Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bjørnholthagan mot torget

Rådmannens forslag - handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019

Forslaget er tilgjengelig på våre hjemmesider. Det ble behandlet i formannskapet 12. november og er nå til behandling i komiteer, styrer, råd og utvalg før det igjen behandles i formannskapet 26. november. Kommunestyret behandler budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 på møtet 12. desember. Se hvordan du kan komme med innspill.

Kommunestyremøtet 13. juni

Tilstandsrapporter for Natur og miljø, Helse,omsorg og velferd og Kvalitetsvurdering av grunnskolen, Områderegulering og utbyggingsavtale for Fjerdingby, Videre planlegging av nytt kommunalt bygg i sentrum "Ravinen familie og kultursenter".Konsekvenser av utsatt helsebygg - bygningsmessige tiltak på Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Årsberetning 2017 og 1. tertialrapport 2018. Revisjon av eiermelding, Folkehelseoversikt 2018, Avhending av fast eiendom - kommunens eiendomsportefølje, Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen, Kommunalt eierskap i klubbhus, Avslutning av byggeprosjekter.  Sending via Kommune-TV er redigert etter saker. 

Kommunestyremøte

Protokoll og film fra kommunestyremøtet 25 april 2018 er nå publisert.

Blant sakene til behandling var: Drift og bruk av kommunale hytter. Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei. Høringssak om søndagshandell. Digitalierings- og innovasjonsstrategi, Rælingen kommunes rolle i "Mulighetenes arena" - videreutvikling av Fetsund Lenser. Endring i forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen, Kompetanseutvikling grunnskole 2018-2019.
Se film fra behandlingen av sakene her (klippet for hver sak).  Se protokoll og møtedokumentene her