Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
26. juni kl. 13:31

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark!! Informasjon på flere språk under

Vi ber alle om å respektere dette! Del gjerne videre så vi når flest mulig.

Pressemelding fra NRBR: "Skogbrannindeksen viser igjen økende skogbrannfare i vårt område. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) ser seg derfor nødt til å nedlegge forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, inkludert bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende".  

Trykk for informasjon på følgende språk:    Norsk PDF document ODT document      Engelsk PDF document ODT document       Fransk  PDF document ODT document   Litauisk PDF document ODT document      Nederlandsk PDF document ODT document       Polsk PDF document ODT document      Spansk PDF document ODT document      Tysk PDF document ODT document

Les mer clear

Kommunestyremøtet 13. juni

Tilstandsrapporter for Natur og miljø, Helse,omsorg og velferd og Kvalitetsvurdering av grunnskolen, Områderegulering og utbyggingsavtale for Fjerdingby, Videre planlegging av nytt kommunalt bygg i sentrum "Ravinen familie og kultursenter".Konsekvenser av utsatt helsebygg - bygningsmessige tiltak på Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Årsberetning 2017 og 1. tertialrapport 2018. Revisjon av eiermelding, Folkehelseoversikt 2018, Avhending av fast eiendom - kommunens eiendomsportefølje, Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen, Kommunalt eierskap i klubbhus, Avslutning av byggeprosjekter.  Sending via Kommune-TV er redigert etter saker. 

Kommunestyremøte

Protokoll og film fra kommunestyremøtet 25 april 2018 er nå publisert.

Blant sakene til behandling var: Drift og bruk av kommunale hytter. Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei. Høringssak om søndagshandell. Digitalierings- og innovasjonsstrategi, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetenes arena" - videreutvikling av Fetsund Lenser. Endring i forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling grunnskole 2018-2019.
Se film fra behandlingen av sakene her (klippet for hver sak).  Se protokoll og møtedokumentene her

Kommunestyremøte 25.04.2018

Følgende saker er til behandling: Digitaliserings- og innovasjonsstrategi, Avtale om fordeling av kostnader - Fjerdingby sentrum, Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetens arena" - Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren, Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, Drift og bruk av kommunale hytter, Endringer i forskrift om ordensreglementer i skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling i skolene 2018-2019, SafiRutvalgets årsrapport 2017, Forvaltningsrevisjonsrapport -  kjøp av legevakttjenester.

Følg møtet på KommuneTV her

 

Justering av skolekretsgrenser mellom Fjerdingby og Rud skoler fra skoleåret 2018-2019

Det er endring i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen. Kommunestyret vedtok 21.03.2018 at følgende endring gjøres i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen.

Rud skole:
Bo-områdene fra Strømsdalen og fram til Smievegen unntatt Øgardshøgda , Kroken, Buholen og Slynga. I tillegg hører Henrik Sørensensveg til Rud skole.

Fjerdingby skole:
Bo-områdene fra og med Smievegen til og med Kirkebyvegen. I tillegg hører Øgardshøgda og området ned til Hammeren til Fjerdingby skole.

Endringen gjøres med virkning fra skoleåret 2018-2019.

Huldrekolonien 2

Drift og bruk av kommunale hytter

Komitè for kultur og nærmiljø behandler i dag rådmannens saksfremstilling. Komiteen innstiller til kommunestyrebehandling onsdag 25.04.

Utdrag fra saksframlegg: Hytta på Myrdammen ble overtatt av kommunen etter at bygslingskontrakt opphørte. Hytta ble planlagt rehabilitert i 2016 for å gjøre denne mer tilgjengelig for allmennheten. Ved oppstart av rehabilitering ble det avklart at hytten var i for dårlig stand til å ivaretas. I 2017 ble hytta på Myrdammen revet og arbeidet med å sette opp ny hytte ble satt i gang. Den nye hytta på Myrdammen er ventet å bli ferdigstilt i første halvdel av 2018. Med mange ulike interessegrupper i kommunen er det viktig med en avklaring rundt bruken av hytta. I denne sammenheng er det også naturlig å avklare videre drift og utleie av den andre kommunale hytta i Rælingen, Huldrekolonien, som har vært disponert av Rælingen speidergruppe siden 1985.   

Her kan du lese rådmannens saksutredning