Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunestyremøte

Kommunestyremøte 22. mars

Møtet starter kl. 18 og sendes direkte på Kommune-TV. Saker er: Rælingen kommunes høringsuttalelse til nedlegging av dammer i tilknytning til Åmotdammen og Ramstadsjøen, Endring i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen - justering av inntaksgrenser Rud og Fjerdingby skoler, Høring - Regional paln for klima og energi i Akershus, Behandling av forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus, Behandling av Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og bygningssaker, Revisjon av Arbeidsgiver,- organisasjons- og ledelsesplattform (AOLP), Sårbarhetsvurdering Svømmehaller, Revidering av retningslinjer for Rælingen kommunes kulturpris, Justering av betalingsregulativ for utleie 2018, Søknad om permidsjon for politiske verv ut året 2018 - Morten Bergheim (AP), Finansiering av felles satsning på digitalisering i kommunesektoren.

Kommunestyremøte 14

Kommunestyremøte 14. februar 2018 - film fra behandlingen av sakene er nå lagt ut

Strategi for barnehageeier - Ombygging Marikollen ungdomsskole og utearealer, vedtak for gjennomføring - Investering av ny løypemaskin for kjøring av kommunens skiløyper - Grunnerverv Nordby, grendehus og kunstgressbane - Nytt klubb/grendehus på Nordby, søknad om kommunal støtte til forprosjekt - Behandling av forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune - Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater fra 1.1.2018. - Finansrapport 3.tertial 2017 - Kontrollutvalgets behandling av selskapskontroll i Strandveien 1 AS - eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Kontrollutvalgets årsrapport 2017 er saker til behandling.  Protokoll og møtet via Kommune-TV, blir tilgjengelig etter saker. For fullstendig saksliste og dokumentene med vedlegg se Lenke til møtet  

 

Protokoll og redigert film fra kommunestyremøtet er klart

Kommunestyrets siste møte i 2017 ble avholdt onsdag 13. desember. Handlingsprogram 2018-2021 og budsjett for 2018 var blant viktige saker på sakslisten. Se hvordan det gikk i protokoll eller i film redigert etter saker.

Kommunestyremøtet med podiet og talerstol 7. desember

Kommunestyremøte 13. desember

Saker til behandling er blant annet Handlingsprogram 2018-2021 og budsjett 2018, Eiendomsstrategi, Konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets, Høring - konseptvalgutredning KVU kollektivtransport - Nedre Romerike, utbyggingsavtale for Enerhaugen ved Kvennhusvegen, Energisentral Fjerdingby sentrum - gjennomføringsfase, Status plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013-2016, Bosetting av flyktninger 2018-2020, Lokale retningslinjer for heltidskultur i Rælingen kommune