Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjerdingby skole

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole i 1.-7. trinn for ca 750 elever, FINE-avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10. trinn og flerbrukshall med 2 baner. Viktige problemstillinger vil være plassering og utforming av ny bebyggelse, adkomst, parkering, ivaretakelse av eksisterende grønnstruktur og hensynet til naboeiendommene. Frist for merknader til planarbeidet er 24.02.2018.

Innskriving av elever i grunnskolen

Har du barn som skal starte i skolen til høsten? Elever som fyller 6 år i 2018 skal begynne i grunnskolen skoleåret 2018/2019. Vedtak om skoleplass sendes alle nybegynnere i Rælingen innen uke 8. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028

Planen med vedlegg ble vedatt i kommunestyrets møte 08.11.2017.  Her finner du: Plandokumentet, Vedlegg A, Vedlegg B-E

Kulturminneplan for Rælingen kommune er i første rekke ment som en rettesnor for den kommunale forvaltningen av bygdas kulturminner. I en kommunal hverdag der saker dukker opp mer eller mindre forutsigbart, er det nødvendig med en bevissthet om hvordan prioriteringer av verneverdige områder skal gjøres. Planens største del med inndeling i delområder er et verktøy som er utformet brukervennlig for saksbehandlere med slike saker. Vedlegg A med delområder er ikke uttømmende og tar først og fremst for seg områder med stor tetthet av kulturminner. Dette betyr at det kan være enkeltobjekter med høy verneverdi som ikke er omtalt i kapittelet. Slike områder er blant annet noen kulturminner i skogen, rester etter damanlegg, kverner og sager i vassdrag og enkeltstående bygninger som ikke er i et større miljø av kulturminner, og derfor faller utenfor delområdene.

Planen tar kun for seg faste kulturminner

Samordnet barnehageopptak 2018

Søknadsperiode er 1. januar - 1. mars 2018.

Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune har samordnet opptak til barnehageplasser med oppstart fra august 2018. Søknad registreres på barnehageportalen.  I barnehagebrosjyren  finner du all informasjon du trenger for å søke.

NB! Det er viktig å merke seg at det er to søknadsfrister: 1. februar og 1. mars.

Nyheter

Status for ski og skøyter

Det blir gode forhold på skøytebanene til helgen. Vi vedlikeholder begge dager. Obs! Skøytebanen i Marikollen vil bli...

Mest lest

Velkommen til byggesak

Hva skal du bygge?    Bygg uten å søke     Slik søker du Før du starter med et byggeprosjekt, bør du finne ut om ...

Ekstraordinær båndtvang i Rælingen

Rælingen kommune innfører ekstraordinær båndtvang med umiddelbar virkning. Den ekstraordinære båndtvangen, som har hjemm...

Vannmåleravlesning - siste frist

Mandag den 15.01.18 kl. 24:00 er siste sjanse til å lese av vannmåleren. Dette gjøres på http://www.leseav.no/