift og bruk av kommunale hytter

Komitè for kultur og nærmiljø behandler i dag rådmannens saksfremstilling. Komiteen innstiller til kommunestyrebehandling onsdag 25.04.

Utdrag fra saksframlegg: Hytta på Myrdammen ble overtatt av kommunen etter at bygslingskontrakt opphørte. Hytta ble planlagt rehabilitert i 2016 for å gjøre denne mer tilgjengelig for allmennheten. Ved oppstart av rehabilitering ble det avklart at hytten var i for dårlig stand til å ivaretas. I 2017 ble hytta på Myrdammen revet og arbeidet med å sette opp ny hytte ble satt i gang. Den nye hytta på Myrdammen er ventet å bli ferdigstilt i første halvdel av 2018. Med mange ulike interessegrupper i kommunen er det viktig med en avklaring rundt bruken av hytta. I denne sammenheng er det også naturlig å avklare videre drift og utleie av den andre kommunale hytta i Rælingen, Huldrekolonien, som har vært disponert av Rælingen speidergruppe siden 1985.   

Her kan du lese rådmannens saksutredning

Kommunestyremøte onsdag 25. april

Følgende saker er til behandling: Digitaliserings- og innovasjonsstrategi, Avtale om fordeling av kostnader - Fjerdingby sentrum, Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetens arena" - Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren, Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, Drift og bruk av kommunale hytter, Endringer i forskrift om ordensreglementer i skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling i skolene 2018-2019, SafiRutvalgets årsrapport 2017, Forvaltningsrevisjonsrapport -  kjøp av legevakttjenester.